Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка7/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

3.Планування роботи щодо організації навчання учнів

за індивідуальною формою у 2015/2016 н.р.
Учні, які навчаються індивідуально, є учасниками навчально-виховного процесу ХГ №6 «МГ». Їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" та іншими нормативно-правовими актами.№ з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Організаційна робота щодо своєчасного інформування батьківської громадськості про умови організації та нормативну базу організації індивідуального навчання

Серпень поточного року

Нащанська О.А.
2

Організаційна робота:

 • Отримання довідки ЛКК, яка дає підставу для організації індивідуального навчання;

 • Оформлення з батьками учня (учениці) заяви на індивідуальне навчання за офіційним зразком;

 • Оформлення клопотання та списків учнів до управління освіти адміністрації Дзержинського району;

 • Складання наказу про організацію індивідуального навчання для певного учня (учениці);

 • Затвердження навантаження та складання плану роботи з учнем ( ученицею) згідно РНП ХГ № 6 МГ;

 • Оформлення наказу із зазначенням навантаження для роботи з певною ученицею (учнем);

 • Складання розкладу занять із погодженням з батьками учня (учениці), який знаходиться на індивідуальному навчанні.

 • Складання індивідуальних планів роботи для учня (учниці)

Згідно довідки ЛКК

(за потребою)Нащанська О.А.
3

Проведення роз’яснювальної роботи з учителями які будуть здійснювати навчання учня(ці) за індивідуальною формою, а саме:

 • своєчасне оформлення сторінок журналу індивідуального навчання;

 • систематичне оцінювання учня (ці), який знаходиться на індивідуальному навчанні;

 • складання графіку контрольних робіт для зменшення перенавантаження учня (ці);

Згідно наказу

Нащанська О.А
4

Здійснення контрольно-аналітичної діяльності щодо організації індивідуального навчання

Кожен місяць із записом на сторінках відповідного журналу

Нащанська О.А.

4.Забезпечення виконання навчальних програм

№з/п

Зміст заходу

Термін

проведенняВідпові

дальний


Відмітка

про


виконання

1.

Ознайомлення учительського колективу з чинними навчальними програмами в 2015/2016 н.р.

Серпень 2015

О.А.Нащанська


2.

Ознайомлення колективу зі змінами в термінах канікул, ДПА, закінчення 2015/2016 навчального року

Серпень 2015

Директор

О.М.Зуб
заступник

директора

з НВР


О.А.Нащанська
3.

Контроль за дотриманням календаризації поурочних та річних планів учителів

Серпень-вересень 2015
Грудень 2015-січень 2016

Заступники директора з НВР

4.

Корекція календарних планів у разі виникнення непередбачених ситуацій (карантин, перенос занять тощо)

За потребою

Заступники директора з НВР
Учителі-предметники
5.

Оформлення звітної документації вчителями-предметниками враховуючи всі показники предмету

Квітень-травень 2016

заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


Учителі-предметники
6.

Складання наказу по Харківській гімназії №6 «Маріїнська гімназія» «Про виконання навчальних програм»

Травень-червень 2016

заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська
5.Організаційно-методичне забезпечення

проведення зовнішнього незалежного оцінювання
Відповідно до Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року №1095 «Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості». У 2016 році Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України, визначатимуться у відповідності до наказів Міністерства освіти і науки України.


№з/п

Зміст заходу

Термін

проведенняВідпові

дальний


Відм.

про


викон.

1.

Участь учнівського та батьківського активу в міській конференції присвяченій питанням ЗНО-2016

Вересень-жовтень

Заступник

директора

з НВР

О.А.НащанськаКласні керівники

Л.В. Мальцева

Н.В. Медвєдєва

2.

Сприяння проведенню профорієнтаційної роботи

постійно

Заступник

директора

з ВР

Ю.А.Янченко


3.

Оновлення стенду

ЗНО-2016


ПостійноЗаступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


4.

Організація роботи предметних занять з підготовки до ЗНО-2016

Вересень-травень

Директор

Заступник директора з НВР

Вчителі-предметники
5.

Проведення загальношкільних батьківських зборів з питання: «Ознайомлення з процедурою ЗНО-2016: зміни та доповнення»

Жовтень-листопад

Директор

Заступник

директора

з НВР

6.

Проведення класних годин з випускниками

11-х класів: «Участь в ЗНО-2016 та підготовка до нього»Вересень-жовтень

Заступник

директора

з НВР

Класні КерівникиО.М.Дерунова О.М.Лищук
7.

Інформування учнівського колективу

11-х класів та батьківського комітету про процедуру ЗНО-2016 та терміни реєстраціїЛистопад-грудень

Заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


8.

Інформування учнівського колективу

11-х класів та батьківського комітету про процедуру проведення пробного тестуванняГрудень-лютий

Заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


9

Робота з пільговим контингентом при проходженні ЗНО-2016

постійно

Заступник

директора

з НВР

Класні


Керівники

О.М.Дерунова

О.М.Лищук

10

Корегування бази даних старших інструкторів та інструкторів ЗНО:

1. Батукова Л.А.

2. Свинаренко О.М.

3. Тарасенко Т.А.

4. Шаповалова А.Н.

5. Лобода Т.В.

6. Загорська І.О.

7. Бондаренко Л.Г.За потребою

Заступник

директора

з НВР


6. Інформаційні та комунікативні технології.

Компֹ’ютеризація навчально-виховного процесу

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проведення моніторингу стану інформатизації гімназії

Вересень

2015/2016Адміністрація
2

Оформлення паспорту комп’ютерного кабінету, складання графіку

Серпень 2015

Філатова В. Г.
3

Забезпечення дотримання діючих вимог Державних санітарних правил та норм влаштування і обладнання кабінету комп’ютерної техніки, контроль за наявністю чинних санітарних паспортів НКК

Постійно

Адміністрація,

Філатова В.Г.


4

Проведення ремонтних робіт, робіт з модернізації та технічного обслуговування існуючого парку комп’ютерної техніки

Постійно

Адміністрація,

Філатова В.Г.


Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовищаЗахід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Підтримання в робочому стані локальної комп’ютерної мережі у гімназії

Постійно

Філатова В.Г.
2

Забезпечення функціонування офіційного сайту гімназії, створення нових розділів

постійно

Філатова В.Г.

Програмні засоби для гімназіїЗахід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Проведення моніторингу використання комп’ютерних програм у гімназії, надання пропозиції щодо придбання нових ліцензійних програм

Постійно

Адмністрація,

2

Заповнення та використання ІСУО

постійно

Янченко Ю.А.
Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників гімназіїЗахід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Участь у міському конкурсі-захисті на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ 2013-2015 рр.

Згідно плану

Адмністрація,

Янченко Ю.А.


2

Участь працівників гімназії у навчально-методичних семінарах та семінарах-практикумах щодо оволодіння основами інформаційно-комунікативних технологій:

 • «Методика підготовки команд до участі у міському Кубку з пошуку в мережі Інтернет» (для вчителів інформатики);

 • «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (для вчителів фізики);

 • «Система «EDUkIT» (для бібліотекарів ЗНЗ);

 • «Інформаційно-комунікативні технології в освіті. ПК;

 • «Сайт – офіційне представництво навчального закладу в мережі Інтернет»

2015/2016

згідно графікаАдміністрація
3

Проведення індивідуальних консультацій з питань користування ПК, офісним та прикладним програмним забезпеченням, роботи в мережі Інтернет та управлінських програмних комплексах

згідно графіка

Філатова В.Г.Розвиток дистанційної освіти

Захід

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Впровадження інноваційного проекту «Міжнародна педагогічна майстерня обміну новітніми технологіями навчання англійської мови» в системі Інтернет-обговорень та Інтернет-конференцій

2015/2016 н.р.

Синельникова В.В.
2

Налагодити чат-спілкування з учнями гімназії, що навчають по обміну за кордоном.

Жовтень 2015 р.

Медвєдєва Н.В.
3

Поповнити дистанційний курс пробного оn-line тестування для учнів, що поступають до 5 класу

Вересень 2015 р.

Балкашина О.Ю.

4

Участь у дистанційному курсі Primany ETTO для вчителів англійської мови, які працюють з учнями 6-12 років. Шість практичних онлайн-модулів. (Британська рада).

Протягом навчального року

Овсяннікова Л.Є.
5

Активно впроваджувати відео-конференції (skype) в системі навчально-виховної роботи

Протягом навчального року

Синельникова В.В., учителі-предметники

7. Працевлаштування випускниківЗміст

Класи

Термін

виконанняВідповідальні

Відмітка про виконання

1

Збір довідок про працевлаштування випускників

9, 11

Серпень-

жовтень


Кл. керівники, керівники 9, 11 класів
2

Проведення анкетування серед учнів щодо пріоритетів у виборі майбутньої професії

9-11


Протягом

навчального рокуБондаренко Л.Г.,

кл. керівники


3

Співпраця з центром зайнятості

9, 11

Постійно

Янченко Ю.А.,

кл. керівники


4

Зустрічі з працівниками навчальних закладів, які проводять профоріентаційну роботу

9-11


Протягом

навчального рокуЯнченко Ю.А.,

кл. керівники


5

Проведення загальношкільних та класних батьківських зборів з питань працевлаштування

9-11

Лютий


Адміністрація,

кл. керівники


6

Проведення годин спілкування на теми: «Як вибрати майбутню професію», «Риси та якості фахівця», «Праця – джерело життя і головна його прикраса», «Калейдоскоп професій», «Підліткова праця: правознавчий аспект», «Таємниця майстерності»

1-11

Протягом

навчального рокуКл. керівники


7

Проведення навчально-пізнавальних екскурсій на підприємства, у ПТУ, ВНЗ І-ІІ та ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації м. Харкова

1-11

Протягом

навчального рокуКл. керівники
8

Створення електронної бази даних щодо працевлаштування учнів

9, 11

Жовтень

Янченко Ю.А.

Завдання: формування свідомого ставлення до вибору майбутньої професії;

урахування індивідуальних здібностей, нахилів учнів та їх розвиток під час навчально-виховного процесу в гімназії


 1. План заходів,

спрямований на усунення факторів,

що негативно впливають на якість освіти в ХГ № 6 «МГ»
Заходи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Підвищити рівень особистої відповідальності кожного вчителя за результати навчально-виховного процесу в класі, гімназії.

Протягом навчального року

Адміністрація гімназії
2

Продовжити систему творчих звітів учителів на педагогічних радах, засіданнях ШМО, нарадах при директорі

Протягом навчального року

Вчителі гімназії
3

Продовжити ефективне впровадження сучасних інформаційних технологій в усі ланки діяльності гімназії, сприяти розвитку єдиного освітнього інформаційного середовища.

Протягом навчального року

Адміністрація
4

Продовжити забезпечувати навчальні кабінети мультимедійною технікою.

2015/2016 н.р.

Батьківський комітет
5

Підвищити рівень науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю через діяльність університетських кафедр у гімназії

Протягом навчального року

Адміністрація гімназії
6

Поглибити міжнародне співробітництво гімназії з питань сучасних педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді

(в рамках ініціативи «Школи: партнери майбутнього»)2015/2016 н.р.

Балкашина О.Ю.
7

Підвищити соціальний статус обдарованої молоді та її наставників, продовжити систему преміювання за результатами академічних змагань

Квітень-травень 2016

Рада гімназії, Батьківський комітет
8

Систематично поповнювати, на основі вивчення та аналізу досягнень учнів, банк даних «Обдарованість»

постійно

Адміністрація
9

Реалізація проектів «Система роботи з обдарованими

учнями у початкових класах»,

«Обдарована молодь»


Протягом навчального року

Балова Г.А.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка