Затверджую погодженоСторінка1/12
Дата конвертації21.03.2016
Розмір2.4 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Завідувач дошкільного Начальник управління освіти

навчального закладу № 51 адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради

______________ В. В. Кащук ___________ Ю.Г.Башкірова

«___»___________2014 р. «___»___________2014 р. р.«Погоджено»

Начальник управління

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради

______________ Ю.Г. Башкірова

«___»___________2011 р.
ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №51

комбінованого типу

Харківської міської ради»


на 2014/2015 навчальний рік
СХВАЛЕНО

педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу № 51

протокол №­1 від 29.08.2014


ХАРКІВ


Зміст плану1.

І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2013/2014 навчальний рікІнформаційна картка

4
Пріоритетні завдання на 2014/2015навчальний рік

54
Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі

54

2.

ІІ. Методична робота з кадрами2.1. Підвищення педагогічної майстерності

57
2.2. Удосконалення професійної творчості

63
2.3. Педагогічні ради

65
2.4. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

73

3.

ІІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей

82

4.

ІV. Організаційно – педагогічна робота4.1. План роботи з батьками

85
4.2. Взаємодія дошкільного навчального закладу із загально – освітніми навчальними закладами

98
4.3. План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою

102

5.

V. Робота методичного кабінету5.1. Організаційно – методична робота

105
5.2. Перспективний педагогічний досвід

115

6.

VІ. Адміністративно – господарська діяльність6.1. План адміністративно – господарчої роботи

117
6.2. Виробничі наради

122
6.3 Загальні збори колективу

124

7.

VІІ. Додатки7.1. Медична робота

127
7.2. Фізкультурно-оздоровча робота

134
7.3. Проведення свят та розваг, театральних дійств

145
7.4. Робота психологічної служби

150

7.5. Корекційна робота в спеціальних групах

для дітей з порушеннями зору166

7.6. Соціальний захист дітей пільгових категорій

169
7.7. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

172
7.8. Виконання програми «Комп’ютеризація та інформатизація закладів освіти»

182
7.9. Навчальний план

184


РОЗДІЛ 1.

АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційна картка

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51 комбінованого типу Харківської міської ради» Харківської області розташований за адресою 61103, Харківська область, Дзержинський район, м. Харків, вул. 23 Серпня, 47-Б., тел. 343-41-33. Розрахований на 180 місць. В 2013/2014 році всі групи здійснювали навчально-виховний процес за Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».


Відомості

Показники

1.

Мова навчання


українська

2.

Кількість груп усього


12

раннього віку


2

дошкільні

із них:

9

спеціальні групи для дітей з порушенням зору


4

групи загального розвитку


5

3.

Режим роботи груп:
9 годин


9

10,5 годин


1

12 годин


2

4.

Кількість вихованців

218

5.

Кількість працівників усього


52

педагогічний персонал


23

обслуговуючий персонал


29

ДНЗ №51 протягом навчального року функціонував у відповідності зі Статутом.

Педагогічним і обслуговуючим персоналом ДНЗ укомплектований не повністю.
Склад педагогічного колективу:
з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпра-цівників

Освіта

Педаго-гічні праців-ники (стаж роботи до 3-х років)

середня

спеці-альна

бакала-ври

вища

1.

Завідувач

11
2.

Вихователь-методист

11
3.

Вихователі

17

4
13
4.

Музичні керівники

22

1

5.

Вчителі-дефектологи

11
6.

Практичний психолог

11


23

4
19

1


Освітній та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

Аналіз освітнього рівня педагогів:

з повною вищою – 19 педагогів;

з середньою спеціальною - 4 педагоги.
Аналіз якісного та кількісного складу педагогічних кадрів

Всього педагогічних

працівників

Освіта

Категорії

Повна вища

У % відношенні

Середня спеціальна

У % відношенні

Звання«Виховательь-методист»

Звання «Старший вихователь»

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст з в/о

Спеціаліст

23

19

83%

4

17%

3

1

6

4

1

6

4


Аналіз професійного рівня:

звання «Старший вихователь» - 1 педагог; звання «Вихователь-методист» - 3 педагога;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» - 6 педагогів;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст І категорії» - 4 педагоги;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії» - 1 педагог;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст з вищою освітою» - 6 педагогів;

з кваліфікаційною категорією «спеціаліст» з 9 тарифікаційним розрядом - 4 педагоги;

Фаховий рівень педагогів:Аналіз роботи закладу протягом 2013/2014 навчального року здійснювався за такими блоками:
І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.

Вид діяльностіПланова кільк. педагогів

Фактична

кільк.


педагогів

%


1.

Курси підвищення кваліфікації

7

5

71

2.

Атестація

6

6

100

3.

Самоосвіта

23

23

100

4.

Участь у роботі творчої групи

8

8

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

23

23

100

Впродовж 2013/2014 н.р. педагогічний колектив закладу працював над наступними завданнями:

1. Підвищення мовної та мовленнєвої компетенції дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та концептуальних положень Програми «Українське дошкілля».

2. Підвищення рівня якості освіти через активне запровадження педагогами інноваційних освітніх технологій, широке використання інформаційних технологій в роботі з дітьми та батьками.

3. Забезпечення сучасних належних умов для розвитку дітей з вадами зору, враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер зорових відхилень; удосконалення корекційно-компенсаторної роботи по збереженню, поліпшенню та відновленню зорових функцій.

На виконання даних завдань спланована чітка, системна робота, яка спрямована на підвищення професіоналізму, що акумулює інтерес фахівця до педагогічної діяльності, зростання його компетентності у питаннях виховання, глибокі теоретичні та практичні знання дитячої психології.Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань педагогічних рад:

 • за темою «Освіта в Україні: курс на ефективне використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій», яка допомогла визначити загальні теоретично-практичні підходи щодо розроблення та впровадження в умовах ДНЗ сучасних інноваційних технологій, підвищити рівень теоретично-практичних знань з даної теми, впроваджувати нові педагогічні технології та методики в освітній процес через широке використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з дітьми та батьками;

 • за темою «Розвиток мовленнєвої творчості дітей через різні розділи Програми» (впровадження інтерактивної технології Інтервізія), яка допомогла визначити загальні підходи щодо формування мовленнєво-компетентного дошкільника, інформування про використання різноманітних технологій для активізації необхідного рівня мовленнєвого розвитку з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій як ефективного засобу формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення.

Слід відмітити результативність наступних форм методичної роботи:

 • семінару-практикуму за темою «Організаційно – методичні аспекти впровадження Програми «Українське дошкілля», учасники якого змогли більш детально познайомитись з концептуальним положенням, змістом та структурою нової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», узгодження змісту освітнього процесу за БКДО і програмою, розглянути питання планування змісту освітньої діяльності впродовж дня з урахуванням освітніх ліній БКДО і концептуальних положень програми «Українське дошкілля». За рекомендаціями семінару вихователем-методистом Шинкевич О.В. була розроблена пам’ятка для вихователів « Педагогічна шпаргалка» , як методичний путівник для педагога в умовах упровадження нової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

 • інтерактивного семінару за темою «Нетрадиційні засоби розвитку мовлення та творчості дошкільнят», під час якого учасники семінару мали змогу поділитися досвідом роботи щодо ефективності використання нетрадиційних форм роботи з мовленнєвого розвитку. За рекомендаціями семінару вихователь-методист вручила педагогам «Мовленнєві пам’ятки-порадниці»;

 • семінару за темою «Інформаційно-комунікаційні технології як чинник підвищення якості освіти», на якому в цікавій ігровій формі ( «Інтелектуальна розминка», створення сторінок електронної газети «Я в житті дитячого садка», інтерактивної вправи «Мої ноу-хау») педагоги опрацьовували питання про ІКТ, як ефективного засобу підвищення якості освіти.

 • ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять. Протягом 2013/2014 навчального року на високому методичному рівні були проведені заняття:

- «У нас сьогодні гості» (трудове виховання), вихователь Козинська Н.М;

- «Озирнемось ми довкола, світ, який ти кольоровий» (сенсорно-пізнавальний розвиток), вихователь Руденко К.Д;

- «Допоможемо Лунтику намалювати весну» (художньо-естетичний розвиток, вихователь Медведюк Г.В.);

- «Мандрівка до далекої зірки» (інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку, з використанням ІКТ ), вихователь Ковальова О.С. • творчою групою дошкільного закладу було розроблено методичний посібник «Творчість Т.Г. Шевченка - дітям», який був представлений на XXІ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей і технологій і отримав Диплом І ступеня; Дипломом ІІ ступеня нагороджений методичний посібник «Емоційно-моральний розвиток дітей старшого віку», авторами якого є О.М. Гриценко та О.В. Шинкевич.

Методичний посібник «Творчість Т.Г.Шевченка – дітям» був представлений на обласному семінарі методистів районних відділів управління освіти Харківської області та керівників районних методичних об’єднань. Даний методичний посібник буде представлений на VІ Міжнародному фестивалі інноваційних педагогічних технологій в м. Черкаси у вересні 2014 року.

 • для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами «Організація життєдіяльності дітей у контексті реалізації завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», «Вплив інформаційного простору на формування особистості дитини», «Ефективність використання нетрадиційних форм роботи, спрямований на мовленнєвий розвиток дитини»;

 • стимулюванням творчої та інноваційної активності педагогів стали фахові конкурси «Ми в житті дитячого садка» ( на кращу електронну презентацію із життя педагогів та вихованців ДНЗ), «Мовленнєві ігрові родзинки для кожної дитинки» (на кращу авторську мовленнєву дидактичну гру у програмі PowerPoint). Слід зазначити проявлену творчість педагогів Кузнецової Т.М., Ковальової О.С., Зимальової О.О., Петронюк Т.В. в підготовці та проведенні цих конкурсів.

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району й міста. На базі ДНЗ на високому рівні було проведено міський семінар для методистів районних методичних центрів, керівників районних методичних об’єднань вихователів методистів за темою «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у дошкільному навчальному закладі» на якому учасники семінару мали можливість ознайомитися з системою роботи ДНЗ №51 щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій. Під час проведення семінару педагоги ДНЗ провели:

- майстер-клас для вихователів (вихователь Ковальова О.С) за темою «Нові підходи до формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку шляхом використання ТРВЗ-технології»;

- інтерактивні вправи (вихователь Яковенко О.М.) зі слухачами семінару за темою «Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку шляхом організації пошуково-дослідницької діяльності»;

- «Аукціон педагогічних ідей» (вихователь Щетиніна В.О.) за темою «Пошук ефективних методів виховання гуманістичних цінностей у дітей з особливими потребами в процесі використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського»

Перераховані заходи допомогли колективу на належному рівні вирішувати головні завдання річного плану роботи.

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: Кащук В.В., Нарожна З.В. - музичні керівники, Григор’єва В.О. – практичний психолог, Гриценко О.М. – вчитель-дефектолог, КозинськаН.М. – вихователь (курси підвищення кваліфікації при ХАНО) ; вихователі Зюбіна Ю.А., Длубовська О.О., Зимальова О.О., Кузнецова Т.М., Гудзенко О.І., Баданова С.В., Ковальова О.С (методоб’єднання для вихователів дошкільних груп); Руденко К.Д., Завада О.В., Козинська Н.М., Петронюк Т.В. (методоб’єднання для вихователів груп раннього віку); музичні керівники Нарожна З.В., Наджибі Л.В. (методичне об’єднання для музичних керівників); завідувач Кащук В.В. та вихователь-методист Шинкевич О.В. (районні семінари для керівників); старша медична сестра Базій І.В., медсестра Авер’янова Л.В. (районні семінари для медичних сестер).

Протягом 2013/2014 навчального року було атестовано 6 педагогів: Ковальова О.С. (підтверджено відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «Вихователь-методист»), Нарожна З.В. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»), Григор’єва В.О. ( присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»), Козинська Н.М., Руденко К.Д., Медведюк Г.В. ( (підтверджено відповідність 9-ому тарифному розряду).

Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань,

визначаємо, що педагоги закладу працюють систематично та досягли

певних результатів. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою

реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості

фізичного, інтелектуального, вольового та морально-духовного розвитку

вихованців.

Протягом року в ДНЗ здійснювалась певна робота методичної служби

з самоосвіти педагогів. Чітко окреслено 2 основні напрямки роботи педагогів

з самоосвіти:

- самоосвіта педагогів з різних аспектів життєдіяльності дітей;

- поглиблена індивідуальна робота над науково-методичною темою.

Обрані педагогами теми для поглибленої роботи є актуальними на

сучасному етапі модернізації дошкільної освіти:


ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Ковальова

Олена


Сергіївна

Пошук нових підходів в процесі формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку

2

Длубовська

Олена


Олександрівна

Театралізована і креативна діяльність дошкільників

3

Яковенко

Оксана


Миколаївна

Організація пошуково-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку

4

Руденко

Катерина

Данилівна


Сенсорне виховання, як засіб розвитку

пізнання дітей раннього віку
5

Кайнова

Олена


Анатолівна

Валеологічне виховання

6

Охріменко

Ольга


Олексіївна

Економічне виховання

7

Кузнецова

Тетяна


Миколаївна

Слобожанщина – мій край коханий

8

Медведюк

Галина


Володимирівна

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку шляхом використання нетрадиційних технік в малюванні

9.

Брюзгінова

Валентина

Володимирівна


Логіко-математичний розвиток

10.

Завада

Ольга


Володимирівна

Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ

11.

Щетиніна

Вікторія

Олександрівна


Пошук ефективних методів виховання гуманістичних цінностей у дітей дошкільного віку в процесі використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського

12.

Зимальова Олена Олександрівна

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з дітьми дошкільного віку

13.

Петронюк Таміла Володимирівна

Розвиток зв’язного мовлення дітей раннього віку засобами українського фольклору

З метою підвищення ефективності самоосвіти протягом кількох років продовжувалось впровадження в практику роботи педагогів зошит з самоосвіти - «Щоденник із підвищення професійного рівня».

Окрім самоосвіти в ДНЗ використовувались й інші форми підвищення науково-теоретичного рівня педагогів: відвідування методичних об’єднань, педагогічних майстерень, майстер класів на базі ДНЗ району, вивчення прогресивного педагогічного досвіду з актуальних проблем дошкільної освіти засобами Інтернет-ресурсів.

Упродовж року методична служба ДНЗ значну увагу приділяла виконанню Закону України «Про мови» та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови. З цією метою в закладі було проведено систему відповідних заходів щодо вдосконалення професійної майстерності педагогів з питань вивчення рідної мови, підвищення мовленнєвої компетентності дітей: педагогічна рада за темою «Розвиток мовленнєвої творчості через різні розділи програми» (лютий 2014 р.), консультація «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку засобами музичної діяльності» (лютий 2014 р.), інтерактивний семінар за темою «Нетрадиційні засоби розвитку мовлення та творчості дошкільнят», колективний перегляд інтегрованого заняття «Мандрівка до далекої зірки» (з пріоритетом мовленнєвого розвитку з використанням ІКТ (листопад 2013 р., вихователь Ковальова О.С.).

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою: із 23 педагогів 12 мають високий рівень, 9 – достатній і 2 – середній.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», «Дитячий садок. Управління», «Дошкільний навчальний заклад», «Пізнайко», «Практика управління закладом освіти»«Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Музичний керівник», «Методична скарбничка вихователя».

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-мето­дичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники: • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;

 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

 • високий рівень вихованості та розвитку дітей;

 • сприятливий психологічний клімат у колективі;

 • проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ: розроблено та виготовлено портфоліо ДНЗ у відповідності до сучасних вимог, оновлено сайт ДНЗ

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

 1. Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

 2. Не організовано та не проведено конкурс професійної майстерності педагогів ДНЗ «Міс Педмайстерність».

 3. Не організована просвітницька робота з батьками щодо зміцнення статусу української мови як державної, формування мовленнєвої культури дітей.

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2014/2015 навчальний рік є:

 1. Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів з питань самоосвіти

 2. Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

 3. Забезпечити методичний супровід проведення конкурсу професійної майстерності педагогів ДНЗ «Міс Педмайстерність».

 4. Організувати методичний супровід просвітницької роботи для батьків щодо зміцнення статусу української мови як державної, щодо вивчення рідної мови, формування мовленнєвої культури дітей.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка