Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка6/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

5.Система роботи з обдарованими учнями

Термін

Зміст


Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Система роботи гімназії щодо виявлення обдарованих та здібних дітей:

 • проведення психодіагностичних та моніторингових досліджень під час конкурсного відбору до гімназії;

 • організація та проведення:

- анкетування;

- тренінгів з творчої психотехніки;

- інтелектуальних ігор;

- дебатів;

- гімназійні олімпіади, творчі конкурси;

- інтелектуальні турніри (в паралелях) • продовжити формування інформаційного банку даних обдарованих учнів;

 • аналіз участі учнів гімназії в міжнародних конкурсах; навчання за кордоном;

 • аналіз результатів вступу випускників гімназії до ВНЗ;

 • впровадження освітнього рейтингу учня на рівні класу, паралелі, гімназії.

травень-червень

щорічно
вересень-жовтень

протягом н.р.

протягом н.р.

вересень
листопад
вересень

вересень


жовтень

Батукова Л.А.

Балова Г.А.

Кашкіна Т.П.

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня


 • раціональне використання годин варіативної частини навчального плану;

 • програмно-методичне та кадрове забезпечення виконання варіативної складової робочих навчальних планів;

 • ефективне використання наявної навчально-матеріальної бази, використання мережі “Інтернет”, участь у вітчизняних та міжнародних Інтернет-проектах; ввести новий комп’ютерний спецкурс “Робота в Інтернеті”;

 • впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних педагогічних концепцій (Розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів. Програма “Крок за кроком”. Створення ситуації успіху (А.С. Бєлкін). Технології інтенсифікації. Проблемне навчання. Ігрові технології. Технології рівневої диференціації. Технології індивідуалізації навчання. Комп’ютерні технології навчання. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.О. Зайцев). Технологія продуктивного навчання. Система розвивального навчання.

 • Використання ефективного педагогічного досвіду вчителів гімназії: Мурсєєвої І.Т., Когут В.І., Ядової М.А., Солнцевої Х.В., Братійчук Т.М., Медвєдєвої Н.В. (англійська мова), Мундур В.Б. (українська мова), Новожилової М.О. (початкові класи);

 • апробація нових програм, створення авторських підручників;

 • продовження спільної діяльності з ВНЗ у системі МАНУ, профільній підготовці учнів, діяльність університетських кафедр у гімназії.

протягом н.р.

протягом н.р.


протягом н.р.
протягом н.р.

протягом н.р.


протягом н.р.Нащанська О.А.
Філатова В.Г.
Синельникова В.В.

Керівники ШМО


Балова Г.А.

Балова Г.А.

Учителі-предметники

ШМО


Балова Г.А.
Діяльність МАНУ в гімназії. Залучення учнів до роботи у секціях, забезпечення наукового керівництва

Декади наук (за планом)

НТУ «ГАРТ»: організація науково-дослідницької діяльності гімназистів

Організація консультацій на базі ВНЗ
Захист науково-дослідницьких робіт

Свято талантіввересень-травень

згідно плану


протягом навчального року

листопад


травень

керівники ШМО

Балова Г.А.


Балова Г.А.

Балова Г.А.

Зуб О.М.

Підготовка та участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями
Консультації на базі ВНЗ

Проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад


Аналіз участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Протягом н.р.

Протягом н.р.

Жовтень

Березень
Учителі-предметники
Балова Г.А.

Балкашина О.Ю.

Керівники ШМО
Балова Г.А.

Педагогічна підтримка обдарованих дітей


 • організація наставництва;

 • формування проблемних груп за потребами дітей;

 • практичне розв’язання індивідуальних проблем учнів;

 • розробка індивідуальних планів і програм навчання

вересень

жовтень


постійно

вересень-жовтеньБалова Г.А.

Батукова Л.А.Стимулювання учасників навчально-виховного процесу

 • адресна підтримка обдарованих учнів;

 • публікація кращих учнівських робіт у виданнях;

 • організація відряджень кращих учителів, учнів з високим рейтингом для налагодження творчих зв’язків з іншими школами області, республіки, зарубіжних країн;

 • нагородження стипендіями.

Постійно

протягом н.р.

протягом н.р.

травень


Рада гімназії
Балова Г.А.
Зуб О.М.

рада гімназіїОчікувані результати:
Створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку та соціалізації обдарованих дітей. Підвищення рівня науково-дослідницької діяльності учнів, співпраця з ученими; підвищення іміджу гімназії; створення комфортних умов для обдарованої дитини; використання та впровадження нових педагогічних та управлінських технологій; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середою і професійною освіто

ІV.Створення умов для здобуття учнями

повної середньої освіти

1.Початок та закінчення навчального року.


Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 17.08.2015


Григор’єва В.В.

2

Завершити підготовку гімназії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.

До 01.10.2015


Григор’єва В.В.

3

Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню гімназії приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, заміні дерев’яних віконних рам, дверей на металопластикові, утепленню вікон і дверей.

Постійно


Григор’єва В.В.

4

Забезпечити участь педагогічних працівників у заходах, які будуть проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня.

Серпень 2015


Балова Г.А.,

Балкашина О.Ю.5

Спільно з працівниками закладів охорони здоров’я забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та працівників гімназії.

До 01.09.2015


Адміністрація гімназії

6

Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2015


Янченко Ю.А.

7

Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для навчання та виховання учнів в гімназії, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.

До 30.08.2015


Лісовенко Г.В.

8

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Протягом 2015/2016

навчального року
Класні керівники,

учителі-предметники,

практичний психолог

9

Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять в гімназії та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків

Протягом 2015/2016 навчального року


Янченко Ю.А.,

Бондаренко Л.Г.

класні керівники

10

Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом 2015/2016 навчального року


Бондаренко Л.Г.

11

Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України

Серпень - вересень

2015 року
Григор’єва О.О.

12

Забезпечити достовірність інформації бази даних Програмного комплексу «ІСУО» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.

До 30.08.2015


Заступник директора з НВР Нащанська О.А.

13

Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Протягом 2015/2016 навчального року


Аміністрація гімназії
14

Забезпечити якісну підготовку учнів випускних класів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Протягом 2015/2016 навчального року


Учителі предметники

15

Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм з предметів робочих навчальних планів; вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2015/2016 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Березень-червень 2016 року


Нащанська О.А.,

Балкашина О.Ю.,

Лісовенко Г.В.

16

Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

- 510-х класів основної школи,

- 11-х класів старшої школи
Згідно графіка

Лісовенко Г.В.

Нащанська О.А.,

Балкашина О.Ю.


17

Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

Згідно наказу

ЛЛісовенко Г.В.

18

Вжити дієвих заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

Згідно розкладу


Лісовенко Г.В.

19

Провести масову роз’яснювальну роботу з питань особливостей проведення у поточному навчальному році державної підсумкової атестації для випускників 9, 11-х класів

Згідно наказів


Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

20

Надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради інформацію про учнів ЗНЗ, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою.

до 13.05.2016


Балкашина О.Ю.

21

Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 1-8-х, 10-х класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61. У разі потреби внести зміни (корективи) у терміни проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.

до 31.05.2016


Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

22

Провести державну підсумкову атестацію учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

Згідно наказу

Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

Лісовенко Г.В.


23

Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення гімназії випускниками 11-х класів гімназії і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.

Згідно наказу


Янченко Ю.А.

24

Надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою.

Квітень 2016


Янченко Ю.А.

25

Забезпечити діяльність шкільних апеляційних комісій у разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами семестрового оцінювання.

Згідно наказів


Лісовенко Г.В.,

Нащанська О.А.,

Балкашина О.Ю

26

Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах:

-внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою; • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

до 20.06.2016


Нащанська О.А.

27

Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Травень- червень 2016

Лісовенко Г.В., Нащанська О.А.

28

Забезпечити контроль за роботою вчителів ХГ № 6 «МГ» у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень- червень 2016

Зуб О.М.

2.Організація харчування

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Призначити відповідальним за організацію харчування в початковій школі Астаніну І.А.

Серпень 2015

Директор
2

Забезпечити організацію харчування учнів старшої школи

Вересень 2015

Адміністрація, кл. керівники
3

Особливу увагу приділити організації харчування учнів 5-х класів. Забезпечити всіх 5-ти класників гарячим харчуванням

Вересень 2015

кл. керівники
4

Систематично проводити роз’яснювальну роботу з учнями і батьками 5-11 класів про необхідність гарячого харчування

Протягом року

Адміністрація, кл. керівники
5

Провести загальношкільні та класні збори щодо організації харчування учнів.

Вересень 2015

Адміністрація, кл. керівники
6

Організувати постійний контроль за роботою їдальні з боку адміністрації, ПК, батьківського комітету.

Вересень 2015

Адміністрація, батьківський комітет, ПК
7

Провести конкурс-огляд на краще обслуговування учнів в шкільній їдальні.

Березень 2016

Янченко Ю.А., ПК
8

Медичній службі гімназії систематично проводити контроль за сирою та готовою продукцією, вести бракіражний журнал; слідкувати за станом здоров’я працівників кухні та санітарно-гігієнічним станом їдальні; проводити проби готової продукції

Протягом року

Мед. служба
9

Організувати постачання питної води для їдальні.

Протягом року

Адміністрація, рада гімназії
11

Провести поточний ремонт харчоблоку.

Липень 2015

Адміністрація, батьківський комітет
12

Забезпечити новим посудом учениць початкової школи.

Вересень 2015

Батьківський комітет
13

Продовжити чергування адміністрації, учителів, учнів в їдальні.

Щоденно

Янченко Ю.А.
14

Висвітлювати роботу їдальні в шкільній пресі (бюлетені).

Протягом року

Янченко Ю.А.
15

Слідкувати за наявністю та відповідністю меню, цінників в інформаційному віснику їдальні

Щоденно

Черговий адміністратор
16

Здійснювати анкетування учнів, батьків щодо роботи гімназії, з подальшим аналізом, для забезпечення належних умов харчування учнів

Протягом року

Адміністрація,

кл. керівники


17

Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань раціонального харчування, правил особистої гігієни


І семестр

Медична служба
18

Організувати контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, основ життєдіяльності та санітарно-гігієнічного стану в шкільній їдальні

Вересень 2015

Адміністрація, ПК
19

Питання організації харчування системно заслуховувати на нарадах при директорі та раді гімназії.

Протягом року

Директор,

голова ради гімназії


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка