Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка1/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
01-18 ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від __.08.2015 № __

Голова педагогічної ради

_____ О.М. Зуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

радою (спільно з адміністрацією)

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від __.08.2015 № ___

голова ради

______ М.О. Новожилова

Директор Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

________ О.М.ЗубПРОЕКТ ПЛАНУ РОБОТИ

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

Харківської міської ради

Харківської області

на 2015/2016 н.р.


№ з/п

ЗМІСТ

Сторінка

І

Вступ

3 - 6

ІІ

Аналіз роботи за 2014/2015 навчальний рік та завдання на 2015/2016

7-45

ІІІ

Управлінська діяльність з організації роботи гімназії

 1. Організаційно-розпоряджувальний функціонал

 2. Планування роботи педагогічної ради

 3. Пріоритети реалізації засад державної мовної політики

 4. План заходів із впровадження допрофільного та профільного навчання

 5. Система роботи з обдарованими учнями
46 – 64

46 – 52


53 – 54

55 – 57


58 – 60
61 – 63

64


ІV

Створення умов для здобуття учнями повної середньої освіти

 1. Початок та закінчення навчального року

 2. Організація харчування

 3. Планування роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою

 4. Забезпечення виконання навчальних програм

 5. Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання

 6. Інформаційні та комунікативні технології

 7. Працевлаштування випускників

 8. План заходів, спрямований на усунення факторів, що негативно впливають на якість освіти

65 – 83

65 – 70


71 – 72

73 – 74
75

76 – 78
79 – 81

82

83V

Методична робота

 1. Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення НВП

 2. Інноваційна діяльність

 3. Вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду учителів

84 – 91
92 - 97

Громадянська освіта і виховання. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх

 1. Громадянська освіта і виховання. Основні орієнтири виховної діяльності

 2. Соціальний захист учнів. Соціальний захист дітей пільгових категорій

 3. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх

 4. Військово-патріотичне виховання; предмет «Захист Вітчизни»

 5. Виховна робота в жіночих класах

 6. Тематичні тижні, декади, місячники

 7. Спільна робота гімназії, сім’ї та громадськості

98 – 122
98 – 108
109 – 111
112 – 114
115 – 117

118 – 119

120

121 – 122VІІ

Охорона здоров’я учасників НВП, запобігання дитячого травматизму, створення безпечних умов праці

 1. Безпека життєдіяльності, формування культури здоров’я, реалізація Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю в Дзержинському районі

 2. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

 3. Профілактика дитячого травматизму

123 – 127
123 – 124 

125 – 126


127

VІІІ

Господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази гімназії

128

ІX

Контрольно-аналітична діяльність

129 – 135

X

Додатки

- план роботи соціального педагога

- план роботи психологічної служби

- план роботи бібліотеки136-172

137 – 152

153 – 159

160 – 172ХІ

Список літератури

173 – 175Додатки

І. Вступ

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області.


 • 61057 вул. Римарська, 11, 706-32-71, 706-32-72

 • sch6@kharkivosvita.net.ua

 • Профіль навчання – іноземна філологія.

 • Зуб Олександра Михайлівна - директор Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія».

Харківська гімназія № 6 – одна з найстаріших шкіл м. Харкова. Ще з

1856 р. за наказом імператора Олександра ІІ в губернських містах Російської імперії відкривались перші жіночі школи. Міністерство народної освіти в 1870 р. затвердило “Нове положення про жіночі гімназії та прогімназії”, за якими харківське Маріїнське училище було перетворене на гімназію у складі 7 класів. Перша харківська Маріїнська гімназія проіснувала до 1919 р.

З 1923 р. Маріїнська гімназія почала працювати як школа № 6.

З 1932 р. і до цього часу викладання в ній ведеться українською мовою.

Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників з 1 вересня 1943 р. у жіночій школі починаються заняття. У 1945 р. відкрито 11-й педагогічний клас при середній жіночій школі № 6, який працював до 1951 р., з 1954 р. жіноча середня школа № 6 була об’єднана з середньою школою № 58 і стала змішаною.

З 1956 р. за наказом Міністерства освіти УРСР школа № 6 була перетворена в школу з поглибленим викладанням ряду предметів англійською мовою. Викладання англійської мови починалося з першого класу.

За рішенням Харківської обласної Ради народних депутатів від 02.09.91 за № 236 середня школа № 6 з поглибленим вивченням англійської мови реорганізована в українську гімназію № 6, з 2005 р. – Харківську гімназію №6.

У 2011 році гімназія відзначила свій 140-річний ювілей. Колектив гімназії нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації, Почесною грамотою Харківської міської ради, листом-подякою Міністра освіти і науки молоді та спорту України. Гімназії повернено історичну назву «Маріїнська гімназія».

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» нагороджена дипломом іміджевої програми «Суспільне визнання» у номінації: «Надбання нації» (вересень 2014 р.).

З 02.03.2015 по 16.03.2015 проходила атестація Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області (наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної атестації від 05.03.2015 № 95 «Про результати державної атестації Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області»). Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» визнана атестованою з відзнакою із сумарною кількістю балів 829 (високий рівень).

З 2000 року при українській гімназії № 6 почали функціонувати жіночі класи. Зміст та структура навчання в гімназії спрямовані на розвиток інтелектуальних, творчих можливостей учениць, валеологічну освіту, формування особистості та соціалізації учениць в умовах динамічного суспільства.

Гімназія перебуває в постійному пошуку нових форм і методів роботи. Система науково-методичної роботи, до складу якої входять науково-методична рада; 8 шкільних методичних об’єднань учителів: початкових класів, іноземних мов, філологічних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, суспільних дисциплін, фізичного виховання та курсу «Захисту Вітчизни», художньо – естетичних дисциплін та технологій, класних керівників; творчі групи вчителів; психологічна служба гімназії; школа молодого вчителя спрямовані на системну творчу й експериментальну роботу.

У гімназії в 27 класах навчається 827 учнів.

Стрижнем гімназії завжди було і є нині виховання любові та глибокої шани до рідної мови, національної культури, народних традицій, історії рідного краю. Крім того, у гімназії навчання і виховання завжди базувалося на загальнолюдських цінностях, надбаннях світової культури. Адже так важливо, щоб молода людина прагнула до пізнання та розуміння історії, традицій та духовних цінностей представників інших націй і народів.

Мета гімназії – дати кожному учневі високий академічний рівень знань відповідно до його особливостей, нахилів, здібностей. Мивиходимо з того, що кожен учень є унікальною особистістю і може навчатися, керуючись різними методами, технологіями, різними темпами засвоєння матеріалу. Фактично ми звертаємося до інклюзивного навчаня в широкому розумінні як «процесу» реалізації потреб і запитів гімназистів, поваги до їх здібностей та можливостей бути успішними. Саме прогрес кожного учня є головним критерієм оцінки ефективності роботи гімназії. У центр осівтньої мети поставлено здібності, інтереси учнів як основні рушійні сили їхнього розвитку, надання можливостей кожному гімназистові рухатися власною освітньою траєкторією з максчимальною ефективністю й повною реалізацією власних інтересів, нахилів, здібностей.

Найбільший скарб для кожної школи — її учні. Ті, кого вона вивела на розлогі життєві шляхи і хто навчається в її стінах нині. Вона стала майданчиком для високого злету тисяч своїх вихованців. Якщо вже привертати увагу до непересічних особистостей, які вийшли зі стін гімназії, то в першу чергу слід згадати Христю Олексіївну Алчевську, Людмилу Марківну Гурченко.

Сьогодні Маріїнка – це 65 висококваліфікованих педагогів і 830 здібних, талановитих учнів. Це жіночі класи, молодіжна організація «Гарт», етнокультурний центр зі своїми фольклорними експедиціями та зразковим гуртом «Мережка», це літературна студія «Абзац», Євроклуб «School. Europe. World» стала система роботи з обдарованими учнями, різнобічна міжнародна співпраця.

Візитівка Маріїнки — пріоритет мовної освіти. Сучасна парадигма іншомовної освіти зорієнтована на комунікативно – діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту. Відправним пунктом роботи за комунікативними методиками стала розробка та впровадження концептуальних положень, які зосереджують увагу на формуванні і розвитку здібностей спілкуватись іноземною мовою в контексті особистісно – орієнтовного навчання. Науковою базою стали сучасні теоретичні ідеї Програми Ради Європи «Language Learning for European Citizenship».

Гімназія має тісні стосунки з багатьма іноземними навчальними закладами, зокрема:

Manasha High School, м. Менеша, Вісконсін, США


Perry Country High School

Friendship High School, м. Волфорс, США


Erescent Valley High School, м. Корвалліс, США
La Fayette High School, м. Лафаєт, США
Mother of Mersy High School, м. Цинциннаті, США
Seven Hills School, м. Цинциннаті, США
Shrewsbury Hills School , м. Шрузбері, Велика Британія
Zinndorf das Gimnasium, м. Цірндорф, Німеччина.
Технологічний ліцей, м. Торунь, Польща
Columbia International College, Канада

Smith College, Northapton, США

Trinity College, Hartford, Велика Британія

Lycee Alain Colas, м. Невер, Франція

Місія гімназії – не тільки дати якісну суспільно-гуманітарну освіту, а насамперед підготувати до життя: до продовження освіти, готовності до праці, до сімейного життя, турботи про своє здоров’я, формування громадянської позиції. Педагогічні ради, педконсиліуми, роботи творчих груп учителів, батьківські збори підтвердили, що якість навчання залежить однаково від трьох складових: сім’я, соціум, школа.

Наша гімназія ставить перед собою завдання не просто надавати освітні послуги учням, а й розвивати громаду, залучати батьків і громадськість до вирішення різноманітних соціальних проблем, які існують як у школі так і в суспільстві. Мова й де про громадсько – активну школу, якою ми себе вважаємо, яка не відгороджує учнів від реального життя, а включає це життя у свої уроки, позаурочну діяльність, створюючи єдине поле громадського виховання не тільки учнів, а й усіх учасників освітнього процесу.

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» здійснює свою діяльність на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 рр., «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24), Державного стандарту початкової загальної освіти (набирає чинності з 01.09.2012), Державного стандарту повної загальної середньої освіти (набирає чинності з 01.09.2013), чинного Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції діяльності гімназії та власного Статуту.

ІІ. Аналіз роботи гімназії

та завдання на новий навчальний рік
У 2014/2015 навчальному році робота гімназії була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778), Указів Президента від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 30.09.2010 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді», Концепції профільного навчання в старшій школі, Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На поча­ток 2014/2015 навчального року в закладі було відкрито 27 кла­сів, із них 1-4-х класів - 8, 5-9-х — класів - 15, 10-11-х — 4 класи. Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2014 кількість учнів становила 827 учні. Середня наповнюваність учнів у кла­сах складала 30 учнів, що традиційно характерно для гімназії. Протягом року із закладу освіти вибуло 163 учнів: у межах району — 3 учні, міста — 8 учнів, за межі України – 5, за межі СНД – 2, випущено із 9 класу — 81 учні, із 11 класу — 61 учнів, прибуло — 14 учнів. Шкільна мережа залишається стабільною.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.


Шкільна мережа

2012/2013

навчальний рік2013/2014

навчальний рік2014/2015 навчальний рік

Кількість класів та учнів на початок/ кінець навчального року

836/818

834/830

827/820

Середня наповнюваність

30

30

30

Охоплення допрофільним і профільним навчанням

302

300

304

Організація індивіду­ального навчання

2

3

2

Зазначимо, що профільна школа найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної освітньої траєкторії. Повідною ідеєю, яка створює передумови для орієнтації на індивідуальні потреби дитини є диференціація змісту навчання.

Профільна диференціація полягає в спеціалізації з урахуванням інтересів, нахилів, можливостей розвитку дитини в обраному напрямі (іноземна філологія). Саме на цьому ми акцентуємо свою роботу, враховуючи, що сучасна парадигма іншомовної освіти зорієнтована на комунікативно – діяльнісний характер процесу оволодіння іноземною мовою в інтеграції з міжкультурним спрямуванням його змісту.

Організація допрофільного навчання


Навчальний рік

Загальна кількість 8-9 класів

Допрофільні класи

охоплення
класів

учнів

класів

учнів
2012/2013

6

181

6

181

100%

2013/2014

6

165

6

165

100%

2014/2015

6

176

6

176

100%

Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

10—11 класівПрофільні класи

охоплення

класів

учнів

класів

учнів
2012/2013

4

140

4

140

100%

2013/2014

4

133

4

133

100%

2014/2015

4

128

4

128

100%

Нагальною залишається потреба зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів іноземних мов в аспекті впровадження ІКТ.

У 2014/2015 навчальному році в ХГ № 6 «МГ» за індивідуальною формою навчалося двоє учнів: Ковригін Владислав Олександрович (8-В клас) з 24.11.2014 до закінчення 2014/52014 н.р. з навантаженням 8 годин; Івко Анастасія Володимирівна (11-Б клас) з 01.09.2014 до закінчення 2014/2015 н.р. з навантаженням 12 годин, які за станом здоров'я не могли відвідувати гімназію.

Навчання здійснювалося відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 та від 11.01.2005 № 1\9-3 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою», довідок лікувального закладу та заяв батьків учениць, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учениць.

Було розроблено і затверджено індивідуальні навчальні плани зазначеним учням відповідно до кількості годин та кількості предметів інваріантної частини навчального плану (до гранично допустимого навантаження), затверджено персональний склад педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою та розподілено педагогічне навантаження для здійснення індивідуального навчання учениць, вжито заходи щодо виконання в повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання за індивідуальною формою, розроблено та затверджено розклад навчальних занять та погоджено його письмово з батьками учениць.

Класні керівники О.Є. Білецька 8-В клас, О.М. Лищук 11-Б клас, підтримували тісний зв'язок з батьками та активно залучали учнів до позакласного життя.

За навчальними показниками результативності по закінченню 2014/2015 н.р. Ковригін Владислав Олександрович має середній рівень навчальних досягнень та переведено до наступного класу.

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

IV рівень

0

2%

95%

3%

За навчальними показниками результативності по закінченню 2014/2015 н.р. Івко Анастасія Володимирівна має достатній рівень навчальних досягнень та середній бал атестата про повну загальну середню освіту дорівнює 9,0 .

Ковригін Владислав та Івко Анастасія були учасниками позашкільного та позакласного життя, а саме: брали участь у класних годинах, у виконанні психологічних тестів: « Моє ставлення до конфлікту», «Майбутня професія», здійснювали навчально-пізнавальні екскурсії з класом до історичного музею, театру ім. Т.Г.Шевченка, галереї « Маестро»; брали участь у благодійних акціях допомоги дитячим будинкам Харківської області.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка