Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка1/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від 30.08.2013 № 13

Голова педагогічної ради

_____ О.М. Зуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

радою (спільно з адміністрацією)

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від 30.08.2013 № 5

голова ради

______ М.О. Новожилова

Директор Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

________ О.М.ЗубПЛАН РОБОТИ

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

Харківської міської ради

Харківської області

на 2013/2014 н.р.

З М І С Т


І.Вступ

ІІ. Аналіз роботи за 2012/2013 навчальний рік та завдання на 2013/2014

ІІІ. Управлінська діяльність з організації роботи гімназії…

1.Організаційно-розпоряджувальний функціонал…

2.Планування роботи педагогічної ради…

3. Пріоритети реалізації засад державної мовної політики…с.

4.План заходів з впровадження допрофільного та профільного навчання…с.

5.Система роботи з обдарованими учнями…с.ІУ. Створення умов для здобуття учнями повної середньої освіти…с.

1.Початок та закінчення навчального року…с.

2.Організація харчування…с.

3.Планування роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою…с.

4.Забезпечення виконання навчальних програм…с.

5.Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання…с.

6.Інформаційні та комунікативні технології…с.

7.Працевлаштування випускників…с.У. Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення НВП…с.

УІ. Громадянська освіта і виховання. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх…с.

 1. Аналіз виховної роботи за 2012/2013 н.р….с.

 2. Громадянська освіта і виховання. Основні орієнтири виховної діяльності.с.

 3. Соціальний захист учнів. Соціальний захист дітей пільгових категорій…с.

 4. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх….с.

 5. Військово-патріотичне виховання; предмет «Захист Вітчизни»…с.

 6. Виховна робота в жіночих классах…с.

 7. Тематичні тижні, декади, місячники…с.

 8. Спільна робота гімназії, сім’ї та громадськості…с.

УІІ.Охорона здоров’я учасників НВП, запобігання дитячого травматизму, створення безпечних умов праці…с.

 1. Безпека життєдіяльності, формування культури здоров’я, реалізація Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю у Дзержинському районі…с.

 2. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота…с.

 3. Профілактика дитячого травматизму…с.

УІІІ.Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база гімназії…с.

ІХ. Контрольно-аналітична діяльність…с.

Х. Додатки…с.

- плани роботи предметно-методичних кафедр…с.

- план роботи соціального педагога…с.

- план роботи психологічної служби…с.

- план роботи бібліотеки …с.

- список літератури …с.Додатки
- плани роботи предметно-методичних кафедр

- план роботи психологічної служби

- план роботи бібліотеки

- список літературиІ.Вступ

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області.


 • 61057 вул. Римарська, 11, 706-32-71, 706-32-72

 • sch6@kharkivosvita.net.ua

 • Профіль навчання – іноземна філологія.

 • Зуб Олександра Михайлівна - директор Харківської гімназії № 6 «Маріїнської гімназії».

Харківська гімназія № 6 – одна з найстаріших шкіл м. Харкова. Ще з

1856 р. за наказом імператора Олександра ІІ в губернських містах Російської імперії відкривались перші жіночі школи. Міністерство народної освіти в 1870 р. затвердило “Нове положення про жіночі гімназії та прогімназії”, за якими харківське Маріїнське училище було перетворене на гімназію у складі 7 класів. Перша харківська Маріїнська гімназія проіснувала до 1919 р.

З 1923 р. Маріїнська гімназія почала працювати як школа № 6.

З 1932 р. і до цього часу викладання в ній ведеться українською мовою.

Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників з 1 вересня 1943 р. у жіночій школі починаються заняття. У 1945 р. відкрито 11-й педагогічний клас при середній жіночій школі № 6, який працював до 1951 р., з 1954 р. жіноча середня школа № 6 була об’єднана з середньою школою № 58 і стала змішаною.

З 1956 р. за наказом Міністерства освіти УРСР школа № 6 була перетворена у школу з поглибленим викладанням ряду предметів англійською мовою. Викладання англійської мови починалося з першого класу.

За рішенням Харківської обласної Ради народних депутатів від 02.09.91 за № 236 середня школа № 6 з поглибленим вивченням англійської мови реорганізована в українську гімназію № 6, з 2005 р. – Харківську гімназію №6.

У 2011 році гімназія відзначила свій 140-річний ювілей. Колектив гімназії нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної деравної адміністрації, Почесною грамотою Харківської міської ради, листом-подякою Міністра освіти і науки молоді та спорту України. Гімназії повернено історичну назву «Маріїнська гімназія».

З 2000 року при українській гімназії № 6 почали функціонувати жіночі класи. Зміст та структура навчання в гімназії спрямовані на розвиток інтелектуальних, творчих можливостей учениць, валеологічну освіту, формування особистості та соціалізації учениць в умовах динамічного суспільства.

Гімназія перебуває в постійному пошуку нових форм і методів роботи. Система науково-методичної роботи, до складу якої входять науково-методична рада, предметно-методичні кафедри (іноземних мов, філологічних наук, суспільно-гуманітарних наук, природничо-математичних наук, м/о вчителів фізичної культури та предмета Захист Вітчизни, класних керівників, учителів праці та образотворчого мистестцва), творчі групи вчителів, психологічна служба гімназії, постійнодіючі семінари, школа молодого вчителя, спрямована на системну творчу й експериментальну роботу.

У гімназії в 27 класах навчається 835 учнів.

Досвідчені вчителі, майстри своєї справи здійснюють навчально-виховний процес: 20 вчителів-методистів, 8 старших учителів, 45 учителів вищої категорії, 8 кандидатів наук із ВНЗ забезпечують високий рівень навчання та керівництво науково-дослідницькою роботою гімназистів у системі МАНУ.

Головна мета гімназії – постійний розвиток, навчання і допрофесійна підготовка молоді, збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України. Профіль гімназії – іноземна філологія. Крім англійської мови, що вивчається поглиблено з першого класу, у 5 класі вводиться друга іноземна мова: німецька або французька (за вибором), з 8 класу вводиться третя іноземна мова.

Польська, японська, китайська, іспанська вивчаються факультативно. Гімназія сприяє широкій мовній підготовці учнів.

Спецкурси та факультативи (іноземними мовами) спрямовані на мовну підготовку гімназистів: технічний переклад, ділове спілкування, англійська література та література США, країнознавство, британський етикет тощо.

Згідно профілю гімназії системно розвивається міжнародна співпраця педагогічного колективу та учнів з іноземними навчальними закладами:

Manasha High School, м. Менеша, Вісконсін, США

Perry Country High School,

Frenship High School, м. Волфорс, США

Erescent Valley High School, м. Корвалліс, США

Mother of Mersy High School, м. Цинциннаті, США

Shrewsbury, м. Шрузбері, Великобританія

Zinndorf das Gimnasium, м. Цірндорф, Німеччина.

м. Торунь, Польща

У виховній системі гімназії координуючими центрами є учнівська молодіжна організація «Гарт», яка презентує шкільне самоврядування, етнокультурний центр гімназії – як органічна складова національного виховання, Євроклуб «School Europe World», який проводить роботу щодо залучення учнів до процесів євроінтеграції.

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» здійснює свою діяльність на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі, Програми «Обдарована молодь», Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002-2011 роки, Державної програми «Вчитель», Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 рр., Концепції діяльності гімназії та власного Статуту.
ІІ. Аналіз роботи гімназії

та завдання на новий навчальний рік
У 2012-2013 навчальному році робота гімназії була спрямо­вана на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до ста­туту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На поча­ток 2012 -2013 навчального року в закладі було відкрито 27 кла­сів, із них 1-4-х — класів - 8, 5-9-х — класів - 15, 10-11-х — 4 класів. Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2012 кількість учнів становила 836 учнів. Середня наповнюваність учнів у кла­сах складала 30 учнів, що традиційно характерно для гімназії. Протягом року із закладу освіти вибуло 186 учнів: у межах району — 2 учня, міста — 18 учнів, по Україні – 3, за міжі України – 1, за межі СНД – 1, випущено із 9 класу — 90 учнів, із 11 класу — 66 учнів, прибуло — 7 учнів. Шкільна мережа залишається стабільною.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.


Шкільна мережа

2010-2011

навчальний рік2011-2012

навчальний рік2012-2013

навчальний рікКількість класів та учнів на початок/ кінець навчального року

817/818

834/832

836/818

Середня наповнюваність

30

30

30

Охоплення допрофільним і профільним навчанням

291

296

302

Організація індивіду­ального навчання

3

2

2


Організація допрофільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість 8-9 класів

Допрофільні класи

охоплення
класів

учнів

класів

учні
2010-2011

6

187

6

187

100%

2011-2012

6

192

6

192

100%

2012-2013

6

181

6

181

100%Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

10—11 класівПрофільні класи

охоплення

класів

учнів

класів

учнів
2010-2011

4

122

4

122

100%

2011-2012

4

129

4

129

100%

2012-2013

4

140

4

140

100%

Існує нагальна потреба покращення матеріально-технічної бази кабінетів іноземних мов в аспекті впровадження ІКТ.

У 2012-2013 навчальному році в ХГ №6 «МГ» за індивідуальною формою навчалося дві учениці, які за станом здоров'я не могли відвідувати гімназію: Ушмаєва Олександра Юріївна (8-В клас) з 03.09.2012 до закінчення 2012-2013 н.р. з навантаженням 8 годин та Баранова Олександра Дмитрівна (10-Б клас) з 27.02.2013 до закінчення н.р. з навантаженням 12 годин.

Навчання здійснювалось відповідно до чинного законодавства з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учениць.

Класні керівники Н.В.Медведєва, 8-В клас, та В.В.Синельнікова, 10-Б клас, підтримували тісний зв'язок з батьками та активно залучали учениць до позакласного життя.

Ушмаєва Олександра та Баранова Олександра були активними учасниками позашкільного та позакласного життя, а саме: святкування Halloween; виконання психологічного тесту « Моє ставлення до конфлікту »; урок-зустріч з учнями, які навчалися в Америці за програмою обміну тощо.

Баранова Олександра брала участь у районному турнірі юних правознавців та Х міському конкурсі учнівських есе « Я маю право...».

За навчальними показниками результативності по закінченню 2012-2013 н.р. Ушмаєва Олександра Юріївна має високий рівень навчальних досягнень та переведена до 9 класу з похвальним листом, а Баранова Олександра Дмитрівна має достатній рівень навчальних досягнень та переведена до 11 класу.Навчальні досягнення учнів гімназії.

У 2012-2013 н.р. 90 учнів отримали базову загальну середню освіту, 66 учнів – повну загальну середню освіту. Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» - 9 учнів, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» - 1 учень, свідоцтвом з відзнакою – 7 учні, похвальними листами – 56 учнів, похвальними грамотами – 9 учнів.

Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів підтверджує, що їхня успішність із профільних предметів у цілому зростає. Деякі коливання ( 4-5%) пояснюються ускладненням навчального матеріалу і зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів.

Державна підсумкова атестація в 9, 11 класах пройшла організовано, якість знань підтверджено. Великої розбіжності між результатами ЗНО, річним оцінюванням та ДПА не було.Відносна кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень за результатами ДПА 2012 – 2013 н.р.Повна назва ЗНЗ

% учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень за результатами ДПА

1

ХГ №6 «МГ»

4 клас - 95,41 %

9 клас - 95,82 %

11 клас – 98,85%

Середнє значення: 96,69 %


Порівняно з 2011-2012 н.р. у звітному році на 4,5 % збільшилась кількість відмінників, на 2% зменшилась кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. У процентному співвідношенні не змінилася кількість учнів, які мають достатній і середній рівень. Значно покращився рівень навчальних досягнень у 8-10 класах, найбільше незадовільних результатів показали учні 9-В (5 учнів), які мають початковий рівень навчальних досягнень.

Результати моніторингових досліджень з базових предметів свідчать, що достатнім і високим є рівень знань учнів з української, англійської мов, історії, основ правознавства, світової літератури, біології, географії, предметів естетичного циклу. Низький рівень знань учнів з хімії, фізики у 7-9 класах.

Таким чином, гімназія забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом є реалізація розвивальної функції навчання й упровадження елементів здоров’язберігаючих технологій. Школа має належне матеріально-технічне й методичне забезпечення. Для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників у школі ІІІ ступеня функціонують профільні класи (іноземна філологія), проводяться додаткові заняття з підготовки учнів до ЗНО. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних класів повністю забезпечується.Працевлаштування випускників.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» усі випускники

9-х, 11-го класів 2012-2013 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:


Клас

Випу­щено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І—II рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІV рівня

акреди­таціїПрацю­ють

9 клас

90

?

?

?

?

?

11 клас

66

?

?

?

?

?Працевлаштування випускників 11-х класів


2010/11

2011/12

2012/13

з/іі
чол.

%

чол.

%

чол.

%

1

Усього випускників

64

100

57

100

66

100

2

Вступили до ВНЗ

63

98

48

84


Із них:педагогічні НЗ

19

30

13

233

Вступили до середніх професійних навчальних закладів

0

0

1

2


Із них:


педагогічні НЗ

0

0

0

04

Працюють

0

0

1

25

Служать в армії

-

-

-

-

-

-

6

Не працюють і не навчаються

-

-

-

-

-

-


Отримання базової загальної освіти випускниками 9-х класів


Кількість випускників 9-х класів, які:

з/п


На­вчаль­ний рік

Усього випус­кників

продо-

вжують


навчання в гімназії

в інших школах, ліцеях

профе­сійних ліцеях

коле-

джах


техніку-

мах

1

2010/11

92

68

9

4

3

5

2

2011/12

97

70

11

2

5

7

3

2012/13

90

?

?

?

?

?

Загальна кількість випускників може не співпадати з кількістю випускників, які продовжують навчання в інших закладах, оскільки деякі випускники виїхали за межі України.

З 66 випускників 11-х класів продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 100%. Аналіз працевлаштування випускників 11-х класів засвідчує, що близько 60% вступили до профільних вузів (гуманітарний профіль). Зазначимо, що 100% випускників 9-х класів продовжують навчання: у 10-х класах денних шкіл – 85%; здобувають освіту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 15%.


Кадрове забезпечення

У 2012-2013 навчальному році в гімназії працювало 68 учи­телів, у тому числі директор, заступники директора з НВР - 5, вихователі ГПД - 3, педагог-організатор - 1, практичний пси­холог - 1, соціальний педагог - 1, бібліотекар - 1.

100% від загальної кількості педпрацівників мають вищу

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:


 • «спеціаліст вищої категорії» — 51 особа;

 • «спеціаліст І категорії» — 7 осіб;

 • «спеціаліст II категорії» — 4 особи;

 • «спеціаліст» — 6 осіб;

педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» — 18 осіб;

 • «старший учитель» — 8 осіб.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу ХГ№6 «МГ» на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

18

26,5%

«Старший учитель»

8

11,8%

Вища категорія

51

75%

І категорія

7

10,3%

II категорія

4

5,9%

Спеціаліст

6

8,8%

Усього:

68 100%

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педагогічних кадрів у гімназії за 2012/2013 навчальний рік складає 0 %.

Педагогічний колектив гімназії має значний творчий потенціал, досвід та прагнення працювати. Це підтверджують результати атестації 2012-2013 н.р. Атестовано 14 учителів, із них:


 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 0;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 0;

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 12;

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» – 7;

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 1;

 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1

 • прсвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1.


Створення здоров’язберігаючого середовища та оптимальних умов для навчання і виховання дітей.

Збереження і зміцнення їхнього здоров’я – пріоритетне завдання гімназії. На практиці реалізується модель «Школи сприяння здоров’ю». В усіх класних кімнатах оформлені і постійно оновлюються листи здоров’я. Медичне обслуговування здійснює медична сестра Ляшенко О.С., лікар Лоза І.В. (НДП № 4). На всіх учнів наявна медична документація (Ф.26).

З 27.08.2012 по 31.08.2012 в гімназії проведені профілактичні медичні огляди учнів до початку 2012-2013 н.р; після осінніх канікул 01-05 листопада та після зимових канікул 14-15 січня 2013 р. Поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів проведено з 14.10.2012 по 30.10.2012 р.

За результатами диспансерного огляду діти, що потребували дообстеження, були направлені в поліклініку для уточнення діагнозів.

На підставі аналізу стану здоров’я здійснено розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою: основна група: 454 (54,5%); підготовча група: 332 (39,86%); СМГ – 42 (5,04%), звільнені – 5 (0,6%). Зменшилася кількість дітей в основній групі на 9% порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості дітей у підготовчій групі. Збільшилася кількість дітей у спеціальній групі на 1,3% і звільнених від фізичної культури на 0,6%.

У І півріччі 2012/2013 н.р. на І місце вийшли захворювання серцево-судинної системи, захворювання органів зору; на ІІ місці – захворювання кістково-м’язової системи; на ІІІ місці – захворювання нервової системи і органів травлення, на ІV місці – захворювання ендокринної системи, зокрема, надлишкова вага.

Списки учнів, які потребують дієтичного харчування, передано в шкільну їдальню.

Традиційно, згідно графіка, в серпні працівники гімназії проходять плановий медичний огляд, за результатами якого усі працівники пройшли медичний огляд і допущені до роботи.

Значно покращилась матеріально-технічної база медичного кабінету, де проведено косметичний ремонт, придбані і оформлені нові стенди, постійно поповнюється медична аптечка, але ряд необхідного медобладнання та медикаментів потребують поповнення.

Постійно проводилася робота у Школі сприяння здоров’я (керівник Деревенець О.І.), в рамках якої пройшли наступні заходи:

-участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Валеологія» (теми робіт «Профілактика карієсу – шлях до здорових зубів», «Використання валеологічних технологій для учнів початкової школи» (посіли ІІ місце);

- участь в обласному конкурсі учнівських наукових робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (посіли ІІІ місце);

- науково-практичні заняття «Оздоровчий ефект води на організм людини» для учнів 10-11 класів у рамках проведення тижня природничо-математичних наук із запрошенням викладачів ХНУ ім.В.Н. Каразіна (07.02.2013р.) ;

- серія корекційно-розвиваючих занять за темою «До школи із задоволенням» для учнів 1-3-х класів з метою збереження здоров'я дитини, психоемоційного стану, формування здорового способу життя;

- психологічно-просвітницька діяльність щодо формування здоров'язберігаючої компетентності, профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЧ, СНІДу серед учнів 8-11 класів;

- моніторинг щодо володіння навичками здорового способу життя серед учнів 5-7 класів, за результатами якого було проведено профілактичні виховні заходи «Я і моє майбутнє»;

Питання про стан здоров’я дітей систематично заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорі. За матеріалами поглибленого огляду учнів медичним працівником розроблені рекомендації вчителям, учням щодо попередження патологій (бесіди під час виховних годин, матеріали в стіннівках, виступи на батьківських зборах). Недостатньою залишається роз’яснювальна робота медичної служби в учнівських колективах, заходи оздоровчого характеру.
Охоплення учнів харчуванням.

Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішення 11 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 16.11.2011

№ 495/11 «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», інших нормативних документів, у навчальних закладах організоване харчування учнів. Органами виконавчої влади, управліннями освітою, навчальними закладами, проводиться робота щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей.

Адміністрація гімназії вживає дієвих заходів з метою поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей, який здійснює медична сестра, що відповідає за натуральні норми харчування та якість приготування їжі.

Якість харчування учнів гімназії за поточний рік значно зросла, покращились показники охоплення дітей гарячим харчуванням. Згідно моніторингу стану охоплення харчуванням учнів (на 20 березня 2013р.) кількість дітей, що охоплені всіма видами харчування, становить 796 учнів.

Кількість учнів, які отримують гаряче харчування – 438, буфетною продукцією - 310. У порівнянні з минулим роком розширено асортимент власної продукції, її вітамінізація, яка реалізується через буфет.

Кількість пільговиків, що харчуються – 1 (Уварова Катерина).

Групу продовженого дня відвідують 90 учнів, із них 87 отримують гаряче харчування.

В гімназії здійснюється безкоштовне харчування учениць 1-х класів молоком відповідно до порядку організації харчування молоком учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності м. Харкова, згідно заяв батьків учнів, та безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, згідно заяв батьків, за рахунок коштів бюджету Харківської міської ради.

Постійно ведеться інформування батьків про організацію харчування дітей у школі, проводиться обговорювання на батьківських зборах питань, пов’язаних з організацією харчування.

В гімназії організований вільний доступ учнів до питної води в таких формах: бутильована вода, кип’ячена вода у їдальні.

Організація санітарно-просвітницької роботи з питань раціонального харчування, якості харчування знаходиться на достатньому рівні. Разом з тим, бажано забезпечити різноманітний асортимент власного виробництва і буфетної продукції, покращити матеріально-технічне забезпечення кухні та зали.

Класним керівникам необхідно проводити системну роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів про необхідність гарячого харчування.

Фізкультурно-оздоровча робота посідає чільне місце в діяльності гімназії. Традиційно у вересні проводиться День фізичної культури і спорту, День футболу, турніри з міні-футболу, баскетболу. Учні гімназії – активні учасники районного етапу змагань з футболу « Шкіряний м’яч» у рамках обласних спортивних змагань учнівської молоді « Спорт протягом життя» (13.10.12 р.); районних змагань з легкоатлетичного чотирьохборства серед збірних команд ЗНЗ Дзержинського району в рамках міської Спартакіади «Спорт і школа» ( жовтень 2012 р.); щорічних змагань з комбінованої естафети «Веселі старти» на Кубок пам’яті Є. К. Курносика (листопад 2012 р.). У чемпіонаті міста Харкова з міні-футболу серед дівчат 5-7 класів жіноча команда гімназії посіла ІІІ місце ( 02. 2013 р.). На районному етапі міського конкурсу дружин юних пожежників команда учнів 6-В класу «Рятівник» посіла ІІ місце (09.04.2013 р.). Збірна команда дівчат Дзержинського району (за участю учениць гімназії) посіла І місце у міських змаганнях серед учнів 10-11 класів з волейболу в рамках Спартакіади «Спорт і школа». З ентузіазмом учні гімназії брали участь у змаганнях «Слобожанська Олімпійська миля – 2013», присвячених 68-й річниці з Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні (27.04.2013 р.).

Постійна участь гімназистів у спортивних змаганнях свідчить про цілеспрямовану роботу, але разом з тим існують невирішені проблеми у спортивно-масовій роботі: відсутні стійкі переконання деяких учнів у необхідності ведення здорового способу життя, несформована потреба у регулярних заняттях спортом. Необхідно звернути увагу на підвищення рівня гімназійних масових спортивних заходів.На оздоровлення, відпочинок дітей та поглиблення знань з іноземних мов була спрямована робота табору відпочинку з денним перебуванням «Intercamp-2013», який працював з 27.05.2013 по 12.06.2013. В таборі оздоровлено 240 дітей 1-6 класів (14 загонів). Директор табору - вчитель біології Деревенець О.І.. Структура табору передбачала навчально-оздоровчий аспект діяльності та відповідний режим роботи з 9.00 до 15.00. Передбачена денна форма перебування (без денного сну). Організовано харчування учнів пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до наданої квоти: Уварова Катерина Вікторівна, Шиянова Марія Олександрівна, Блюма Анастасія Вікторівна, Кириловська Сабіна Кирилівна, Борезенко Маргарита Вячеславівна, Андрусенко Таїсія Юріївна. Здійснена організація харчування учнів за позабюджетні кошти – 240 учнів (10 гривень в день). Адміністрацією гімназії, класними керівниками проведена роз’яснювальна робота щодо залучення дітей у табір відпочинку: під час батьківських зборів розглянуті питання літнього відпочинку дітей та проведено анкетування щодо виявлення бажаючих відвідувати табір відпочинку.

Робота табору вирізнялася змістовним дозвіллям, яке базувалося на проведенні пізнавально-розважальних занять з англійської та німецької мов, організації екскурсій на природу, підприємства, навчальні заклади, музеї; використання шкільного кінозалу, комп’ютерного кабінету, бібліотеки, спортивного залу та спортивних майданчиків.

Нинішня табірна зміна вирізнялась змістовною наповнюваністю, цікавими заходами, профільністю, оздоровчими заходами та спортивними змаганнями. Батьки та учні відзначили плідну роботу табору відпочинку, що була спрямована на розвиток пізнавальної діяльності учнів та оздоровлення.

Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему « Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. №814, наказу управління освіти __№__, плану підготовки цивільної оборони на 2013р. у гімназії проводилася відповідна робота.

Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони (далі ЦО) на 2012-2013 н.р. в цілому виконані.

У гімназії відбулася контрольна перевірка реалізації заходів державної політики у сфері захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, цивільного захисту (ЦО), стану організації роботи з питань пожежної безпеки. Під час перевірки надана практична та організаційно-методична допомога начальнику ЦО, начальнику штаба у виконанні покладених на них завдань у сфері цивільного захисту.

Проводилося навчання керівного та особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів згідно графіка проходження курсів ЦО.

За планом в гімназії проведено День ЦО за участю педколективу та учнів 3-11-х класів. Необхідні навички показали старшокласники з питань надання першої медичної допомоги. На відкритих уроках, в естафетах, вікторинах, випуску газет, практичних діях санпостів узяли участь 380 учнів гімназії. Проведення евакуації підтвердило здатність колективу швидко та організовано вивести дітей з приміщення гімназії. З батьками були проведені різні форми роботи, як колективні (збори), так й індивідуальні (бесіди, анкетування) з метою пропаганди цивільного захисту.

Навчання учнів проходить за програмами «Основи здоров’я», «Основи безпеки життєдіяльності», «Захист Вітчизни». У гімназії з урахуванням чинного законодавства поновлені куточки «Основи здоров’я».

Навчально-матеріальна база гімназії на задовільному рівні відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я в надзвичайних ситуаціях на належному рівні.


Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Соціальною службою гімназії поновлено банк дітей пільгових категорій. Всього дітей пільгових категорій в гімназії – 28, фактична кількість цих дітей – 26 учнів, так як Корніленко Ганна, учениця 11-Б класу, та Шиянова Марія, учениця 3-А класу, відносяться до 2 пільгових категорій: діти ПБП (1), діти-інваліди (1), діти-напівсироти (7), діти одиноких матерів (4), діти з багатодітних сімей (13), діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (2).

Діти пільгового контингенту мали можливість безкоштовно відвідувати гуртки та секції гімназії, театральні вистави та шкільні концерти; безкоштовно харчувалася у шкільній їдальні Уварова Катерина, учениця 6-Б класу – дитина ПБП. Класним керівником Мундур В.Б., соціальним педагогом Бондаренко Л.Г. та ЗДВР Кашкіною Т.П. було відвідано помешкання дитини пільгової категорії - ПБП, на підставі чого було складено акти обстеження житлово-побутових та матеріально-побутових умов проживання родини, де дитина знаходиться під опікою (Уварова Катерина, учениця 6-Б кл.).

Організовано оздоровлення у шкільному таборі дітей пільгового контингенту.

Проведено засідання МО класних керівників з питань соціального захисту дітей пільгових категорій (протоколи МО класних керівників №1 від 06.09.2012 р., №4 від 17.05.2013 р.. Здійснювалися консультації вчителів щодо пільгового контингенту учнів та консультації батьків з питань соціального захисту дітей.

Учні пільгових категорій беруть активну участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, олімпіадах, турнірах. Ім’я Корніленко Ганни, учениці 11-Б класу, внесено до книги «Золотий фонд Дзержинського району» в номінації «Наука», а Потапова Олександра, учня 8-В класу, - в номінації «Спорт».

Соціальний педагог, сумісно з практичним психологом, провели тематичні корекційні-розвивальні виховні заходи у 2-3-х, 6-9-х класах та профілактичні бесіди із запобігання тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків (9-10 класи), з попереджння правопорушень (6-9 класи), бесіди з класними керівниками щодо виявлення дітей «групи ризику» (1-4 класи).

Недостатньою була діагностична робота соціального педагога та її реалізація в навчально-виховному процесі, заплановані бесіди профілактичного напрямку проводяться несистемно, відсутня гласність. Соціально–педагогічний супровід навчального процесу на практиці потребує системного доопрацювання.


Згідно з річним планом роботи психологічна служба ХГ № 6 у 2012-2013 н.р. здійснювала психологічний супровід НВП за напрямками:

 1. психологічний супровід учнів перших класів. В межах цього напрямку роботи та згідно з районним моніторингом з метою виявлення готовності до шкільного навчання було проведено психологічне дослідження рівня розвитку довільності першокласників. За підсумками дослідження було виявлено, що біля 70% учнів 1-а та 1-б класів мають досить високий рівень розвитку довільності й, таким чином, досить високий рівень готовності до шкільного навчання. Учнів-першокласників, які б мали низький рівень готовності, не виявлено. Також була проведена психопрофілактична бесіда з батьками першокласників «В сім ’ї з ’явився першокласник» та підготовано пям ’ятку для батьків.

 2. психологічний супровід учнів п ятих класів. В межах цього напрямку роботи та згідно з районним моніторингом з метою профілактики труднощів у навчанні було проведено психологічне дослідження соціально-психологічної адаптації п’ятикласників. За підсумками дослідження було виявлено, що біля 65% учнів 5-а, 5-б та 5-в класів мають досить високий рівень соціально-психологічної адаптації до навчання при переході з початкової школи до середніх класів. Також було проведено діагностичне визначення рівня інтелекту учнів п ’ятих класів й соціометрічне дослідження класних колективів. З метою профілактики негативних явищ було проведено корекційно-розвивальні виховні заходи в п’ятих класах.

 3. психологічний супровід профільності навчання. В межах цього напрямку роботи та згідно з районним моніторингом було проведено дослідження вибору провідних тенденцій з вибору професій учнів 9-х класів, складено карту інтересів п’ятих, шостих, сьомих класів, проведено корекційно-розвивальні заняття щодо подальшого професійного самовизначення учнів.

 4. психологічний супровід обдарованих учнів. В межах цього напрямку роботи було оновлено гімназійний, районний та міський банк обдарованої молоді гімназії. Розроблено пам’ятку для учнів з психологічними порадами щодо підготовки до олімпіад, конкурсів, МАН, ЗНО. В цьому навчальному році психологічна служба гімназії вдруге взяла участь у міському експериментальному дослідженні, яке проводилось за пакетом методик НМПЦ, з метою виявлення соціально обдарованих учнів. Було підготовано команду з 7 учнів гімназії для участі в районному етапі олімпіади з психології, з них 2 учениці 10-б класу посіли ІІ місце та 2 учениці посіли ІІІ місце в районному етапі олімпіади з психології.

 5. методична робота. В межах цього напрямку роботи практичним психологом гімназії був підготований матеріал для педагогічного ярмарку за темою: «Формування позитивного іміджу педагогів».

Особливості виховного та навчального процесу в гімназії: вступ до школи ІІ ступеню дітей з різних шкіл, поглиблене вивчення іноземних мов вимагають особливого підходу у роботі психологічної служби гімназії. Консультаційно-тренінговий кабінет у гімназії збільшує можливості психологічної підтрики учасників навчально-виховного процесу.
В 2013-14 н.р. психологічній службі бажано приділити більше уваги пропаганді та формуванню здорового способу життя, проведенню просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, інформуванню молоді щодо питань відповідального ставлення до збереження особистого здоров’я.

Пріорітети реалізації засад державної мовної політики

В гімназії забезпечено всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю. Традиційним є дотриманням мовного режиму в гімназії. Протягом навчального року систематично проводилося широке роз’яснення серед педагогів, учнів, батьківської громадськості чинного законодавства «Про мови». Гімназію вирізняє робота етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями в аспекті реалізації освітнього проекту «Етнокультурне виховання школярів». За межами Харкова відомий гімназійний фольклорний гурт «Мережка», який здійснює вивченням фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості. Системою внутрішньо гімназійного контролю щорічно вивчається стан викладання української мови та літератури в школі І-ІІІ ступенів. Відновлена робота гімназійного поетичного клубу «Абзац». Колектив гімназії системно готує учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців українськї мови ім. П.Яцика. В практиці діяльності – гімназійні турніри, конкурси, з метою виявлення кращого знавця українськї мови, культури. Гімназія виховує в учнів, незалежно від їх національної приналежності, розуміння соціального призначення української мови як державної та повагу до інших мов.Методична робота в Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» здійснюється на основі Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): розд.VІІ, ст. № 41, Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778), Статуту гімназії, розділ ІІ «Організація навчально-виховного процесу», розділ ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу».

Згідно річного плану роботи системно проводився контроль за станом виконання навчальних планів та програм, який засвідчив, що навчальні програми та плани виконані в повному обсязі з усіх предметів. Адміністрацією гімназії вжиті заходи щодо належного виконання державних навчальних програм – це якісна заміна пропущених уроків вчителями-предметниками, інтенсифікація навчального процесу.

У центрі уваги методичної служби – інформатизація навчально-виховного процесу: проведено моніторинг стану інформатизації гімназії, створено кабінет комп’ютерних технологій, оснащений інтерактивною дошкою; системно забезпечується функціонування офіційного сайту гімназії. Працівники гімназії та учні – постійні учасники навчально-методичних семінарів та семінарів-практикумів з оволодіння основами інформаційно-комунікативних технологій.

У 2012/2013 н.р. основними формами з педагогічними працівниками гімназії були: педагогічна рада, науково-методична рада, предметно-методичні кафедри, університетські кафедри в гімназії, методичні об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради, науково-практичні, самоосвіта тощо.

Реалізації методичної теми були присвячені тематичні педагогічні ради: «Аналіз роботи гімназії в 2011/2012 та завдання на 2012/2013», «Початкова школа. Державний стандарт початкової загальної освіти», «Інноваційний освітній простір гімназії. Нова освітня філософія», «Профільне навчання – метод диференціації та індивідуалізації навчання. Інтеграція шкільних дисциплін у старшій профільній школі». Робота педагогічних рад свідчить про творчий пошук педагогів гімназії, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, поглиблення профілізації старшої школи.

В аспекті інформатизації навчально-виховного процесу здійснено моніторинг інформатизації гімназії, працює конференцзала, оснащена сучасним обладнанням; системно забезпечується функціонування офіційного сайту гімназії, налагоджено чат-спілкування в рамках міжнародної співпраці гімназії.

Розвитку дистанційної освіти сприяють упровадження в гімназії інноваційного проекту «Міжнародна педагогічна майстерня обміну новітніми технологіями навчання англійської мови» в системі інтернет-обговорень (Синельникова В.В.), створення дистанційного курсу оn-line тестування для учнів, що поступають до 5 класу. Також створено банк даних вчителів, що постійно запроваджують інформаційно-комунікативні технології. Разом з тим у гімназії не здійснені системні заходи щодо впровадження дистанційного навчання, існує необхідність налагодження чат-спілкування в рамках міжнародної співпраці закладу.

Велась змістовна робота з молодими вчителями з оволодіння нормативно-правовими документами, науково-методичною літературою, опрацьовані пріоритетні напрямки планування роботи вчителя. Учитель географії Карпенко С. В. посіла ІІ місце у районному конкурсі молодих спеціалістів «Дебют».

Вагомою була видавнича діяльність педагогічного колективу: за результатами ХХ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій учителі гімназії Синельникова В.В., Балкашина О.Ю., Когут В.І., Мурсєєва І.Т., Ядова М.А., Овсяннікова Л.Є., Літвиненко-Ковалевська Л.П., Лісовенко Г.В., Новожилова М.О., Батукова Л.А. нагороджені дипломами.

Підсумкова педагогічна рада відзначила ефективну роботу кафедр початкових класів, іноземних мов, суспільних дисциплін. Разом з тим зазначено, що не всі методичні підрозділи працювали однаково ефективно. Кафедра філології (керівник Мундур В.Б.) відзначилась системною роботою з обдарованими учнями, але не приділяли належної уваги проведенню декади наук, оформленню документації, відсутні друковані роботи. У роботі кафедри природничо-математичних дисциплін не приділена належна увага діагностуванню основних напрямків роботи та роботі з обдарованими учнями.

Кафедра іноземних мов: педагоги активно працювали над реалізацією комунікативних технологій у вивченні іноземних мов. Головним завданням навчання іноземної мови є практичне опанування учнями мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні, письмі в типових ситуаціях. Вагома робота кафедри над проблемами профілізації навчання: створені авторські програми, посібники, здійснюється міжнародна співпраця. Високий рівень підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Кафедра початкових класів. Протягом навчального року проводилась різнорівнева методична робота, яка поєднувала в собі колективні, групові та індивідуальні форми, а також обмін досвідом між колективами вчителів шкіл району. Учителі кафедри початкових класів постійно впроваджують інноваційні технології та активні методи навчання у роботі з учнями. З 2002 року на уроках математики, разом із загальноосвітньою програмою, використовується розвивальна програма Петерсон Л.Г. З 2009 навчального року у гімназії впроваджується розвивальна програма Ельконіна Д.Б. – Давидова В.В. (учитель початкових класів Пересадько Г.С.).

Проведено районний круглий стіл для заступників директорів з НВР початкових класів «Імідж педагога як інтегральний показник формування позитивної «Я-концепції» суб’єктів навчання» (відповідальні – заступник директора з НВР початкових класів Лісовенко Г.В., вчитель початкових класів Новожилова М.О.).

Рівень педагогічної майстерності учителів протягом навчального року значно зріс. У цьому пріоритетні роль відіграла система методичної роботи, яка була сконцентрована навколо науково-методичної теми: «Формування компетентності учнів у контексті модернізації навчально-виховного процесу». Реалізація методичної теми здійснювалася на підсумковому етапі, який передбачав дослідження результатів, узагальнення досвіду. Відпрацьована наявна модель методичної роботи, значно виріс рівень фахової майстерності, активізовані форми методичної роботи кожного вчителя, на більш високий рівень піднято науково-теоретичну підготовку. Це підтверджують результати атестації учителів, які свідчать, що методична робота в гімназії стимулювала підвищення кваліфікаційних категорій педагогічних працівників.

Узагальнення роботи гімназії над методичною темою (дослідження результатів) відображено в матеріалах новоствореного методичного кабінету. Новий методичний кабінет вирізняється технічним оснащенням, наявною нормативною базою, презентацією видавничою діяльністью педагогів, інформаційним банком даних про кращий досвід учителів, збіркою матеріалів щодо системи роботи з обдарованою молоддю, творчими наробками щодо співпраці з ВНЗ.

До інформаційного банку даних про ефективний педагогічний досвід учителів гімназії за п’ять років роботи над реалізацією методичної теми внесено досвід вчителів: Когут В.І., Солнцевої Х.В., Братійчук Т.М., Балкашиної О.Ю., Мундур В.Б., Медвєдєвої Н.В., Лищук О.М., Мальцевої Л.В., Новожилової М.О.

Педагогічний колектив гімназії знаходиться в постійному пошуку нових форм і методів роботи, про що свідчать інноваційні педагогічні технології, котрі впроваджуються в гімназії. Реалізація проекту «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах» виділяє проблему виявлення обдарованих учнів у початковій школі, створює умови для творчого розвитку та саморозвитку кожного учня (автори – розробники Лісовенко Г.В., заступник директора з НВР початкових класів, Мармаза О.І., к.п.н.; доцент ХНПУ ім. Г.С. Сковороди). Інноваційна педагогічна технологія «Предметність комунікативних технологій Програма Ради Європи «Language Learning for European Citizenship» спрямована на формування мовної соціолінгвістичної, дискутивної, соціально-культурної компетенцій, зняття мовних бар’єрів. Проект «Міжнародна педагогічна майстерня обміну новітніми технологіями навчання англійської мови», автор-розробник учитель-методист ХГ № 6 «МГ» Синельникова В.В., працює над реалізацією сучасних авторських технологій навчання, які спрямовані на якісні зміни в інформаційному, когнітивному навчанні.

У 2013/2014 н.р. гімназія переходить до роботи над новою методичною темою: «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання» (діагностико-теоретичний етап. Опанування теоретичних основ проблеми).

Згідно з річним планом роботи на 2012/2013 адміністрацію гімназії проводилась перевірка стану викладання якості знань, умінь та навичок учнів з української мови та літератури (4-5 клас), основ здоров’я, образотворчого мистецтва, ГПД, французької мови (як ІІІ іноземної), німецької мови, спецкурсів та факультативів.

Навчальне обладнання кабінетів дозволяє проводити цікаві, насичені уроки. Вчителі уміють створювати на уроках гарний психологічний клімат, залучають до роботи додаткові граматичні посібники та автентичні матеріали, рекомендовані МОН України.

Щорічно адміністрація здійснює вивчення викладання української мови та літератури; у цьому році – у 4-5 класах. Увага приділялася вивченню рівня сформованості навчальних досягнень учнів 5-х класів, питанням наступності у вивченні української мови та літератури.

У 5-х класах українську мову та літературу викладають Ляшенко М. І., Тельнова Т. В., які мають високу фахову, науково-теоретичну підготовку, володіють сучасними технологіями навчання.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з української мови в 5-х класах засвідчив, що на початку навчального року більшість п’ятикласників мали підготовку на достатньому рівні (60%), на низькому – 20%, на високому – також 20%. Не всі учні вміли визначати члени речення, плутали підмет з присудком, додаток з обставиною, не розрізняли частини мови; визначити прислівник зуміли лише декілька учнів. Ці недоліки, в основному, стосувалися учнів 5-В класу (збірного, новонабраного). Загальною проблемою для всіх 5-х класів стало знання орфограм. Результати диктантів показали помилки в пунктограмах. Як в усному мовленні, так і на письмі учні припускалися лексичних, граматичних та стилістичних помилок. На кінець семестру маємо певні досягнення: на І рівні – 0 учні, на ІІ – 10%, на ІІІ – 70%, на ІV – 20%. Порівняльний аналіз фіксує підвищення результативності знань учнів. Проблемним залишається питання наступності у вивченні української мови (школа І ступеня – школа ІІ ступеня).

Підсумки перевірки стану викладання основ здоров’я, учитель Шаповалова А. Н..

Відвідані уроки, тестування учнів, вивчення документації, співбесіда з учителем показали змістовність уроків, розкрили аспекти процесу формування свідомого ставлення до проблем безпеки життєдіяльності, виховання культури здоров’я, особистої гігієни. Уроки вирізняються використанням ІКТ, тестових матеріалів. Учителю рекомендовано при використанні відеофільмів, мультимедійних презентацій належну увагу приділяти віковим особливостям учнів, диференціації та індивідуалізації навчання.

Стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів з предмету «Образотворче мистецтво», учитель Шаповалова О. І.. Відзначено належний рівень науково-методичної підготовки, професіоналізм учителя. Провідною ідеєю уроків є включення до їх змісту додаткових матеріалів, що сприяє внутрішній диференціації, індивідуальному підходу. Відзначені творчі наробки учнів, представлені на виставках.

Французька мова: вчителі Н.М.Полякова та С.В.Толмачова мають власні методичні розробки, серії уроків, відзначені дипломами різних ступенів педагогічних фестивалів. Створено методичні рекомендації до авторської програми «Французька мова як ІІІ іноземна для учнів 8 класу» (вчитель Толмачева С.В.). «Французька мова як ІІІ іноземна для учнів 9 класу» (вчитель Полякова Н.М.). «Французька мова як ІІІ іноземна для учнів 10 класу» (вчитель Полякова Н.М.). Методичні рекомендації до авторської програми «Французька мова як ІІІ іноземна для учнів 11 класів» (вчитель Толмачова С.В) подано на розгляд методичної ради КВНЗ «ХАНО» у жовтні 2012 р.

Усіх учнів забезпечено підручниками і посібниками, рекомендованими МОНМС України. Робочі зошити і словники, оформлення сторінок класних журналів ведеться відповідно до рекомендацій КВНЗ «Харківська Академія неперервної освіти»

Відвідані позакласні заходи з французької мови показали зацікавленість учнів у вивченні французької мови, акторську майстерність, підготовку учнів на достатньому рівні. За результатами тестування було складено моніторинг кожного вчителя французької мови.

Згідно профілю гімназії вагоме значення у профільній підготовці учнів мають спецкурси і факультативи: «Англійська література» (10 кл.), «Література США» (11 кл.), «Основи ділового спілкування» (10-11 кл.),

« Культурознавство : Велика Британія» (10), «Культурознавство: США»

(11 кл.), факультатив «Французька мова (ІІІ іноземна)» (10-11) кл., які викладаютья за рахунок варіативної складової навчального плану гімназії.

Учителі мають власні методичні розробки, відзначені дипломами і грамотами різних ступенів педагогічних фестивалів. Відвідані уроки показали високий рівень зацікавленості учнів в удосконаленні навичок говоріння, розширенні світогляду, загальнокультурної компетенції учнів.

Перевірка стану викладання спецкурсів і факультативів показала достатній рівень умінь та навичок учнів. Наразі, адміністрація гімназії звертає увагу на необхідність системного використання ІКТ та організації проектної роботи. Перед викладачами стоїть актуальне питання вивчення та використання методичних надбань витчизняних та зарубіжних фахівців у галузі бізнесу, менеджменту, літератури, культурної спадщини.

Аналізуючи недоліки у викладанні окремих предметів, адміністрація гімназії вважає основною причиною недостатній професійний рівень окремих учителів, а головне, їх небажання опановувати і використовувати в роботі нові методи і форми навчання. Під час викладу матеріалу необхідно перевіряти ступінь розуміння учнями основних елементів нових знань; стимулювати запитання учнів під час засвоєння навчального матеріалу; застосовувати засоби підтримки інтересу до засвоєння знань; забезпечувати різноманітність методів навчання, які допомагають усім учням активно засвоювати навчальний матеріал; уміло надавати допомогу учням у роботі, всіляко розвиваючи їхню самостійність. У процесі контролю за підготовкою учнів ретельно аналізувати та систематизувати помилки, які припускають учні, виявляти причини труднощів. Чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, узгоджувати обсяг домашніх завдань з іншими учителями класу, уникаючи перевантаження.

Система роботи з обдарованими учнями ґрунтується на реалізації освітніх проектів «Обдаровані діти» та «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах». Багатоаспектна робота з обдарованими учнями здійснювалась через диференціацію та індивідуалізацію навчання та виховання, розвиток гімназійного варіативного компоненту освітньої підготовки учнів, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями.У 2012/2013 н.р. 21 учень гімназії стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: українська мова – 4, англійська мова – 3, німецька мова – 8, історія – 1, правознавство – 4, інформаційні технології – 1. 8 учнів – переможці обласного конкурсу-захисту МАНУ у секціях: українська мова, українська література, правознавство, етнологія, світова література. Вагомими є перемоги у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіади з української мови та літератури та англійської мови та ІІІ етапі конкурсу-захисту МАНУ, секції: правознавства та етнології.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка