Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка10/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Очікувані результати:

- формування учня-громадянина, творчого, активного, здатного до саморозвитку, самовдосконалення, самовизначення;

- становлення правової свідомості школярів, поваги до закону та норм колективного життя;

- забезпечення високої патріотичної свідомості, почуття любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;

- формування дбайливого ставлення учнів до природи;

- виховання родинних почуттів, любові до батьків, до старших; знання свого родоводу, поваги до звичаїв та цінностей родини;

- формування дбайливого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших як найважливішої цінності;

- оволодіння духовними, моральними якостями;

- становлення творчої, працелюбної особистості;

- розвиток особистості дівчини;

- формування дбайливого ставлення учнів до історичних, культурних пам'яток держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1

Законодавство про освіту. Збірник Законів. К. 2011


2

Афанасьєв В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Политиздат, 1981 г. – 431 с.

3

Бегей В.М. Демократизація управління загальноосвітньою школою. Тернопіль.: Книжково-журнальне видавництво Тернопіль, 1994. – 195 с.

загальноосвітньою школою: навчальний посібник для студентів педагогічних4

Бегей В.М. Педагогічні основи демократизації управління інститутів та університетів і керівників шкіл. – Львів.: ЛДУ, 1994 г. – 152 с. загальноосвітньою школою/: Автореф. Дис на здобуття наук ст. дир.-ра пед

5

Бегей В.М. Педагогічні основи демократизації управління наук. – К., 1995. – 48 с.

6

Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою на демократичних засадах. – Львів.: ЛДУ, 1995 г. – 196 с.

7

Берн Шон. Гендерная психологія. – 2-е изд. междунар. – СПБ: Еврознак Издательский дом НЕВА; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 318 с. : (Секреты психологии)

8

Васильченко Л.В. Як оцінювати культуру управління // Директор школи. № 3, 2001 г. – 34

9

Волков И.П. Учим творчеству. М. М. «Педагогика», 1996 г.

10

Все для вчителя. – Інформаційно-практичний бюлетень. 2011-2012 р.р


11

Гендерные исследования: (Сборник/Харьк. Центр гендерных исследований. Редакція: И. Жеребкина (гл. редактор) и др.) – Х: Харьковский ценр гендерных исследований.; М.: “Человек Карьера”, - 1998 № 199, - 297 с.

12

Гендерный калейдоскоп: (курс лекцій/под. ред: М.М. Малишева; Рос. акад. наук, Моск. Ценр гендерных исследований.) Інститут социально-экономических проблем народонаселення. – М.: Академія, 2002. – 520 с.

13

Гордеева Н.О. Могут ли современные общества осуществить идею гендерного равентсва? /Н.О. Гордева // Вестн. международного славянского университета (Харьков) Сер. “Экономика. социология”. – 2005. – Т. 5, № 2. – с. 46-52.


14

Горлач М.Г. Гендерный аспект семейно-ролевого диссонанса / М.Г. Горлач// Социологические исследования. – 2002. - № 1 с. 135-136.

15

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. – К.: Шк.світ, 2007.

16

Демичева А.В. Гендерні аспекти соціальної нерівності: соціал. репрезентація проблеми// вісн. дніпропетровського університету. Соціологія. Філософія. Політологія. – 2001. с. 31-37

17

Директор школы. – Научно-методический журнал. 2012 р.

18

Директор школы. Газета для керівників шкіл. 2011,2012 р.

19

Єльникова Г. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою//Управління школою. – 2002. - № 4.

20

Завуч. 2011, 2012 рр.

21

Зверева В.И. Организационно-педагогическая деятельность руководителя школы. М., Новая школа, 1997 г.

22

Здравомислова Е.А., Темкина А.А. Социология гендерных отношений и гендерный подход в социологии // социолог. Исследования. – 2000. - № 11. – с. 15-24.

23

Касьянова О. Моніторинг в управлінні навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.

24

Кузнецова Л.Я., Клестова В.Н. Локальные нововведения в системе управления школой. М. Новая школа, 1997 г.

25

Л.В. Туріщева “Психологія управління”. Харків, вид-во “Основа”. 2005 р. 155 с.

26

Л.І. Даниленко “Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої школи”. К., Дніпро, 2005,

27

Лавріненко Н. Програма з курсу лекцій “Гендерні дослідження в соціології” / Н. Лавріненко // Соціологія - теорія, методи, маркетинг – 2001. - № 4. – с. 169-179.

28

Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика. – К.: Шк.світ: Вид.Л.Галіцина, 2006.

29

Лунячек В.Е., Ліпейко В.І., програмно-методичний комплект “Річний план роботи загальноосвітнього навчального закладу”, МОН України, 2004 р.

30

Мармаза О. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х.: Основа, 2004.

31

Мармаза О.Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. – Х.: Основа, 2007.

32

Маслікова І. Моніторингова система освітнього менеджменту. – Х.: Основа, 2005.

33

Менеджмент в освіті: секрети успішного управління. Харків. Вид-во “Основа”. 205 р. 176 с.

34

Москаленко П.Г. Навчання як педагогічна система. Тернопіль, 1995 р.

35

Науково-методичний та нормативно-правовий супровід профільного навчання в загальноосвітніх закладах (з досвіду Харківського регіону), Харків, 2007.

36

Нормативність в організації діяльності школи. – Методичний посібник. Харків, 1998 р.

37

О системном подходе к управлению внутришкольной методической работой (методические рекомендации). Харьковский областной институт усовершенствования учителей. Харьков, 1992 г.

38

Обдарована дитина. – Науково-популярний журнал для освітян, батьків дітей. 2011-2012 рр.

39

Освіта і управління. 2011,2012рр. – Науково-освітній та суспільно-управлінський часопис.

40

Осетрова Н.В. Учителя о правах женщин и равентсве полов/ НВ. Осетрова// Социологические исследования. – 2002. - № 12. – с. 50-59.

41

Основи національного виховання. (Концептуальні положення). К.,1993 р.

42

Падалка О.С., Нісімчук А.М., Смолюк І.О., Шпак О.Т. Педагогічні технології. К., “Українська енциклопедія”, 1995 р.

43

Педагогічний досвід (шлях до майстерності) за ред. В.Г. Паламарчук. К. освіта, 1995 р.

44

Педсовет: идеи, методики, формы. – М. Педагогический поиск, 1999 г.

45

Планирование работы средней школы. м. Педагогический поиск, 1995 г.

46

Порадник методиста. – К., 1999 р.

47

Поташник М.М. Управление развитием школы. М. Новая школа, 1995 г.

48

Поташник Н.М. Управление качеством образования. М. Педагогическое общество России, 2006.

49

Соколенко Т.М. Деякі перспективи культурної та освітньої самореалізації жінок в посттоталітарній Україні.// Соціологія: (36 ст.).- Вип. 1.-Х., 1998. – с. 87-96

50

Тураш М.М., Гадецький М.В., Сидоренко О.Л. Наукові основи планування роботи школи. – Навчальний посібник для керівників шкіл Харків, 1999 р.

51

Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Укр. іст. журн. – 2001. - № 2. – с. 34-48

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка