Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка9/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.65 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13ХІ. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/692/normativno-pravova-baza/


2

Афанасьєв В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Политиздат, 1981 г. – 431 с.

3

Бегей В.М. Демократизація управління загальноосвітньою школою. Тернопіль.: Книжково-журнальне видавництво Тернопіль, 1994. – 195 с.

загальноосвітньою школою: навчальний посібник для студентів педагогічних4

Бегей В.М. Педагогічні основи демократизації управління наук. – К., 1995. – 48 с.

5

Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів.: ЛДУ, 1995 г. – 196 с.

6

Берн Шон. Гендерная психологія. – 2-е изд. междунар. – СПБ: Еврознак Издательский дом НЕВА; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 318 с. : (Секреты психологии)

7

Васильченко Л.В. Як оцінювати культуру управління // Директор школи. № 3, 2001 г. – 34

8

Волков И.П. Учим творчеству. М. М. «Педагогика», 1996 г.

9

Все для вчителя. – Інформаційно-практичний бюлетень. 2012-2013 р.р


10

Гендерный калейдоскоп: (курс лекцій/под. ред: М.М. Малишева; Рос. акад. наук, Моск. Ценр гендерных исследований.) Інститут социально-экономических проблем народонаселення. – М.: Академія, 2002. – 520 с.

11

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шк.світ, 2007.

12

Директор школы. – Научно-методический журнал. 2014 р.

13

Директор школы. Газета для керівників шкіл. 2013,2014 р.

14

Єльникова Г. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою//Управління школою. – 2002. - № 4.

15

Завуч. 2013, 2014 рр.

16

Зверева В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. М., Новая школа, 1997 г.

17

Касьянова О. Моніторинг в управлінні навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.

18

Кузнецова Л.Я., Клестова В.Н. Локальные нововведения в системе управления школой. М. Новая школа, 1997 г.

19

Л.В. Туріщева “Психологія управління”. Харків, вид-во “Основа”. 2005 р. 155 с.

20

Л.І. Даниленко “Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи”. К., Дніпро, 2005,

21

Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Шк.світ: Вид.Л.Галіцина, 2006.

22

Лунячек В.Е., Ліпейко В.І., програмно-методичний комплект “Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу”, МОН України, 2004 р.

23

Мармаза О. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.

24

Мармаза О.Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Основа, 2007.

25

Маслікова І. Моніторингова система освітнього менеджменту. – Х.: Основа, 2005.

26

Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. Харків. Вид-во “Основа”. 205 р. 176 с.

27

Москаленко П.Г. Навчання як педагогічна система. Тернопіль, 1995 р.

28

Науково-методичний та нормативно-правовий супровід профільного навчання в загальноосвітніх закладах (з досвіду Харківського регіону), Харків, 2007.

29

Обдарована дитина. – Науково-популярний журнал для освітян, батьків дітей. 2012-2013 рр.

30

Освіта і управління. 2013,2014рр. – Науково-освітній та суспільно-управлінський часопис.

31

Педагогічний досвід (шлях до майстерності) за ред. В.Г. Паламарчук. К. освіта, 1995 р.

32

Поташник Н.М. Управление качеством образования. М. Педагогическое общество России, 2006.

33

Гевал М.Д. Загальні принципи використання комп’ютера на уроках різних типів// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. - № 3. – с.34.

34

Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения//Педагогыческая технология. – М., 2004. - № 2. – с. 38-40.

35

Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи/ О. Кивлюк// Початкова школа. – 2004. - № 4.. – с. 34-35.

36

Ротаєнко П.А. Комп’ютерна мультимедія як засіб навчання/П.А.Ротаєнко, Н.І. Самойленко, Ю,О. Дорошенко// Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: зб.наук праць, дед.кол.: Л.І.Даниленко (гол.ред.) та ін.. – К.: Логос, 2000. – с. 175-180.

37

Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику// Вища освіта України. – 2004. - № 4. – с.77-81.

38

Андрущенко В.П. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу// Вища освіта України. – 2004. - № 1. – с. 5-9.

39

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування// Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики. – К.: К.І.С., 2004. – С.47-52.

40

Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи. – Харків, 2003.

41

Олійник В.В., Даниленко Л.І. Професійне зростання педагогічних працівників: організаційно-педагогічний аспект//Методист. – 2003. - № 3. – с. 2-5.


VІІ. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я УЧАСНИКІВ НВП,

ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ,

СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

Мета: формування свідомої мотивації учнів до потреб здорового способу життя, гігієнічних навичок; забезпечення духовного становлення особистості, її життєвих компетенцій.

Завдання: створення безпечних умов праці учасників НВП, фізичний та розумовий розвиток учнів, попередження всіх видів дитячого травматизму.

1. Безпека життєдіяльності, формування культури здоров`я,

Школа сприяння здоров`юЗміст роботи

Класи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітки про ви-конання

1

Проведення медичного огляду учнів

1-11

Серпень-вересень

Лікар, медсестра

2

Розподіл дітей для занять фізичною культурою в спецгрупах відповідно до медичних показників

1-11

Вересень

Лікар, медсестра
3

Організація роботи гуртка «Малятко-здоров'ятко»

4

Вересень

Деревенець О.І.
4

Проведення циклу лекцій та бесід:

- фізичне здоров'я;

- режим дня учня;

- збалансоване харчування;

- режим харчування учня;

- використання якісних продуктів харчування, штрих-коди, умовні позначення на упаковці;

- надання медичної допомоги при харчових отруєннях;

- основні поняття про способи та методи загартування;

- профілактика інфекційних захворювань;

- статеве виховання школярів;

- безпечне використання природних факторів (сонце, повітря, вода) для оздоровлення організму;

- профілактика простудних та вірусних захворювань;

- безпека поведінки на воді та поблизу водоймищ тощо.


1-11

Протягом навчального

року


Шаповалова А.Н.,

лікарі, медсестра, психолог,

класні керівники

5

Висвітлення питання щодо формування культури здоров'я, пропаганди здорового способу життя та фізичного виховання учнів, організації учнівського дозвілля на батьківських зборах

-

Протягом навчального

року


Класні керівники
6

Проведення рейдів-перевірки дотримання санітарно-гігієнічного режиму

-

Щоденно

Медсестра
7

Забезпечити дотримання правил прибирання, провітрювання класних кімнат

1-11

Постійно

Григор'єва В.В.,

класні керівники


8

Випуски санбюлетнів:

  • «Якщо хочеш бути здоровим»;

  • «СНІД»;

  • «Їстівні та неїстівні гриби» ін.

6-9

Протягом навчального

року


Медсестра,

Деревенець О.І., Шаповалова А.Н.


9

Проведення акції «Молодь за здоровий спосіб життя»

6-9

Грудень

Деревенець О.І.,

Шаповалова А.Н.


10

Проведення конкурсу плакатів «СНІД – це не вирок»

6-9

Грудень

Деревенець О.І.,

Шаповалова А.Н.


11

Проведення уроків «Основи здоров'я», «Захист Вітчизни»

1-11

Згідно з розкладом

Шаповалова А.Н.

Деревенець О.І.


12

Оновлення куточка з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки

--

Вересень

Нащанська О.А., Янченко Ю.А.,

учитель


«Основ здоров'я»
13

Додаткові заняття з дітьми по вивченню правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, правил користування природним газом, правил поведінки в метрополітені, правил користування ліфтом, правил поведінки в громадських місцях та на воді

1-11

Відповідно графіку виховних годин та розкладу уроків з

«Основ здоров'я»Класні керівники,

вчитель


«Основ здоров'я»
14

Огляд та профілактичний ремонт обладнань, приміщень, горищ, переходів та територій згідно з вимогами безпечної роботи та правил пожежної безпеки

--

Протягом

навчального рокуГригор'єва В.В.
2. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча

та спортивно-масова роботаЗміст роботи

Класи

Термін

виконання

Відповідальні

Відмітки про ви-конання

1

Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня (ранкова гімнастика, фізкультурні хвилинки на уроках, «перерви здоров`я» або фізичні вправи та рухливі ігри під час продовжених перерв, години фізкультури в групах продовженого дня тощо

1-11

Щоденно

Класні керівники,

вчителі-предметники


2

Проведення позакласних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів відповідно до розкладу занять спортивних гуртків та секцій

1-11

Протягом

навчального рокуКерівники спортивних гуртків, секцій
3

День фізкультури та спорту. Проведення єдиного уроку «Спорт і фізичне виховання – утвердження здорового способу життя»

1-11

13.09

Учителі фізичної культури,

класні керівники


4

Проведення екскурсій, туристичних походів, пішохідних прогулянок, подорожей

1-11

Протягом навчального року

Класні керівники
5

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі змагань з футболу «Шкіряний м'яч» у рамках обласних спортивних змагань учнівської молоді «Спорт протягом життя»

5-8

Жовтень

Учителі фізичної культури
6

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі змагань з легкоатлетичного чотирьохборства в рамках міської спартакіади «Спорт і школа»

8-11

Жовтень

Учителі фізичної культури
7

Участь у 67-х Міжнародних змаганнях «Біг патрулів»

8-11

Жовтень

Учителі

фізичної культури


8

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави» та «Козацький гарт»

5-11

Протягом

навчального рокуДолжанська Ю.В.,

учителі фізичної культури, історії, класні керівники


9

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі змагань з комбінованої естафети «Веселі старти» на Кубок пам'яті вчителя фізичної культури Є.К.Курносика

1-4

Листопад-грудень

Учителі

фізичної культури


10

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини»

3-8

Листопад -

лютийУчителі

фізичної культури


11

Участь у Харківському міському турнірі з бадмінтону

8-10

Березень

Учителі

фізичної культури


12

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі змагань з легкоатлетичного багатоборства «Старти надій»

6-7

Квітень

Учителі

фізичної культури


13

Участь у ІІІ Харківському міжнародному марафоні

9-11


Квітень


Учителі

фізичної культури


14

Проведення змагань з волейболу, баскетболу, футболу тощо

5-11

Протягом

навчального рокуБрайко Т.О.,

вчителі фізичної культури


15

Проведення Всесвітнього Дня здоров'я

1-11

04.04

Деревенець О.І.
16

Проведення І (шкільного) етапу та участь у ІІ (районному) етапі спартакіади допризовної молоді і військово-спортивній грі «Патріот»

10-11

Квітень -травень

Учитель «Захисту Вітчизни»
17

Висвітлення питання шкільного фізичного виховання учнів на загальношкільних батьківських зборах (консультативна допомога батькам з фізичного виховання учнів у сім`ї, організація самостійних занять учнів фізичними вправами, загартовування тощо.)

1-11

Протягом навчального

року


Янченко Ю.А.,

психолог, лікар,

вчителі фізичної культури
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка