Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка2/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Навчальні досягнення учнів гімназії.

У 2013-2014 н.р. 90 учнів отримали базову загальну середню освіту, 66 учнів – повну загальну середню освіту. Нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» - 9 учнів, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» - 1 учень, свідоцтвом з відзнакою – 7 учні, похвальними листами – 56 учнів, похвальними грамотами – 9 учнів.

Аналіз моніторингових досліджень досягнень учнів профільних класів підтверджує, що їхня успішність із профільних предметів у цілому зростає. Деякі коливання ( 4-5%) пояснюються ускладненням навчального матеріалу і зростанням вимог щодо вивчення профільних предметів.

Державна підсумкова атестація в 9, 11 класах пройшла організовано, якість знань підтверджено. Великої розбіжності між результатами ЗНО, річним оцінюванням та ДПА не було.Відносна кількість учнів, які мають достатній та високий рівень навчальних досягнень за результатами ДПА 2013 – 2014 н.р.Повна назва ЗНЗ

% учнів, які мають достатній та високий рівні навчальних досягнень за результатами ДПА

1

ХГ №6 «МГ»

4 клас - 96, 25 %

9 клас - 95, 7 %

11 клас – 98, 75%

Середнє значення: 96,72 %


Порівняно з 2012/2013 н.р. у звітному році на 6,5 % збільшилась кількість відмінників, на 2,5 % зменшилась кількість учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень. У процентному співвідношенні не змінилася кількість учнів, які мають достатній і середній рівень. Значно покращився рівень навчальних досягнень у 5-8, 10 класах, незадовільні результати показали учні 8-В класу, які мають початковий рівень навчальних досягнень (класний керівник Деревенець О.І. ).

За результатами моніторингових досліджень з базових предметів з’ясовано, що:


 1. Достатнім і високим є рівень знань учнів з історії, української мови та літератури, основ правознавства, англійської мови, світової літератури, предметів естетичного циклу майже в усіх класах.

 2. Низький рівень знань учнів з біології, хімії, фізики, німецької мови.

Таким чином, гімназія забезпечує становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток. Пріоритетом є реалізація розвивальної функції навчання й упровадження елементів здоров’язберігаючих технологій. Школа має належне матеріально-технічне й методичне забезпечення. Для реалізації в повному обсязі інтересів старшокласників у школі ІІІ ступеня функціонують профільні класи (іноземна філологія), проводяться додаткові заняття з підготовки учнів до ЗНО. Кадрове й методичне забезпечення виконання варіативної складової плану, профільних класів повністю забезпечується.

Працевлаштування випускників.

На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» усі випускники

9-х, 11-го класів 2013/2014 навчального року працевлаштовані, про що свідчать результати наведених нижче таблиць:


Клас

Випу­щено

10 клас

ПТНЗ

ВНЗ І—II рівня акредитації

ВНЗ ІІІ-ІУ рівня

акреди­таціїПрацю­ють

Вечірні школи

Виїхали за межі міста

9 клас

84

70

0

14

0

0

0

0

11 клас

70

0

0

1

60

0

0

9

Загальна кількість випускників може не співпадати з кількістю випускників, які продовжують навчання в інших закладах, оскільки деякі випускники виїхали за межі України.

З 70 випускників 11-х класів продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 98%. Аналіз працевлаштування випускників 11-х класів засвідчує, що близько 60% вступили до профільних вузів (гуманітарний профіль). Зазначимо, що 100% випускників 9-х класів продовжують навчання: у 10-х класах денних шкіл – 85%; здобувають освіту у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 15%.Кадрове забезпечення

У 2013-2014 навчальному році в гімназії працювало 68 учи­телів, у тому числі директор, заступники директора з НВР - 5, вихователі ГПД - 3, педагог-організатор - 1, практичний пси­холог - 1, соціальний педагог - 1, бібліотекар - 1.

100% від загальної кількості педпрацівників мають вищу

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:


 • «спеціаліст вищої категорії» — 52 особа;

 • «спеціаліст І категорії» — 6 осіб;

 • «спеціаліст II категорії» — 4 особи;

 • «спеціаліст» — 6 осіб;

педагогічні звання:

 • «вчитель-методист» — 18 осіб;

 • «старший учитель» — 9 осіб.

Таким чином, якісний склад педагогічного колективу ХГ№6 «МГ» на кінець навчального року становив:

Педагогічне звання, кваліфікація

Кількість

%

«Вчитель-методист»

18

26,5%

«Старший учитель»

9

13%

Вища категорія

52

77%

І категорія

6

8%

II категорія

4

6%

Спеціаліст

6

9%

Усього:

68 100%

За навчальний рік звільнень педагогічних працівників не було.

Плинність педагогічних кадрів у гімназії за 2013/2014 навчальний рік складає 0 %.

Педагогічний колектив гімназії має значний творчий потенціал, досвід та прагнення працювати. Це підтверджують результати атестації 2013-2014 н.р. Атестовано 13 учителів, із них: • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - 9;

 • відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» - 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 0;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 1.

 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» – 4;

 • відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель» - 2;


Створення здоров’язберігаючого середовища та оптимальних умов для навчання і виховання дітей.

Збереження і зміцнення їхнього здоров’я – пріоритетне завдання гімназії. На практиці реалізується модель «Школи сприяння здоров’ю». В усіх класних кімнатах оформлені і постійно оновлюються листи здоров’я. Медичне обслуговування здійснює медична сестра Рудик О.М., лікар Лоза І.В. (НДП № 4). На всіх учнів наявна медична документація (Ф.26).

З 27.08.2013 по 31.08.2013 в гімназії проведені профілактичні медичні огляди учнів до початку 2013-2014 н.р; після осінніх канікул 01-05 листопада та після зимових канікул 14-15 січня 2014 р. Поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів проведено з 14.10.2013 по 30.10.2013 р.

За результатами диспансерного огляду діти, що потребували дообстеження, були направлені в поліклініку для уточнення діагнозів.

На підставі аналізу стану здоров’я здійснено розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою: основна група: 493 (56,3%); підготовча група: 298 (37,9%); СМГ – 32 (4,08%), звільнені – 5 (0,6%). Зменшилася кількість дітей в основній групі на 9% порівняно з минулим роком за рахунок збільшення кількості дітей у підготовчій групі. Збільшилася кількість дітей у спеціальній групі на 1,3% і звільнених від фізичної культури на 0,6%.

У І півріччі 2013/2014 н.р. на І місце вийшли захворювання серцево-судинної системи, захворювання органів зору; на ІІ місці – захворювання кістково-м’язової системи; на ІІІ місці – захворювання нервової системи і органів травлення, на ІV місці – захворювання ендокринної системи, зокрема, надлишкова вага.

Списки учнів, які потребують дієтичного харчування, передано в шкільну їдальню.

Традиційно, згідно графіка, в серпні працівники гімназії проходять плановий медичний огляд, за результатами якого усі працівники пройшли медичний огляд і допущені до роботи.

Значно покращилась матеріально-технічної база медичного кабінету, де проведено косметичний ремонт, придбані і оформлені нові стенди, постійно поповнюється медична аптечка, але ряд необхідного медобладнання потребує поповнення.

Постійно проводилася робота у Школі сприяння здоров’я (керівник Деревенець О.І.), в рамках якої пройшли наступні заходи:

-участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція «Медицина» (тема роботи «Профілактика ішемічної хвороби серця», (ІІ місце);

- участь у загально учнівській валеологічній акції «Здоров’я молоді – здоров’я нації», яка проходила на базі ХНПУ ім. Г.С.Сковороди (5-В клас, кл.керівник Шаповалова О.І.);

- науково-практичні заняття «Оздоровчий ефект води на організм людини» для учнів 10-11 класів у рамках проведення тижня природничо-математичних наук із запрошенням викладачів ХНУ ім.В.Н. Каразіна (05.02.2014р.) ;

- серія корекційно-розвиваючих занять за темою «До школи із задоволенням» для учнів 1-3-х класів з метою збереження здоров'я дитини, психоемоційного стану, формування здорового способу життя;

- психологічно-просвітницька діяльність щодо формування здоров'язберігаючої компетентності, профілактики наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму, ВІЧ, СНІДу серед учнів 8-11 класів (практичний психолог Батукова Л.А.);

- гурток «Юні валеологи» налагодив співпрацю з Харківським обласним Палацом дитячої та юнацької творчості (керівник Деревенець О.І.).

Питання про стан здоров’я дітей систематично заслуховуються на педагогічних радах, нарадах при директорі. За матеріалами поглибленого огляду учнів медичним працівником розроблені рекомендації вчителям, учням щодо попередження патологій (бесіди під час виховних годин, матеріали в стіннівках, виступи на батьківських зборах). Недостатньою залишається роз’яснювальна робота медичної служби безпосередньо в учнівських колективах, заходи оздоровчого характеру.
Охоплення учнів харчуванням.

Згідно Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», рішення 11 сесії Харківської міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки», інших нормативних документів, у навчальних закладах організоване харчування учнів. Органами виконавчої влади, управліннями освітою, навчальними закладами, проводиться робота щодо створення необхідних умов для організації харчування дітей.

Адміністрація гімназії вживає дієвих заходів з метою поліпшення стану виконання норм харчування та забезпечення постійного контролю за організацією харчування дітей, який здійснює медична сестра, що відповідає за натуральні норми харчування та якість приготування їжі.

У 2013-2014 н.р. були забезпеченні такі грошові норми харчування дітей:

для учнів пільгового контингенту- 6 грн. на день у кількості 1 учениці Уварової Катерини, 7-Бклас.

Для учнів 1-4 класів із розрахунку вартості 5 грн. на день на одного учня у вигляді сніданку. Охвачено сніданками 259 учнів початкових класів.

Здійснювали харчування учнів 1-х класів молоком відповідно до Порядку організації харчуванням молоком учнів 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності м. Харкова з 02.09.2013 року згідно заяв батьків учнів. Для учнів 1 класів на безкоштовне харчування молоком із розрахунку вартості 2.80 грн. на день на одного учня (1-А -36 учениць, 1-Б -34 учениці).

У групах продовженого дня здійснювалося харчування учнів гарячими обідами із розрахунку 9 грн. за кошти батьків (80 учнів).

Для додаткового харчування учнів 1-4 класів пропонується придбання за власні кошти салатів з капусти, буряка, кабачкової ікри, овочеві салати.

Організований вільний доступ учнів до питної води в таких формах: бутильована вода гарантованої якості з альтернативних джерел водопостачання «Ордана»(з паспортом якості), кип’ячена вода у їдальні.

Постійно ведеться інформування батьків про організацію харчування дітей у школі.

Бажано забезпечити різноманітний асортимент власного виробництва і буфетної продукції. Класним керівникам необхідно проводити цілеспрямовану роз’яснювальну роботу серед батьків та учнів про необхідність гарячого харчування.Фізкультурно-оздоровча робота посідає чільне місце в діяльності гімназії. Традиційно у вересні проводиться День фізичної культури і спорту, День футболу, турніри з міні-футболу, баскетболу. Учні гімназії – активні учасники районного етапу змагань з футболу «Шкіряний м’яч» у рамках обласних спортивних змагань учнівської молоді «Спорт протягом життя»; районних змагань з легкоатлетичного чотирьохборства серед збірних команд ЗНЗ Дзержинського району в рамках міської Спартакіади «Спорт і школа»; щорічних змагань з комбінованої естафети «Веселі старти» на Кубок пам’яті Є. К. Курносика. У чемпіонаті міста Харкова з міні-футболу серед дівчат 5-7 класів жіноча команда гімназії посіла ІІ місце. На районному етапі міського конкурсу дружин юних пожежників команда учнів 7-В класу «Рятівник» посіла ІІ місце. Збірна команда дівчат Дзержинського району (за участю учениць гімназії) посіла І місце у міських змаганнях серед учнів 10-11 класів з волейболу в рамках Спартакіади «Спорт і школа». З ентузіазмом учні гімназії брали участь у змаганнях «Першому Харківському Міжнародному Марафоні». Велику зацікавленість викликали внутрішньгімназійні змагання з футболу серед дівчат та «Веселі старти» в початковій школі.

Постійна участь гімназистів у спортивних змаганнях свідчить про цілеспрямовану роботу, але разом з тим існують невирішені проблеми у спортивно-масовій роботі: відсутні стійкі переконання частини учнів у необхідності занять спортом, несформована потреба у регулярних заняттях. Необхідно звернути увагу на підвищення рівня гімназійних масових спортивних заходів. Відсутня системна підготовка до спортивних змагань на рівні гімназії.На відпочинок дітей та поглиблення знань з іноземних мов була спрямована робота табору відпочинку з денним перебуванням «Intercamp-2014», який працював з 02.06.2014 по 20.06.2014. В таборі оздоровлено 210 дітей 1-6 класів (11 загонів). Директор табору - вчитель географії Карпенко Світлана Василівна. Структура табору передбачала навчально-оздоровчий аспект діяльності та відповідний режим роботи з 9.00 до 15.00. Передбачена денна форма перебування (без денного сну). Організовано харчування учнів пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до наданої квоти. Всього 8 учнів. Здійснена організація харчування учнів за позабюджетні кошти – 202 учні (12 гривень в день). Адміністрацією гімназії, класними керівниками проведена роз’яснювальна робота щодо залучення дітей у табір відпочинку: під час батьківських зборів розглянуті питання літнього відпочинку дітей та проведено анкетування щодо виявлення бажаючих відвідувати табір відпочинку.

Особливістю роботи табору було те, що кожен загін мав свою назву (переважно європейської країни). Наприклад: I загін - «Ukraine», IX загін - «Spain» і т.д. Робота табору вирізнялася змістовним дозвіллям, яке базувалося на проведенні пізнавально-розважальних занять з англійської та німецької мов, організації екскурсій на природу, підприємства, навчальні заклади, музеї; використання шкільного кінозалу, комп’ютерного кабінету, бібліотеки, спортивного залу та спортивних майданчиків.

Нинішня табірна зміна вирізнялась змістовною наповнюваністю, цікавими заходами, профільністю, оздоровчими заходами та спортивними змаганнями. Кожен день у таборі відпочинку – особливий та мав свою відповідну назву. Наприклад: «День Поезії», «День Спорту», «День Акторської Майстерності» та ін. Батьки та учні відзначили плідну роботу табору відпочинку, що була спрямована на розвиток пізнавальної діяльності учнів та оздоровлення.
Цивільний захист (цивільна оборона)

На виконання вимог Закону України ”Про цивільну оборону України”, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 № 814, Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затвердженої наказом начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України від 17.01.2002 № 27, в гімназії проводилася робота з питань підготовки цивільного захисту (далі - ЦЗ).

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту в 2013/2014 н.р виконані. В гімназії були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2013 рік.

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію

навчання учнів (вихованців) та постійного складу гімназії згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів проводиться під час вивчення курсів “Основи здоров’я” у 1-9-х класах; предмета “Захист Вітчизни” (відповідно до розділів “Основи цивільного захисту” та “Основи медико-санітарної підготовки”) у 10-11-х класах .

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників проводилося в навчальних групах згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань, технічного персоналу проводилась за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового складу невоєнізованих формувань - за 15-годинною програмою.

Згідно з наказом управління освіти керівний та командно-начальницький складу пройшов підготовку на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у державній установі “Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області”, зокрема:

- командири санітарних постів – 1 особа (Деревенець О.І.);

- командири ланки пожежегасіння - 1 особа (Аверкін А.С.);

У 2013 році План проходження обласних та міських курсів цивільної оборони працівниками гімназії виконано.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом гімназії теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснюється під час проведення Дня цивільного захисту.

Навчально-матеріальна база гімназії відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні.

У гімназії розроблені Плани цивільної оборони на мирний час та особливий період. До постійного складу доведено евакуаційні заходи. У гімназії наявні плани та схеми евакуації особового складу, учнів (вихованців), майна у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

У гімназії створені невоєнізовані формування та служба цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка охорони громадського порядку, санітарний пост, з особовим складом яких постійно проводяться заняття відповідно до розкладу занять. Визначені функціональні обов’язки начальників постів і командирів невоєнізованих формувань.

Однак матеріально-технічне забезпечення формувань - недостатнє, більшість працівників не забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри тощо. Також слід вважати недостатнім забезпечення гімназії новими методичними посібниками, відеоматеріалами, в основному заняття з особовим складом невоєнізованих формувань та постійним складом закладів освіти проводяться за матеріалами навчальних програм „Основи здоров’я”, розділів „Основи цивільного захисту” та “Основи медико-санітарної підготовки” предмета “Захист Вітчизни”, за конспектами лекцій, прослуханих під час курсової перепідготовки.

У цілому об’єкт ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлений, але не може використовуватись як об’єкт сталого використання у надзвичайних ситуаціях. Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної бази; забезпечення невоєнізованих формувань та постійного складу працівників закладів освіти засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки і контролю, військово-технічним майном тощо.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.

Соціальною службою гімназії поновлено банк дітей пільгових категорій. Всього дітей пільгових категорій в гімназії – 27, фактична кількість цих дітей – 26 учнів, так як Шиянова Марія, учениця 4-А класу відноситься до 2 пільгових категорій: дитина інвалід та дитина, батьки якої записані згідно ст.135. Діти ПБП (1), діти-інваліди (3), діти-напівсироти (4), діти одиноких матерів (3), діти з багатодітних сімей (14), діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС (2).

Діти пільгового контингенту мали можливість безкоштовно відвідувати гуртки та секції гімназії, театральні вистави та шкільні концерти; безкоштовно харчувалася у шкільній їдальні Уварова Катерина, учениця 7-Б класу – дитина ПБП. Класним керівником Мундур В.Б., соціальним педагогом Бондаренко Л.Г. та ЗДВР Кашкіною Т.П. було відвідано помешкання дитини пільгової категорії - ПБП, на підставі чого було складено акти обстеження житлово-побутових та матеріально-побутових умов проживання родини, де дитина знаходиться під опікою (Уварова Катерина, учениця 7-Б кл.).

Організовано оздоровлення у шкільному таборі дітей пільгового контингенту (всього – 8). Надано харчування учням пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету у відповідності до наданої квоти: Уварова Катерина Вікторівна, Кириловська Сабіна Кирилівна, Андрусенко Таїсія Юріївна, Нефьодов Денис Євгенович, Бондаренко Анна Романівна, Пономаренко Альона Вікторівна, Пономаренко Анастасія Вікторівна, Головін Олександр Сергійович.

Учні пільгових категорій беруть активну участь у різноманітних фестивалях, конкурсах, олімпіадах, турнірах. Ім’я Потапова Олександра, учня 9-В класу внесено до книги «Золотий фонд Дзержинського району» в номінації «Наука», Кириловська Мелана, учениця 9-А класу призер Всеукраїнських та Міжнародних змагань з бальних танців.

Соціальний педагог, сумісно з практичним психологом, провели тематичні корекційні-розвивальні виховні заходи у 2-3-х, 6-9-х класах та профілактичні бесіди із запобігання тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків (9-10 класи), з попереджння правопорушень (6-9 класи), бесіди з класними керівниками щодо виявлення дітей «групи ризику» (1-4 класи).

Недостатньою була діагностична робота соціального педагога та її реалізація в навчально-виховному процесі, заплановані бесіди профілактичного напрямку проводяться несистемно, відсутня гласність. Соціально–педагогічний супровід навчального процесу на практиці потребує системного доопрацювання; уваги до кожної дитини.
Згідно з річним планом роботи психологічна служба ХГ № 6 у 2013-2014 н.р. здійснювала психологічний супровід НВП за напрямками:

1. Діагностичний напрямок

З метою раннього виявлення учнів, якім необхідна додаткова увага вчителя на уроці проведена психологічна діагностика готовності першокласників та експертна оцінка адаптованості дитини до школи, діагностика інтелекту учнів 4-х, 5-х, 6-х класів, дослідження класного колективу учнів 3-8 класів, дослідження рівня соціально-психологічної адаптації п’ятикласників, дослідження пізнавальних інтересів та складено карту інтересів учнів 3-8 класів, дослідження соціальної обдарованості та типу професійної спрямованості учнів 9-10 класів, про що було повідомлено класних керівників та батьків учнів з метою їхнього подальшого профільного самовизначення.2. Корекційно-розвивальна робота

Протягом року проведені психопрофілактичні корекційно-розвивальні заняття з учнями 4-х класів щодо попередження труднощів при переході з початкової школи до п’ятого класу, корекційно-розвивальні тренінгові заняття з метою адаптації учнів 5-х класів, розвивальні заняття з учнями 8-9-х класів з метою їх професійного самовизначення в межах психологічного супроводу профільного навчання, корекційно-розвивальні заняття з формування навичок здорового способу життя серед учнів старших класів, корекційно-розвивальні заняття з учнями 11-х класів щодо профілактики стресів перед зовнішнім незалежним тестуванням.3.Робота з обдарованими.

Продовжено формування банку «Обдарована молодь», психодіагностичне вивчення особистості обдарованих учнів, анкетування батьків початкових класів «Чи допомагаєте Ви своїй дитині стати обдарованою людиною?», надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учням, вчителям та батькам, психопрофілактичні заняття щодо попередження стресів в умовах різноманітних змагань й конкурсів, олімпіад.4. Профілізація та профорієнтація

Діагностичне визначення типу темпераменту за методикою Г.Айзенка, діагностика сфери інтересів, складання карти інтересів, заняття з первинної профорієнтації, діагностика напрямків особистості, заняття з поглибленої профорієнтації з метою визначення особистісних схильностей учнів до різноманітних професій, заняття з розширеної профорієнтації з метою подальшого профільного самовизначення учнів, про що було повідомлено класних керівників та батьків учнів.5.Робота з пільговим контингентом

Психодіагностичне обстеження індивідуальних особливостей учнів пільгового контингенту, проведення з ними психопрофілактичних бесід, психологічне консультування учнів пільгового контингенту, батьків (опікунів) та вчителів з метою урахування у навчанні індивідуальних особливостей, надання необхідної допомоги.6.Участь психолога в інклюзивній освіті

Психодіагностичне обстеження індивідуальних особливостей школярів з особливими потребами (діти-інваліди: Шиянова Марія 4-А кл., Жадан Юлія 10-А кл., Баранова Олександра 11-Б кл.), проведення з ними психопрофілактичних бесід, психологічне консультування школярів з особливими потребами, батьків (опікунів) та вчителів з метою урахування у навчанні індивідуальних особливостей, надання необхідної допомоги.7.Наукова робота

МАНУ – підготувала разом з ученицею 10-А класу Харківської гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» Буркуш Веронікою науково-дослідницьку роботу «Дослідження мотивації досягнення в юнацькому віці», яка брала участь у районному етапі конкурсу-захисті МАНУ.

Участь у педярмарку - робота «Класні години з практичним психологом та соціальним педагогом» увійшла до збірки статей практичних психологів Дзержинського району та посіла І місце на районному етапі виставки педагогічних ідей та технологій. Крім того, робота «Класні години з практичним психологом та соціальним педагогом» увійшла до збірки статей співробітників Харківської гімназії №6 «Маріїнська гімназія» «Розробки виховних годин для учнів 5-11 класів», яка також посіла І місце на районному етапі виставки педагогічних ідей та технологій.

Участь в олімпіаді з психології та педагогіки – підготовлено команду учнів, серед яких 4 учениці 10-11-го класу посіли призові місця в районному етапі олімпіади з психології та педагогіки (1 учениця – І місце, 1 учениця – ІІ місце та 2 учениці - ІІІ місце).

В 2014/2015 н.р. психологічній службі бажано приділити більше уваги пропаганді та формуванню здорового способу життя, а саме: проведенню просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, інформуванню молоді щодо питань відповідального ставлення до збереження особистого здоров’я та гласності у цій роботі.


Пріорітети реалізації засад державної мовної політики

В гімназії забезпечено всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю. Традиційним є дотриманням мовного режиму в гімназії. Протягом навчального року систематично проводилося широке роз’яснення серед педагогів, учнів, батьківської громадськості чинного законодавства «Про мови». Етнокультурний центр гімназії проводить багаторічну роботу з оволодіння національними традиціями, цінностями в аспекті реалізації освітнього проекту «Етнокультурне виховання школярів». За межами Харкова відомий гімназійний фольклорний гурт «Мережка», який здійснює вивченням фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості. Системою внутрішньо гімназійного контролю щорічно вивчається стан викладання української мови та літератури в школі І-ІІІ ступенів. Колектив гімназії системно готує учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка. В практиці діяльності – гімназійні турніри, конкурси, з метою виявлення кращого знавця українськї мови, культури. Гімназія виховує в учнів, незалежно від їх національної приналежності, розуміння соціального призначення української мови як державної та повагу до інших мов.

Змістовними були заходи щодо відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: Т.Шевченко і сучасність. Зустріч із сучасною українською письменницею Мар’яною Савкою. Роль поезії Кобзаря в становленні поетеси (27 вересня 2013р.), фестиваль-конкурс молодіжного бачення творчості Тараса Шевченка «Шевченко-Фест», власні поезії старшокласників за мотивами творчості Кобзаря (21-23 жовтня 2013 р), літературні читання «Вінок Кобзареві» (3-4 класи) (13-15 листопада 2013 р), виставки ілюстрації до творів Т. Шевченка «В сім’ї вольній, новій…» (1-9 класи), конкурси учнівських проектів «Я відкриваю для себе Т.Шевченка» (9-11 класи); Шевченківські дні (за окремим планом).

Шевченківські дні об’єднали науково-дослідницьку, виховну роботу в аспектах громадського становлення учнівської молоді.Методична робота в Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія» здійснюється на основі Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами): розд.VІІ, ст. № 41, Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 778), Статуту гімназії, розділ ІІ «Організація навчально-виховного процесу», розділ ІІІ «Учасники навчально-виховного процесу».

У 2013/2014 н.р. організаційно-методична робота в ХГ № 6 «МГ» здійснювалась з урахуванням єдиної педагогічної теми, над розв’язанням якої працювали педагоги «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом впровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання» (діагностико-теоретичний етап). Визначено порядок та етапи реалізації методичної теми. Структура та форми проведення методичної теми визначені відповідно до наказу від 27.08.2013 № 198 «Про структуру та організацію методичної роботи в 2013/2014 н.р.». Відповідно до наказу у гімназії наявна така структура організаційно-методичної роботи: науково-методична рада, 7 предметних методичних об’єднань учителів: початкових класів, іноземних мов, філологічних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, суспільних дисциплін, фізичного виховання та курсу «Захисту Вітчизни», класних керівників.

Основними формами методичної роботи були: засідання педагогічної ради, діяльність науково-методичної ради, предметних методичних об’єднань учителів, університетські кафедри (кафедра суспільних дисциплін, кафедра англійської мови, кафедра східних мов, університетська кафедра школи І ступеня, університетська кафедра корекційної педагогіки), психолого-педагогічні семінари, методичні діалоги, практикуми, круглі столи, панорамні уроки.

Заслуговує на увагу створення методичного кабінету, діяльність якого забезпечується відповідно до Положення, затвердженого науково-методичною радою гімназії.

Згідно з посадовими інструкціями заступнику директора з навчально-виховної роботи, методичну роботу координує Балова Г.А.

Реалізації методичної теми присвячені тематичні педагогічні ради: «Аналіз роботи гімназії в 2012/2013 н.р. та завдання на 2013/2014 н.р. Пріоритетні завдання розвитку гімназії», «Моделювання особистісно-зорієнтованого уроку у сучасній парадигмі освіти», «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом упровадження ІКТ», «Система моніторингових досліджень у роботі гімназії». Робота педагогічних рад свідчить про системне впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, наукове обґрунтування інноваційних процесів та подальшу профілізацію старшої школи.

Ефективність методичної роботи залежить насамперед від діяльності предметних методичних об’єднань учителів: початкових класів, іноземних мов, філологічних дисциплін, суспільних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, фізичного виховання та предмету «Захисту Вітчизни».

Цілеспрямованою була робота методичного об’єднання вчителів початкових класів (керівник Г.С.Пересадько) щодо розширення та поглиблення знань учителів з питань методики та психології роботи в жіночих класах, активна участь у методичних заходах поза гімназією. Учителі початкових класів активно впроваджують інтерактивні технології. З 2002 р. на уроках математики використовується розвивальна програма «Росток», з 2009 р. програма Ельконіна Д.Б.-Давидова В.В. (учителі Пересадько Г.С. та Вакуленко О.Д.). На засіданні методичного об’єднання акцентувалась увага на опрацювання нової редакції «Державного стандарту початкової загальної освіти»; психологічного супроводу навчально-виховного процесу у початковій школі; мотивації навчально-пізнавальної діяльності як педагогічної проблеми. На базі методичного об’єднання проводились консультації та педагогічні майстерні для вчителів початкових класів шкіл Дзержинського району. Разом з тим за результатами державної підсумком атестації учнів 4-х класів з української мови середній бал знизився на 0,81, з предмету «українське читання» на 0,80, а з математики на 1,30. Однією з причин зниження середніх показників успішності учнів є зміна складу вчителів почтаоквих класів, зокрема зменшення кількості вчителів вищої категорії, які викладають у 4-х класах. У 2013/2014 н.р. учні початкових класів стали переможцями олімпіади «Путівка в науку» , районний етап - 3 учні, міжнародного конкурсу ім. П.Яцика (районний етап) – 1 учениця. Масово була участь у конкурсах «Русский медвежонок», «Соняшник», «Осінній колосок», «Золоте руно», «Кенгуру». Однак, викликає занепокоєння те, що декілька років поспіль учні початкової школи не перемагають на міському етапі олімпіади «Путівка в науку».

Учителі початкових класів систематично беруть участь і отримують дипломи районних та обласних педагогічних ярмарків.

Значними і яскравими були виховні заходи: «Посвята у гімназисти», літературні ранки за творчістю Т.Г.Шевченка (до 200-річчя поета).

У 2013/2014 н.р. методичне об’єднання вчителів іноземних мов (керівник Балкашина О.Ю.) реалізовувало завдання формування в учнів відповідного рівня комунікативної компетенції, здатності до міжкультурного іноземного спілкування на підставі Програми Ради Європи «Language Learning for European Citizenship». З метою розповсюдження досвіду роботи на базі гімназії проведено методичний діалог вчителів ЗНЗ Дзержинського району за темою «Комунікативні методики навчання іноземним мовам» з майстер-класами вчителів англійської мови І.Т.Мурсєєва та Н.В.Медвєдєвої.

Аналіз роботи методичного об’єднання свідчить про активну співпрацю учителів іноземних мов у різноманітних семінарах, тренінгах і конференціях, вебінарах, міжнародних освітніх обмінах, з метою підвищення самоосвіти. Відзначено створення 3-х методичних рекомендацій до навчальних програм учителями Кізьюровою О.Г., Гулою О.Д., Овсянніковою Л.Є.

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови – 4 учні, німецької мови – 4 учні, китайської мови – 1 учениця. Нажаль, у цьому році учні гімназії не були представлені на ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах, що свідчить про недостатню роботу з обдарованими учнями, співпрацю з ВНЗ та відсутність належної індивідуальної роботи. Існує нагальна потреба розробки індивідуальних планів підготовки учнів до олімпіад, МАНУ з іноземних мов.

Учителі методичного об’єднання філологічних дисциплін (керівник Мундур В.Б.) акцентували увагу на реалізації заходів з відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка: учителі української мови та літератури стали переможцями обласної тематичної відкритої виставки «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик..» (Т.Шевченко), досвід роботи учителів узагальнено на обласному рівні. Відзначена плідна робота педагогів у підготовці учнів до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (5 учнів), і переможців ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (Гришина Анастасія), ІІІ етапу конкурсу-захисту МАНУ (Гришина Анастасія).

Учителі узагальнили численні матеріали для створення кабінету української мови та літератури (каб.17).

Методоб’єднання учителів природничо-математичних дисциплін (керівник Деревенець О.І.). На належному рівні за участю усіх учителів та учнів 5-11 класів проведено декаду природничо-математичних наук. Щодо підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад: 9 переможців районної олімпіади (інформатика, географія, астрономія, хімія, біологія), але жодної перемоги на обласній олімпіаді. Учителі Деревенець О.І., Лищук О.М., Дерунова О.М. підготували учнів – переможців обласного конкурсу-захисту МАНУ. Значною була участь і результативність у турнірах (районний етап): «Юних хіміків», ІІ м., «Юних біологів», ІІ м., «Юних географів» ІІІ м. Учителі Дерунова О.М., Лищук О.М., Толстолуцька А.В., Шаповалова А.Н. готують до друку методичні посібники. Серед недоліків у роботі методичного об’єднання відзначена відсутність контролю за прийнятими рішеннями та подальше коригування; відсутність продуманих підходів до планування роботи. Необхідно вжити заходів з реалізації вчителями природничо-математичних дисциплін завдань «Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти до 2015 року».

Методоб’єднання кафедри учителів суспільних дисциплін (керівник Гусак С.В.) доклало максимум зусиль для роботи з обдарованими учнями: підготовка до учнівських турнірів «Юних істориків», «Юних правознавців»; конкурсу-захисту МАНУ; підготовки учнів 11-х класів до ЗНО з історії України, всесвітньої історії. Учителі історії (Балова Г.А., Гусак С.В.) брали активну участь у роботі університетської кафедри, суспільних дисциплін: виступи на сумісних конференціях, семінарах; видавнича діяльність. Недостатнім залишається організаційно-методичне забезпечення діяльності методичного об’єднання, відсутня системність і логічність у проведенні засідань методичного об’єднання, несвоєчасно оформляється документація.

Методоб’єднання кафедри фізичного виховання і курсу «Захист вітчизни» (керівник Горячкіна О.М.) відзначилось роботою наставника Горячкіною О.М. та 2-х молодих спеціалістів Тротченко Д.С., Аверкіна А.С., а також напруженим графіком спортивних змагань районного, міського, обласного рівнів. Розвиток спортивно-масової роботи в самій гімназії потребує систематизації та корекції, виділені пріоритети.

В гімназії успішно реалізується – інноваційно освітня структура – університетські кафедри, створені на основі принципів соціального партнерства, що об’єднує представників викладацького складу ВНЗ і гімназія. В основі функціонування університетських кафедр в гімназії – принцип соціального партнерства для створення соціального розвивального середовища, яке забезпечує безперервність освіти, наступність між середньою та вищою школою.

Пріоритетом діяльності університетських кафедр в гімназії є трансляція та адаптація наукових знань до потреб гімназії по лекції «Університет – середня школа». Значної реалізації в цих рамках набуває робота з обдарованими учнями. Новим напрямком роботи стала корекційна педагога спрямована на психолого-педагогічні аспекти зміцнення здоров’я учнів та оздоровлення освітнього середовища, профілактика адекватної поведінки шкільної молоді. Разом з тим – це тільки перші кроки такої співпраці не в повній мірі розкриті можливості спільної співпраці як з боку гімназії так і ВНЗ.

В аспекті інформатизації навчально-виховного процесу здійснюється моніторинг інформатизації, системно забезпечується функціонування офіційного сайту гімназії, працює конференц-зала, оснащена сучасним обладнанням. Ефективній реалізації методичної теми сприяло забезпечення навчально-виховного процесу мультимедійним обладнанням (каб. 5, 10, 20, 21). Кабінет математики (учитель Зуб А.В.) зайняв ІІ місце у міському конкурсі-огляді на кращий кабінет математики.

Учителі гімназії (Овсяннікова Л.Є., Зуб А.В.) активно співпрацюють у програмі дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з проблеми «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області» (2013-2016 рр.).

Колективні форми методичної роботи спрямовані на опрацювання методичної проблеми: семінари-практикуми з проблем застосування ІКТ на уроках фізики та математики (учителі Дерунова О.М., Зуб А.В.).

Стажування учителів іноземних мов у м.Баргтехейде Німеччина, м. Невер, Франція сприяє впровадженню в роботу гімназії передового міжнародного педагогічного досвіду.

Разом з тим учителі гімназії активно пропагують власний досвід роботи: участь у ХХХІУ обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «І возвеличимо на диво і розум наш, і наш язик…» (Т.Шевченко). Учителі методичного об’єднання філологічних дисциплін представили презентацію на тему «Пріоритетні вектори мовно-літературної освіти в ХГ № 6 «МГ» (Кашкіна Т.П.) та провели круглий стіл «Формування комунікативної та етнокультурної компетенції учнів у контексті їхньої соціалізації» (Мундур В.Б.). Учителі української мови та літератури гімназії нагороджені грамотою ГУОН ХОДА за І місце. На обласному рівні (КВНЗ «ХАНО», науково-методична рада) захищений досвід роботи учителів української мови та літератури за темою: «Пріоритетні вектори мовно-літературної освіти в Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія».

У гімназії вивчено і узагальнено ефективний педагогічний досвід учителя української мови і літератури Тельнової Т.В. за темою «Формування етнокультурної компетентності на уроках української мови і літератури та в позакласній роботі».

Досвід учителя трудового навчання Хасянової Т.В., переможця районного конкурсу «Учитель року-2014» у номінації «Трудового навчання» узагальнено на районному рівні. Тема досвіду «Художньо-конструкторська діяльність та творче самовираження учнів в умовах створення художньо-естетичного середовища».

Одним із результатів роботи педагогічного колективу стали перемоги учнів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсу-захисту МАНУ:

72 переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;

14 переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;

1 переможець ІУ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад;

17 переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу захисту МАНУ;

9 переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту МАНУ;

1 переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу захисту МАНУ.

Значною була видавнича діяльність педагогів гімназії: за результатами ХХІ обласної виставки-презентації педагогічних ідей та технологій учителі гімназії Зуб О.М., Лісовенко Г.В., Білецька О.Є., Кізьюрова О.Г. нагороджені дипломами.

Робота з молодими спеціалістами, які мають стаж роботи до 3-х років (Карпенко С.В., Аверкін А.С., Тротченко Д.С., Хасянов І.Г.) вирізнялась практичною спрямованістю та щомісячною координацією відповідно до потреб молодих спеціалістів.

Адміністрація гімназії своєчасно здійснює контроль за станом викладання базових навчальних предметів. У 2013/2014 н.р. вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови та літератури за темами: «Уміння аналізувати мовні та позамовні поняття, явища, закономірності, порівнювати, систематизувати та узагальнювати їх», «Уміння аналізувати сюжет та композицію художнього твору, висловлювати роздуми про проблеми»; біології, етики, курсу «Людина і суспільство», фізики, астрономії.

Українська мова та література (вчителі Ляшенко М.І., Тельнова Т.В., Мундур В.Б.). Моніторингу підлягали саме практичні аспекти реалізації теми дослідження. Мовленнєва й мовна змістові лінії є основними, які визначають безпосередній предмет навчання. Цьому приділяється належна увага на уроках мовленнєвого розвитку. Учні в більшості аналізують мовні поняття, визначають їх систематичну роль, виконують дослідницьку роботу, систематизують і узагальнюють. Недостатньо диференційований підхід, індивідуальна робота з учнями. Відзначено, що учні 7-9 класів уміють аналізувати сюжет художнього твору за його складовими. Учні 8-9 класів не тільки аналізують художні твори, але і вирішують тестові завдання у форматі ЗНО. Серед недоліків, не в усіх учнів сформовано уміння аналізувати певні поняття, систематизувати та узагальнювати їх, цими уміннями володіють близько 80% учнів.

Біологія (вчителі Деревенець О.І., Лищук О.М.). Проведено моніторинг навчальних досягнень учнів 9-10 класів: середній рівень – 3, 64%; на достатньому рівні- 76, 36%; на високому рівні – 20%. Послідовна робота з обдарованими учнями з біології: МАН, турніри. Існує необхідність продумати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики програми у засвоєнні матеріалу; врахувати проблему наступності у викладанні біології; систематично проводити індивідуальні консультації (корекція знань).

Етика (учитель Кашкіна Т.П.). Пріоритетними формами і методами роботи вчителя є інтерактивні технології і ділова гра, диспут, «ажурна пилка», учнівські проекти, конкурси, «подорожі».

Морально-етичний напрямок є основним у визначенні безпосереднього предмету навчання, його структури. Учні в більшості вміють аналізувати поняття, дають визначення. Відзначено системну послідовну роботу вчителя та учнів на уроках.

«Людина і світ» (учитель Бондаренко Л.Г.). При виборі методів і технологій викладання учитель опирається на: поєднання лекційних і пояснювально-ілюстративних форм викладання, значну самостійну роботу учнів та використання ІКТ. Разом з тим переважає репродуктивна модель уроку (розповідь-засвоєння-контроль). Потребує розвитку на кожному уроці інтектуальні і творчі уміння учнів (синтез-класифікація-систематизація). Недостатнім є розֹянення та коментар понятійного апарату, знайомство учнів з дослідженням сучасної науки.

Внутрішньогімназійний контроль засвідчив цілеспрямовану роботу щодо якості освіти; відзначена послідовна робота учителів, але недостатньо виражений диференційований підхід, індивідуальна робота з учнями. Украй важливою є системність роботи на уроці; не всі учителі володіють критеріями диференційованого оцінювання навчальних досягнень учнів; в окремих випадках відсутній контроль із подальшим коригуванням за правильністю засвоєння учнями фактичного матеріалу.

Адміністрація контролює виконання вчителями вимог чинних Державних стандартів початкової, базової, повної загальної середньої освіти, дотримання ними чинних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, виконання програмового матеріалу. Для учителів проведено навчання за темою: «Сучасний урок», на яких акцентована увага на вирішенні зазначених проблем.

Аналізуючи недоліки у викладанні окремих предметів, адміністрація гімназії вважає основною причиною недостатній професійний рівень окремих учителів, а головне, їх небажання опановувати і використовувати в роботі нові методи і форми навчання. Під час викладу матеріалу необхідно перевіряти ступінь розуміння учнями основних елементів нових знань; стимулювати запитання учнів під час засвоєння навчального матеріалу; застосовувати засоби підтримки інтересу до засвоєння знань; забезпечувати різноманітність методів навчання, які допомагають усім учням активно засвоювати навчальний матеріал; уміло надавати допомогу учням у роботі, всіляко розвиваючи їхню самостійність. У процесі контролю за підготовкою учнів ретельно аналізувати та систематизувати помилки, які припускають учні, виявляти причини труднощів. Чітко інструктувати учнів про порядок виконання домашніх робіт, узгоджувати обсяг домашніх завдань з іншими учителями класу, уникаючи перевантаження.

Рівень педагогічної майстерності учителів протягом навчального року значно зріс. У цьому пріоритетну роль відіграли система методичної роботи, яка сконцентрована навколо реалізації науково-методичної теми «Модернізація навчально-виховного процесу шляхом упровадження ІКТ як засобу оптимізації стратегії навчання» (діагностико-теоретичний етап), який передбачає комплексну діагностику особистої готовності вчителя до інноваційної діяльності; опанування теоретичних основ проблеми; підготовку педагога до прогнозування педагогічної діяльності в інноваційному просторі; формування єдиного освітнього середовища для цілісної адаптації учасників навчально-виховного процесу. В результаті опрацювання теми за рік маємо наступні результати: активне теоретичне засвоєння теми, поінформованість, розуміння концептуальних і процесуальних особливостей упровадження методичної теми. Відпрацьована навчальна модель методичної роботи, активізовані форми і технології методичних заходів.

Система роботи з обдарованими учнями ґрунтується на реалізації освітніх проектів «Обдаровані діти» та «Система роботи з обдарованими учнями у початкових класах». Багатоаспектна робота з обдарованими учнями здійснювалась через диференціацію та індивідуалізацію навчання та виховання, розвиток гімназійного варіативного компоненту освітньої підготовки учнів, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями, співпрацю за програмою університетських кафедр.

У 2013/2014 н.р. 14 учнів гімназії стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін: українська мова – 5, англійська мова – 4, німецька мова – 4, правознавство – 1. 9 учнів – переможці обласного конкурсу-захисту МАНУ у секціях: українська мова, китайська мова, англійська мова, хімія, медицина, етнографія, технологічні процеси та перспективні технології, світова література. Вагомими є перемоги у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури; ІІІ етапі конкурсу-захисту МАНУ, секція: українська мова.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка