Затверджено Радою Харківської загальноосвітньоїСторінка11/15
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.25 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

до 01.09.2014

Директор школи

18

Скласти і затвердити розклад уроків, факультативів:


 • на I півріччя;

 • на II півріччя.

до 01.09.2014

до 10.01.2015


Директор, заступник директора з НВР, голова ПК

19

Спланувати роботу всіх ланок навчально-виховного процесу, погодити:

- тематичні,

- календарні плани різних предметів, гуртків;


- плани роботи класних керівників.

- план роботи шкільної бібліотеки


до 05.09.2014


до 10.01.2015


Заступник директора з НВР


20

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні учнів

(за окремим планом школи)

Протягом року

Директор школи, заступник директора з НВР

21

Забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів (за окремим планом школи):

Квітень-травень 2015

Директор школи, заступник директора з НВРРОЗДІЛ ІІІ

Охорона життя і здоров’я учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму
Мета:

створення безпечних умов для збереження здоров’я учасників навчально – виховного процесу

запобігання всім випадкам дитячого травматизму

створення безпечних умов життєдіяльності
Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Вик.

3.1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1

Провести медичний огляд учнів школи напередодні нового навчального року

До 01.09.14

Медпрацівники
2

Проводити огляди та аналіз стану здоров`я учнів та вчителів:

 • Скласти графік медоглядів;

 • Визначити кожному учню медичну групу для занять фізичною культурою;

 • Провести медичні огляди за участю лікарів-фахівців, комплексну оцінку стану здоров`я учнів і визначити лікувально-оздоровчі заходи щодо покращення стану здоров`я;

 • Скласти паспорт здоров`я кожного класу;

 • Розглядати на батьківських зборах питання про стан здоров`я учнів, надавати консультативну допомогу та рекомендації щодо покращення стану здоров`я кожного учня

До 22.08.2014

До 05.09. 2014

Протягом року

До 10.09. 2014
Протягом року

Медпрацівники

Медпрацівники

Адміністрація

Медпрацівники
Медпрацівники

Класні керівники

Класні керівники

Медпрацівники3

Проводити під час навчальних занять фізкультурні хвилинки відповідно до санітарно-гігієнічних норм проведення уроку

Постійно

Учителі - предметники
4

Проводити медичні огляди учнів, які вступають до школи, та вчителів, які поступають на роботу

Постійно

Медпрацівники
5

Проводити профілактичну роботу різних видів захворювань:

 • Обговорення питань профілактики захворювань на батьківських зборах

 • Проведення щорічних планових щеплень

 • Проведення бесід, виховних годин

 • Проведення акції «Чисті руки – запорука здоров’я»

Протягом року


Протягом року

Протягом року

Жовтень 2014

Квітень 2015Класні керівники

Шкільний лікар

Класні керівники

МШО «Єднання»


3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

6

Організувати безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів та безкоштовне харчування молоком учнів 1-х класів

Протягом року

Корнієнко В.В.
7

Забезпечити учнів пільгового контингенту безкоштовним харчуванням


Протягом року (згідно з довідками)

Корнієнко В.В.
8

Організувати гаряче харчування учнів 5-11 класів

Протягом року

Директор школи

Завідуюча їдальнею

Класні керівники

9

Забезпечити дієтичним харчуванням учнів, які його потребують.

Протягом року

Шкільний лікар

Завідуюча їдальнею


3.3. ОХОРОНА ПРАЦІ

10

Забезпечити виконання Закону України «Про охорону праці», Положення про охорону праці

Протягом року

Заступник директора з НВР

Голова ПК


11

Організувати роботу з охорони праці згідно з чинним законодавством:

 • Визначити обов`язки і порядок взаємодії осіб, які беруть участь в організації та здійсненні охорони праці;

 • Забезпечити виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також виконання заходів колективного договору;

 • Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці та запобігання дитячому травматизму, визначити посадові обов`язки;

 • Організувати заслуховування звітів з питань створення здорових і безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, стану травматизму на нарадах при директорові, загальних зборах трудового колективу, видати накази і розпорядження з цих питань;

 • Організувати проведення первинного інструктажу з усіма зарахованими до школи, проведення інструктажу оформляти відповідно до вимог охорони праці;

 • Проводити інструктажі з учнями та педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства та вимог охорони праці.

До 01.09.2014


Постійно

Директор школи


Директор школи
Директор школи
Заступники директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступники директора з НВР

3.4. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ТА ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

3.4.1 Робота з педагогічними працівниками

12

Забезпечити готовність школи, усіх навчальних кабінетів, інших приміщень до прийому дітей відповідно до санітарних норм і вимог

До 31.08.2014

Директор школи

Завгосп

13

Поновити схеми евакуації учнів зі школи

До 01.09.2014

Завгосп школи
14

Здійснити розсадку учнів у класі з урахуванням зросту, зору, слуху, стану здоров’я

До 05.09.2014

Класні керівники
15

Затвердити графік чергування вчителів школи на перервах

До 01.09.2014

Адміністрація школи , голова ПК
16

Провести нараду з педагогічними працівниками з питань вивчення нормативних документів по запобіганню всім видам дитячого травматизму

До 10.09.14

Заст. директор з ВР

17

Повторити з педагогічним колективом алгоритм дії у випадку травматизму під час навчально – виховного процесу та в позаурочний час

До 10.09.14

Заст. директор з ВР

18

Розглядати питання запобігання всім випадкам дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності на нарадах при директорові, батьківських зборах, засіданнях МО та засіданнях педагогічної ради школи

Протягом року

Адміністрація школи
19

Забезпечити викладання курсу:

“Основи здоров’я” (1 – 9 класи)Протягом року

Адміністрація школи
20

Провести перевірку стану навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, спортивної зали щодо створення безпечних умов навчання

До 01.09.14


Адміністрація школи
3.4.2. Робота з учнями

21

Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах

Протягом року

Класні керівники, вчителі - предметники
22

Вести облік нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, дотримуватись вимог та порядку розслідування, своєчасно інформувати відповідні органи про факт нещасного випадку

Постійно

Адміністрація

Комісія з розслідування нещасних випадків


23

Організувати щоквартальну звітність про нещасні випадки до РУО

1 раз на квартал

Заст. директора з ВР
24

Забезпечити якісне проведення курсу обов`язкових бесід із запобігання всіх видів дитячого травматизму з учнями школи

Постійно

Класні керівники
25

Видати накази

 • «Про підсумки роботи із запобігання дитячому травматизму у 2013 – 2014 навчальному році та організацію профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2014 – 2015 навчальному році»

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час осінніх канікул»

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення Новорічних та Різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2014 – 2015 навчального року»

 • «Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення Новорічних та Різдвяних свят у школі»

 • «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2014 році та про завдання на 2015 рік»

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2015 року»

Серпень 2014


Жовтень 2014
Грудень 2014

Грудень 2014

Січень 2015

Травень 2015Адміністрація школи
26

Забезпечити проведеннятижнів безпеки життєдіяльності


01.09. – 05.09.2014

25.05 – 30.05.2015Заст. директора з ВР

Класні керівники


27

Організувати роботу загону ЮІР та дружини юних пожежних:

 • Видати накази про роботу загону ЮІР та дружини юних пожежних у 2014 – 2015 навчальному році

 • Налагодити їх систематичну роботу, залучати до роботи фахівців, упорядкувати документацію

 • Провести шкільний етап змагань загонів ЮІР та дружин юних пожежних

 • Забезпечити участь шкільних команд ДЮП та ЮІР у районних конкурсах та фестивалях

До 10.09.2014


Протягом року
Січень 2015
Березень 2015

Квітень 2015Директор школи


Фролова І.І.

Зозуля Н.В.

Біличенко О.В.
Фролова І.І.

Зозуля Н.В.

Біличенко О.В.

28

Проводити виховні години, єдині дні, тижні, місячники тощо із запобігання всім видам дитячого травматизму

Протягом року

Адміністрація

Класні керівники


29

Провести день безпеки руху «Мова вулиці» в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності

05.09.2014

Класні крівники

30

Провести:

 • Складання маршрутних листів «Дім - школа» (1-5 класи)

 • Тренінг-гру для учнів молодших класів «Світлофор Моргайко»

 • Конкурс презентацій «Щоб не трапилось біди, правил безпеки дотримуйся завжди!»

 • Конкурс малюнків «Увага, ялинка!»
 • Театралізоване дійство «Подорож у країну небезпеки»

Вересень 2014


Жовтень 2014
Листопад 2014
Грудень 2014
Лютий 2015

Класні керівники


Димова В.В.
Бурдак О.О.
Учитель малювання

Фролова І.І.

Зозуля Н.В.


РОЗДІЛ IV
Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорійЗміст роботи

Термін

Відповідальний

Вик.

4.1.Організація роботи по соціальному захисту відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»

1

Видати накази:

 • «Про організацію роботи з соціального захисту дітей у 2014 – 2015 навчальному році»

 • «Про створення комісії по використанню коштів фонду загального обов’язкового навчання»

 • «Про надання одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»

 • «Про забезпечення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною формою, одягом, взуттям»

До 31.08.2014

Згідно з графіком УО АДР


Директор школи
2

Підготувати звіт про оздоровлення дітей пільгових категорій улітку 2014 року

До 05.09.2014

Класні керівники
3

Провести аналіз оздоровлення учнів пільгового контингенту улітку 2014 року

До 10.09.2014

Соціальний педагог

Заст. директора з ВР


4

Провести облік та створити базу даних дітей пільгових категорій

 • Дітей-сиріт;

 • Дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • Дітей-напівсиріт;

 • Дітей з малозабезпечених сімей;

 • Дітей з багатодітних сімей;

 • Дітей-інвалідів;

 • Дітей, які постраждали в насідок аварії на ЧАЕС;

 • Дітей, батьки яких інваліди

 • Дітей одиноких матерів

 • Дітей, батьки яких загинули при виконанні військових обов’язків

 • Дітей з сімей, які опинились у складних життєвих умовах

До 10.09.2014Соціальний педагог

Класні керівники


5

Скласти соціальні паспорти класів

До 10.09.2014

Соціальний педагог

Класні керівники


6

Спланувати заходи з надання матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники


7

Скласти акти обстежень житлово – побутових умов проживання дітей пільгового контингенту

До 05.09.2014

До 12.01.2015Соціальний педагог

Класні керівники


8

Організувати взаємоінформування між підрозділами кримінальної міліції у справах дітей , службами у справах дітей, органами освіти щодо дітей, які скоїли правопорушення.

Постійно

Соціальний педагог

Класні керівники9

Забезпечити учнів пільгового контингенту безкоштовним харчуванням


Протягом року (згідно з довідками)

Корнієнко В.В.
10

Організувати участь учнів у позакласних та позашкільних заходах та залучення до гурткової роботи

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники


4.2.Навчально – виховна робота

11

Організувати індивідуальне навчання учнів пільгового контингенту (за наявності довідки ЛКК)

Протягом року

Заст. директора з НВР
12

Провести заходи (за окремими планами) до:

 • Дня інвалідів

 • Дня захисту дітей

05.12.14


01.06.15

Соціальний педагог

Педагог– організатор

Класні керівники

13

Провести акції:

 • «Діти – дітям»;

 • «Милосердя» (спільно з районною організацією «Червоний хрест»)

 • «Твори добро»

Грудень 2014

Лютий 2015
Квітень 2015


Соціальний педагог

Педагог-організатор

МШО «Єднання»

14

Забезпечити оздоровлення учнів пільгового контингенту

Червень 2015

Директор закладу відпочинку, класні керівники
15

Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей пільгового контингенту

Протягом року

Соціальний педагог
16

Контролювати працевлаштування та подальше навчання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (випускників 9-х та 11-х класів), дітей-інвалідів (випускників 11-х класів) школи.

Травень – серпень 2015

Соціальний педагог

17

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо нормативних документів з питань соціального захисту дітей

Протягом року

Соціальний педагог
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка