Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка7/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5.Система роботи з обдарованими учнями

Термін

Зміст


Дата

Відповідальні

Відмітка про виконання

І. Система роботи гімназії щодо виявлення обдарованих та здібних дітей:

 • проведення психодіагностичних та моніторингових досліджень під час конкурсного відбору до гімназії;

 • організація та проведення:

- анкетування;

- тренінгів з творчої психотехніки;

- інтелектуальних ігор;

- дебатів;

- гімназійні олімпіади, творчі конкурси;

- інтелектуальні турніри (в паралелях) • продовжити формування інформаційного банку даних на обдарованих дітей;

 • аналіз участі учнів гімназії в міжнародних конкурсах; навчання за кордоном;

 • аналіз результатів вступу випускників гімназії до ВНЗ;

 • впровадження освітнього рейтингу учня на рівні класу, паралелі, гімназії.
травень-червень

щорічно


вересень-жовтень

протягом н.р.

протягом н.р.

вересень


листопад

вересень


вересень

жовтень


Батукова Л.А.

Балова Г.А.

Кашкіна Т.П.

Створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня


 • раціональне використання годин варіативної частини навчального плану;

 • програмно-методичне та кадрове забезпечення виконання варіативної складової робочих навчальних планів;

 • ефективне використання наявної навчально-матеріальної бази, використання мережі “Інтернет”, участь у вітчизняних та міжнародних Інтернет-проектах; ввести новий комп’ютерний спецкурс “Робота в Інтернеті”;

 • впровадження інноваційних технологій навчання та сучасних педагогічних концепцій (Розвитку критичного мислення у навчанні різних предметів. Програма “Крок за кроком”. Створення ситуації успіху (А.С. Бєлкін). Технології інтенсифікації. Проблемне навчання. Ігрові технології. Технології рівневої диференціації. Технології індивідуалізації навчання. Комп’ютерні технології навчання. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.О. Зайцев). Технологія продуктивного навчання. Система розвивального навчання.

 • Використання ефективного педагогічного досвіду вчителів гімназії: Мурсєєвої І.Т., Когут В.І., Ядової М.А., Солнцевої Х.В., Братійчук Т.М., Медвєдєвої Н.В. (англійська мова), Мундур В.Б. (українська мова), Новожилової М.О. (початкові класи);

 • апробація нових програм, створення авторських підручників;

 • продовження спільної діяльності з ВНЗ у системі МАНУ, профільній підготовці учнів, створення університетських кафедр у гімназії.
протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.

протягом н.р.Нащанська О.А.

Філатова В.Г.

Синельникова В.В.

Керівники предметних кафедр

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Балова Г.А.

Діяльність МАНУ в гімназії. Залучення учнів до роботи у секціях, забезпечення наукового керівництва

Декади наук (за планом)

Свято талантіввересень-травень

за планомБалова Г.А.,

керівники предметних кафедр


Педагогічна підтримка обдарованих дітей


 • організація наставництва;

 • формування проблемних груп за потребами дітей;

 • практичне розв’язання індивідуальних проблем учнів;

 • розробка індивідуальних планів і програм навчання
вересень

жовтень


постійно

вересень-жовтеньБалова Г.А.

Батукова Л.А.Стимулювання учасників навчально-виховного процесу

 • адресна підтримка обдарованих учнів;

 • публікація кращих учнівських робіт у виданнях;

 • організація відряджень кращих учителів, учнів з високим рейтингом для налагодження творчих зв’язків з іншими школами області, республіки, зарубіжних країн;

 • нагородження стипендіями.

Постійно

протягом н.р.

протягом н.р.

травень


Рада гімназії

Балова Г.А.

Зуб О.М.

рада гімназії


Очікувані результати:

Створення психолого-педагогічної системи сприяння розвитку та соціалізації обдарованих дітей. Підвищення рівня науково-дослідницької діяльності учнів, співпраця з ученими; підвищення іміджу гімназії; створення комфортних умов для обдарованої дитини; використання та впровадження нових педагогічних та управлінських технологій; забезпечення наступно-перспективних зв’язків між загальною середою і професійною освітоюІІІ. Управлінська діяльність з організації роботи гімназії

1. Організаційно-розпоряджувальний функціонал


Вересень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм.про виконання

1

Підготовка та проведення педагогічно-доцільної комплектації класів:

- аналіз комплектації класів;

- формування класів згідно профілю гімназії;

- уточнення списків учнів (1-11 кл.)

- здіснення комплектування груп для факультативних занять

- комплектування ГПДЗуб О.М.

Заст. директора з НВР

Заст. директора з НВР

2

Регламентація відповідно до нормативних документів та затвердження:

- навчального плану та програм;

- структури навчального року, режиму роботи в новому навчальному році;

- правил внутрішнього розпорядку;

- розкладу уроків;

- планів виховної роботи;

- планів фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями;

- календарного планування навчальних дисциплін за семестрами;

- плану роботи психолога;

- плану роботи бібліотеки;

- плану роботи з «Захисту Вітчизни»


Зуб О.М.

Нащанська О.А.

Кашкіна Т.П.

Горячкіна О.М.

Батукова Л.А.

Григор’єва О.О.


3

Завершення комплектації гімназії кадрами на новий навчальний рік

Зуб О.М.
4

Залучення до роботи в гімназії науковців

Зуб О.М.

Балова Г.А.


5

Проведення медичного огляду та диспансеризації учнів

ПК

шкільний лікар


6

Організація харчування учнів:

- створення необхідних умов для організації харчування школярів;

- визначення дітей, які потребують пільгового, безкоштовного харчування


Зуб О.М.

Кашкіна Т.П.


7

Підведення підсумків практики, відпочинку учнів, роботи профільних таборів (звіт)

Заст. директора з НВР

8

Проведення профілактичних і ремонтних робіт по підготовці до зими

Зуб О.М.

Заст. дир. з ГР


9

Корекція бази даних навчально-виховного процесу

Заст. директора з НВР
НАКАЗИ

Серпень - вересень

 1. Про організацію та проведення свята «Першого дзвоника 2014»

 2. Про організацію та проведення медичних оглядів працівників в Харківській гімназії № 6 «Маріїнська гімназія»

 3. Про призначення відповідальних осіб у 2014/2015 н.р.

 4. Про підготовку та організований початок 2014/2015н.р. в ХГ № 6 «МГ»

 5. Про організацію роботи з охорони праці, життєдіяльності та призначення відповідальних у 2014/2015 н.р.

 6. Про призначення відповідальних працівників за інформаційне наповнення та оновлення офіційного сайту ХГ № 6 «МГ» та отримання електронної пошти

 7. Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів Харківської гімназії № 6 «МГ» до початку 2014/2015 н.р.

 8. Про призначення голови шкільного методоб’єднання кафедри вчителів початкових класів

 9. Про доплату вчителям за завідування кабінетами у 2014/2015 н.р.

 10. Про призначення класних керівників по ХГ № 6 «МГ» на 2014/2015 н.р.

 11. Про організацію та призначення відповідальних за безкоштовне харчування

 12. Про доплату прибиральницям службових приміщень

 13. Про доплату завідуючій бібліотекою гімназії Григорֺ євій О.О.

 14. Про доплату сторожам гімназії

 15. Про посадові оклади заступників директора ХГ № 6 «МГ»

 16. Про призначення відповідальних за роботу з комп’ютерами

 17. Про доплату вчителю фізичної культури за завідування спортивного залою

 18. Про режим роботи гімназії у 2014/2015 н.р.

 19. Про доплату вчителям фізкультури за позакласну роботу

 20. Про доплату директору гімназії

 21. Про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації ХГ № 6 «МГ»

 22. Про створення комісії з проведення тарифікації

 23. Про проведення обліку дітей шкільного віку в 2014/2015 н.р.

 24. Про тижневе навантаження педагогічних працівників на 2014/2015 н.р.

 25. Про підсумки роботи з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності серед учнів гімназії у 2013/2014 н.р. та завдання на 2014/2015 н.р.

 26. Про призначення відповідальних за роботу агітбригад ЮІД та ДЮП

 27. Про проведення місячника безпеки дорожнього руху

 28. Про призначення відповідальним за роботу з профілактики злочинності серед підлітків

 29. Про призначення відповідальним за роботу з профілактики злочинності серед підлітків

 30. Про створення комісії з дослідження та надання допомоги учням у випадках девіантичної поведінки

 31. Про облік відвідування занять учнями ХГ № 6 «МГ»

 32. Про організацію роботи з предмета «Основи здоров’я»

 33. Про створення комісії з використання фонду загального обов’язкового навчання

 34. Про призначення відповідального за роботу із запобігання дитячого травматизму

 35. Про організацію роботи з попередження всіх видів дитячого травматизму

 36. Про прибирання шкільного приміщення та шкільного подвір’я

 37. Про розподіл функціональних обов’язків між прибиральницями службових приміщень

 38. Про створення інвентаризаційної комісії

 39. Про створення постійнодіючої комісії

 40. Про призначення матеріально відповідальних осіб

 41. Про поділ класів на підгрупи

 42. Про надання безкоштовного харчування дитині, позбавленої батьківського піклування

 43. Про організацію харчування учнів в 2014/2015 н.р.

 44. Про зарахування учнів 1-4 класів до груп продовженого дня

 45. Про організацію навчання за індивідуальною формою у 2014/2015н.р.

 46. Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження з учнем за індивідуальною формою у 2014/2015н.р.

 47. Про організацію планових спецкурсів та факультетів в ХГ № 6 «МГ»

 48. Про призначення відповідальної особи за ведення та забезпечення алфавітної книги

 49. Про призначення відповідального за виплату заробітної плати

 50. Про організацію та проведення рейду «Урок» у 2014/2015 н.р.

 51. Про організацію роботи гуртка «Скринька мистецтв» в ХГ № 6 «МГ»

 52. Про організацію роботи з соціальної підтримки дітей гімназії на 2014/2015н.р.

 53. Про підсумки роботи із запобігання дитячому травматизму у гімназії в 2013/2014 н.р. та організацію профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в 2014/2015н.р.

 54. Про організацію участі у святкових заходах до Дня фізичної культури і спорту.

 55. Про організацію роботи щодо залучення позабюджетних коштів на утримання Харківської гімназії № 6 «Маріїнської гімназії» в 2014/2015 н.р.

 56. Про зміну навантаження педагогічних працівників у зв’язку із організацією індивідуального навантаження

 57. Про організацію роботи гуртка військово-патріотичного виховання в ХГ № 6 «МГ»

 58. Про організацію роботи з молодими вчителями

 59. Про призначення керівника шкільного метод об’єднання класних керівників

 60. Про організацію науково-методичної роботи 2014/2015 н.р.

 61. Про створення підготовчих, спеціальних груп учнів для заняття фізкультурою та звільнення від занять на уроках фізкультури

 62. Про складання графіку організації та проведення навчально-пізнавальної практики та навчальних екскурсій у 2014/2015 н.р.

 63. Про створення комісії з проведення атестації педагогічних кадрів

 64. Про підвищення кваліфікації педпрацівників ХГ № 6 «МГ» у вересні-грудні 2014 р.

Оперативне корегування

Жовтень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Конроль за оформленням класних журналів; журналів спецкурсів, факультативів, навчання вдома, гуртків

Заст. директора з НВР
2

Контроль за відвідуванням учнями уроків

Кашкіна Т.П.,

Класні керівники


3

Огляд кабінетів, виконання заходів з техніки безпеки

Зуб О.М.,

заст. директора з ГР

зав. кабінетами

4

Оформлення журналів з техніки безпеки, кабінетів, спортивних залів

Зав. кабінетами
5

Статистичний звіт з працевлаштування випускників 9,11 класів 2013/2014 н.р.

Заст. директора з НВР

Класні керівники


6

Графіки контрольних, практичних, лабораторних робіт

Заст. директора з НВР
7

Контроль за організацією харчування учнів

Зуб О.М.,

ПК

8

Перевірка класних журналів замін уроків, навчання вдома

Заст. директора з НВР
9

Контроль за відвідуванням спецкурсів гімназистами

Заст. директора з НВР
10

Декади наук

Заступник директора з НВР
11

Методична робота з педагогічними кадрами

Заступник директора з НВР
12

Робота з органами громадського самоврядування

Заступник директора з НВР
13

Організація та проведення учнівських предметних олімпіад

Заступник директора з НВР
НАКАЗИ

Жовтень

 1. Про організацію відвідування лялькового театру учнями початкових класів гімназії

 2. Про забезпечення дитини, позбавленої батьківського піклування, шкільною формою, одягом, взуттям

 3. Про надання одноразової матеріальної допомоги дитині, позбавленої батьківського піклування

 4. Про проходження тематичних спецкурсів для педагогічних працівників, які викладають предмети не за фахом

 5. Про участь учнів гімназії у І (районному) етапі ХІ обласного конкурсу ораторського мистецтва, присвяченого Дню української писемності та мови

 6. Про участь учнів гімназії у районних змаганнях з легкоатлетичного чотирьохборства серед збірних команд учнів ЗНЗ Дзержинського району в рамках обласних спортивних змагань учнівської молоді «Спорт»

Оперативне коригування

Листопад


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Контроль за станом навчання, надання своєчасної педагогічної підтримки учням

Заст. директора з НВР
2

Перевірка шкільної документації

Заст. директора
3

Контроль за відвідуванням факультативів, гуртків, спецкурсів

Балова Г.А.,

Балкашина О.Ю.


4

Перевірка стану ведення учнівських зошитів і щоденників та їх перевірка вчителями

Кашкіна Т.П.
5

Внутрішньогімназійний контроль стану викладання предметів

Заст. директора з НВР
6

Всеукраїнські учнівські предметні олімпади (ІІ етап)

Заст. директора з НВР
НАКАЗИ

Листопад

 1. Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури на базі ХГ № 6 «МГ»

 2. Про організацію та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів Харківської гімназії № 6 «МГ»

у 2014/2015 н.р.

 1. Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови на базі ХГ № 6 «МГ»

 2. Про проведення декади світової літератури та російської мови

 3. Про результати проведення декади світової літератури та російської мови

 4. Про проведення декади іноземних мов

Оперативне корегування

Грудень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Проведення контрольних робіт за текстами адміністрації на кінець семестру з фізики, хімії, “Захист Вітчизни”

Заст. директора з НВР
2

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсу-захисту МАНУ

Балова Г.А.
3

Моніторинг успішності учнів

Заст. директора з НВР
4

Перевірка журналів замін уроків, навчання вдома, класних журналів

Заст. директора з НВР
5

Корекція календарних планів на ІІ семестр

Заст. директора з НВР
6

Огляд кабінетів

Адміністрація, зав. Кафедрами
7

Декади наук

Заст. директора з НВР
НАКАЗИ

Грудень

 1. Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства на базі ХГ № 6 «МГ»

 2. Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів гімназії під час проведення новорічних, різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2014/2015 н.р.

 3. Про участь дітей пільгового контингенту у святі до Дня Св. Миколая

 4. Про відвідування новорічного свята дітьми пільгової категорії у Палаці Спорту

 5. Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення Новорічних та Різдвяних свят в Харківській гімназії

№ 6 «Маріїнській гімназії»

 1. Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення новорічних і різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2014/2015 н.р.

 2. Про хід виконання Комплексної програми профілактики правопорушень у Харківській області за 2014 рік

 3. Про підсумки декади іноземних мов

 4. Про перевірку стану щоденників учнів

 5. Про підсумки роботи із запобігання дитячому травматизму у гімназії в 2014 році та організацію профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в 2015 році

 6. Про підсумки виховної роботи у І семестрі 2014/2015н.р.

 7. Про підсумки перевірки знань, умінь і навичок учнів 3-4-х класів з математики

 8. Про організацію навчально-пізнавальних екскурсій .

 9. Про результати перевірки нормативності ведення класних журналів учнями у І семестрі 2014/2015н.р.

 10. Про підсумки перевірки викладання англійської мови в початковій школі.

Оперативне корегування

Січень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Корекція розкладу уроків та позакласних занять на другий семестр

Заст. директора з НВР
2

Підготовка статистичних звітів для РВО, зведення руху учнів у класах

Заст. директора з НВР
3

Складання графіка контрольних робіт, практичних та лабораторних на ІІ семестр

Заст. директора з НВР
4

Внесення змін до бази даних з навчально-виховного процесу

Зуб О.М.

Балова Г.А.


5

Контроль за організацією календарного планування на ІІ семестр

Заст. директора з НВР
Оперативне коригування

НАКАЗИ

Січень

1. Про затвердження номенклатури справ гімназії та призначення відповідальних за ведення обліку документації

2. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ХГ №6 "МГ" у січні-червні 2015 р.

3. Про затвердження графіку відпусток працівникам гімназії у 2014 р.

4. Про результати перевірки ведення класних журналів та журналів груп продовженого дня 1-4 класів станом на 3.01.2015р.

5. Про організацію роботи початкової школи гімназії з практичного навчання плаванню учнів 2-х класів у січні-лютому 2015 році.

6. Про підсумки підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) у Харківській гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" в 2014 році та ведення на 2015 рік

7. Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників ХГ "МГ" у січні - червні 2015 р.

8. Про організації роботи МАНУ

9. Про організацію харчування в ІІ семестрі 2013/2014 році.

Оперативне корегування

Лютий


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Перевірка роботи факультативів, гуртків

Балова Г.А.,

Балкашина О.Ю.


2

Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

Адміністрація, ПК
3

Облік відвідування уроків учнями 9-11 класів

Заст. директора
4

Оформлення атестаційних матеріалів

Заст. директора з НВР
5

Контроль за організацією харчування пільгового контингенту

Кашкіна Т.П.
6

Перевірка стану техніки безпеки, навчальних кабінетів, спортзалу

Григор’єва В.В.,

зав. кабінетом


7

Перевірка режиму економії електроосвітлення

Заст. директора по АГЧ
8

Декади наук

Заст. директора з НВР
Оперативне коригування

НАКАЗИ

Лютий

1. Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в гімназії у 2014 році та про завдання на 2015 рік

2. Про ведення шкільного етапу міжпредметної олімпіади "Путівка в науку" з базових дисциплін серед учениць 4-х класів у 2014/2015 н.р.

3. Про організацію цивільного захисту (цивільної оборони) у Харківській гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради у 2015 році

4. Про результати перевірки стану ведення учнівських щоденників учнів 2-4-х класів

5. Про відновлення навчально-виховного процесу в Харківській гімназії № 6 " Маріїнська гімназія"

6. Про проведення декади природничо-математичних наук

7. Про участь педколективу та учнів гімназії у святкуванні Масляної

8. Про заборону вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у гімназії

Оперативне корегування


Березень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Перевірка стану ведення шкільної документації

Заступники директора
2

Перевірка журналів замін уроків

Заст. директора з НВР
3

Атестація педагогічних працівників

Заст. директора з НВР
4

Підготовка заходів до проведення Дня цивільної оборони

Зуб О.М.

викладач Захисту Вітчизни


5

Декади наук (згідно плану)

Заст. директора з НВР
6

Перевірка роботи мережі платних послуг

Зуб О.М.,

заст. директора


7

Організація роботи по залученню до гімназії першокласників

Лісовенко Г.В.
Оперативне коригування

НАКАЗИ

Березень

1. Про підсумки проведення внутрішньогімназійного етапу олімпіади випускників І ступеня "Путівка в науку"

2. Про відвідування учнями 4-А планетарію.

3. Про організацію навчально-пізновальних екскурсій

4. Про організацію та проведення Міжнародного конкурсу " Кенгуру-2015" серед учнів Харківської гімназії № 6 "Маріїнська гімназія"

5. Про участь учнів 4-х класів у районому етапі Х міської предметної олімпіади випускників І ступеня " Путівка в науку"

6. Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів гімназії під час весняних канікул 2014/2015 навчального року

7. Про проведення двомісячника благоустрою території гімназії "Зелена весна - 2015"

8. Про підсумки засідання шкільної атестації комісії

9. Про ведення обліку у дітей шкільного віку в 2015 році

10. Про проведення декади початкової школи

11. Про порядок організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної атестації

12. Про допуск до державної підсумкової атестації учнів 9-х,11-х класів

13. Про результати ведення класних журналів, журналів факультативних знань груп продовженого дня 1-4 класів

14. Про конкурсний відбір учнів до 1 класу Харківської гімназії № 6 у 2014/2015 н.р.

Оперативне корегування


Квітень


з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Організація та проведення річних контрольних робіт з англійської мови, музики

Заст. директора з НВР
2

Підготовка екзаменаційної документації, додаткових матеріалів

Заст. директора з НВР
3

Контроль за випускною документацією 9,11 кл.

Зуб О.М.,

Нащанська О.А.


4

Результати олімпіад різних рівнів, МАНУ

Балова Г.А.
5

Відновлення та підписання нових угод з вищими навчальними закладами

Балова Г.А.
6

Ознайомлення учнів з методикою підготовки до екзаменів

Заст. директора з НВР
7

Організація та підготовка конкурсного набору учнів до гімназії

Балкашина О.Ю.
Оперативне коригування

НАКАЗИ

Квітень

1. Про проведення двомісячника благоустрою території гімназії "Зелена весна - 2015"

2. Про конкурсний відбір учнів до 5 класу Харківської гімназії № 6 " Маріїнська гімназія" на 2014/2015н.р.

3. Про підготовку та проведення Дня ЦЗ (ЦО) в гімназії № 6

4. Про створення атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої у Харківській гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради Харківської області у 2014/2015 навчальному році

5. Про підсумки проведення Дня ЦЗ (ЦО) в гімназії № 6

6. Про організацію проведення стрільб з автомата АК-74 з юнаками 10-11-х класів у 2014/2015 навчальному році

7. Про створення комісії в ХГ № 6 "МГ" для проведення весняного огляду технічного стану будівлі і споруд

8. Про підсумки вивчення предмету " Захист Вітчизни" у 2014/2015 н.р.

9. Про проведення двомісячника благоустрою території гімназії " Зелена весна - 2014"

10. Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення підсумкової атестації та літніх канікул 2014/2015 навчального року

11. Про створення атестаційних комісій для продовження державної підсумкової атестації учнів 4-х класів Харківської гімназії № 6 " Маріїнська гімназія" Харківської міської ради Харківської області у 2014/2015 навчальному році

12. Про організацію участі учнів гімназії у відкритті міського етапу малих Олімпійських ігор " Діти Харківщини"

13. Про результати перевірки техніки читання учнів початкових класів

14. Про порядок звільнення учнів 9, 11-х класів ХГ №6 "МГ" від державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році

15. Про підсумки стану викладання української мови та читання у школі першого ступеня

16. Про звільнення учнів 9-х класів від проходження державної підсумкової атестації в 2014/2015 н.р.

17. Про створення атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації за курс базової загальної середньої освіти у Харківській гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської міської ради Харківської області у 2014/ 2015 н.р.

18. Про проведення обліку навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2015 року

Оперативне корегування


Травень-червень


№ з/п

Зміст діяльності

Відповідальний

Відм про виконання

1

Оформлення випускної, екзаменаційної документації

Заступники директора,

Класні керівники


2

Перевірка шкільної документації

Заст. директора з НВР
3

Організація консультацій з предметів, з яких є державна підсумкова атестація

Заст. директора з НВР
4

Організація та проведення державної підсумкової атестації

Зуб О.М.,

Заст. директора з НВР


5

Звіти класних керівників

Класні керівники
6

Оформлення особових справ

Класні керівники
7

Організація та проведення навчальної практики

Заступники директора
8

Планування роботи на наступний навчальний рік

Зуб О.М.,

заступники директора


Оперативне коригування

НАКАЗИ

Травень-Червень

1. Про результати проведення декади початкової школи

2. Про організацію культпоходу до кінотеатру ім. О.Довженко

3. Про підсумки проведення конкурсного приймання до 1 класу гімназії на 2014/2015 н.р.

4. Про організацію чергування в гімназії у дні проведення випускних вечорів та заходів щодо привітання випускників

5. Про нагородження випускників 11-х класів золотими медалями " За високі досягнення у навчанні", срібними медалями "За досягнення у навчанні"

6. Про нагородження випускників 11-х класів похвальними грамотами "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів"

7. Про проведення випускного вечора в гімназії та проведення заходів щодо привітання випускників на майдані Свободи

8. Про забезпечення санітарно-епідемічної безпеки під час проведення святкових заходів з нагороди проведення випуску учнів 11-х класів гімназії

9. Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2015 році

10. Про результати участі учнів гімназії у ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2014/2015 н.р. та обласного конкурсу-захисту МАНУ (ІІ етап)

11. Про результати науково-медичної роботи в 2014/2015 н.

12. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 2014-2015 н.р. в школі І ступеня

13. Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2014 році

14. Про підсумки виховної роботи за 2014/2015 н.р. та про завдання на 2015/2016 н.р.

15. Про результати перевірки ведення класних журналів 1-4 класів

16. Про результати перевірки ведення учнівських зошитів у школі першого ступеня

17. Про направлення учнів у табір відпочинку з денним перебуванням "Intercamp" за рахунок бюджетних коштів, батьківських коштів на базі Харківської гімназії № 6 "Маріїнська гімназія" Харківської м міської ради

18. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році в школі ІІІ ступеня

19. Про результати перевірки нормативності ведення журналів 11-х класів 2014/2015 н. р.

20. Про результати перевірки нормативності ведення журналів 9-х класів 2014/2015 н. р.

21. Про видачу випускникам 9-х класів свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою

22. Про підсумки проведення державної підсумкової атестації у 2014/2015 навчальному році в школі ІІ ступеня

23. Про попереднє навантаження педагогічних працівників на 2015/2016 н.р.

24. Про стан викладання навчальних планів і навчальних програм у 2014/2015 н. р.

Оперативне корегування2.Організація харчування

№ з/п

Заходи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Призначити відповідальним за організацію харчування в початковій школі Астаніну І.А.

Серпень

Директор
2

Забезпечити організацію харчування учнів старшої школи

вересень

Адміністрація, кл. керівники
3

Особливу увагу приділити організації харчування учнів 5-х класів. Забезпечити всіх 5-ти класників гарячим харчуванням

вересень

кл. керівники
4

Систематично проводити роз’яснювальну роботу з учнями і батьками 5-11 класів про необхідність гарячого харчування

Протягом року

Адміністрація, кл. керівники
5

Провести загальношкільні та класні збори щодо організації харчування учнів.

вересень

Адміністрація, кл. керівники
6

Організувати постійний контроль за роботою їдальні з боку адміністрації, ПК, батьківського комітету. Скласти графік контролю.

вересень

Адміністрація, батьківський комітет, ПК
7

Провести конкурс-огляд на краще обслуговування учнів в шкільній їдальні.

Жовтень

Березень


Кашкіна Т.П., ПК
8

Медичній службі гімназії систематично проводити контроль за сирою та готовою продукцією, вести бракіражний журнал; слідкувати за станом здоров’я працівників кухні та санітарно-гігієнічним станом їдальні; проводити проби готової продукції

Протягом року

Мед. Служба
9

Організувати постачання питної води для їдальні.

Протягом року

Адміністрація, Рада гімназії
10

Провести капітальний ремонт підсобних приміщень їдальні

Травень- Липень 2015 року

Григор’єва В.В.
11

Провести поточний ремонт харчоблоку (панелі).

Протягом року

Григор’єва В.В.
12

Забезпечити новим посудом (чашки) учениць початкової школи.

Вересень

Батьківський комітет
13

Продовжити чергування адміністрації, учителів, учнів в їдальні.

щоденно

Кашкіна Т.П.
14

Висвітлювати роботу їдальні в шкільній пресі (бюлетені).

Протягом року

Кашкіна Т.П.
15

Слідкувати за наявністю та відповідністю меню, цінників в інформаційному віснику їдальні

щоденно

Черговий адміністратор
16

Здійснювати анкетування учнів, батьків щодо роботи гімназії, з подальшим аналізом, для забезпечення належних умов харчування учнів

Протягом року

Адміністрація, кл. керівники
17

Розробити курс лекцій для учасників навчально-виховного процесу з питань раціонального харчування, правил особистої гігієни

І семестр

Медична служба
18

Організувати контроль за дотриманням вимог техніки безпеки, основ життєдіяльності та санітарно-гігієнічного стану

Вересень

Адміністрація, ПК
19

Питання організації харчування системно заслуховувати на нарадах при директорі та раді гімназії.

Протягом року

Директор, голова ради гімназії


 1. Працевлаштування випускниківЗміст

Класи

Термін

виконання

Відповідальні

Відм про виконання

1

Збір довідок про працевлаштування випускників

9, 11

Серпень-

жовтень


Кл. керівники, керівники 9, 11 класів
2

Проведення анкетування серед учнів щодо пріоритетів у виборі майбутньої професії


9-11

Протягом

навчального рокуБондаренко Л.Г.,

кл. керівники


3

Співпраця з центром зайнятості

9, 11

Постійно

Кашкіна Т.П.,

кл. керівники


4

Зустрічі з працівниками навчальних закладів, які проводять профоріентаційну роботу

9-11

Протягом

навчального рокуКашкіна Т.П.,

кл. керівники


5

Проведення загальношкільних та класних батьківських зборів з питань працевлаштування

9-11

Лютий

Адміністрація,

кл. керівники


6

Проведення годин спілкування на теми: «Як вибрати майбутню професію», «Риси та якості фахівця», «Праця – джерело життя і головна його прикраса», «Калейдоскоп професій», «Підліткова праця: правознавчий аспект», «Таємниця майстерності»

1-11

Протягом

навчального рокуКл. керівники
7

Проведення навчально-пізнавальних екскурсій на підприємства, у ПТУ, ВНЗ І-ІІ та ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації м. Харкова


1-11

Протягом

навчального рокуКл. керівники
8

Створення електронної бази даних щодо працевлаштування учнів

9, 11

Протягом

навчального рокуКашкіна Т.П.
Завдання: формування свідомого ставлення до вибору майбутньої професії;

урахування індивідуальних здібностей, нахилів учнів та їх розвиток під час навчально-виховного процесу в гімназії

VІІІ. Фінансово-господарська діяльність,

матеріально-технічна база гімназії
Захід

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Косметичний ремонт цоколя гімназії

240м2
2

Обліцовка цоколю гімназії плиткою (частково)

40м2
3

Заміна батарей в спортивному залі

12 шт.
4

Косметичний ремонт спортивного залу

980 м2
5

Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі у спортивному залі

16 шт.
6

Косметичний ремонт кухні

195 м2
7

Заміна вікон в каб. директора, учительській, каб. 19, 20-а, реакреації, туалеті,

14 шт.
8

Пофарбування спорткомплексів

28 шт.
9

Спил пірамідальних тополь

5 шт.
10

Заміна дверей в чоловічому туалеті, в підсобних приміщеннях

7 шт.
11

Заміна чаш генуа в жіночому туалеті

2 шт.
12

Косметичний ремонт коридорів гімназії (рекреація, сходи)

520 м2
13

Покриття підлоги лаком

1500 м2
14

Косметичний ремонт актової зали

120м2
15

Пофарбування забору гімназії

450 м2
16

Заміна лінолеуму в каб. № 16

52 м2
17

Косметичний ремонт навчальних кабінетів

18 шт
18

Проводити огляд стану та збереження майна гімназії, інвентарю, обладнання в кабінетах

систематично
19

Контролювати показники водомірного лічильника, тепломірного лічильника, електролічильників. Укладатися в ліміти енергоносіїв

систематично1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка