«Затверджено» наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністраціїСторінка1/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3   4   5


«Затверджено»

наказом Головного управління освіти і

науки Харківської обласної державної

адміністрації

________від «______»______________2009 рік


Харківська Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 137

Харківської міської ради Харківської області

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

«Початок мудрості» Харківської області
Авторська програма курсу

ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКАДЛЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Автор

Горяєва Оксана Валеріївна

Основне місце роботи

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 137 Харківської міської ради Харківської області

Фах за дипломом

учитель української мови та літератури

Посада

директор школи


Автор


Вялов Олександр Олександрович

Основне місце роботи

Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Початок мудрості» Харківської області

Фах за дипломом

учитель фізики

Посада

директор школи

Рік створення програми 2008Програма схвалена кафедрою соціології Мелітопольського державного педагогічного університету

Дата______________________ Протокол №_________________ засідання кафедри

на підставі рецензії Шкоди Володимира Васильовича

Посада завідувач кафедри соціології МДПУ наукове звання доктор філософських наук, професор

Шкода Володимир Васильович

(прізвище, ім’я, по батькові керівника кафедри) _____________________ М.П.

(підпис зав.кафедрою)


Програма зареєстрована в ХОНМІБО __________________________№___________

Експерт_______________________________________________ Підпис_____________
Програма схвалена методичною радою ХОНМІБО

Протокол № __________від «_____»__________________2009 р.
Ректор ХОНМІБО _________________ Л.Д. Покроєва

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Важливою метою сучасного загальноосвітнього закладу в Україні є виховання високодуховної, високоморальної особистості, формування в неї сумління і громадянських чеснот: чесності, доброзичливості, працьовитості, пошани до старших, патріотизму.Мета вивчення факультативного курсу “Християнська етика” в школі: сприяти розвитку моральної особистості, здорової психічно, духовно та фізично, формуванню в неї активної життєвої позиції, здорового способу життя, вихованню належного ставлення до проявів аморальності, здатності відстоювати свою позицію.

Виходячи з цього, головними завданнями факультативного курсу “Християнська етика” є:  • засвоєння учнями біблійних та культурологічних знань про духовно-моральні цінності;

  • виховання в учнів моральних особистісних рис поведінки, якостей доброго сім’янина, хорошого товариша, порядної людини, патріота України, поваги до інших народів;

  • підготовка учнів до активної участі в житті держави, формування в них відповідальності за долю України, Європи та світу;

  • формування у школярів здатності застосовувати набуті знання у повсякденному житті;

  • розвиток в учнів мовленнєвих, комунікативних навичок та навичок самостійного мислення та роботи.

У програмі закладено такі пріоритети: вивчення морально-етичного змісту Біблії, засвоєння культурно-духовної спадщини українського народу та інших народів світу. Програмою враховано концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування, затверджених рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року № 8/1-2.

Матеріал програми згруповано відповідно до віку учнів. Програму приведено у відповідність до її назви та суті. Програма позбавлена жорсткого поурочного поділу, а лише окреслює необхідний навчальний матеріал, на основі якого відбувається прищеплення моральних цінностей учнів. Такий підхід надає більшу свободу вчителю, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, вибирати оптимальні форми і методи навчання, пристосовувати їх до особистісної життєвої ситуації учнів.

Програму розвантажено від надмірної деталізації. Залишено основний матеріал і усунуто докладні формулювання.

Програму розроблено з урахуванням вимог толерантної поліконфесійності. Жодна з чинних християнських конфесій не виокремлюється як краща чи досконаліша за інші.

У програмі уточнено поняття, які засвоюються у процесі вивчення християнської етики та визначено уміння, над розвитком яких учні працюють під керівництвом учителя та самостійно.

Програма відзначається міжпредметними зв’язками з такими навчальними предметами інваріантної складової як українська література, етика, я і Україна, історія України. можливості при вивченні курсу використовувати інформаційні технології, зокрема ресурсів мережі Інтернет.

Програма пройшла апробацію у 2007-2008 н.р., має позитивні відгуки від вчителів, учнів, батьків.

Програма розрахована на викладання спеціалістами з вищою педагогічною освітою, які працюють в конкретному навчальному закладі.СТРУКТУРА АВТОРСЬКОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Авторська програма курсу «Християнська етика» складається з двох модулів. Перший – курс за вибором «Християнська етика» для 1-4 класів. Другий - факультативний курс "Християнська етика" для 5-11 класів. Курс кожного класу має провідну змістовно-виховну тему і розрахований на 30-32 години на рік. Теми курсу «Християнська етика» для кожного року навчання мають такі назви:


Клас

Тема

1 клас

Дивосвіт

2 клас

Родина. Рід. Друзі. Народ. Батьківщина

3 клас

Добро і зло

4 клас

Школа Біблійної мудрості

5 клас

Світ Біблії

6 клас

Христові Притчі

7 клас

Ісус Христос – ідеал для наслідування

8 клас

Божі Заповіді

9 клас

Людина у світі

10 клас

Етика подружнього життя

11 клас

Християнський світогляд і мораль


ЗМІСТ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА» ДЛЯ УЧНІВ 1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1 КЛАС

ДИВОСВІТ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:


Дивосвіт. Господь Бог. Ісус Христос. Боже творіння. Рослинний світ. Тваринний світ. Людина. Перші люди: Адам (людина із землі), Єва (та, що дає життя). Екологія. Людське ім’я. Чесне ім’я. Фізична їжа. Духовна їжа. Хліб. Чесна праця. Родина. Батьки. Батько. Матір. Любов у родині. Допомога. Різдво. Великдень. Хрест. Розп’яття. Воскресіння. Добро. Зло. Послух. Стриманість. Прощення. Вибачення. Терпіння. Вільний час.
ОСНОВНІ ВМІННЯ:розуміти основні поняття тем, що вивчаються;переказувати оповідання релігійно-морального змісту;аналізувати ситуації, що носять морально-етичний характер та робити відповідні висновки;наводити приклади з власного досвіду, життя сім’ї та оточення, з художньої та народної літератури;аналізувати ситуації, де проявляється добро і зло;виконувати малюнки за релігійними (християнськими ) сюжетами


ВСТУП. (1 година)

ТЕМА 1. ДИВОСВІТ НАВКОЛО НАС (4 години)Краса і досконалість навколишнього світу. Рослинний і тваринний світ. Погляд християн на створення світу. Земля створена для людини досконалою.Необхідність берегти природу.Людина – творіння Боже.Людина – найвищий прояв Божої творчості. Турбота Творця про людину. Вияв вдячності людини за цю турботу.
ТЕМА 2. ЛЮДСЬКЕ ІМ’Я (2 години)Значення людського імені. Знайомство. Важливість мати чесне ім’я.Важливість людського спілкування.

ТЕМА 3. ХЛІБ НАШ НАСУЩНИЙ (4 години)
Їжа в житті людини. Необхідність здобувати собі на прожиття чесним шляхом. Бережливе ставлення до їжі. Допомога нужденним.
Духовна “їжа” для людини – Слово Боже.
Роль праці в житті людини. Необхідність щоденної чесної праці.
Допомога дітей своїм батькам. Суспільно-корисна праця.

ТЕМА 4. РОДИНА (7 годин)Родина в житті людини. Радість перебування в родинному колі. Родина – перша Церква і перша школа. Родина – місце безпеки і затишку.Любов – основа родинної єдності. Значення слова “любити”. Любов Бога до людини через батьківську і материнську любов. Єдність родини.Роль батька в родині. Батько – глава сім’ї .

Роль матері в родині. Вдячність дитини за материнську любов.

Проведення святкової зустрічі з матерями.
Діти в родині. Послух батькам.Наслідування Ісуса Христа в послуху батькам.

ТЕМА 5. ІСУС ХРИСТОС (7 годин)

Радість Різдва Христового. Євангеліє про Різдво Христове. Різдвяні звичаї українського народу.Святкуємо Різдво. Різдвяні зустрічі з батьками. Враження дітей від святкування Різдва Христового.
Дитинство і земне життя Ісуса Христа.Свято світлого воскресіння Христового. Хрест - символ страждань Ісуса Христа.Перемога Ісуса Христа над злом. Необхідність пошани Ісуса Христа, розп'ятого за наші гріхи на хресті. Відчуття дитиною радості від перемоги над злом.Великдень у християнській родині.Звичаї, пов'язані з Великодніми Святами.

Значення Христового воскресіння в житті кожної людини.ТЕМА 6. ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ (8 годин)Самовдосконалення. Бажання стати кращим. Шляхи і засоби для досягнення цієї мети.Творити добро для людей непомітно і безкорисливо. Приклади з життя

Стриманість. Поняття стриманості. Стриманість у житті дитини.

Що таке зло? Боротьба зі злом, прагнення уникати злого вчинку
Прощення. Здатність і вміння прощати іншій людині її поганий вчинок.Вибачення. Необхідність вибачати за образу та недобрі вчинки.

Терпіння.Терпіння в житті людини. Необхідність переносити життєві труднощі.
Використання вільного часу у світлі заповідей Божих.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК (1 година)
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Дивосвіт навколо нас

4

3

13.

Людське ім’я

2

2


4.

Хліб наш насущний

4

3

15.

Родина

7

5

1
1

6.

Ісус Христос

7

5

1
1

7.

Формування позитивних рис характеру

8

4

3
1

8.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

24

7
3


2 КЛАС

РОДИНА. РІД. ДРУЗІ, БЛИЗЬКІ ЛЮДИ. НАРОД, БАТЬКІВЩИНА

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Батьківська любов і турбота. Родина. Свято Матері. Приязнь і взаємна допомога. Вдячність. Взірець для наслідування. Різдвяна радість. Символи родини і народу. Чемність, послух і непослух. Стриманість і вседозволеність.
ОСНОВНІ ВМІННЯ:розуміти поняття християнської родини;усвідомлювати покликання дітей шанувати своїх батьків;розуміти значення родинних свят;пояснювати зміст основних символів: хреста, прапора, герба;інсценізувати, малювати, конструювати;аналізувати життєві ситуації;дотримуватись у повсякденному житті моральних цінностей, яких навчає вчитель;контролювати свої емоції та поведінку, давати їм оцінку;практикувати чесноту милосердя.


ВСТУП (1 година)

Родина. Друзі, близькі люди. Народ, Батьківщина.

ТЕМА 1. РОДИНА (11 годин)Родина - перша спільнота в житті кожної людини. Важливість взаєморозуміння у житті з рідними і близькими.Життя у взаємній любові з рідними та оточуючими людьми. Любов – найважливіша основа життя. Усе живе потребує любові. Любов перемагає зло. Приклади перемоги любові над зломРоль батьківської любові у нашому житті. Потреба батьківської любові. Турбота батьків про забезпечення потреб дитини.Свято в родині. Час зустрічі, радості, святкування і спілкування з близькими і рідними людьми.Воля батьків у житті дитини. Підпорядкування добрій волі батьків.Мудрість батьківського навчання. Чому потрібно прислуховуватись до батьківських порад?Матір у житті дитини. Плекання любові дитини до матері. Пошана і любов до матері.Послух і непослух. Наслідки, які випливають з непослуху дітей.Вдячність. Формування в дітей уміння проявляти вдячність.Взірець для наслідування. Хто для дітей є взірцем і прикладом для наслідування?Поняття стриманості і вседозволеності. Заохочення дітей до стриманості у своїх вчинках та бажаннях.
ТЕМА 2. ДРУЗІ, БЛИЗЬКІ ЛЮДИ (4 години)Наші друзі і приятелі. Важливість мати друзів у життіПриязнь до людей. Важливість довіри до близьких людей.Роль учителя у житті дитини.Співпраця учня і вчителя.

ТЕМА 3. СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО В РОДИНІ (3 години)Родина і близькі готуються до святкування Різдва Христового.Євангеліє про Христове Різдво.Радість від народження Спасителя.

ТЕМА 3. НАРОД, БАТЬКІВЩИНА (14 годин)Свята українського народу.Враження дітей від святкування Різдва Христового. Колядки, щедрівки.Символи родини, народу і держави. Пошанування символів (хрест як символ страждання Ісуса Христа, прапор, герб, гімн, родинні реліквії).Пам'ять про тих, хто відійшов з життя.Пам'ять про героїв, які віддали своє життя за віру і за Україну.Турбота про бідних і тих, хто страждає.Дитячі подарунки для тих, хто в них має потребу.Давайте робити добро.Ісус Христос спонукає нас творити добрі вчинки.Свято Воскресіння. Його значення для родини і народу.Чемність. Необхідність чемної поведінки в усіх життєвих ситуаціях.Потреба і можливість виправлення нечемності.Стриманість і вседозволеність.Взаємна допомога. Види допомоги іншим людям.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК (1 година)
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

2 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ. Родина , близькі люди. Народ, Батьківщина

1

1


2.

Родина

11

8

2
1

3.

Друзі, близькі люди

4

3

14.

Свято Різдва Христового в родині

3

3


5.

Народ, Батьківщина

14

10

2

1

1

6.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

26

5

1

23 КЛАС

ДОБРО І ЗЛО

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Видимий і невидимий світ. Вільна воля людини. Гріх – найбільше зло. Відповідальність, жертва і жертовність у житті людини. Заповіді Божі. Пошана до Бога. Пошана до батьків, життя, власності. Правдолюбність. Заповіді любові. Праведне життя. Наставники. Материнська любов.ОСНОВНІ ВМІННЯ:вміти аналізувати і виконувати правила моральної поведінки;розуміти різницю між видимим і невидимим світом;усвідомлювати роль людини у світі;розуміти, що добро треба чинити, а зла уникати;знати та дотримуватись напам’ять Заповіді Божі щодо пошани до Бога і своїх близьких;усвідомлювати головні заповіді Любові;групувати декілька ідей під час побудови висловлювання;вести діалог;складати власні молитви;передавати знання про моральні цінності, які діти довідалися від батьків і вчителів;розуміти і засвоювати основні поняття християнської віри.

ВСТУП (1 година)

Добро і зло.

ТЕМА 1. ЛЮДИНА У СВІТІ (7 годин)Єдність людей у світі. Що єднає дітей у цілому світі.Єдність людей в тому, що вони всі - творіння Бога.Християни - Божа родина.Пізнання світу видимого і невидимого.Людина у світі. Роль і місце людини у світі. Вільна воля людини.Здатність людини вільно вибирати добро.Відповідальність за вчинки. Відповідальність перед Богом, родиною і Батьківщиною.

ТЕМА 2. ДОБРО (20 годин)Жертва - вияв любові. Допомогти дітям зрозуміти зв'язок жертви і любові.Норми морального життя людини. 10 заповідей як основа правильного людського життя.Пошана Імені. Кожний має своє ім'я. Повага до імені кожної людини.Неділя, свято в житті кожної людини. Святкування неділі і свят.Пошана і любов до батьків. Роль батьків у житті дитини.Шануємо життя. Життя - це дар. Дбаймо про чистоту і здоров'я тіла. Збереження довкілля.Чистота думок і вчинків людини. Важливість моральної чистоти і способи її збереження.Власність людини. Пошана чужої і своєї власності.Різдвяні свята. Підготовка до свята. Враження від святкування.Дорога до правдивого життя. Необхідність знання цієї дороги. Важливість робити добро і уникати зла. Початок дороги до правдивого життя.Людська гідність. Усвідомлення дітьми своєї гідності.Правдомовність. Правда в житті людини і необхідність життя у правді.Закон любові. Любов як підвалина справжнього, правдивого людського життя.Життя в добрі. Духовне і матеріальне для доброго і правдивого життя . Витривалість на дорозі до добра..Витривалість починається з маленьких справНаставники в житті дитини. Пошана і вдячність до наставників. Вміння слухати і чути. Навчання - головна праця учня.Великдень - вічна перемога добра над злом. Життєва вартість вибору добра. Примирення.Приготування до свята Великодня. Ознайомлення дітей зі Святом Великодня на Україні.Враження від свята Великодня.Свято Матері. Материнська любов.

ТЕМА 3. ЗЛО (5 годин)Що спонукає людину до вибору зла.Наслідки неправильного вибору.Гріх - найбільше зло. Обітниця подолання зла.Шлях, що допомагає подолати зло.Чини добро, остерігайся зла. Притча про милосердного самарянина.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК (1 година)
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

3 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Людина у світі

7

6

13.

Добро

20

15

2

1

2

4.

Зло

5

5


5.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

28

3

1

2


4 КЛАС

ШКОЛА БІБЛІЙНОЇ МУДРОСТІ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:

Мудрість, розум, нерозумність. Доброта, милосердя, ласкавість. Правда, справедливість, чесність, неправда, несправедливість, лукавство, брехня. Заздрість, лінощі, пиха, гнівливість. Працелюбність.


ОСНОВНІ ВМІННЯ:розуміти основні поняття, які вивчаються;розуміти різницю між позитивними цінностями і негативними;усвідомлювати важливість вибору між мудрістю і нерозумністю;застосовувати набуті знання в практичному житті;аналізувати свої власні вчинки та характер, засуджувати власні недолікиВСТУП (1 година)

Школа біблійної мудрості. (Книга Приповідок.)


ТЕМА 1. ШКОЛА ДОБРОТИ (7 годин)Нехай доброта та правда тебе не покидають.Хто не розголошує помилок інших, той поваги людей шукає.Як ворог твій голодний, нагодуй його хлібом.Ласкавий погляд веселить серце.Відповідай добром на зло.Не стримуй добра потребуючому.Хто милостивий до бідного, той Господу позичає

.

ТЕМА 2. ШКОЛА СПРАВЕДЛИВОСТІ (4 години)Справедливість рятує правдивих.Скарби, неправдою набуті, не дають користі.Вага фальшива - для Господа гидка.Хто чесно ходить, той ходить безпечно

.

ТЕМА 3. ШКОЛА РОЗПІЗНАВАННЯ ЗЛА (9 годин)Від зла ухиляйся.Не заздри злому, не наслідуй його поведінки.Не ходи стежкою безбожних і не простуй дорогою ледачих.Господь розвалить дім гордих.Гаряча людина здіймає сварку, а лагідна втихомирює незгоду.Хто пригнічує бідного, той Творця його зневажає.Лукавство – гидота для губ моїх.Гнівлива людина розпалює сварку, терпелива – заспокоює її.Добре ім’я ліпше за багатство велике.


ТЕМА 4. ШКОЛА ПРАЦЕЛЮБНОСТІ (3 години)Людина трудяща набуде маєток цінний.Хто обробляє землю свою, той хлібом насичується.Ледача рука до бідноти веде, рука ж роботяща – збагачує.


ТЕМА 5. ШКОЛА РОЗУМНОГО ЖИТТЯ (6 годин)Стережи, сину мій, заповідь батька свого, і не відкидай науки матері своєї.Бережи розум і обачність.В устах розумного мудрість знаходиться.Мудрість ліпша за перли.Навчання послухайте і мудрими станьте, і не відступайте від нього!Язик премудрих – ліки.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК (1 година)
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

4 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Школа доброти

8

6

1
1

3.

Школа справедливості

5

4

14.

Школа розпізнавання зла

9

8

15.

Школа працелюбності

4

3


6.

Школа розумного життя

6

5

1
1

7.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

28

4
2


ЗМІСТ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА» ДЛЯ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
5 КЛАС

СВІТ БІБЛІЇЇ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Біблія - Святе Письмо. Добро і зло. Праведність і вірність. Гордість і зарозумілість. Прощення. Чуйність. Мудрість. Мужність. Відповідальність. Патріархи: Ной, Авраам. Пророки Старого Завіту: Мойсей, Самуїл, Єремія, Єзекиїл, Даниїл. Царі: Давид і Соломон. Брати Маккавеї. Пророцтва про прихід Спасителя. Славні постаті Старого Завіту.

ОСНОВНІ ВМІННЯ
вміти пояснити різницю між Святим Письмом і книгами, що пишуться людьмизнати і розуміти, хто є автором Бібліїпереказувати зміст Біблійної історії як у цілому, так і по частинахвміти складати простий план біблійного тексту, ділити текст на частинивисловлювати думку чітко і зрозумілорозуміти і поважати інші, навіть протилежні думкиробити висновки і узагальнення, проводити паралель між біблійним сюжетом і сучасністюзнати час і тривалість історичних подій Старого Завіту, вивчення яких передбачено програмою


ВСТУП.

Біблія – книга життя та історія спасіння людства (1 година).ТЕМА 1. СВІТ ЯК БОЖЕ ТВОРІННЯ ( 4 години)Джерела християнської моралі.Біблія - Книга життя та історія спасіння людства.Світ як Боже творіння. Премудрість Творця.Людина на землі. Покликання людини у світі.
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка