«Затверджено» наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністраціїСторінка5/5
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.79 Mb.
1   2   3   4   5

ТЕМА 1. ВІРА ЯК ОСНОВА ПІЗНАННЯ І УТВЕРДЖЕННЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ МОРАЛІ (6 годин)
Віра. Поняття віри. Віра як основа пізнання і утвердження християнської мораліНадія. Важливість надії в житті людини Згубний шлях безнадійності.Любов. Прикмети любові "Гімн любові". Різноманітність поняття "любові"(філіа,сторге,ерос, агапе)Чоловіче й жіноче начало. Суть чоловічого начала - пошук, здобуття, давання, перемога. Суть жіночого начала – сприйняття, плекання, відчуття.Втрата розуміння суті чоловічого й жіночого начал у сьогоднішньому світі. Любов - основа стосунків між чоловіком і жінкою. Етапи розвитку любові - зацікавленість, захоплення, закоханість, кохання. Вміння не тільки приймати любов, але і давати.


ТЕМА 2.ВАЖЛИВІСТЬ ПРАВИЛЬНОГО ВИБОРУ У ПОДРУЖНЬОМУ ЖИТТІ ( 6 годин)Стан життя - подружжя, неодруженість. Важливість правильного вибору Дошлюбна чистота.Час між заручинами і шлюбом. Обряд вінчання.Християнське подружжя. Подружжя як Божа установа. Його ознаки (святість, нерозривність, єдність і гідність) Права і обов'язки подружжя.Сімейне співжиття. Батьківство і материнство.Батьківство і материнство як добровільний вибір і покликання.Відповідальність батьків за виховання дітей.

ТЕМА 3. РОДИНА ЯК СПІЛЬНОТА ТА ПЕРША ШКОЛА ( 8 годин)
Родина як спільнота і перша школа. Родина - клітина суспільства. Обов'язки членів родини. Роль матері в родині. Взаємини між членами родини.Засади родинних стосунків. Стосунки між батьками і дітьми, братами і сестрами "Де згода в родині, де мир і тишина... " (Іван Котляревський).Виховання. Поняття виховання. Божа педагогіка. Родина - перша школа.Способи родинного виховання. Надмірна строгість. Ставлення до недієздатних осіб.Здоровий спосіб життя. Запобігання схильності до алкоголізму, наркоманії, курінняСамотність. Самотність з християнської точки зору. Самотність і усамітнення.Похилий вік і старість. Життєвий досвід старших і вміння його оцінити. Стосунки з людьми похилого віку.Життя та смерть. Смерть та жалоба. Догляд за вмираючим. Християнське ставлення до смерті.

ТЕМА 4. СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ І ХРИСТИЯНСЬКОЇ ВІРИ

(8 годин)
Віра в Бога - свідчення високої наукової і моральної культури особистості.Між наукою і християнською вірою немає конфлікту.Всесвіт – дім людини.Як улаштований живий світ.Суперечки навколо еволюції. Мовна здатність людини.Збіг між науковими уявленнями та біблійною картиною процесу творення.Криза техногенної цивілізації, збудованої на ідеології матеріальних цінностей.Наслідки занедбання духовних вартостей.


ТЕМА 5. СУСПІЛЬНИЙ СПОКІЙ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ ( 4 години)Християнська любов - основа суспільного спокою.Життєві небезпеки сьогодні.Причини насильства і нетолерантності.Шляхи зниження агресивності у стосунках між людьми

.

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ( 1 година)

Вартість і повнота життя. Моє ставлення до життя. Я та інші .ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

10 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Віра як основа пізнання і утвердження християнської моралі

6

5
1
3.

Важливість правильного вибору у подружньому житті

6

4

1

1
4.

Родина як спільнота та перша школа

8

5

1

1

1

5.

Співвідношення науки і християнської віри

8

4

1

2

1

6.

Суспільний спокій і толерантність

4

3
1
7.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

23

3

6

2


11 КЛАС

ХРИСТИЯНСЬКИЙ СВІТОГЛЯД І МОРАЛЬ

(34 години на рік, 1 година на тиждень)

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ


Нагірна Проповідь Христа. Блаженність як повнота щастя. Принцип свободи людини. Вбогість духу і духовне багатство. Лагідність, смиренність і спокій. Духовне співпереживання. Життя у правді. Християнська суть милосердя. Чистота серця. Мир у психологічному і соціальному аспектах. Щастя у переслідуванні за правду. Непохитність у вірі. Мораль від Мойсея до Христа. Піст у житті людини. Мораль у молитві "Отче наш". Храм душі.

ОСНОВНІ ВМІННЯ
аналізувати релігійно-етичний матеріал на основі отриманих знань;оцінювати події та явища дійсності в контексті Біблії та тисячолітньої християнської культури;вміти працювати з найрізноманітнішими джерелами знань і віри;вміти самостійно здобувати етичну інформацію за темою;вміти переконливо, на основі християнського світогляду і моралі аргументувати власні погляди з тієї чи іншої проблеми, сприймати протилежну позицію як альтернативну, бути толерантними до різних релігійних і світоглядних переконань;брати участь у дискусіях, "круглих столах", конференціях, релігійних братствах, духовних прощах та ін.;працювати самостійно і в групах зі Святим Письмом. Приводити паралельні місця з біблійної історії Старого і Нового Завіту та давати їм аналіз у контексті часу, подій, обставин;виступати з бесідами, лекціями перед учнями, різними категоріями населення.ВСТУП. (1 година)

Християнський світогляд і моральТЕМА 1. БЛАЖЕННІСТЬ ЯК ПОВНОТА ЩАСТЯ (9 годин)Нагірна Проповідь - суть християнства, моралі за Христом. Біблійно-історичний аспект науки, поданої Ісусом Христом.Вплив Нагірної Проповіді на особисту поведінку, вчинки та світогляд людини. Щастя у розумінні "Блаженств". Християнське бачення щастя. Стереотипні уявлення про щастя.Хто такі "блаженні". "Вбогість духу" - це відкритість до розвитку і вдосконалення як особи, так і суспільства.Матеріальні блага у житті людини. Духовне багатство - "перебувати" у повноті з Богом.Лагідність, смиренність, спокій як правильне розуміння Святого Духа у нас. Вміння реагувати на оточення. Успадкування землі - гармонія і повнота життя з Богом.Плач християнський як духовний стан співпереживання. "Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться”. Прагнення правди – дорога до щастя.Християнське розуміння милосердя. Стереотипні реакції на слабкості, недоліки інших людей: осуд, зловтіха, жорстокість, безжалісність.Очищення серця – дорога до щастя, бо дозволяє бачити світ у його суті. Поняття миру в психологічному і соціологічному аспектах. Розуміння щастя у переслідуванні за правду.Національні герої українського народу. Поняття "нагороди на небесах".


ТЕМА 2. СИНАЙСЬКИЙ ЗАКОН – ВІДЧУТТЯ РЕАЛЬНОСТІ ДОБРА І ЗЛА ДЛЯ ЛЮДИНИ (7 годин)Мораль від Мойсея до Христа.Ісус Христос і мораль Старого Завіту.Взаємна любов - ознака християнства. "Обніміте, брати мої, найменшого брата..." (Т.Шевченко).Любов і доброта перемагають зло."Червоний Хрест" та інші доброчинні організації. Вірність у слові.Сприймання Божого слова і пошана до нього.Відповідальність за свої слова (клятва, присяга, обіцянка, марнослів'я).


ТЕМА 3. СЕНС ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ (8 годин)Моральні засади християнського подружжя.Милостиня у сучасному світі: благодійна діяльність, меценатство, доброчинність, філантропія.Піст як шлях осягнення внутрішньої свободи. .Виховна роль молитви у розвитку людини.Молитви за Україну, народ.Мораль у молитві "Отче наш”.Святість Божого імені.Сенс людського життя. Спасіння - найвища мета життя християнина.


ТЕМА 4. “БЕРЕЖІТЬ СОБОРИ ВАШИХ ДУШ” (8 годин)Боже Провидіння. Послух Божій волі.Наші щоденні потреби і їх вартість.Розв'язання життєвих проблем.Прощення - вияв справжньої любові до ближнього. Реакція людини на зло.Спокуси - привід до гріха. Випробування спокусами.Різноманітність спокус сучасного світу. Дорога до Храму.Християнська мораль - наріжний камінь побудови Української Держави.Вплив християнської моралі на життя українського народу. "В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай".

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК (1 година)
ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

11 клас 34 години на рік (1 година на тиждень)


з/п

Зміст програмового матеріалу

Усього годин

Лекції

Практичні заняття

Конференції

Самостійні роботи

1.

Вступ

1

1


2.

Блаженність як повнота щастя

9

5

1

2

1

3.

Синайський закон – відчуття реальності добра і зла для людини

7

5

1

1
4.

Сенс людського життя

8

5

1

1

1

5.

«Бережіть собори своїх душ»

8

4

2

1

1

6.

Узагальнення пройденого матеріалу

1

1

Разом

34

21

5

5

3ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року, статті 11, 27

 2. Закон України «Про освіту», стаття 6.- Х., ТОВ «Видавнича група «Основа» ., 2004.

 3. Бех І, Жуковський В, Журба К, В. Киричок Про вивчення курсу «Основи християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах України. Методичні рекомендації // Історія України.- 2006.-№ 44 (492)

 4. Біблія або книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту в перекладі проф.. Івана Огієнка. - К.: Українське Біблійне Товариство, 2004.

 5. Девід Гудінг, Джон Ленокс Світогляд.-К.,2004.- Т. 1.

 6. Концептуальні засади вивчення взагальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування від 29.06.2006 р. № 8/1-2.

 7. Лонгін (Чернуха), ігумен, «Християнська етика і українській культурі. Дорога Добра»: Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: АДЕФ-Україна, 2006.

 8. Наказ Міністерства освіти і науки від 26.07.2005 № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»

 9. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті, прийнята 7-9 жовтня 2001 року, розділ «Національне і громадське виховання».- С. 7

 10. Новий Завіт в перекладі о. Рафаїла Турконяка. – К.: Українське Біблійне Товариство, 2006.

 11. Уроки з християнської етики для школярів: Навчально-методичний посібник.- Острог, 2003.

 12. Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття: Збірник наукових записок Національного університету «Острозька академія». – Острог, 2002.

 13. Християнська етика і педагогіка: статті та уроки: Навчально-методичний посібник.- Острог, 2000.

 14. Християнський катехізис для сім’ї і школи. – Рівне: ХБВФ «Живе слово», 2001.


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка