Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка1/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від 29.08.2014 № 8

Голова педагогічної ради

_____ О.М. Зуб

ЗАТВЕРДЖЕНО

радою (спільно з адміністрацією)

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

протокол від 29.08.2014 № 8

голова ради

______ М.О. Новожилова

Директор Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

________ О.М.ЗубПРОЕКТ ПЛАНУ РОБОТИ

Харківської гімназії № 6

«Маріїнська гімназія»

Харківської міської ради

Харківської області

на 2014/2015 н.р.

З М І С Т


І.Вступ…с.

ІІ. Аналіз роботи за 2013/2014 навчальний рік та завдання на 2014/2015…с.

ІІІ. Управлінська діяльність з організації роботи гімназії…с.

1.Організаційно-розпоряджувальний функціонал…с.

2.Планування роботи педагогічної ради…с.

3. Пріоритети реалізації засад державної мовної політики…с.

4.План заходів з впровадження допрофільного та профільного навчання…с.

5.Система роботи з обдарованими учнями…с.

6.Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка …с.

ІУ. Створення умов для здобуття учнями повної середньої освіти… с.6

1.Початок та закінчення навчального року…с.

2.Організація харчування…с.

3.Планування роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою…с.

4.Забезпечення виконання навчальних програм…с.

5.Організаційно-методичне забезпечення проведення зовнішнього незалежного оцінювання…с.

6.Інформаційні та комунікативні технології…с.

7.Працевлаштування випускників…с.

8.План заходів, спрямований на усунення факторів, що негативно впливають на якість освіти ….с.

У. Робота з педкадрами, підвищення професійної компетентності педпрацівників, науково-методичне забезпечення НВП…с.

УІ. Громадянська освіта і виховання. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх…с.


 1. Громадянська освіта і виховання. Основні орієнтири виховної діяльності.с.

 2. Соціальний захист учнів. Соціальний захист дітей пільгових категорій…с.

 3. Превентивна робота з профілактики правопорушень та злочинності серед неповнолітніх….с.

 4. Військово-патріотичне виховання; предмет «Захист Вітчизни»…с.

 5. Виховна робота в жіночих классах…с.

 6. Тематичні тижні, декади, місячники…с.

 7. Спільна робота гімназії, сім’ї та громадськості…с.

УІІ.Охорона здоров’я учасників НВП, запобігання дитячого травматизму, створення безпечних умов праці…с.

 1. Безпека життєдіяльності, формування культури здоров’я, реалізація Програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю у Дзержинському районі…с.

 2. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота…с.

 3. Профілактика дитячого травматизму…с.

УІІІ.Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база гімназії…с.

ІХ. Контрольно-аналітична діяльність…с.

Х. Додатки…с.

- плани роботи предметно-методичних кафедр…с.

- план роботи соціального педагога…с.

- план роботи психологічної служби…с.

- план роботи бібліотеки …с.

- список літератури …с.Додатки
- плани роботи предметно-методичних кафедр

- план роботи психологічної служби

- план роботи бібліотеки

- список літературиІ.Вступ

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» Харківської міської ради Харківської області.


 • 61057 вул. Римарська, 11, 706-32-71, 706-32-72

 • sch6@kharkivosvita.net.ua

 • Профіль навчання – іноземна філологія.

 • Зуб Олександра Михайлівна - директор Харківської гімназії № 6 «Маріїнської гімназії».

Харківська гімназія № 6 – одна з найстаріших шкіл м. Харкова. Ще з

1856 р. за наказом імператора Олександра ІІ в губернських містах Російської імперії відкривались перші жіночі школи. Міністерство народної освіти в 1870 р. затвердило “Нове положення про жіночі гімназії та прогімназії”, за якими харківське Маріїнське училище було перетворене на гімназію у складі 7 класів. Перша харківська Маріїнська гімназія проіснувала до 1919 р.

З 1923 р. Маріїнська гімназія почала працювати як школа № 6.

З 1932 р. і до цього часу викладання в ній ведеться українською мовою.

Після визволення Харкова від німецько-фашистських загарбників з 1 вересня 1943 р. у жіночій школі починаються заняття. У 1945 р. відкрито 11-й педагогічний клас при середній жіночій школі № 6, який працював до 1951 р., з 1954 р. жіноча середня школа № 6 була об’єднана з середньою школою № 58 і стала змішаною.

З 1956 р. за наказом Міністерства освіти УРСР школа № 6 була перетворена у школу з поглибленим викладанням ряду предметів англійською мовою. Викладання англійської мови починалося з першого класу.

За рішенням Харківської обласної Ради народних депутатів від 02.09.91 за № 236 середня школа № 6 з поглибленим вивченням англійської мови реорганізована в українську гімназію № 6, з 2005 р. – Харківську гімназію №6.

У 2011 році гімназія відзначила свій 140-річний ювілей. Колектив гімназії нагороджений Почесною грамотою Харківської обласної деравної адміністрації, Почесною грамотою Харківської міської ради, листом-подякою Міністра освіти і науки молоді та спорту України. Гімназії повернено історичну назву «Маріїнська гімназія».

З 2000 року при українській гімназії № 6 почали функціонувати жіночі класи. Зміст та структура навчання в гімназії спрямовані на розвиток інтелектуальних, творчих можливостей учениць, валеологічну освіту, формування особистості та соціалізації учениць в умовах динамічного суспільства.

Гімназія перебуває в постійному пошуку нових форм і методів роботи. Система науково-методичної роботи, до складу якої входять науково-методична рада, 7 предметних методичних об’єднань учителів: початкових класів, іноземних мов, філологічних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, суспільних дисциплін, фізичного виховання та курсу «Захисту Вітчизни», класних керівників, творчі групи вчителів, психологічна служба гімназії, школа молодого вчителя, спрямовані на системну творчу й експериментальну роботу.

У гімназії в 27 класах навчається 830 учнів.

Стрижнем гімназії завжди було і є нині виховання любові та глибокої шани до рідної мови, національної культури, народних традицій, історії рідного краю. Крім того, у гімназії навчання і виховання завжди базувалося на загальнолюдських цінностях, надбаннях світової культури. Адже так важливо, щоб молода людина прагнула до пізнання та розуміння історії, традицій та духовних цінностей представників інших націй і народів.

Так, без найменшого перебільшення цю школу можна назвати унікальною, неповторною насамперед з огляду на те, що вона поєднала освітянські традиції та новації, зуміла зберегти кращі надбання класичної педагогіки і водночас продовжує сміливий пошук нових перспективних освітніх форм. Унікальність Харківської гімназії № 6 полягає й у тому, що в ній розроблено й реалізовано цілісну, науково виважену та методично підкріплену концепцію навчання й виховання гімназистів, віднайдено самобутній освітній стиль, створено своєрідну ауру добра й любові, потужне енергетичне поле знання й талановитості.

Найбільший скарб для кожної школи — її учні. Ті, кого вона вивела на розлогі життєві шляхи і хто навчається в її стінах нині. Вона стала майданчиком для високого злету тисяч своїх вихованців. Якщо вже привертати увагу до непересічних особистостей, які вийшли зі стін гімназії, то в першу чергу слід згадати Христю Олексіївну Алчевську, Людмилу Марківну Гурченко.

Сьогодні Маріїнка – це 65 висококваліфікованих педагогів і 830 здібних, талановитих учнів. Це жіночі класи, молодіжна організація «Гарт», етнокультурний центр зі своїми фольклорними експедиціями та зразковим гуртом «Мережка», це літературна студія «Абзац», стала система роботи з обдарованими учнями, різнобічна міжнародна співпраця [2].

Аксіологічними векторами інноваційного мовного середовища гімназії ми вважаємо:


 • формування комунікативної компетентності, сприяння у досягненні взаєморозуміння, зняття мовних бар`єрів шляхом упровадження технології інтегрованого комунікативного підходу;

 • створення умов для саморозвитку кожної дитини, розвиток творчих здібностей учнів в системі роботи з обдарованими дітьми;

 • відродження дівочої індивідуальності шляхом організації жіночих класів в контексті гендерних досліджень;

 • формування відповідальності за цінності сім`ї, школи, міста, держави, світу в оригінальній виховній системі гімназії.

Але візитівка Маріїнки — пріоритет мовної освіти. У наш час комунікативні компетенції кожної людини стали незмінним засобом міжнародного спілкування. Головним завданням навчання іноземної мови є завдання практичного опанування мовленнєвих умінь на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, читанні, говорінні, письмі в типових ситуаціях. Відправним пунктом роботи кафедри іноземних мов гімназії стала розробка і впровадження концептуальних положень, які зосереджують увагу на формуванні і розвитку умінь спілкуватись англійською, німецькою, французькою, італійською, польською, китайською, японською мовами в контексті особистісно-орієнтованого навчання, здатності швидко реагувати на запит часу.

У навчально-виховному процесі вчителі Маріїнки особливу увагу приділяють упровадженню технологій інтегрованого комунікативного підходу, систематизованого на основі розробок та практичному досвіді навчання іноземним мовам у Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі. В основі – комунікативні технології, які формують мовну, соціолінгвістичну, дискутивну, соціально-культурну компетенції. Як зазначено в програмі Ради Європи «Language Learning for European Citizenship», це дає змогу вільно спілкуватися, знімати мовні бар’єри, досягати взаєморозуміння.

Маріїнка має тісні стосунки з багатьма іноземними навчальними закладами, зокрема:

Manasha High School, м. Менеша, Вісконсін, США


Perry Country High School

Friendship High School, м. Волфорс, США


Erescent Valley High School, м. Корвалліс, США
La Fayette High School, м. Лафаєт, США
Mother of Mersy High School, м. Цинциннаті, США
Seven Hills School, м. Цинциннаті, США
Shrewsbury Hills School , м. Шрузбері, Велика Британія
Zinndorf das Gimnasium, м. Цірндорф, Німеччина.
Технологічний ліцей, м. Торунь, Польща
Columbia International College, Канада

Smith College, Northapton, США

Trinity College, Hartford, Велика Британія

Lycee Alain Colas, м. Невер, Франція

Члени шкільного Євроклубу «School. Europe. World» організують навчально-пізнавальні екскурсії в європейські країни. Ті ж, які навчаються в Англії, Німеччині, Польщі, Швейцарії, Чехії, завжди в контакті в режимі on-line та готують презентації свого перебування в країнах ЄС. Клуб підтримує і розвиває давні зв’язки з європейськими країнами. Традиційно клубівці працюють в «АВС camp» з волонтерами Корпусу миру США.

Місія гімназії – не тільки дати якісну суспільно-гуманітарну освіту, а насамперед підготувати до життя: до продовження освіти, готовності до праці, до сімейного життя, турботи про своє здоров’я, формування громадянської позиції. Педагогічні ради, педконсиліуми, роботи творчих груп учителів, батьківські збори підтвердили, що якість навчання залежить однаково від трьох складових: сім’я, соціум, школа.

Обов’язкова умова, за якої можна досягти найвищих показників якості освіти, це так званий «педагогічний резонанс»: коли зусилля педагога співпадають з особистими зусиллями дитини. Тому саме дитина – учень у центрі уваги педагогічного колективу.

Харківська гімназія № 6 «Маріїнська гімназія» здійснює свою діяльність на основі Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції профільного навчання в старшій школі, Програми «Обдарована молодь», Державної програми «Вчитель», Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 рр., Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, Концепції діяльності гімназії та власного Статуту.ІІ. Аналіз роботи гімназії

та завдання на новий навчальний рік
У 2013/2014 навчальному році робота гімназії була спрямована на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови ...», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», нових Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти, реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до ста­туту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.


Стан і розвиток шкільної мережі.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На поча­ток 2013 -2014 навчального року в закладі було відкрито 27 кла­сів, із них 1-4-х — класів - 8, 5-9-х — класів - 15, 10-11-х — 4 класів. Мова навчання — українська. Станом на 05.09.2013 кількість учнів становила 834 учнів. Середня наповнюваність учнів у кла­сах складала 30 учнів, що традиційно характерно для гімназії. Протягом року із закладу освіти вибуло 176 учнів: у межах району — 4 учня, міста — 13 учнів, за міжі України – 3, за межі СНД – 2, випущено із 9 класу — 84 учні, із 11 класу — 70 учнів, прибуло — 17 учнів. Шкільна мережа залишається стабільною.

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту й забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти.


Шкільна мережа

2011-2012

навчальний рік2012-2013

навчальний рік2013-2014

навчальний рікКількість класів та учнів на початок/ кінець навчального року

834/832

836/818

834/830

Середня наповнюваність

30

30

30

Охоплення допрофільним і профільним навчанням

296

302

300

Організація індивіду­ального навчання

2

2

3


Організація допрофільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість 8-9 класів

Допрофільні класи

охоплення
класів

учнів

класів

учні
2011-2012

6

192

6

192

100%

2012-2013

6

181

6

181

100%

2013-2014

6

165

6

165

100%Організація профільного навчання

Навчальний рік

Загальна кількість

10—11 класівПрофільні класи

охоплення

класів

учнів

класів

учнів
2011-2012

4

129

4

129

100%

2012-2013

4

140

4

140

100%

2013-2014

4

133

4

133

100%

Нагальною залишається потреба зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів іноземних мов в аспекті впровадження ІКТ.

У 2013/2014 навчальному році в ХГ № 6 «МГ» за індивідуальною формою навчалося три учениці, а саме, 9-В клас - Ушмаєва Олександра Юріївна з 02.09.2013 до закінчення 2013-2014 н.р. з навантаженням 8 годин; 10-Б клас – Івко Анастасія Володимирівна з 13.01.2014 до закінчення 2013-2014 н.р. з навантаженням 12 годин; 11-Б клас - Баранова Олександра Дмитрівна з 25.11.2013 до закінчення н.р. з навантаженням 12 годин, які за станом здоров'я не могли відвідувати гімназію.

Навчання здійснювалось відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.2002 № 732, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 за № 9\7330, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 05.02.2003 № 61, від 15.10.2004 № 797 та від 19.05.2008 № 432, листів Міністерства освіти і науки України від 10.09.2003 № 1\9-413 та від 11.01.2005 № 1\9-3 «Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів за індивідуальною формою», довідок лікувального закладу та заяв батьків учениць, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я учениць.

Було розроблено і затверджено індивідуальні навчальні плани зазначеним ученицям відповідно до кількості годин та кількості предметів інваріантної частини навчального плану (до гранично допустимого навантаження), затверджено персональний склад педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою та розподілено педагогічне навантаження для здійснення індивідуального навчання учениць, вжито заходи щодо виконання у повному обсязі Державного стандарту освіти під час навчання за індивідуальною формою, розроблено та затверджено розклад навчальних занять та погоджено його письмово з батьками учениць.

Класні керівники Н.В. Медведєва 9-В клас, О.М. Лищук 10-Б клас, В.В.Синельнікова 11-Б клас підтримували тісний зв'язок з батьками та активно залучали учениць до позакласного життя.

За навчальними показниками результативності по закінченню 2013/2014 н.р. Ушмаєва Олександра Юріївна має достатній рівень навчальних досягнень та випущена з гімназії.

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

IV рівень

0

0

2%

98%

За навчальними показниками результативності по закінченню 2013/2014 н.р. Івко Анастасія Володимирівна має достатній рівень навчальних досягнень та переведена до 11 класу.

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

IV рівень

0

0

79%

21%

Баранова Олександра Дмитрівна за навчальними показниками результативності по закінченню 2013/2014 має достатній рівень навчальних досягнень та випущена з гімназії.

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

IV рівень

0

0

15%

85%

Ушмаєва Олександра, Івко Анастасія, Баранова Олександра були активними учасниками позашкільного та позакласного життя, а саме: брали участь у класних годинах, у виконанні психологічних тестів: « Моє ставлення до конфлікту», «Майбутня професія», у святкуванні Нового Року, Міжнародного Жіночого Дня 8 Березня, Міжнародній математичній грі «Кенгуру»; здійснювали навчально-пізнавальні екскурсії з класом до історичного музею, театру ім. Т.Г.Шевченка, галереї « Маестро»; брали участь у благодійних акціях допомоги дитячим будинкам Харківської області.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка