Затверджено радою (спільно з адміністрацією)Сторінка8/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


3. Пріоритети реалізації засад

державної мовної політики
Зміст заходу

Термін


Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в навчально-виховному процесі, позакласній роботі, роботі з батьківською громадськістю

Постійно


Адміністрація, педагогічний колектив
2

Дотримуватися мовного режиму в навчальному закладі

Постійно

Педагогічний колектив
3

Систематично проводити широке роз’яснення серед педагогів і учнів, батьківської громадськості чинного законодавства про мови

Постійно

Адміністрація, педагогічний колектив
4

Продовжити роботу етнокультурного центру гімназії з глибокого оволодіння національними традиціями, цінностями та реалізовувати освітній проект “Етнокультурне виховання школярів”

Постійно

Адміністрація

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.


5

Продовжити системне вивчення фольклорних джерел та пропаганду народної пісенної творчості гімназійним фольклорним гуртом “Мережка”, участь у фольклорних фестивалях

Постійно

Керівник ЕКЦ Семенова М.О.
6

Поновити роботу шкільного драматичного театру

Березень 2015

Кашкіна Т.П.

Педагог-організатор


7

Виховувати в учнів незалежно від їх національної приналежності розуміння соціального призначення української мови як державної мови в Україні

Постійно

Педагогічний колектив
8

Спецкурс “Риторика” в початкових класах

Вересень 2014

Адміністрація, заступник директора з НВР Лісовенко Г.В.
9

Впроваджувати в практику роботи вчителів української мови ефективний педагогічний досвід роботи учителя Мундур В.Б. «Формування комунікативної компетентності учнів у контексті підготовки до ЗНО»

Протягом

2014/2015 н.р.Адміністрація
10

Системою внутрішньогімназійного контролю системно вивчати стан викладання української мови та літератури в школі І,ІІ,ІІІ ступенів

Щорічно

Адміністрація
11

Робота гімназійного поетичного клубу “Абзац”

Постійно

Ляшенко М.І.
12

Видання газети «Шкільне подвір’я»

Щоквартально

Кашкіна Т.П.

Литвиненко Ю.М.


13

Реалізація українознавчого освітнього проекту “Етнокультурна компетентність школярів”

2013-2015 рр

Авторський колектив педагогів гімназії та науковці
14

Забезпечити умови інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу

2013-2015 рр

Адміністрація
15

Системно готувати учнів до перемог у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з української мови та літератури, світової літератури, мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
16

Організувати гімназійні турніри, конкурси з метою виявлення кращого знавця української мови, культури та поглиблення мовних знань

Протягом навчального року

Учителі української мови та літератури
17

Розширення видавничої діяльності учителів гімназії

Протягом навчального року

Балова Г.А.
18

Шевченківська декада

Березень, щорічно

Мундур В.Б.
19

Співпраця гімназії з Харківською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Просвіта»

За окремим планом

Зуб О.М.

Дяченко В.П.


20

Впровадження в практику роботи класних керівників досвіду роботи Семенової М.О. «Етнокультурне виховання учнів»

2013-2015 рр.

Кашкіна Т.П.
21

Співпраця з кафедрою української мови

ХНУ ім. В.Н.Каразіна2008-2015

Адміністрація гімназії, завідувач кафедри ВНЗ
22

Експедиційна робота з вивчення світосприйняття людини традиційної народної культури. Опанування методикою опитування, навчання вірного оформлення, розшифровки зібраних матеріалів, складання реєстру, систематизація фольклористично-етнографічних матеріалів. Організація літньої експедиційної робои і участь у роботі профільного табору.

щорічно

Адміністрація,

Тельнова Т.В.,

Семенова М.О.

23

Участь у культурно-мистецьких заходах школи, району, міста, області.

Згідно плану

Кашкіна Т.П.,

Семенова М.О.


24

Організація і участь в учнівському фестивалі-конкурсі традиційної народної культури «Кроковеє коло»

Згідно плану

Семенова М.О.

ІУ.Створення умов для здобуття учнями

повної середньої освіти

1.Початок та закінчення навчального року.

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Забезпечити виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази гімназії до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов.

До 15.08.2014


Григор’єва В.В.

2

Завершити підготовку гімназії до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження.


До 01.10.2014


Григор’єва В.В.

3

Сприяти подальшому впровадженню енергозберігаючих заходів, в тому числі обладнанню гімназії приладами обліку споживання теплової енергії, води, електроенергії із застосуванням прогресивних теплозберігаючих конструкцій і матеріалів, заміні дерев’яних віконних рам, дверей на металопластикові, утепленню вікон і дверей.

Постійно


Григор’єва В.В.

4

Забезпечити участь педагогічних працівників у заходах, які будуть проводитися у рамках серпневого педагогічного тижня.

Серпень 2014


Балова Г.А.,

Балкашина О.Ю.5

Спільно з працівниками закладів охорони здоров’я забезпечити своєчасне проведення медичних оглядів учнів та працівників гімназії.

До 01.09.2014


Класні керівники

Батукова Л.А.6

Організувати та провести урочисті заходи з нагоди святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості.

01.09.2014


Кашкіна Т.П.

Бондаренко Л.Г.


7

Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов

для навчання та виховання учнів в гімназії, приділити особливу увагу організації навчання учнів перших класів.
До 30.08.2014


Лісовенко Г.В.

8

Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку.

Упродовж 2014/2015

навчального року
Класні керівники, педагогічні працівники

9

Встановити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять в гімназії та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків

Упродовж 2014-2015 навчального року


Кашкіна Т.П.,

Бондаренко Л.Г.

класні керівники

10

Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

Протягом 2014/2015 навчального року


Бондаренко Л.Г.

11

Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2012-2013 навчальний рік.

Серпень - вересень

2014 року
Григор’єва О.О.

12

Забезпечити достовірність інформації баз даних Програмного комплексу «Міська освітня мережа» на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення упродовж навчального року.


До 30.08.2014


Заступник директора з НВР НАщанська О.А.

13

Створити умови для навчання педагогічних працівників сучасним інформаційно-комунікативним технологіям, широкого використання комп’ютерних та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Упродовж 2014/2015 навчального року


Аміністрація гімназії
14

Забезпечити якісну підготовку учнів випускних класів старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень.

Упродовж 2014/2015 навчального року


Учителі предметники

15

Забезпечити організоване закінчення навчальних занять та виконання у повному обсязі навчальних планів та програм з предметів робочих навчальних планів; вжити необхідних заходів з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

Березень-червень 2015 року


Нащанська О.А.,

Балкашина О.Ю.,

Лісовенко Г.В.

16

Забезпечити дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів:

- 24-х класів початкової школи,

- 510-х класів основної школи,

- 11-х класів старшої школиЗгідно графіка

Лісовенко Г.В.

Нащанська О.А.,

Балкашина О.Ю.

17

Затвердити в установленому порядку розклад проведення державної підсумкової атестації (підсумкових контрольних робіт) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування.

Згідно наказу

ЛЛісовенко Г.В.

18

Вжити дієвих заходів з недопущення фактів відсутності без поважних причин учнів 4-х класів під час проведення державної підсумкової атестації.

Згідно розкладу


Лісовенко Г.В.

19

Провести масову роз’яснювальну роботу з питань особливостей проведення у поточному навчальному році державної підсумкової атестації для випускників 9, 11-х класів


Згідно наказів


Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

20

Надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради інформацію про учнів ЗНЗ, які навчалися за кордоном і не повернулися до початку проведення державної підсумкової атестації, за встановленою формою.

до 13.05.2015


Балкашина О.Ю.

21

Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 1-8-х, 10-х класів відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61. У разі потреби внести зміни (корективи) у терміни проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів.


до 31.05.2015


Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

22

Провести державну підсумкову атестацію учнів з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів

ДПА:

  • 4 клас – 13-21 травня 2013

  • 9 клас – 28 травня-11 червня 2013

11 клас – 27 травня-31 травня 2013

Нащанська О.А., Балкашина О.Ю.

Лісовенко Г.В.23

Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди закінчення гімназії випускниками 11-х класів гімназії і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка.


Згідно наказу


Кашкіна Т.П.,

Бондаренко Л.Г.24

Надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради (Свистун С.В.) інформацію про проведення свята «Останній дзвоник» та випускних вечорів за встановленою формою.

Квітень 2015


Кашкіна Т.П.,

Бондаренко Л.Г.25

Забезпечити діяльність шкільних апеляційних комісій у разі незгоди учня (батьків або осіб, які їх замінюють) з результатами семестрового оцінювання.


Згідно наказів


Лісовенко Г.В., Нащанська О.А., Балкашина О.Ю
26

Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах:

-внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою;  • внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання атестата про повну загальну середню освіту з відзнакою.

ддо 20.06.2015


Нащанська О.А.

27

Узагальнити та проаналізувати результати проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів. Узагальнену інформацію надати до управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Травень- червень 2015

ЛЛісовенко Г.В., Нащанська О.А.

28

Забезпечити контроль за роботою вчителів ХГ № 6 «МГ» у частині недопущення фактів хабарництва під час організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів.

Травень- червень 2015

Зуб О.М.
4.Забезпечення виконання навчальних програм

№з/п

Зміст заходу

Термін

проведенняВідпові

дальний


Відм.

про


викон.

1.

Ознайомлення учительського колективу з чинними навчальними програмами в 2014/2015 н.р.

серпень

О.А.Нащанська
Библіотекар

О.О.Григор’єва


2.

Ознайомлення колективу зі змінами в термінах канікул, ДПА, закінчення 2014/2015 навчального року

серпень

Директор

О.М.Зуб
заступник

директора

з НВР


О.А.Нащанська

3.

Контроль за дотриманням календаризації поурочних та річних планів учителів

Серпень-вересень
Грудень-січень

Заступники директора з НВР4.

Корекція календарних планів у разі виникнення непередбачених ситуацій (карантин, перенос занять тощо)

За потребою

Заступники директора з НВР
Вчителі-предметники
5.

Оформлення звітної документації вчителями-предметниками враховуючи всі показники предмету

Квітень-травень

заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


Вчителі-предметники
6.

Складання наказу по ХГ №6 «Маріїнська гімназія» «Про виконання навчальних програм»

Травень-червень

заступник

директора

з НВР

О.А.Нащанська


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка