Затверджую начальник відділу освітиСторінка1/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛИСЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇРАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

райдержадміністрації

_________Л.М.Гнатюк _______________ 2013р.П Л А Н Р О Б О Т И
РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ ЛИСЯНСЬКОЇ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

на 2013-2014 н.р.

Лисянка

2013

І. Вступ.

1.1. Аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік.

Діяльність районного методичного кабінету відділу освіти районної державної адміністрації була спрямована на розвиток інноваційних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах освіти, реалізацію стратегічних завдань обласної та районної серпневих конференцій педагогічних працівників, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указів Президента України від 20 березня 2008 року № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 30 вересня 2010 року №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших нормативно-правових документів та на забезпечення ефективності системи методичної роботи з педкадрами та управлінської діяльності керівників закладів освіти.

Районний методичний кабінет продовжує бути центром організації методичної роботи серед педагогів району.

Третій рік методисти РМК спрямовували роботу загальноосвітніх навчальних закладів району на реалізацію проблеми «Педагогічна майстерність діяльності вчителя у розвитку творчої особистості учня», що дало змогу підвищити професійну компетентність та кваліфікацію вчителя, розвиток педагогічної і учнівської творчості, удосконалення навчально-виховного процесу, оволодіння сучасними освітніми й інформаційно-комунікаційними технологіями навчання і виховання. В порівнянні з минулим роком зріс показник призерів Всеукраїнських, обласних предметних олімпіад та конкурсів (із 7­­­ у 2012 році до 10 у 2013 році). В 2013 році на Всеукраїнському рівні вперше зайняли ІІ місце з історії (на всеукраїнському рівні два призери).

Робота над проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його теоретичної та практичної підготовки. Протягом навчального року вносилися корективи в план науково-методичної роботи з педкадрами згідно інструктивно-методичних листів МОН України, Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Метою роботи районного методичного кабінету є забезпечення професійного методичного супроводу для творчого зростання педагогів й учнів та впровадження Державного стандарту в початковій школі. Це, в першу чергу, організоване проходження курсів підвищення кваліфікації 40 педагогічних працівників, активна участь освітян району у всіх методичних заходах РМК. Питання зростання фахової майстерності педагогів у міжкурсовий період стало одним із основних, про що свідчить чергова підсумкова атестація педагогічних працівників. За її результатами присвоєно педагогічне звання „старший вчитель” та встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії» 1 педагогу, присвоєно кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” - 7 педагогам, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” та педагогічному званню „вчитель-методист” – 3, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” та педагогічному званню „старший вчитель” – 6, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст вищої категорії” – 7, встановлено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії „спеціаліст першої категорії” – 6 педагогам.

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району результативно використовувалися можливості районного методичного кабінету, де сконцентровані нормативні документи про освіту, підручники, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи, діяльності районних та шкільних методичних об'єднань, творчих груп, науково-методична література, педагогічна преса та інше.

Методичну роботу в районі забезпечували 8 (проти 9 у минулому навчальному році) методистів. У методичному кабінеті в наявності 5 комп’ютерів, які підключені до локальної та Всесвітньої мережі Інтернет, 3 принтери, 2 ксерокси, що дало змогу методистам можливість організувати свою роботу на сучасному рівні.Головними завданнями і напрямами методичної роботи у 2011-2012 навчальному році стали: науково-методичний супровід у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти; методичне забезпечення роботи з Державними стандартами загальної середньої освіти; впровадження інноваційних технологій навчання; модернізація змісту дошкільної освіти щодо системного розвитку особистості, формування готовності дитини до навчання в школі; забезпечення фізичного розвитку та належних умов для спортивно-масової роботи.

Пріоритетними напрямками діяльності районного методичного кабінету у 2012-2013 навчальному році були:

 • забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу в загальноосвітні навчальні заклади та освітні округи;

 • удосконалення змістовної підготовки працівників у реалізації завдань впровадження допрофільної та профільної освіти, розвитку творчої особистості учня відповідно до запитів учнів та потреб району;

 • сприяння виконанню Державних програм «Сто відсотків», «Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» та впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій;

 • методичне забезпечення роботи опорних шкіл у формуванні та оперативному розповсюдженні інноваційного досвіду на основі ІКТ у системі неперервної інформаційної освіти;

 • використання можливостей Інтернет – простору при організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;

 • створення умов для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в інноваційних проектах та оволодіння методами комплексного самоаналізу професійної діяльності;

 • впровадження спілкування в режимі on-line, проведення віртуальних методичних заходів з удосконалення роботи системи моніторингових досліджень, роботи з обдарованими дітьми;

 • створення умов для особистісно-орієнтованої системи неперервної освіти;

 • забезпечення активної участі в запровадженні кредитно-модульної системи неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників у районі;

 • забезпечення співпраці педагогів із ОІПОПП;

 • забезпечення реклами інновацій, перспективного досвіду і досягнень педагогів щодо удосконалення педагогічної майстерності вчителя у розвитку творчої особистості учня.

Дієвою стала методична рада РМК, на засіданнях якої розглядалися питання: «Про хід упровадження Державного стандарту у загальноосвітній початковій школі», «Про забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою», «Про стан роботи методичного об’єднання класних керівників шкіл району», «Про зрізи знань з математики за І семестр», «Про виконання районної програми «Обдарована дитина на 2010-2015 роки», «Про роботу шкільних бібліотек», «Про організацію та проведення шкільних і районних олімпіад з базових предметів», «Про стан виховної роботи в ЗНЗ району за І семестр 2012-2013 н.р.», «Про забезпечення підручниками ЗНЗ району», «Про підсумки проведення ХІХ районних комплексних навчально-тренувальних заходів школярів у 2011-2012 навчальному році та організація спортивно-масової роботи в ЗНЗ району в 2012-2013 н.р.».

Продовжували працювати опорні школи (Лисянський НВК, Лисянська ЗОШ І-ІІІ ст.№2, Боярський НВК, Бужанська ЗОШ І-ІІІ ст., Виноградський НВК, Журжинецький НВК, Бужанський навчально-виробничий комплекс), на базі яких та інших навчальних закладів проведено: 28 семінарів-практикумів, 9 засідань 4 творчих груп, 2 засідання психологів та соціальних педагогів, 16 майстер-класів учителів-предметників Лисянського НВК, 3 засідання школи молодого керівника.

З метою своєчасного виявлення дітей з вадами і визначення для них адекватних форм психолого-педагогічного супроводу та соціально-методичної допомоги при методичному кабінеті відділу освіти райдержадміністрації продовжувала працювати Лисянська районна психолого-медико-педагогічна консультація. Як наслідок 10 дітей переведено на індивідуальну форму навчання.

Для підвищення фахової майстерності вчителів та обміну досвідом у міжкурсовий період проведено: 58 семінарів-практикумів, 2 засідання школи передового досвіду вчителів української мови і літератури, 2 психолого-педагогічні семінари класних керівників, 4 засідання творчої групи вчителів математики. Для вчителів, які мають поетичні здібності діяв проект «Студія відкритих сердець».

З метою об'єктивної оцінки методичної роботи та надання допомоги педагогічним працівникам практично в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району проведено методичні дні. Методисти мали змогу провести моніторинг, відкриті діалоги, співбесіди з педагогічними працівниками, надати невідкладну оперативну допомогу по удосконаленню методики викладання предметів та використання новітніх технологій. Пропозиції вчителів враховані при проведенні районних семінарів-практикумів, методичних об’єднань, індивідуальних консультацій, уроків та проведенні майстер-класів. Проводилась робота щодо оволодіння вчителями-предметниками сучаснх методів, прийомів та форм навчання учнів і використання нових педагогічних технологій у навчальному процесі. Протягом навчального року активно впроваджувались проектні та інформаційно-комунікаційні технології.

З метою опанування педагогами району інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій проведено ряд семінарів-практикумів, групових та індивідуальних консультацій. На високому рівні проведено семінари директорів в Лисянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 (директор - Присяжнюк Анатолій Васильович, заступник - Вихватень Н.М.) з проблеми «Вплив ІКТ на складові педагогічної майстерності вчителя», в Чаплинському НВК (директор - Дудар Тетяна Юріївна, заступник - Дудар Світлана Василівна) з проблеми «Збереження та відновлення психологічного здоров’я педагога, керівника», заступників директорів у Виноградському НВК (директор Харенко Тетяна Олександрівна, заступник Свиденко Василь Володимирович) з проблеми «Формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов», у Кам’янобрідському НВК (директор Ткаченко Антоніна Василівна, заступник Лавріцька Олена Андріївна) з проблеми «Вплив внутрішкільного контролю на професійний ріст вчителя та якість знань учнів», виїздний семінар для вчителів інформатики в місто Київ, корпорацію Майкрософт з проблеми «Сучасні технології Майкрософт для навчальних закладів. Еволюція операційної системи Windows 8 та використання хмарних сервісів Office 365 + мережі Партнерство в навчанні». У 2012-2013 навчальному році стан методичної роботи вивчався у 3-ох загальноосвітніх навчальних закладах: Боярському НВК, Журжинецькому НВК, Яблунівському НВК.

Протягом минулого навчального року активно впроваджувався досвід роботи заступника директора Шубиноставської ЗОШ І-ІІІ ступенів Яцентюка Миколи Петровича щодо проведення моніторингу навчальних досягнень учнів за допомогою електронної програми «Завуч», на основі якого проводилась робота з педагогічним колективом щодо підвищення якості знань учнів, досвід роботи Лисянського НВК з проблеми «Вплив методичної роботи на якість знань учнів (директор Мельничук Володимир Миколайович, заступники: Бровченко Ніна Іванівна, Гопик Ольга Іванівна, Чмихал Марія Павлівна).

Активно впроваджувався досвід робіт учителів: історії (Бровченко Ніни Іванівни, Лисянський НВК з проблеми «Інноваційні підходи до використання художньої літератури на уроках історії»), біології (Вихватень Наталії Михайлівни, Лисянська ЗОШ №2 з проблеми «Застосування інноваційних технологій у формуванні творчої особистості учня на уроках біології»), фізики (Котляр Вікторії Миколаївни, Лисянський НВК з проблеми «Розвиток творчої особистості на уроках фізики»), математики Яцентюк Галини Михайлівни, Шубиноставська ЗОШ з проблеми «Інтерактивні технології на уроках математики», Івлєвої Олени Василівни, Журжинецький НВК з проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів на уроках математики»).

Слід відмітити активну роботу з питань інноваційної діяльності педагогічних колективів Лисянського НВК, Лисянської ЗОШ І-Ш ст. №2, Бужанської ЗОШ І-Ш ст., Боярського НВК, Виноградського НВК, Журжинецького НВК, Шубиноставставської ЗОШ І-Ш ст., Чаплинського НВК.

Для активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району функціонують кабінети інформатики, встановлено 324 комп'ютери, придбано 19 мультимедійних проекторів, 14 ноутбуків, обладнано і діє 28 комп'ютерних комплексів, в Боярському НВК, Бужанській ЗОШ І-Ш ст., Виноградському НВК, Смільченецькому НВК - по 2; у Лисянських загальноосвітніх закладах – по 3. Всі загальноосвітні навчальні заклади району і шкільні бібліотеки підключено до Всесвітньої мережі Інтернет, за державні кошти придбано 205 комп'ютерних програм.

Однак, більше 50% комп’ютерної техніки є застарілою, 11 шкіл не підключені до швидкісного інтернету, що не дає можливості використання її для вивчення предметів у відповідності з Державним стандартом. Рубаномостівська ЗОШ та П.-Попівська ЗОШ І ст. мають по 1комп'ютеру, що не забезпечує виконання Державного стандарту в початкових класах.

Методична служба району разом з педагогічними колективами навчальних закладів декілька років поспіль працюють над створенням системи аналізу та моніторингу з усіх напрямів діяльності закладів освіти району. Згідно з річним планом роботи РМК з метою якості контролю викладання та рівня навчальних досягнень проведено контрольні зрізи знань з математики, іноземної мови. Вивчено ефективність впровадження просвітницько-превентивних програм МОН України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» в Почапинському НВК, Шестеринському НВК, Виноградському НВК, Бужанськй ЗОШ, Федюківсюкій ЗОШ, Шубиноставській ЗОШ. Матеріали оформлені довідками та наказами. Результати вивчення заслухано на колегії відділу освіти, засіданні районної методичної ради та обговорено на шкільних методичних об'єднаннях відповідно до фаху, прийнято відповідні рішення.

З метою забезпечення якісної освіти учнів, створення для дітей можливостей ширшого вибору освітніх послуг щодо вдосконалення та поглиблення знань з української мови і літератури, англійської мови, математики, історії та біології з вересня 2012-2013 навчального року на базі Лисянського НВК та Лисянської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 розпочали роботу освітні округи (наказ відділу освіти від 23.08.2012 №276). До послуг учнів на базі Лисянського НВК діє гімназія гуманітарного профілю, поглиблено вивчаються такі предмети, як історія, англійська та німецька мови.

В районі організовано профільне навчання, діють профілі: гуманітарний (Лисянський НВК, Лисянська ЗОШ №2), технологічний (Бужанська ЗОШ, Боярський НВК, Кам’янобрідський НВК, Погибляцький НВК, Яблунівський НВК).

Навчально-виховний процес освітніх закладів у новому навчальному році характеризуватиметься посиленням уваги до викладання природничо – математичних дисциплін, тому з вересня 2013-2014 навчального року розпочнуть вивчати поглиблено математику, географію і біологію в Шубиноставській ЗОШ І-ІІІ супенів, математику, українську мову та літературу – у Почапинському НВК.

Одним із критеріїв методичної діяльності педагогічних колективів і окремих учителів району є результати щорічних виставок «Освіта Черкащини» як на районному, так і на обласному рівнях. За підсумками обласної виставки переможцем ХVІІІ обласної виставки педагогічних технологій «Освіта Черкащини – 2013» визнано Багателю Дмитра Петровича, учителя фізичного виховання Кам’янобрідського НВК, за методичну розробку програми для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів «Шашковий гурток»,.

Лауреатами ХVІІІ обласної виставки педагогічних технологій «Освіта Черкащини – 2013» стали також:

-​ Бровченко Нін Іванівна, учитель історії Лисянського НВК, за навчально-методичний комплекс «Жінки в історії. Княжа доба. 7 клас».

-​ Творча група вчителів математики Лисянського району, керівник Запара Олена Герасимівна, вчителі Свиденко Тетяна Олександрівна, учитель математики Виноградського НВК, Яцентюк Галина Михайлівна, учитель математики Шубиноставського НВК; Івлєва Олена Василівна, учитель математики Журжинецького НВК, Якименко Лариса Марківна, учитель математики Шестеринського НВК, Гончар Валентина Миколаївна, учитель математики Кам'янобрідського НВК, за методичний посібник «Математичні олімпіади: просте і складне поруч».

-​ Харенко Тетяна Олександрівна, учитель світової літератури Виноградського НВК, за навчально-методичний посібник «Пушкін і Україна».

-​ Хапко В.І., учитель образотворчого мистецтва Шубиноставського НВК, за методичний посібник з образотворчого мистецтва для 7 класу «Об’ємно-просторова форма. Архітектура і місто».

Доробки занесені до обласного каталогу передового педагогічного досвіду.

За кращу серію цифрових ресурсів із теми «Математичні ігри» Чередніченко Галину Іванівну, учителя початкових класів Смільченецького НВК нагороджено Дипломом Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Грамотами Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради нагороджено методичне об’єднання вчителів початкових класів Лисянського району, керівник – Куліш Валентина Василівна, за серію цифрових ресурсів із теми «Природа восени», Гордієнко Людмилу Борисівну, учителя початкових класів Лисянської ЗОШ І-ІІІ ст.№2 за серію цифрових ресурсів із теми «Навчання грамоти. Ігри» . Цифрові ресурси розміщені на порталі Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.

Проблема раннього виявлення та навчання талановитої молоді пріоритетна в системі освіти. Від її розв’язання залежить інтелектуальний та економічний потенціал держави. Розуміння освітньої проблеми забезпечує перехід від розвитку обдарованої особистості до формування розвинутого успішного суспільства.

Отже, найважливішим завданням є формування професійної еліти, виявлення та підтримка найбільш обдарованих, талановитих дітей та молоді. Протягом останніх років розвиток дитячої обдарованості є пріоритетним напрямком регіональної освітньої моделі. Виконання заходів районної програми «Обдарована дитина» на період до 2015 року дозволило досягти певних позитивних результатів:

ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з історії - МАЛОВІЧКО Яна, учениця 8 класу Лисянського НВК (вчитель Король Ніні Володимирівна),

ІІІ місце у Всеукраїнському етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка - КОВАЛЬСЬКА Катерина, учениця 9 класу Бужанської ЗОШ (вчитель Чирва Лариса Василівна)

І місце в обласній олімпіаді з історії - МАЛОВІЧКО Яна, учениця 8 класу Лисянського НВК (вчитель Король Ніні Володимирівна),

ІІ місце в обласній олімпіаді з української мови і літератури - Джагінян Гаяне, учениця 11 класу Лисянської ЗОШ №2 (вчитель Слободяник Тетяна Володимирівна),

П місце в обласній олімпіаді з біології - Шаламай Єлизавета, учениця 8 класу Лисянського НВК (вчитель Грушова Людмила Анатоліївна),

Ш місце в обласній олімпіаді з географії - Маловічко Яна, учениця 8 класу Лисянського НВК ( вчитель Баглай Руслана Миколаївна),

Ш місце в обласній олімпіаді з правознавства Уманець Сніжана, учениця 9 класу Лисянського НВК ( вчитель Савінова Світлана Володимирівна),

Ш місце в обласній олімпіаді з правознавства Єжель Оксана, учениця 10 класу Лисянської ЗОШ №2 (вчитель Любчич Тетяна Борисівна),

Ш місце в обласній олімпіаді з німецької мови Горова Алла, учениця 11 класу Шубиноставської ЗОШ (вчитель Прокопенко Надія Федорівна)

Ш місце в обласній олімпіаді з німецької мови Бондаренко Андрій, учень 10 класу Лисянського НВК (вчитель Дзеціна Світлана Іванівна),

Ш місце в обласній олімпіаді з російської мови й літератури Мелашенко Олена, учениця 11 класу Лисянського НВК (вчитель Штанько Галина Іванівна),

Ш місце в обласній олімпіаді з російської мови й літератури Ковальська Катерина, учениця 9 класу Бужанської ЗОШ ( вчитель Носенко Олена Іванівна),

Ш місце в захисті наукових робіт Малої Академії наук , секція українська література, Самелюк Владислава, учениця 10 класу Почапинського НВК (керівник - вчитель української мови та літератури Самелюк Наталія Володимирівна),

Ш місце в захисті наукових робіт Малої Академії наук, секція психологія, Ковальська Катерина, учениця 9 класу Бужанської ЗОШ І-Ш ступенів (керівник - соціальний педагог Ковальська Т.М.),Обласні конкурси:

Обласний етап мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка

І місце - Джагінян Гаяне, учениця 11 класу Лисянської ЗОШ №2

І місце - Ковальська Катерина, учениця 9 класу Бужанської ЗОШ

Обласний етап конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика

І місце - Джагінян Гаяне, учениця 11 класу Лисянської ЗОШ №2Обласний конкурс власної поезії «Я гордий тим, що українець зроду»

І місце - Котляр Ольга, учениця 10 класу Лисянського НВК

І місце - Свиденко Альона, учениця 11 класу Лисянського НВК

І місце - Самелюк Владислава, учениця 10 класу Почапинського НВКОбласний конкурс «ГРАЙЛИВА ВЕСЕЛКА»


Місце

номінації

Учень-призер

П місце

«Художнє читання»

Самелюк Владислава, учениця 10 класу Почапинського НВК(худ.керівник Самелюк Н.В.)

П місце

«Солісти-вокалісти 12-14 років»

Малюк Ірина, учениця 7 класу Вотилівського НВК( художній Керівник Малюк В.М.)

П місце

«Солісти-вокалісти 15-17 років»

Джагінян Гаяне, учениця 11 класу Лисянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2

П місце

«Дуети»

Дует «Глорія» у складі Свиденко Альони та Лясковської Наталіїї, учениць 11 класу Лисянського НВК


Ш місце

Сімейні дуети

дует сестер Вікторії та Лесі Вергуляцьких Боярського НВК

Ш місце

Солісти-вокалісти» 10-12років

Кремінська Юлія, учениця 6 класу Шубиноставської ЗОШ І-Ш ст. (художній керівник Ярошенко В.О.)

Ш місце

Солісти-вокалісти» 15-17 років

Павличук Наталія, учениця 10 класу Бужанської ЗОШ І-Ш ст.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка