Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка2/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Навчальні досягнення учнів гімназії.

У 2014/2015 н.р. 81 учень отримав базову загальну середню освіту, 61 учень – повну загальну середню освіту. Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» - 3 учні, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» - 3 учні, свідоцтвом з відзнакою – 3 учні, похвальними листами – 78 учнів, похвальними грамотами – 4 учні.

З метою проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень випускників 2014/2015 н.р. здійснено порівняльний аналіз результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників 2015 року з предмета українська мова, який був обов’язковим для проходження та вступу до ВНЗ. У ЗНО 2015 року взяли участь 60 випускників (з 61), а це становить 98,4% випускників.

Створено банк навчальних досягнень випускників 11-х класів за три останні роки проведення моніторингових досліджень якості освіти випускників 11-х класів з 14 навчальних дисциплін, що входять до переліку предметів, за якими проходить тестування з ЗНО.

Особлива увага при проведенні моніторингових досліджень якості освіти випускників 11-х класів приділялась виконанню колективом гімназії взятих на себе статутних зобов’язань щодо вивчення української мови та літератури, іноземних мов та історії України. Тобто тих навчальних предметів, що вивчаються в профільних класах старшої школи гімназії за напрямком «Іноземна філологія».

1. Українська мова та література

Об’єктами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з української мови та літератури в останні 3 навчальні роки стали 192 випускники 11-х класів гімназії.

За результатами квадрант-аналізу визначено середні бали результатів ЗНО з української мови та літератури:


Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

По гімназії:

9,31

8,92
По м. Харкову:

7,33

7,30
У ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Харкова за підсумками квадрант-аналізу результатів участі учнів 11-х класів у ЗНО з української мови та літератури гімназія мала:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість ЗНЗ:

187

184
Ранговий номер гімназії:

4

6Середній бал по предмету (річний) українська мова становить:

2014/2015 н.р.
за/п

Навчальний предмет

Рівень кваліфікації вчителів, які викладали навчальний предмет

у 2014/2015 навчальному році

Середній бал за предметом по паралелі

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

1.

Українська мова

0

0

0

2

9,57

2.

Українська література

0

0

0

2

10,16


Англійська мова

Об’єктами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з англійської мови в останні 3 навчальні роки стали 150 випускників 11-х класів гімназії.

За результатами квадрант-аналізу визначено середні бали результатів ЗНО з англійської мови:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

По гімназії:

9,31

8,80
По м. Харкову:

7,34

7,27
У ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Харкова за підсумками квадрант-аналізу результатів участі учнів 11-х класів у ЗНО з англійської мови гімназія мала:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість ЗНЗ:

187

184
Ранговий номер гімназії:

4

7
Німецька мова

Об’єктами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з німецької мови в останні 3 навчальні роки стали 17 випускників 11-х класів гімназії.

За результатами квадрант-аналізу визначено середні бали результатів ЗНО з німецької мови:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

По гімназії:

11,25

10,16
По м. Харкову:

8,79

8,03
У ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Харкова за підсумками квадрант-аналізу результатів участі учнів 11-х класів у ЗНО з німецької мови гімназія мала:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість ЗНЗ:

13

16
Ранговий номер гімназії:

1

3
Французька мова

Об’єктами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з французької мови в останні 3 навчальні роки стали 4 випускники 11-х класів гімназії.

За результатами квадрант-аналізу визначено середні бали результатів ЗНО з французької мови:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

По гімназії:

10,55

10,55
По м. Харкову:

8,98

7,41
У ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Харкова за підсумками квадрант-аналізу результатів участі учнів 11-х класів у ЗНО з французької мови гімназія мала:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість ЗНЗ:

7

7
Ранговий номер гімназії:

2

1
Історія України

Об’єктами моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з історії України в останні 3 навчальні роки стали 124 випускники 11-х класів гімназії.За результатами квадрант-аналізу визначено середні бали результатів ЗНО з історії України:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

По гімназії:

8,90

9,00
По м. Харкову:

7,36

7,39
У ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання м. Харкова за підсумками квадрант-аналізу результатів участі учнів 11-х класів у ЗНО з історії України гімназія мала:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Кількість ЗНЗ:

187

183
Ранговий номер гімназії:

5

5
Середній бал за результатами участі випускників 11-х класів гімназії в ЗНО склав:

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Середній бал за результатами ЗНО:

9,12

8,83
Гімназія постійно посідає в Підсумковому ранговому списку загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова за результатами квадрант-аналізу підсумків участі випускників 11-х класів у ЗНО високі місця і входить до числа 10 найкращих (діамантова десятка):

Навчальний рік

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Ранговий номер за результатами ЗНО:

3 із 187

7 із 184Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів підтверджує, що їхня успішність із профільних предметів у цілому зростає. Деякі коливання (до 5%) пояснюються ускладненням навчального матеріалу і зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів.

Державна підсумкова атестація в 9, 11 класах пройшла організовано, якість знань підтверджено. Великої розбіжності між результатами ЗНО, річним оцінюванням та ДПА не було.
Відносна кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень за результатами ДПА 2014 /2015 н.р.
Повна назва ЗНЗ

% учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень за результатами ДПА

1

ХГ №6 «МГ»

4 клас - 91, 25 %

9 клас - 92, 35 %

11 клас – 95, 75%

Порівняно з 2013/2014 н.р. у звітному році на 5,5 % збільшилася кількість відмінників, на 1,5 % зменшилася кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. У процентному співвідношенні не змінилася кількість учнів, які мають достатній і середній рівень. Значно покращився рівень навчальних досягнень у 7-8, 10 класах, незадовільні результати показали учні 10-Б, 11-Б класів, які мають початковий рівень навчальних досягнень (класний керівник Медведєва Н.В., Лищук О.М. ).

За результатами моніторингових досліджень із базових предметів з’ясовано, що:


 1. Достатнім і високим є рівень знань учнів з української мови та літератури, основ правознавства, англійської мови, історії, світової літератури, предметів естетичного циклу майже в усіх класах.

 2. Низький рівень знань учнів з біології, хімії, фізики, німецької мови.

Таким чином, гімназія забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Школа має належне матеріально-технічне й методичне забезпечення. Для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників у школі ІІІ ступеня функціонують профільні класи (іноземна філологія), проводяться додаткові заняття з підготовки учнів до ЗНО. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних класів повністю забезпечується.
Працевлаштування випускників.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» усі випускники

9-х, 11-го класів 2014/2015 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:


Клас

Випу­щено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І—II рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІУ рівня

акреди­тації

Працю­ють

Вечірні школи

Виїхали за межі міста

9 клас

81

70

0

14

0

0

0

0

11 клас

61

0

0

1

60

0

0

9

Загальна кількість випускників може не збігатися з кількістю випускників, які продовжують навчання в інших закладах, оскільки деякі випускники виїхали за межі України.

З 61 випускника 11-х класів продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 98%. Аналіз працевлаштування випускників 11-х класів засвідчує, що близько 60% вступили до профільних вузів (гуманітарний профіль). Зазначимо, що 100% випускників 9-х класів продовжують навчання: у 10-х класах денних шкіл – 85%; здобувають освіту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 15%.
Кадрове забезпечення

У 2014/2015 навчальному році в гімназії працювало 68 учи­телів, у тому числі директор, заступники директора з НВР - 5, вихователі ГПД - 3, педагог-організатор - 1, практичний пси­холог - 1, соціальний педагог - 1, бібліотекар - 1.

100% від загальної кількості педпрацівників мають вищу освіту.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:


 • «спеціаліст вищої категорії» — 49 особи;

 • «спеціаліст І категорії» — 5 осіб;

 • «спеціаліст II категорії» — 5 особи;

 • «спеціаліст» — 6 осіб;

педагогічні звання:

 • «учитель-методист» — 18 осіб;

 • «старший учитель» — 9 осіб.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу ХГ№6 «МГ» на кінець навчального року становив:


Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

18

26,5%

«Старший учитель»

10

13%

Вища категорія

49

77%

І категорія

5

8%

II категорія

5

6%

Спеціаліст

6

9%

Усього:

65

100%

Педагогічний колектив гімназії має значний творчий потенціал, досвід та прагнення працювати. Це підтверджують результати атестації 2014/2015 н.р. Атестовано 25 учителів, із них: • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 1;

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 2;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 3;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 2;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 11;

 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1;

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» – 5;

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 0.

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педагогічних кадрів у гімназії за 2014/2015 навчальний рік складає 0 %.
Створення здоров’язберігаючого середовища та оптимальних умов для навчання і виховання дітей.

Збереження і зміцнення їхнього здоров’я – пріоритетне завдання гімназії. На практиці реалізується модель «Школи сприяння здоров’ю». В усіх класних кімнатах оформлені і постійно оновлюються листи здоров’я. Медичне обслуговування здійснює медична сестра Черненко О.Л., лікар Кириченко І.В.. (НДП № 4). На всіх учнів наявна медична документація (Ф.26).

З 26.08.2014 по 29.08.2014 в гімназії проведені профілактичні медичні огляди учнів до початку 2014/2015 н.р.

Поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів проведено з 15.09.2014р. по 24.09.2014р. та з 09.02.2015р. по 18.02.2015 р.

За результатами диспансерного огляду діти, що потребували дообстеження, були направлені в поліклініку для уточнення діагнозів.

На підставі аналізу стану здоров’я здійснено розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою: основна група: 384 (46,4%); підготовча група: 401 (48,4%); СМГ – 18 (2,17%), звільнені – 6 (0,6%). Зменшилася кількість дітей в основній групі на 10% порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості дітей у підготовчій групі. Зменшилася кількість дітей у спеціальній групі на 1,5% і звільнених від фізичної культури на 0,5%.

У 2014/2015 н.р. на І місце вийшли захворювання серцево-судинної системи; на ІІ місці – захворювання органів травлення; на ІІІ місці – захворювання органів зору, на ІV місці – захворювання нервової системи.

Списки учнів, які потребують дієтичного харчування, передано в шкільну їдальню.

Традиційно, згідно з графіком, у серпні працівники гімназії проходять плановий медичний огляд, за результатами якого всі працівники допущені до роботи.

Покращилася матеріально-технічна база медичного кабінету, де проведено косметичний ремонт, придбано й оформлено нові стенди, постійно поповнюється медична аптечка, але ряд необхідного медобладнання потребує поповнення.

Постійно проводилася робота в Школі сприяння здоров’я (керівник Деревенець О.І.), у рамках якої відбулися наступні заходи:


 • участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, Шутова Ірина, 10-Б клас, секція «Медицина» (тема роботи «Вплив електромагнітного випромінювання на реакції периферичної крові», (ІІІ місце);

 • участь у загальноучнівській валеологічній акції «Цвіти і розквітай рідна земля», яка проходила на базі ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (учні 6-А класу, учитель Деревенець О.І.);

 • науково-практичні заняття «Оздоровчий ефект води на організм людини» для учнів 10-11 класів у рамках проведення тижня природничо-математичних наук із запрошенням викладачів ХНУ ім.В.Н. Каразіна (18.03.2015р.) ;

 • серія корекційно-розвиваючих занять за темою «До школи із задоволенням» для учнів 1-3-х класів з метою збереження здоров'я дитини, психоемоційного стану, формування здорового способу життя;

 • психологічно-просвітницька діяльність щодо формування здоров'язберігаючої компетентності, профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЛ, СНІДу серед учнів 8-11 класів (практичний психолог Батукова Л.А.);

 • гурток «Юні валеологи» налагодив співпрацю з Харківським обласним Палацом дитячої та юнацької творчості (керівник Деревенець О.І.).

Питання про стан здоров’я дітей систематично заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорі. За матеріалами поглибленого огляду учнів медичним працівником розроблені рекомендації вчителям, учням щодо попередження патологій (бесіди під час виховних годин, матеріали в стіннівках, виступи на батьківських зборах). Недостатньою залишається роз’яснювальна робота медичної служби безпосередньо в учнівських колективах, заходи оздоровчого характеру.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка