Затверджено радою рмкСторінка1/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінетІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
(для працівників дошкільних навчальних закладів)

Затверджено радою РМК (протокол № 1 від 28.08.2014 року)


Упорядник

Чернега Наталія Сергіївна
Відповідальний за випуск

Корбут Людмила Анатоліївна


Сквира 2014
Найпершим суспільним середовищем для дитини є дошкільний заклад, основне призначення якого – соціальна адаптація до умов життя у товаристві незнайомих дітей і дорослих, виховання ціннісного ставлення до навколишнього середовища, природи, людей і самого себе. Саме дитячий садок має забезпечити фізичне і психічне здоров’я дитини, її всебічний гармонійний розвиток, набуття життєвого досвіду, стати своєрідним посередником між сім’єю та широким світом.

Шановні працівники дошкільних навчальних закладів!


Спасибі Вам, що творите дивну країну дитинства, за Вашу безмежну відданість цій країні, нескінченну любов до дітей, доброту і милосердя, уміння дарувати дітям щастя й радість.

Щиро бажаємо, щоб у Ваших колективах завжди панували мир і згода. Не розгубіть педагогічної ініціативи, примножуйте її. Нехай радісні очі дітей будуть вищою нагородою за Вашу високовідповідальну і благородну працю.

Удачі й успіхів у всіх Ваших справах і починаннях.

Про результати розвитку дошкільної освіти у

2013/2014 навчальному році та основні завдання

на 2014/2015 навчальний рік

(аналітична довідка)
Дошкільна освіта в Україні є складовою частиною загалом усієї освітньої системи. На сучасному етапі реалізуються державна політика щодо рівного доступу до якісної дошкільної освіти, пріоритетним завданням якої є її модернізація за всіма напрямками. Одним із найголовніших є впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, здорової, свідомої, творчої людини.

Протягом 2013-2014 навчального року основна увага Сквирського району в галузі дошкільної освіти спрямовувалася на збереження та розвиток існуючої мережі дошкільних навчальних закладів. У районі функціонує 7 дошкільних навчальних закладів, 19 навчально-виховних комплексів та об’єднань «Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад». Мережа дошкільних навчальних закладів району стабільна, відсутні випадки безпідставного закриття та ліквідації дошкільних закладів. Із 26 дошкільних закладів 23 загальнорозвиваючі, 3 комбіновані (Сквирські дошкільні навчальні заклади №1 «Світанок», № 2 «Малятко», №6 «Ромашка», на базі яких працюють логопедичні групи).

Упродовж останніх років у районі намітилася стійка позитивна динаміка зміни показників охоплення дітей дошкільною освітою. Дошкільною освітою охоплено 1146 дітей дошкільного віку, що становить 58% від загальної кількості дітей дошкільного віку (місто – 649 дітей (66,8%), село – 497 дітей (50%)); віком від 1,5 до 3-х років охоплено 120 дітей, 14% (місто – 100 (25%), село – 20 (4,3%)); віком від 3-х до 6-и (7) років – 1026 дітей, 92,2% (місто – 549 (95,9%); село – 477 (88,3%)).

Існуюча мережа не в повній мірі забезпечує освітні потреби населення району, особливо у сільській місцевості, де відсутні дошкільні навчальні заклади.

Із-за недостатньої кількості дитячих садків спостерігається перевантаження груп дітьми у міських поселеннях. За даними статистики на 100 місцях виховується 122 дітей.

Існує проблема переукомплектування дошкільних навчальних закладів міста №1 «Світанок», №2 «Малятко», №5 «Калинка», №6 «Ромашка», сіл Самгородок, Горобіївка, Дулицьке, Шамраївка.

За результатами обліку дітей дошкільного віку в районі проживає 385 дитина старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років). Із них 217 дітей - у місті, 168 – у сільській місцевості. Кількість дітей охоплених дошкільною освітою 386, що становить 100%. Визначено базові дошкільні заклади по роботі з дітьми старшого дошкільного віку (Сквирський ДНЗ №2 «Малятко», №6 «Ромашка»).

Забезпечується соціально-педагогічний патронат дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади із-за їх відсутності, стану здоров'я тощо. Соціально-педагогічним патронатом охоплено 36 дітей дошкільного віку. Роботу з даними дітьми організовують соціальні педагоги, які введені у штатні розписи дошкільних навчальних закладів.

З метою охоплення усіх дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою дітям надається можливість короткотривалого перебування в дошкільних навчальних закладах. На базі Горобіївського НВК, Кривошиїнського НВО, Великополовецького НВК, Буківського НВК створено короткотривалі групи для дітей дошкільного віку. Короткотривалі групи відвідує 41 дитина.

Обмежене фінансування дошкільної освіти унеможливлює відновлення роботи дитячих садків, які призупинили свою діяльність на невизначений період під час реформування аграрного сектору економіки, та відкриттю нових (с.Пищики, с.Шамраївка, с.Горобіївка).

На базі Сквирських дошкільних навчальних закладів комбінованого типу (№1 «Світанок», №2 «Малятко», №6 «Ромашка») забезпечується інклюзивна освіта через функціонування логопедичних груп, у яких виховується 53 дітей дошкільного віку. У всіх дошкільних навчальних закладах району, відповідно до потреб та запитів батьків та за наявності фахівців, надається комплексна психолого-педагогічна, корекційно-розвивальна допомога дітям дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Такі діти. за бажанням батьків, відвідують дошкільний заклад і зараховуються у звичайні групи.

У дошкільних навчальних закладах району, відповідно до потреб батьків, здобувають дошкільну освіту діти усіх соціально незахищених категорій (сироти, позбавлені батьківського піклування (5), багатодітні та малозабезпечені (110), діти-інваліди (4), потерпілі в наслідок аварії на ЧАЕС (72)).

Науково-методична робота з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів Сквирського району протягом 2013-2014 навчального року була спрямована на виконання Законів України, «Про освіту», «Про дошкільну освіту», на підвищення кваліфікації педагогів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів працювали над єдиною методичною проблемою «Формування життєвих компетентноcтей особистості в умовах дошкільного навчального закладу». Робота над цією проблемою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного педагога, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями педагогічних працівників, активізувала форми методичної роботи.

У 2013-2014 навчальному році основними формами науково-методичної роботиз педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів були:

постійно діючий семінар для керівників ДНЗ,

РМО вихователів ясельних, молодших груп ДНЗ,

РМО вихователів середніх, старших груп ДНЗ,

РМО вихователів різновікових груп ДНЗ,

РМО музичних керівників ДНЗ,

школа педмайстерності вчителя-логопеда Марценківської І.А.,

школа педмайстерності інструктора з фізичної культури Сичевської Т.В.,

творча група вихователів ДНЗ,

проблемна група вихователів ДНЗ, вчителів початкових класів,

школа резерву керівників ДНЗ,

школа передового педагогічного досвіду Чорної Н.П.,

інструктивно-методичні наради, науково-практичні семінари, педагогічні читання, самоосвіта.

Основними проблемними питаннями в організації науково-методичної роботи з кадрами були:

1. «Упровадження інновацій як засобів, механізмів розвитку освітніх систем закладу освіти району: управлінських, методичних, навчально-виховних»;

2. «Соціалізація дошкільників в умовах реформування та гуманізації освіти»;

3. «Забезпечення формування особистості дитини на основі розвитку її творчих можливостей і самовираження».

На засіданнях районних методичних об'єднаннях вихователів ясельних, молодших груп;вихователів середніх, старших груп; вихователів різновікових груп; музичних керівників:  • вивчався зміст програм, їх методичний супровід;

  • розроблялися методичні рекомендації, конспекти тематичних занять;

  • опрацьовувалися наукова та методична література з питань упровадження інноваційних технологій;

  • заслуховувалася інформація про здійснення самоосвіти, виконання докурсових і післякурсових завдань вихователями.

Робота РМО вихователів ДНЗ організовувалася з метою реалізації завдань щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей дошкільного віку та відповідно до цього удосконалення навчально-виховного процесу. Протягом 2013-2014 навчального року забезпечувалося втілення вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програм «Українське дошкілля», «Дитина», програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Визначаючи необхідність дошкільної освіти, як обов’язкової, значна увага приділялася перспективності та наступності роботи між ДНЗ і початковою школою.

Важливою формою роботи з керівниками ДНЗ є проблемні постійно діючі семінари, зміст роботи яких визначається з урахуванням потреб керівників. В їхній роботі поєднується теоретичне вивчення проблеми з моделюванням шляхів її практичного вирішення. Актуальні питання вирішення проблеми навчально-виховного процесу та управлінської діяльності обговорювалися під час занять семінарів-практикумів на базі Сквирського РМК, Сквирських ДНЗ №1 «Світанок», №2 «Малятко», №3 «Берізка», №5 «Калинка», №6 «Ромашка».

РМО музичних керівників ДНЗ спрямувало свою роботу на реалізацію технології особистісно орієнтованого підходу до дитини, на розвиток творчих здібностей дошкільників засобами музичного виховання. Проведено засідання на базі Сквирських ДНЗ №1 «Світанок», №5 «Калинка».

Підсумком роботи РМО музичних керівників було проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю «Сузір'я талановитих дошкільнят». У фестивалі взяли участь вихованці Сквирських ДНЗ №1 «Світанок», №2 «Малятко», №3 «Берізка», №5 «Калинка», №6 «Ромашка», Сквирського НВК, Шапіївського НВК, Пустоварівського НВК, Кривошиїнського НВО, Дулицького НВО. Переможцями районного етапу Всеукраїнського фестивалю стали вихованці Сквирського ДНЗ №1 «Світанок», №2 «Малятко», №6 «Ромашка» (номінація танці); №3 «Берізка» (номінація спів); №5 «Калинка» (номінація літературне читання). Аналізуючи його проведення, можна зробити висновок, що в районі проводиться плідна робота щодо організації музичного виховання в ДНЗ.

Працюючи над виявленням і розвитком здібностей кожної дитини, формуванням духовно багатої, фізично розвиненої, творчої особистості, члени проблемної групи вихователів дошкільних навчальних закладів та вчителів початкової школи ставили перед собою в 2013-2014 навчальному році такі завдання:

1. Використання активних методів навчання та виховання у навчальному процесі.

2. Формування компетентності дітей дошкільного віку та молодших школярів на основі діяльного підходу до навчання.

На засіданнях методичних об’єднань педагоги обговорювали питання вивчення та аналізу стану викладання, рівня та якості навчальних досягнень дошкільників, школярів з окремих розділів, рівня вихованості дітей та шляхи вдосконалення виховного процесу, розглядалися питання застосування нових педагогічних технологій, обмінювалися власним досвідом, ознайомлювалися з новинками методичної літератури. Дієвою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, відкритих виховних годин, заходів, свят. Як правило це були нестандартні уроки, нестандартні форми проведення заходів.

На базі методичного кабінету та дошкільних навчальних закладів проведено заняття школи молодого вихователя, засідання творчої групи вихователів «Роль рухової активності у гармонійному розвитку дітей дошкільного віку»

Продовжено роботу школи педагогічної майстерності, яка допомагає ефективно вивчати та поширювати досвід використання ІКТ у навчально-виховному процесі. У 2013-2014 навчальному році школи педагогічної майстерності проводили педагоги району: Марценківська І.А., вчитель-логопед Сквирського ДНЗ №2 «Малятко», Сичевська Т.В., вихователь-методист Сквирського ДНЗ №6 «Ромашка».

Турбота про фізичне здоров'я дитини дошкільного віку завжди була і лишається одним з пріоритетів педагогічної роботи в дошкільних закладах району. Водночас у тіні лишаються такі важливі її напрями, як «догляд за душею», створення сприятливих умов для духовного, психологічного і соціального благополуччя особистості.

Переважна більшість дошкільнят зазнає дефіциту руху, недостатньо загартована, характеризується низькою витривалістю. У надзвичайно відповідальний період для становлення організму, психіки, особистості життя дітей проходить в ускладнених умовах. Наприкінці дошкільного дитинства стійкі нервові розлади фіксуються приблизно у кожної п'ятої, а функціональні — у кожної третьої дитини. Освітня робота в дитячих садках спрямовується на підтримку, збереження та розвиток здорового способу життя дошкільників.

Навчальний процес повинен бути не тільки якісним, доступним, а перш за все здоров‘язберігаючим і здоров’яформуючим. Це незаперечний факт сьогодення, бо здоров‘я дитини – це не тільки індивідуальна цінність окремої особистості, це багатство держави, запорука її успіху та процвітання. Така необхідна робота по збереженню та укріпленню здоров’я дошкільнят відбувається в ДНЗ № 6 «Ромашка». Застосування здоров’язбережувальних інноваційних технологій: «Театр фізичного виховання» М. Єфименко, «Технологія розвиваючих ігор» Б. Нікітіна – дало змогу ефективно працювати з малюками та їх батьками.

Впродовж багатьох років всі педагогічні колективи приділяють належну увагу організації харчування та оздоровлення дітей.

Педагогічні колективи ДНЗ прагнуть широко застосовувати в освітньому процесі ідей гуманізму, демократії, які базуються на принципах особистісно-орієнтованого підходу до дитини та педагогіці співробітництва. Особистісно-орієнтована модель спілкування дорослого з дитиною виявляється у розумінні внутрішнього світу кожного з учасників освітнього процесу, гармонізації їх потреб, інтересів, бажань.

На жаль, не достатня увага приділяється емоційному вихованню, хоча саме воно є тим стрижневим компонентом виховання, який забезпечує осягнення дитиною самої себе і свого найближчого оточення, визначає цілі, заради яких використовуються набуті знання та вміння.

Важливими показниками ефективної організації навчально-виховного процесу є відносини між дітьми і дорослими, повноцінне спілкування та співробітництво; наявність динаміки, прогресивних змін в особистісному зростанні кожної конкретної дитини її життєвої компетентності.

Ці завдання дошкільні навчальні заклади реалізовують у тісній взаємодії з сім'єю та встановлюють зв'язки зі школами міста, району, підтримуючи з ними постійні контакти через різноманітні форми роботи (семінари, семінари-практикуми, круглі столи, конференції, взаємовідвідування відкритих заходів, обмін досвідом тощо).

Для розвитку креативності дошкільнят працюють гуртки та студії за різноманітними напрямками: «Кольорові вагончики», «Грайлик», «Юний рятівник» (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок»); «У світі казки», «Олівець-малювець» (Сквирський ДНЗ №2 «Малятко»); «Уроки безпеки» (Сквирський ДНЗ №3 «Берізка»); «Чарівний пензлик», «Маленькі мислителі» (Сквирський ДНЗ №5 «Калинка»); «Чарівний пензлик», «Бісероплетіння», «Вчимося англійської» (Сквирський ДНЗ №6 «Ромашка»); «Умілі руки» (Самгородоцький ДНЗ).

Основною формою підвищення фахової освіти та кваліфікації педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів є курси підвищення кваліфікації. У 2013-2014 навчальному році з 5 за планом курси пройшли 5 педагогічних працівників, що становить 100%.

Вихованці дошкільних навчальних закладів району були учасниками Всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва. Відеоматеріали переможців районного етапу (вихованці Сквирського ДНЗ №1 «Світанок») подано до участі в обласному етапі фестивалю. Участь у таких заходах допомагає малюкам повірити у власні сили, прагнути до творчої самореалізації.

Одна з основних проблем, над якою працює методична служба району, – виявлення, вивчення, узагальнення, поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Однією з умов осучаснення навчально-виховного процесу та забезпечення якості дошкільної освіти є впровадження в практику роботи педагогів інноваційних технологій.

8 дошкільних навчальних закладів району здійснюють інноваційну діяльність, що становить 31% від загальної кількості. У роботі з дітьми використовуються елементи концепції Карла Орфа «Мовні ігри і вправи» (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок», Сквирський №2 «Малятко», Сквирський №6 «Ромашка»); спадщина Василя Сухомлинського (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок», Сквирський №2 «Малятко», Сквирський ДНЗ №5 «Калинка», Рогізнянський НВК); елементи системи Марії Монтессорі (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок»); елементи авторської програми Любомири Калуської «Дитина і довкілля» (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок»), ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких завдань); нетрадиційні техніки малювання (Сквирський №2 «Малятко», Сквирський №6 «Ромашка», Сквирський ДНЗ №1 «Світанок»); методика Є.В.Бєлкіної на заняттях із зображувальної діяльності (Сквирський №2 «Малятко»); творча спадщина Софії Русової (Сквирський ДНЗ №5 «Калинка»); авторська методика Миколи Єфименка (Сквирський №6 «Ромашка», Сквирський ДНЗ №3 «Берізка»).

Особливої уваги заслуговує робота щодо формування новаторського та раціонального досвіду.

Радою РМК розглянуто і занесено до районної картотеки ППД у 2013-2014 навчальному році 3 досвіда педагогів із дошкільних закладів району:

Сичевська Т.В., Поліщук О.В. «Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі»;

Ходаківська Л.А. «Використання здоров’язберігаючих технологій у роботі з дітьми дошкільного віку»;

Рубан Н.М. «Сенсорне виховання дітей дошкільного віку»;

Постійно діюча педагогічна виставка «Освіта Сквирщини – 2014» – звіт роботи ДНЗ за навчальний рік, де демонструються кращі надбання педагогів району.

Активізації творчого потенціалу педагогічних працівників сприяла їх участь в підготовці та проведенні районної виставки методичних надбань, в семінарах районного рівня.

Більше уваги необхідно приділяти експериментально-дослідницькій діяльності педагогів дошкільних навчальних закладів.

Дослідно-експериментальна робота у 2013-2014 н.р. здійснювалася у дошкільних навчальних закладах. Найбільш активно реалізувалися програми досліджено-експериментальної роботи з тем: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі дошкільного закладу» (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок»), «Використання спадщини О,В.Сухомлинського у процесі морально-етичного виховання дошкільників» (Сквирський ДНЗ №2 «Малятко», №5 «Калинка», Кам’яногребельський НВК); «Гармонія інтелекту та здоров’я» («Піснезнайка») (Сквирський ДНЗ №3 «Берізка»); «Виховання дошкільників на засадах педагогічної спадщини С.Русової» (Сквирський ДНЗ №5 «Калинка»); «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в умовах дошкільного навчального закладу» (Сквирський ДНЗ №6 «Ромашка»).

Всього у дошкільних навчальних закладах району 8 комп′ютерів. Середня кількість ПК на один ДНЗ - 1, що становить 100% від загальної кількості ПК. Не забезпечені комп’ютерною технікою Самгородоцький, Мовчанівський дошкільні навчальні заклади.

Із 7 дошкільних навчальних закладів мають вихід до мережі Інтернет 2 (Сквирський ДНЗ №1 «Світанок, №2 «Малятко»), що становить 29% від загальної кількості дошкільних закладів. У всіх дошкільних навчальних закладах створені власні Web-сайти, які функціонують на базі Web-сайту відділу освіти. На належному рівні ведуться Web-сайти Сквирських ДНЗ №1 «Світанок», №2 «Малятко», №3 «Берізка», №5 «Калинка».

Незважаючи на послідовну, систематичну роботу в галузі дошкільної освіти, багато проблем залишаються нерозв’язаними. Матеріально-технічна база більшості дошкільних навчальних закладів ще не відповідає сучасним вимогам. Дитячі меблі потребують заміни, не створено розвивальне середовище відповідно до вимог нового змісту Базового компонента дошкільної освіти, не забезпечено дошкільні навчальні заклади сучасними навчальними комп’ютерами,

Основною причиною зазначених проблем є відсутність належного фінансування.

Дитячий садок – це місце, де діти здобувають знання, перші уявлення про навколишній світ, про соціум, моделі поведінки в ньому. Тож цілком логічно, що це місце має бути оптимально облаштованим, максимально зручним, комфортним, розвивальним.Основні завдання з розвитку дошкільної освіти в районі на 2014-2015 навчальний рік:

– забезпечити доступність здобуття якісної дошкільної освіти завдяки розширенню мережі дошкільних закладів різних типів та форм власності, відкриття додаткових груп і створення навчально-виховних комплексів з дошкільними відділеннями.

– поліпшення матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів;

– створення умов щодо виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти;

– збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят;

– створення умов в дошкільних закладах щодо формування безпечної поведінки дітей у різних життєвих ситуаціях;

– посилення взаємодії дошкільного навчального закладу, громадськості та батьків щодо реалізації головних завдань Базового компоненту дошкільної освіти;

Підготувала методист РМК

Чернега Н.С.

23.06.2014 р.


Циклограма

діяльності відділу освіти з питань дошкільної освіти

на 2014-2015 навчальний рік

  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка