Затверджую начальник відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації А. Я. КапустаСторінка1/6
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5   6


затверджУЮ

Начальник відділу освіти

Балаклійської районної

державної адміністрації

_______________ А.Я.Капуста

«____» _____________ 2013 року

Робочий навчальний план

ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на 2013/2014 навчальний рік
Погоджено

на засіданні ради гімназії

протокол № 6 від 30.05.2013

Голова ради гімназії

_______________ С.П.Домненко
Погоджено

на засіданні педагогічної ради гімназії

протокол № 8 від 30.05.2013

Голова педагогічної ради

___________ Л.О.Мальчуженко

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Червонодонецької гімназії

Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області

на 2013/2014 навчальний рік
І. Загальні засади
Робочий навчальний план Червонодонецької гімназії Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області враховує основні вимоги законів України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1-2-х класів), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 (зі змінами, для 3-4-х класів), Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (для 5-х класів), Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 (для 6-11-х класів), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), Інструкції про організацію та діяльність гімназії, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 20.07.2005 № 217, листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», власного Статуту.

Робочий навчальний план гімназії на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», наказу Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказів Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.07.2009 № 392 «Про затвердження заходів Головного управління освіти і науки з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009/2013 роки», від 02.11.2010 № 579 «Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини», наказу відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області від 29.05.2013 № 168 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Балаклійського району»:- для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 (додаток 2);

- для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682 (додаток 2); • в основній школі:

- 5-А клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 3);

- 5-Б клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 551 (додаток 8);

- 6-А, 6-Б, 7-А, 7-Б, 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2);

- 8-А, 8-Б, 8-В, 9-Б класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 2, 22);

- 9-А клас – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182; • у старшій школі:

- 10-А, 11-Б класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 9);

- 10-Б, 11-А класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додаток 5).

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природничим і філологічним напрямами диференціації навчання:


 • 10-А клас – профіль іноземної філології;

 • 10-Б клас – математичний профіль;

 • 11-А клас – математичний профіль;

 • 11-Б клас – профіль іноземної філології.

Поглиблено вивчаються предмети:

 • англійська мова в 9-А класі;

 • математика у 8-В, 9-Б класах;

 • хімія у 8-А класі;

 • географія у 8-Б класі.

Мова навчання – українська.

Кількість класів – 23.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів
Робочий навчальний план гімназії включає інваріантну складову, сформовану на виконання Державного стандарту освіти, та варіативну складову, де передбачені додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів, а саме:

 • у 1-2-х класах за рахунок годин варіативної складової вводяться навчальні предмети: образотворче мистецтво та музичне мистецтво – по 0,5 годин на тиждень;

 • у 3-4-х класах години варіативної складової відводяться на вивчення української мови по 1 годині на тиждень, читання – по 1 годині на тиждень;

 • з метою розвитку логічного мислення учнів початкової школи у 3-4 класах вводиться спецкурс «Розвиток творчих здібностей» по 1 годині на тиждень;

 • у 5-Б класі запроваджується факультативний курс «Математичний калейдоскоп» за рахунок варіативної складової в обсязі 1 години на тиждень;

 • у 5-Б класі запроваджується додатковий час на індивідуальні заняття з математики за рахунок варіативної складової в обсязі 0,5 годин на тиждень;

 • у 5-6-7-х класах запроваджується факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» за рахунок варіативної складової в обсязі: 5-А, 7-А, 7-Б класи – 0,5 годин на тиждень, 5-Б, 6-А, 6-Б класи – 1 година на тиждень;

 • з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 8-9 класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (8 класи – 1 година на тиждень – варіант А, 9 класи – 0,5 годин на тиждень – варіант Б). У 9-А класі (спецклас з поглибленим вивченням іноземної мови) курс «Харківщинознавство» (0,5 годин на тиждень) вводиться за рахунок скорочення годин на вивчення другої іноземної мови (німецької) з 3 годин до 2,5 годин на тиждень. Навчальну програму з іноземної мови (німецької) модифіковано з 3 на 2,5 години на тиждень і схвалено методичною радою відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 11.06.2013);

 • у 8-А класі години варіативної складової відводяться на поглиблене вивчення хімії в обсязі 2 години на тиждень;

 • у 8-А класі вводяться курси за вибором «Хімія в побуті» (1 година на тиждень) та «Хімія і медицина», «Хімічні елементи в організмі людини» по 0,5 годин на тиждень;

 • у 8-А класі запроваджується додатковий час на індивідуальні заняття з хімії за рахунок варіативної складової в обсязі 0,5 годин на тиждень;

 • у 8-Б класі години варіативної складової відводяться на поглиблене вивчення географії в обсязі 1,5 години на тиждень;

 • у 8-Б класі вводяться курси за вибором «Уроки для стійкого розвитку» та «Основи споживчих знань» по 1 годині на тиждень;

 • у 8-Б класі запроваджується факультативний курс «Зелений пакет» за рахунок варіативної складової в обсязі 1 години на тиждень;

 • у 8-В класі запроваджується додатковий час на індивідуальні заняття з хімії за рахунок варіативної складової в обсязі 0,5 годин на тиждень;

 • у 10-11-х класах вводяться факультативні курси «Орфографічний практикум» (0,5 годин на тиждень) та «Практикум із синтаксису української мови» (0,5 годин на тиждень);

 • у 10-Б класі вводяться курси за вибором «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах», «Раціональні функції» по 1 годині на тиждень та факультативний курс «Обчислювальний практикум» в обсязі 1 години на тиждень;

 • у 10-А класі вводяться курс за вибором «Література Великої Британії та Сполучених Штатів Америки» (1 година на тиждень), факультативний курс «Методи розв’язування задач» (1 година на тиждень);

 • в 11-А класі вводиться спецкурс «Прикладні задачі на екстремум» (1 година на тиждень);

 • у 10-х класах вводиться факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу за курсом «Захисти себе від ВІЛ» по 1 годині на тиждень;

 • в 11-х класах вводиться факультативний курс «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» по 2 години на тиждень.

Відповідно до робочого навчального плану модифіковано і схвалено методичною радою відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 11.06.2013) навчальні програми в 9-А класі з історії України з 1,5 на 1 годину, з хімії з 2 на 1,5 години, з біології з 3 на 2,5 години, в 7-х класах з російської мови з 2 на 1,5 години.

Для виконання програми поглибленого вивчення предметів зроблено перерозподіл годин навчальних предметів у межах 15%: • у 8-х класах: з трудового навчання (1 година на тиждень), фізичної культури (1 година на тиждень);

 • в 9-Б класі з біології (1 година на тиждень), фізичної культури (1 година на тиждень), історії України (0,5 годин на тиждень) та хімії (0,5 годин на тиждень).

Навчальні програми модифіковано і схвалено методичною радою відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації (протокол № 6 від 11.06.2013) з біології та фізичної культури з 3 на 2 години, з історії України з 1,5 на 1 годину та з хімії з 2 на 1,5 години.

За рахунок годин варіативної складової робочого навчального плану гімназії в 10-11-х класах навчальні предмети будуть викладатися за академічним рівнем: • 10-Б, 11-А класи – українська мова (2 години на тиждень);

 • 10-А, 11-Б класи – алгебра і початки аналізу (2 (3) години на тиждень), геометрія (2 години на тиждень);

 • 10-А, 10-Б класи – історія України (1,5 години на тиждень).

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-х класах: І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Літературне читання» - 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Літературне читання» – 4 години; «Українська мова» та «Читання» в 3-4-х класах: І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Читання» - 3 години; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Читання» – 4 години; «Алгебра» та «Геометрія» в 7-х класах: І семестр – «Алгебра» – 3 години, «Геометрія» - 1 година; ІІ семестр – «Алгебра» – 2 години, «Геометрія» – 2 години.

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень), у 6 класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 6-х класах – «Природознавство» (1 година на тиждень), у 5-8-х класах – «Основи здоров`я» (5-7-мі класи – 1 година на тиждень, 8-9-ті класи – 0,5 годин на тиждень).

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури третя година фізичної культури у 6-9-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета. Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682, від 05.02.2009 № 66, від 13.03.2006 № 182, від 27.08.2010 № 834 та від 10.06.2011 № 572).

Відповідно до навчальних програм, матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу обрано наступні варіативні модулі: • з трудового навчання:

5 клас – «Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією»;

– «Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними».

6 клас – «Технологія виготовлення м’якої іграшки».

7 клас – «Технологія виготовлення аплікації з текстильних матеріалів та фурнітури».

8 клас – «Технологія виготовлення подарункових упаковок з текстильним декором».

9 клас – «Виготовлення виробів технікою модульного орігамі». • з технологій:

10 клас – «Технологія дизайну предметів інтер’єру».

11 клас – «Технологія плетіння з паперової лози». • з фізичної культури:

5 клас – «Футбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».

6 клас – «Футбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».

7 клас – «Футбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».

8 клас – «Футбол», «Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».

9 клас – «Легка атлетика», «Гімнастика», «Баскетбол», «Волейбол».

10 клас – «Легка атлетика», «Гімнастика», «Волейбол».

11 клас – «Легка атлетика», «Гімнастика», «Волейбол».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 годин) – по 1 годині через тиждень.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи при проведенні інформатики з використанням комп’ютерів у 5, 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

Вивчення предмета «Захист Вітчизни» проводиться окремо для юнаків та дівчат (відповідно до листа-роз’яснення Міністерства освіти і науки України від 09.10.2002 № 1/9-444).

Викладання предметів інваріантної та варіативної частини плану здійснюється за державними та авторськими програмами (додатки 17, 18).


ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – 2 вересня – 27 (28) грудня 2013 року,

ІІ семестр – 13 січня – 30 (31) травня 2014 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,


 • осінні: 14 жовтня – 20 жовтня 2013 року,

 • зимові: 30 грудня 2013 року – 12 січня 2014 року,

 • весняні: 07-13 квітня 2014 року.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, проведення для учнів 1 класу додаткових тижневих канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

Державна підсумкова атестація у 4, 9, 11-х класах, навчальні екскурсії у 1-4-х класах, навчальні екскурсії та практика у 5-8, 10-х класах проходять на підставі чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Тривалість уроків у гімназії становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Час початку проведення факультативних занять не раніше ніж через 30 хвилин після закінчення занять.

Режим роботи гімназії: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


Директор гімназії Л.О.Мальчуженко

Додаток 1


складений відповідно до додатка 2

Типових навчальних планів

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 1-х класів з українською мовою навчання

з вивченням російської мови


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах
1-А

1-Б

Українська мова (навчання грамоти)

7

7

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська)

1

1

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Трудове навчання

1

1

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

19+3

19+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23

Директор гімназії Л.О.Мальчуженко
Додаток 2


складений відповідно до додатка 2

Типових навчальних планів

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572)


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 2-х класів з українською мовою навчання

з вивченням російської мови


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

у класах
2-А

2-Б

Українська мова (навчання грамоти)

3,5

3,5

Літературне читання

3,5

3,5

Російська мова

2

2

Іноземна мова (англійська)

2

2

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Трудове навчання

1

1

Сходинки до інформатики

1

1

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової

1

1

Музичне мистецтво

0,5

0,5

Образотворче мистецтво

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

22

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

Директор гімназії Л.О.Мальчуженко


Додаток 3


складений відповідно до додатка 2

Типових навчальних планів

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682)


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка