Затверджено Радою Харківської загальноосвітньоїСторінка5/15
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Учасники у районному етапі XХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологійП.І.Б.


Посада


Назва роботи

Димова Вікторія Вікторівна

Дурнєва Інна ПетрівнаВчителі початкових класів

Ігрова діяльність першокласників як успішна умова адаптації до навчального процесу у початковій школі.


Моісєєнко Тетяна Миколаївна

Вчитель

хімії


Розробка уроку з теми «Дивовижний світ кислот»

8 клас


Буряк Галина Іванівна

Вчитель української мови та літератури

Методичні розробки уроків та виховних заходів до вивчення творчості Т.Г.Шевченка (до 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря)

Воронцова Тетяна Юріївна

Вчитель російської мови і світової літератури

Компаративний аналіз як один із шляхів оптимізації викладання світової літератури

Біличенко Ольга Володимирівна

Педагог – організатор

Тестування як форма оцінювання якості російської мови і літератури та світової літератури

Зубкова Олена В’ячеславівна

Вчитель англійської мови

Розвиток мовленнєвої діяльності учнів на різних етапах вивчення англійської мови з метою спілкування

Литвиненко Віола Михайлівна

Вчитель англійської мови

Скарбниця англомовних прикметників

Фураєва Людмила Володимирівна

Вчитель англійської мови

Нестандартні форми навчання та виховання на уроках англійської мови

Любота Олена Михайлівна

Вчитель фізичної культури

Зняття емоційних перевантажень за допомогою комплексів вправ на уроках фізичної культури для формування в учнів навичок здорового способу життя

Вчитель інформатики Бурдак О.О. Переможець конкурсу кращий дистанційний курс «Доступна освіта», посіла ІІ місце в районному етапі конкурсу.

Вчитель географії Суворова О.В. працює над публікацією у видавництві «Ранок» в серії «Новий майстер-клас» - «Уроки природознавства в 5 класі», яка буде надрукована до нового 2014\2015 навчального року.
Участь педагогічних працівників школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року»

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014

Район

Місто

Область

Україна

Район

Місто

Область

Україна

Район

Місто

Область

Україна

Район

Місто

Область

Україна

Вчителі школи

2

1

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

У 2013 році Любота О.М., вчитель фізичної культури взяла участь в заходах обласного рівня - Всеукраїнська підсумкова конференція «Fair-Play – Чесна гра» (виступ). У 2014 році Плехова Д.О., вчитель образотворчого мистецтва взяла участь у заходах міжнародного рівня -Малярний пленер Польща, м.Люблін, університет Марії Кюрі-Складовської (обмін досвідом).

Упродовж 2013/2014 навчального року вчителі школи провели наступні районні заходи:


  • Суворова О.В. - семінар для вчителів економіки району за темою «Робота в класах з поглибленим вивченням економіки»

  • Димова В.В. та Дурнєва І.П. – семінар для вчителів початкових класів району за темою «Проведення предметних тижнів в початковій школі»;

  • Корнієнко В.В. – семінар для вчителів історії та суспільствознавства району за темою «Використання інформаційних технологій навчання на уроках історії як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у форматі нового державного стандарту»

Система внутрішньошкільної науково-методичної роботи була спрямована на підвищення професійно- педагогічної культури вчителів, яка концентрувалася навколо науково – методичної проблем «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивиального освітнього середовища в умовах школи-родини».

Для всіх вчителів школи були проведені консультації з планування, ведення шкільної документації, впровадження інновацінийх технологій навчання (інтерактивні форми навчання, європейське мовне портфоліо, використання інформаційно- комунікаційних технологій навчання). Продовжуваласть робота школи щодо вровадження інновацій: школа сприяння здоров`ю, громадянська освіта та виховання в умовах школи-родини.

Недоліками в організації методичної роботи школи є те, що невелика кількість педагогів займаються впровадження інноваційних технологій навчання.

Робота над проблемою активізувалась через різні форми та активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Традиційним стало проведення методичних оперативних нарад. Саме вони дали можливість своєчасно вирішувати завдання, що виникали у процесі роботи. Протягом року в тематику оперативних нарад включались опрацювання нормативно-правових документів, огляд нових публікацій з питання формування мотивації навчальної діяльності учнів.

 Педагоги спрямували свої зусилля на вдосконалення методики проведення класичного уроку й шукали нові форми організації навчально-виховного процесу через нетрадиційні підходи. На своїх уроках педагоги реалізували такі завдання:


  • формували цілісні світоглядні уявлення про оточуючий світ;

  • високі морально-етичні якості особистості;

  • дбали про інформаційну насиченість дидактичного матеріалу;

  • розвивали творчі і пізнавальні здібності кожної дитини.

Важливу роль у структурі методичної роботи закладу відіграла допомога молодим вчителям і тим, хто потребував уваги, у розв’язанні першочергових практичних проблем, індивідуально-психологічний супровід.

Уроки планувались із урахуванням основної мети: формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою до самореалізації та самовдосконалення, з гуманним світосприйняттям і почуттям відповідальності.

Методична робота була спрямована на оволодіння педагогічною культурою, знаннями теорії й методики виховання та навчання, уміннями аналізувати, прогнозувати й конструювати виховний процес, передбачати наслідки своєї діяльності.
1.8. Робота з педагогічними працівниками школи
У 2013/2014 навчальному році була проведена робота стосовно вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників.

У школі працювали 30 педагогів, що відповідає рівню попереднього навчального року. За освітніми рівнями працювало: 28 (93%) педагогічних працівників з вищою освітою, 2 (7%) – середню спеціальну. Плинність педагогічних кадрів залишилась на рівні попередніх років.

Важливою складовою кадрової політики була система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації. У 2013/2014 н.р. пройшли атестацію 5 вчителів.

Упродовж 2013/2014 навчального року 6 педагогічних працівників школи пройшли курси підвищення кваліфікації на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Протягом року учителі школи мали змогу підвищувати свою кваліфікацію, відвідуючи районні, міські, обласні методичні заходи.

З метою упорядкування роботи об'єктових невоєнізованих формувань цивільного захисту, організації навчання, захисту постійного та змінного складу школи від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також під час надзвичайних ситуацій в школі затверджено керівний склад цивільного захисту, органи управління цивільного захисту, невоєнізовані формування, евакуаційну комісію, ланку охорони громадського порядку, санітарний пост та ланку пожежегасіння. В 2013/2014 навчальному році пройшли курси цивільної оборони в навчальних закладах підвищення кваліфікації Ілляш Л.М., Біличенко О.В. та Зозуля Н.В.
Зведена таблиця педагогічних працівників школи


Педагогічних

працівниківВ т.ч.

вчителів


Адмінстрація,

що має педагогічне навантаженняВчителів за

фахом

Викладають 2 і більше предметів


Всього

Основних (О)

Сумісників (С)

Всього

Основних (О)

Сумісників (С)

Всього

Директор (Д)

Заступник директора (З/Д)

Педагог-організатор (П/О)

Всього

За фахом

Не за фахом (н/ф)

Всього

2 предмети

3 предмети

4 предмети

5 предметів

6 предметів

30

30

-

27

27

-

4

1

2

1

27

27

-

7

3

3

1

-

-

Якісний склад педагогічних працівників школи
Кількість педпра-цівників

Мають категорію

Мають звання

Мають освіту

Кількість пенсіонерів

Вищу

І

ІІ

Спеціаліст

Старший учитель

Учитель-методист

Вищу

Базову вищу

Середню спеціальну

Загальну середню

30

11

7

7

9

2

7

30

-

2
5

В 2013/2014 навчальному році в школі створено банк даних молодих вчителів: Бурдак О.О. та Плехрва Д.О., складено річний та місячні плани роботи молодих спеціалістів.Спільний план роботи молодого спеціаліста та вчителя-наставника


Зміст роботи

Форма роботи

Вихід

Складання індивідуального плану роботи

Співбесіда

Індивідуальний план

Вивчення нормативних документів щодо організації навчально-виховного процесу з образотворчого мистецтва

Консультація

Календарно-тематичні плани

Зміст роботи

Форма роботи

Вихід

Вивчення науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів

Співбесіда

Оформлення класних журналів

Моніторинг діяльності молодого вчителя

Співбесіда

Анкета

Аналіз документації вчителя (класні журнали, поурочні плани)

Співбесіда

Рекомендації

Методики проведення уроку

Відвідування уроків вчителів-методистів

Складання поурочних планів

Надання консультації молодому спеціалісту у використанні мережі Internet в цілях опрацювання нових методик, програм

Практикум

Складання переліку інтернет-ресурсів

Відвідування уроків молодого спеціаліста вчителем-наставником з метою надання практичної допомоги

Практикум

Аналіз уроку

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці

Консультація

Рекомендації

Консультація щодо психолого-педагогічних аспектів організації уроку

Консультація

Рекомендації

Практикум методики проведення уроків тематичного обліку знань

Консультація

Рекомендації

Портфоліо вчителя школи

Обмін досвідом

Рекомендації

Аналіз самоосвітньої діяльності молодого фахівця

Інформація

Рекомендації

Раціональні методи викладання нового матеріалу

Майстер-клас

Рекомендації

Психологічні консультації з питань щодо форм спілкування та співпраці з учнями та з їх батьками

Консультація

Рекомендації

Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших вчителів на прикладі Педагогічної ярмарки

Інформація

Рекомендації

Підвищенні психологічної культури та педагогічного мислення молодого вчителя

Інформація

Рекомендації

Розвиток у учнів зацікавленості предметом та їх творчої активності

Інформація

Рекомендації

Психолого-педагогічні аспекти оцінювання учнів за 12 бальною шкалою

Інформація

Рекомендації

Про роботу з обдарованими та здібними учнями

Інформація

Рекомендації

Відвідування уроків та виховних заходів

Інформація

Рекомендації

Стан комп’ютерізації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності
Мережа станом на 05.09.2013

Кількість комп’ютерних класів

В них ПК

Використання ПК для управлінської діяльності

Використання ПК для методичної роботи

Використання ПК для роботи бібліотеки

Кількість учнів на 1 ПК

327

1

13

6

1

1

16

Використання ІКТ на уроках вчителями школи
Загальна кількість вчителів школи

Кількість вчителів, які використовують на уроках

%

30

22

74,2

У порівнянні з попередніми навчальними роками збільшилась кількість учителів, що мають середній, достатній і високий рівень володіння ІКТ, та відсутня кількість учителів, що мають низький рівень володіння ІКТ або не володіють навичками роботи на ПК, що ілюструють наступні діаграми.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка