«Затверджено» наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністраціїСторінка4/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5

ТЕМА 1. БОЖІ ЗАПОВІДІ – МОРАЛЬНА ОСНОВА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (8 годин)
Віра і заповіді. Поняття заповіді. Роль віри у виконанні заповідей.Гріх - порушення Заповідей Божих. Божі Заповіді - моральна основа життя людини.Етапи отримання людиною Заповідей Божих: Адам, Ной, Авраам, Мойсей, Христос."Нехай не буде в тебе інших богів". Поняття "інші боги". "Не роби собі ніякого кумира".Сучасне ідолопоклонство: культ тіла, грошей, алкоголю, наркотиків, розваг. Забобони і марновірство."Не взивай намарне Господа Бога твого". Пошана Господнього імені, Порушення цієї заповіді - легковажне вимовляння Божого імені. Прокльони, лихослів'я, богохульство."Пам'ятай святий день святкувати". Святкування суботи у Старому Завіті Христос і субота. ("Не людина для суботи, а субота для людини").Неділя у Новому Завіті. Християнське пошанування неділі.


ТЕМА 2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ЗА ЖИТТЯ ( 5 годин)"Шануй батька й матір, щоб тобі добре було, щоб ти довго прожив на землі" - заповідь з обіцянкою винагороди. Обов'язки дітей перед батьками: любов, пошана, послух.Повага до старших, учителів, наставників.Батьківські обов'язки. Піклування про дитину від самого зачаття. Християнське виховання дітей у сім'ї.Любов до рідної землі, рідної мови і свого народу. Зберігання звичаїв, культурних надбань, знання своєї історії. Поняття святості Батьківщини, готовність до самопожертви."Не убий". Життя - дар Божий. Неоціненність людського життя. Вбивство фізичне і вбивство моральне. Аборт - позбавлення життя невинної істоти, одна з форм вбивства. Контрацепція.


ТЕМА 3. НЕОБХІДНІСТЬ ПРАЦІ НАД СОБОЮ (8 годин)Падіння моралі: самогубство, наркоманія, алкоголізм, аборти, евтаназія, нищення довкілля. "Образ Божий багном не скверніте" (Т.Шевченко)."Не чужолож". "Не пожадай жінки ближнього свого". Чистота серця. Необхідність праці над собою для збереження чистоти і духовного вдосконалення. Ідеал хлопця, ідеал дівчини. Сучасні перешкоди до збереження чистоти серця.Шлюб і подружжя. Таїнство подружжя. Дошлюбна чистота. Довір'я.

Пошана людської особи.

Шлюбна обрядовість в українській традиції та її символіка."Не кради". "Не пожадай того, що є власністю ближнього твого". Власність ближнього.Джерело власності - чесна праця. Поміркованість у нагромадженні матеріальних благ.Злочин проти чужої власності.Крадіжка, злодійство, грабіж, розбій, лихварство; вандалізм, ошуканство, плагіат, затримання платні, хабарництво, протекціонізм, корупція, мафія.

ТЕМА 4. СУТЬ ХРИСТИЯНСЬКОГО МИЛОСЕРДЯ (4 години)
Християнське милосердя. Суть християнського милосердя (безкорисливість, щирість, таємність).Облагороджуюча роль милосердя у суспільстві."Не свідчи неправдиво на ближнього твого". Право та обов'язок людини дбати про добре ім'я і честь. Слово честі, клятва, присяга і їх порушення.Знеславлення доброго імені, честі, слави наших ближніх. Обмова, очорнення, осуд, підозра, сіяння незгоди, наклеп, несправедлива критика, лицемірство, подання неправдивої інформації, приниження людської гідності. Обов'язок виправити заподіяну кривду ближньому

.

ТЕМА 5. ДВІ ГОЛОВНІ ЗАПОВІДІ ЛЮБОВІ (7 годин)Божі Заповіді як хартія гідності людини.Любов до Бога і ближнього.Первісний моральний закон: "Не роби іншому того, що тобі не миле".Голос совісті (сумління) як голос Божий в душі людини.Сумління - найближчий закон при кожному вчинку людини.Різні види совісті.Потреба керуватись голосом сумління у повсякденному житті. Формування чуйної совісті. Дотримання Божих Заповідей - основа правдивого життя людини. Великі, славні люди і їх віра в Бога.


УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК. (1 година)

Божі Заповіді у повсякденному житті людини.


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

8 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Божі заповіді – моральна основа життя людини

8

5

1

2
3.

Відповідальність людини за життя

5

3

1

1
4.

Необхідність праці над собою

8

5

1

1

1

5.

Суть християнського милосердя

4

3

16.

Дві головні заповіді любові

7

6
1
7.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

24

4

5

1

9 КЛАС

ЛЮДИНА У СВІТІ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Біблійна антропологія. Покликання людини. Права і обов'язки людини. Самопізнання. Гідність особи. Служіння Богові і Батьківщині. Особисті здібності. Авторитет і повага. Самостійність і відповідальність. Конфліктні ситуації. Давання і приймання. Співпраця і конкуренція. Християнські вартості. Елементи сакрального мистецтва. Християнська духовна музика.

ОСНОВНІ ВМІННЯ
давати визначення чеснот;складати порівняльну характеристику добрих і злих вчинків людей;самостійно працювати із Святим Письмом, з літературою етичного змісту;зіставляти інформацію з багатьох джерел, зокрема моральних проблем Старого і Нового Завіту;складати план-конспект Біблійної історії, виписувати цитати;співставляти біблійні сюжети та сюжети з літературних джерел, визначати авторський задум.


ВСТУП. ( 1 година)

Людина у світіТЕМА 1. ХТО Є ЛЮДИНА? (6 годин)Християнський погляд на людину. Біблійна антропологія.Людина - образ і подоба Божа. Покликання людини.Загальне покликання людини (для чого Бог створив людину?). Особисте покликання (хто я і для чого живу?)Види покликань і засоби їх здійснення. Християнська чеснота служіння. Служіння особи в сім'ї, суспільстві, державі і Церкві. Родинне життя. Благодійна діяльність.Спеціальне покликання, пов'язане з ризиком для власного життя.Права і обов'язки людини. Відповідальність людини перед Богом. Людина - істота суспільна. Моє право і права інших (обмеження моїх прав).

ТЕМА 2. ВИБІР МІЖ ДОБРОМ І ЗЛОМ (4 години)Свобода вибору. Ціль і засоби її досягнення. Мета не виправдовує засобів. Пізнання себе. "Пізнай себе і буде з тебе" (Г.Сковорода).Який я є? Прикмети, що допомагають у контактах з іншими (самоусвідомлення, відкритість, доброзичливість, бажання зрозуміти іншого і т.д.).Постійне вдосконалення людської особи. Гідність особи.Усвідомлення потреби вдосконалення. Шляхи і способи вдосконалення людини .


ТЕМА 3. МОЛОДА ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ ( 9 годин)Проблеми батьків і дітей ..Особливості молодого віку. Вік дозріванняОточення молодої людини. Вартість знань і духовних переконань. Зацікавлення і використання часу молодої людини.Всебічний розвиток української молоді. Добро загальне і добро особисте. Служба Богові і Україні. Участь у молодіжних організаціях і товариствах.Вміння володіти собою. Виховання волі. Щастя і самообман. Контроль над бажаннями, самоконтроль звичок і вчинків.Розвиток особистих здібностей. Пошук і плекання здібностей. Причини неповного розкриття здібностей .Авторитет і повага. Авторитет як служіння людям. Самостійність і відповідальність. Розум і воля. Самостійність мислення і вчинків. Відповідальність і безвідповідальність .Дружба і товаришування. Приятелювання.Пошук і вибір добрих друзів. ("Притча про приязнь" І. Франко).


ТЕМА 3. МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ ( 7 годин)Вміння слухати і сприймати. Толерантність у спілкуванні .Конфліктні ситуації. Себелюбство та егоїзм. Шляхи розв'язання конфліктних ситуацій.Давання і приймання. Принципи давання і приймання. Вдячність. "Більше щастя - давати, ніж брати".Заповіти як підсумок життя.Професія. Мотиви вибору виду праці. Професійно-етичні норми. Ставлення до праці.Праця, співпраця і конкуренція. Вартість праці і співпраці. Винагорода за працю. Святкування і відпочинок. "Пам'ятай день Святий святкувати".Українські святкові традиції та обряди.


ТЕМА 4. БАТЬКІВЩИНА. ЛЮБОВ ДО БАТЬКІВЩИНИ (6 годин)"Любов к Отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть" (Іван Котляревський). Патріотичне виховання. Християнські цінності. Шкала вартостей: абсолютні, національні, громадянські, сімейні, особисті.Українські християнські традиції та елементи сакрального мистецтва.Найдавніші церковні споруди обласного (районного) центру (екскурсії до храмів).Визначні архітектурні пам'ятки культового призначення в Україні. Найважливіші християнські пам'ятки золотоверхого Києва.Християнська духовна музика. Відображення християнського духу в образотворчому мистецтві.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК. (1 година)

Молодь - надія людства.


ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

9 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Хто є людина?

6

4

1

1
3.

Вибір між добром і злом

4

3
1
4.

Молода людина і навколишній світ

9

5

1

2

1

5.

Мистецтво спілкування

7

5

1

1
6.

Батьківщина. Любов до Батьківщини

6

3

1

1

1

7.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

22

4

6

210 КЛАС

ЕТИКА ПОДРУЖНЬОГО ЖИТТЯ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Віра, надія, любов. Чоловіче й жіноче начало. Християнське подружжя і його ознаки. Батьківство і материнство. Родина - клітинка суспільства. Виховання. Самотність і старість. Життя та смерть.

ОСНОВНІ ВМІННЯ
аналізувати та узагальнювати матеріал з етики подружнього життя;порівнювати, оцінювати і пояснювати моральну поведінку людей на основі знань із різних джерел;оцінювати вчинки людей з позиції християнських вартостей;користуватися морально-етичною термінологією;брати участь у шкільних дискусіях, конференціях, духовних вечорах;використовувати різні джерела знань: науково-популярну літературу, періодичну пресу; зіставляти і критично аналізувати інформацію з різних джерел;самостійно працювати зі Святим Письмом, віднаходити цитати щодо суті подружжя в Старому і Новому Завіті.


ВСТУП. (1 година)

Етика подружнього життя


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка