Затверджую: Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області В. Д. КовальчукСкачати 106.64 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір106.64 Kb.


ЗАТВЕРДЖУЮ:
Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області
В.Д. Ковальчук
«25» березня 2015 р.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ

правоосвітньої та правовиховної діяльності івано-франківськОГО

навчально-виховного комплексу

«школа-гімназія № 3»

Івано-Франківськ

2015 рік

Головне територіальне управління юстиції

в Івано-Франківській області

Узагальнення позитивного досвіду розроблене

для практичного використання в роботі

навчальними закладами

Упорядник:

Шумська К.І. – головний спеціаліст відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області


Відповідальний за випуск:

Саведчук Н.З. – начальник відділу правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

З метою координації та методичного керівництва правоосвітньої діяльності в навчальних закладах Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області проводяться перевірки стану правової освіти.

Правова освіта - складова частина системи освіти, що полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обовۥязків.

За результатами проведених перевірок, з метою впровадження кращих форм і методів правоосвітньої діяльності, головним територіальним управлінням юстиції було прийнято рішення про розповсюдження серед навчальних закладів досвіду правоосвітньої діяльності Івано-Франківського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія № 3» (надалі – НВК).

Івано-Франківський навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія № 3» створений на підставі рішення Х сесії виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 02.06.2011 року № 207-х.

НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки від 20.07.1995 р. № 217, іншими нормативно-правовими актами та власним Статутом, який затверджений рішенням Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області від 12.06.2014 року № 1431-45.

НВК планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану. План роботи на рік затверджується педагогічною радою НВК і в ньому відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілів навчання, та затверджується управлінням освіти і науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради.

НВК практикується впровадження інноваційних педагогічних технологій, а саме:


 1. Застосування проектних форм  роботи у вивчені іноземних мов.

 2. Використання проектних технологій у вивченні суспільно-природничих дисциплін.

 3. Метод проектів на уроках математики.

 4. Інформаційно-комунікаційні технології (комп’ютерна графіка, цифрові технології).

 5. Використання комп’ютерних проектів у процесі викладання шкільних предметів.

Управління діяльністю школи здійснює директор Іванців Любов Костянтинівна - учитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії; учитель -  методист, відмінник освіти України; стаж педагогічної роботи  - 46 років; стаж керівної роботи на посаді директора – 28років.

Директором НВК систематично здійснюється контроль за організацією правоосвітньої та правовиховної роботи, що підтверджується відповідними наказами. Зокрема, видано такі накази: від 28.10.2013 року № 142 «Про затвердження плану заходів з виконання у 2013 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»; від 06.12.2013 року № 159 «Про проведення Тижня права»; від 01.09.2014 року № 103 «Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів»; від 01.09.2014 року № 104 «Про попередження правопорушень, злочинності і бездоглядності»; від 05.09.2014 року № 121 «Про створення наркологічного поста»; від 22.09.2014 року № 132 «Про забезпечення безпеки учнів та посилення громадського порядку у НВК»; від 05.12.2014 року № 167а «Про проведення Всеукраїнського Тижня права»; від 31.12.2014 року № 186 «Про підсумки проведення Всеукраїнського Тижня права»; від 31.12.2014 року № 185 «Про підсумки рейдів по перевірці відвідування, спізнення та зовнішнього вигляду учнів НВК «Школа-гімназія №3»; від 31.12.2014 року № 187 «Про підсумки роботи гуртків та факультативів».

Питання правоосвітньої роботи, також, обговорювалось на засіданні педагогічної ради, а саме: «Рівень навчальних досягнень учнів з історії, правознавства, художньої культури та християнської етики» (протокол № 3 засідання педагогічної ради школи від 20.05.2014 року).

Заступниками директора з навчально-виховної роботи є: Грекул Галина Іванівна - учитель української мови і літератури, спеціаліст вищої категорії, старший учитель та Прокопів Ганна Іванівна – учитель історії, спеціаліст  вищої категорії, старший учитель.

Дисципліну «Правознавство» в зазначеному закладі читають: • Гос Йосип Михайлович (старший учитель, освіта повна вища, випускник ІФДПІ, 1980 р., спеціальність за дипломом історія, педагогіка);

 • Кукурудз Наталія Олексіївна (освіта повна вища, випускниця Прикарпатського університету ім. В. Стефаника, 1999 р., спеціальність за дипломом історія).

Вчителями «Правознавства» постійно розробляються дидактичні завдання і задачі з основ правознавства, ведуться конспекти занять, формуються тематичні папки, розробляються сценарії, програми заходів правоосвітнього характеру тощо. Усі матеріали по правоосвітній та правовиховній роботі зберігаються на належному рівні в окремих папках.

Позитивним у діяльності НВК є наявність окремого кабінету правознавства, у якому оформлено стенди на правову тематику, розміщено добірки нормативно-правових актів, методичні матеріали та примірники правової літератури. Стенди на правову тематику, також, розміщено в кабінеті історії та у коридорах НВК.

У фонді бібліотеки НВК наявні підручники, навчальні посібники та методична література з правознавства, зокрема: підручники авторів Народовлянського О.Д. (2009 року видання) та Гавриш С.Б. (2010 року видання), «Абетка викладання прав людини» 2006 р., Конституція України для школярів 1998 р., «Конвенція ООН про права дитини» 1997 р., Закон України «Про охорону дитинства» 2005 рік, Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» 2007 рік, Кодекс України про адміністративні правопорушення 2007 р. та ін.

Серед правоосвітніх заходів, що проводяться у НВК, мають місце: тематичне інформування, круглі столи, бесіди, кінолекторії, виставки газет на правову тематику, зустрічі з працівниками правоохоронних органів і юридичних установ, диспути, дискусії, вікторини, години спілкування тощо. З метою забезпечення планового та комплексного підходу до організації правоосвітньої роботи працівниками школи розробляються спеціальні переліки та плани заходів до відзначення свят, акцій, виконання державних програм.

Наказом директора НВК від 01.09.2014 року № 85 утворено факультатив «Основи правознавства». Факультатив викладається серед учнів 10-11 класів. Керівником факультативу є Кукурудз Н.О.

Правовиховна робота в НВК ведеться конструктивно, організовано, дієво. Так, НВК ведеться контроль за відвідуванням учнями занять, зокрема ведеться шкільна документація (журнал обліку відсутніх учнів, класні журнали, письмові пояснення батьків, медичні довідки), здійснюються моніторинги відвідування учнями уроків.

Щодня класні керівники у класних журналах заповнюють сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбивають підсумки відвідування учнями занять. Крім того, кожного дня черговий клас та черговий вчитель відмічає учнів, які запізнились на уроки.

Кожного тижня узагальнена інформація відвідування учнями занять подається до управління освіти. Постійно проводиться звірка довідок виданих учням лікарями по хворобі.

Слід зауважити, що учні НВК на обліку в кримінальній міліції не перебувають. На внутрішкільному обліку перебувають двоє учнів.

З даними учнями проводиться низка правовиховних заходів, зокрема: вивчення індивідуальних особливостей учнів, які стоять на внутрішкільному обліку; виявлення труднощів у навчанні (бесіди з вчителями, діагностика пізнавальних процесів); обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів; бесіди з учнями та їх однокласниками; бесіди з батьками; бесіди з класними керівниками; врахування інтересів учня та залучення його до суспільно-корисної діяльності колективу класу; співпраця з працівниками служби у справах дітей, МЦСССДМ.

Важливу роль в правовиховній роботі відіграє Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх (далі – Рада), до складу якої входять: директор НВК, практичний психолог, заступник директора НВК з навчально-виховної роботи, педагог-організатор, голова методичного об’єднання класних керівників, голова учнівського самоврядування НВК та соціальний педагог.

Рада створена наказом директора НВК від 01.09.2014 року № 103 «Про створення комісії з попередження правопорушень серед учнів» та організовує свою роботу згідно Плану роботи Ради на навчальний рік.

Рада розглядає питання соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед школярів. На засіданнях розглядаються питання аналізу стану правопорушень серед учнів, відвідування ними шкільних занять, умов проживання дітей у кризових родинах з метою прийняття заходів, направлених на надання допомоги дітям.

В НВК діє учнівське самоврядування, яке бере участь в правоосвітній та правовиховній роботі.

Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність відповідно до затвердженого директором НВК Статуту учнівського самоврядування НВК та плану роботи Ради учнівського самоврядування на навчальний рік.

Найвищим органом Учнівського Комітету є Загальношкільна Конференція учнівського самоврядування.

Учнівський Комітет школи – найвищий законодавчий орган учнівського самоврядування. Учнівський Комітет очолює Голова, який пропонує кандидатуру заступника.

Також, Учнівським Комітетом обирається секретар, Депутат до Міської Ради Учнівського Самоврядування, Голови Комісій (адміністрація Учнівського Комітету).

Адміністрація Учнівського Комітету складається з комісії дисципліни і порядку, комісії з питань чергування учнів, комісії з організації дозвілля, комісії прес-центру, навчальної комісії, комісії благодійної діяльності.

Не залишається поза увагою й налагоджений тісний зв’язок дирекцією НВК, класними керівниками та соціальним педагогом із батьками учнів.

У роботі з батьками використовується цілий ряд форм роботи (збори, бесіди, конференції, усні журнали, диспути, дискусії, зустрічі, конференції, дні відкритих дверей, презентації, клуби, консультації, семінари, турніри, конкурси, лекторії, виставки, дослідження та ін.) та форм педагогічного всеобучу батьків (збори, конференції, бесіди, диспути, «круглі столи», лекторії, рольові ігри, семінари, домашні завдання, дискусійні клуби, батьківський ринг, тестування, анкетування, аукціони, азбуки сімейного виховання, практичні заняття, консультації, відкриті уроки, вечори та ін.).

Також, директором НВК затверджено План роботи батьківського всеобучу на 2014-2015 н.р.

За результатами проведених батьківських зборів класними керівниками складаються протоколи батьківських зборів.

НВК налагоджена співпраця з підрозділом кримінальної міліції у справах дітей, Прикарпатським факультетом Львівського державного університету внутрішніх справ та Всеукраїнською Благодійною організацією «АСЕТ». Зокрема, проведено такі заходи: • 14.05.2013 року лекція викладача Прикарпатського факультету Львівського державного університету внутрішніх справ для учнів НВК на тему: «Попередження правопорушень серед дітей та молоді»;

 • 19.03.2014 лекція викладача Прикарпатського факультету Львівського державного університету внутрішніх справ для учнів старших класів НВК на тему: «Попередження правопорушень серед дітей та молоді»;

 • 28.11.2014 лекція - бесіда капітана КМСД для учнів 2А(6) класу на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Права та обов’язки учнів»;

 • 09.12.2014 лекція - бесіда капітана КМСД для дітей, які стоять на внутрішкільному обліку та потребують профілактики на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Права та обов’язки учнів».

Слід відмітити, що школою укладено Типову угоду про співпрацю підрозділу кримінальної міліції у справах дітей та навчального закладу; Договір про співпрацю між Всеукраїнською Благодійною організацією «АСЕТ» та НВК.

Позитивним у роботі НВК є формування підтверджуючих документів проведених правоосвітніх заходів, завдяки чому можна визначити тематику проведеного заходу та за участю кого даний захід був проведений.

НВК, також, проводиться робота спрямована на виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 року № 992/2001, та обласної програми правової освіти населення на 2011-2015 роки, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 10.01.2011 р. № 5.

Зокрема, систематично проводиться Всеукраїнський тиждень права, в рамках якого у 2014 -2015 н.р. організовано: • тематичне інформування на тему: «Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1998 р. та її значення»;

 • покласні виховні години на тему: «Права дитини – очима дитини»;

 • бесіда з учнями 11-х класів на тему: «Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 р. – Конституція дитини»;

 • гра-імітація з учнями 9-х класів на тему: «Життя в новій державі»;

 • круглий стіл на тему: «Сім’я та права дитини»;

 • виховні години на теми: «Всі діти мають права», «Знай права – виконуй обов’язки»;

 • психолого-педагогічна бесіда з дітьми, схильними до правопорушення на тему: «Твоя відповідальність»;

 • кінолекторій. Перегляд документального фільму «Діти за гратами»;

 • виставка газет на правову тематику;

 • зустріч школярів з працівниками правоохоронних органів;

 • виставка на правову тематику в шкільній бібліотеці.

Враховуючи вищенаведене слід відзначити, що правоосвітня та право- виховна робота Івано-Франківського навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія № 3» організована за принципом комплексного підходу, який передбачає набуття учнями достатнього обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації своїх прав та обов’язків. Такий позитивний досвід роботи може бути прикладом і поширюватись серед інших навчальних закладів.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка