Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка5/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


3. Пріоритети реалізації засад

державної мовної політикиЗміст заходу

Термін


Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно


Адміністрація, педагогічний колектив
2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив
3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”

Постійно

Адміністрація

5

Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях

Постійно

Адміністрація
6

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив
7

Спецкурс “Риторика” в початкових класах

Вересень 2015

Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.
8

Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Тельнової Т.В. «Формування етнокультурної компетентності на уроках української літератури та в позакласній роботі»

Протягом

2015/2016 н.р.Адміністрація
9

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація
10

Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац”

Постійно

Ляшенко М.І.
11

Видання газети «Шкільне подвір’я»

Щоквартально

Должанська Ю.В.

12

Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів”

2013-2016 рр

Авторський колектив педагогів гімназії та науковці
13

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
14

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
15

Розширення видавничої діяльності учителів гімназії

Протягом навчального року

Балова Г.А.
16

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Мундур В.Б.
17

Співпраця гімназії з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта»

За окремим планом

Зуб О.М.
18

Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів»

Протягом навчального року

Янченко Ю.А.
19

Співпраця з кафедрою української мови ХНУ ім. В.Н.Каразіна

Протягом навчального року

Адміністрація гімназії, завідувач кафедри ВНЗ
20

Експедиційна робота з вивчення світосприйняття людини традиційної народної культури. Опанування методикою опитування, навчання оформлення, розшифровки зібраних матеріалів, складання реєстру, систематизація фольклористично-етнографічних матеріалів. Організація літньої експедиційної робои і участь у роботі профільного табору.

Щорічно

Адміністрація,

Тельнова Т.В.,Янченко Ю.А.
21

Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області.

Згідно плану

Янченко Ю.А.

22

Організація і участь в учнівському фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє коло»

Згідно плану

Янченко Ю.А.


4.План заходів з впровадження допрофільного та профільного навчання
Допрофільна підготовка та профільне навчання є ключовими напрямами удосконалення системи мовної освіти гімназії і максимально передбачають врахування інтересів, нахилів, здібностей, можливостей кожного учня у контексті соціального та професійного самовизначення і відповідності вимогам сучасного ринку праці. Такий підхід найповніше реалізує принцип особистісно-орієнтованого навчання, дає змогу створити оптимальні умови для професійного визначення старшокласників та реалізації їхніх індивідуальних освітніх потреб.
Напрям роботи

Заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Організаційно-методичні заходи

Забезпечити висококваліфікованими кадрами, здатними впроваджувати у НВП нові дидактичні та методичні принципи, які ведуть до належного рівня практичного оволодіння іноземною мовою в усній та писемній формах.

Вересень - травень 2015- 2016

Балкашина О.Ю.
2

Підвищення професійного рівня педагогів.

Використання Інтернет - ресурсів, матеріалів конференцій, вебінарів, семінарів всіх рівнів. Розвиток самоосвіти, навчання на спецкурсах КВНЗ «ХАНО», участь у вебінарах і онлайн конференціях з питань упровадження інноваційних технологій.

Вересень - травень 2015- 2016

учителі ШМО
3

Психолого-педагогічний супровід

Проведення консультацій, співбесід з учнями, які навчаються у допрофільних і профільних классах гімназії.

Вересень - січень 2015- 2016

Батукова Л. А. Балкашина О.Ю.
4

Профорієнтаційна робота. Міжгалузева співпраця.

Запрошення науковців з лекціями, співпраця з кафедрою німецької філології та перекладу ХНУ ім. В.Н. Каразіна, кафедрою англійської філології та кафедрою східних мов ХНПУ ім. Г.С. Сковороди

Жовтень - квітень 2015-2016

Мальцева Л.В. Мурсеева І.Т.

Медведєва Н.В.

Когут В.І.

5

Співпраця з ВНЗ, міжнародними організаціями, навчальними установами

1. Участь у ініціативі «Школи: партнери майбутнього», програмі молодіжного обміну «Акт на підтримку свободи» (FLEX)

2. Запрошення науковців з лекціями (ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, ХНУ ім. В.Н. Каразіна).


3. Лінгвістична практика в ліцеї комунікації Алан Кола, м. Невер, Франція.


Вересень -травень 2015-2016

Квітень 2016


Жовтень 2015
Гула О.Д.

Кізьюрова О.Г.

Чобанян О.М.

Мурсєєва І.Т.

Лобода Т.В.
Балкашина О.Ю.

Полякова Н.М.6

Науково-дослідницька діяльність

1. Участь у ярмарку педагогічних ідей і технологій.

2.Оновлення методичних рекомендацій до навчальних програм спецкурсів та факультативів («Французька мова як третя іноземна» для учнів 10-х класів)Вересень-травень 2014-2015
До кінці навчального року

Синельникова В.В.

Полякова Н.М.


7

Робота з обдарованими учнями

Підготовка до Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземних мов, конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт МАН України

Вересень-травень 2015-2016

Балкашина О.Ю.

Лобода Т.В.

Когут В.І.

Гула О.Д.

Мурсєєва І.Т. Медведєва Н.В. Таран В.О. Полякова Н.М. Кізьюрова О.Г. Синельникова В.В. Прокопенко Л.М. Чобанян О.М. Мальцева Л.В.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка