Затверджую погоджено



Сторінка4/12
Дата конвертації21.03.2016
Розмір2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

- складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список, розподілений за роками народження, який щорічно оновлюється та доповнюється;

- складено заходи щодо роботи з сім’ями дітей, які не відвідують дошкільні заклади.

Педагогами ДНЗ постійно проводилась роз’яснювальна робота серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого віку дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах. З цією метою розповсюджувались серед батьків пам’ятки «Значення дошкільного періоду в загальному розвитку дитини» та проводились презентації дошкільного навчального закладу для мешканців мікрорайону. Крім цього діти мікрорайону, які не охоплені дошкільною освітою, та їх батьки запрошувались на масові заходи, що проводились на базі ДНЗ: Дні відкритих дверей, святкові ранки, вистави, спортивні розваги та змагання.



Але суттєвим недоліком в роботі з неохопленими дітьми є те, що в ДНЗ не впроваджувались різноманітні форми здобуття дітьми дошкільної освіти (групи короткотривалого перебування дітей, групи вихідного дня тощо).

VІІ блок: Соціальний захист дітей пільгових категорій

Дошкільний навчальний заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Наказом по дошкільному закладу від 02.09.2013 №70 «Про призначення громадського інспектора з охорони дитинства по ДНЗ №51» призначено громадським інспектором Шинкевич О.В., вихователя-методиста. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться своєчасно та у повній мірі під час проведення нарад при завідувачеві, батьківських зборів, бесідах та консультаціях до відома батьків і педагогів.

Григор’єва В.О., практичний психолог, Шинкевич О.В., громадський інспектор, здійснювали супровід дітей та родин за різними напрямками соціального захисту дошкільників. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2013 року було проведено соціальне опитування сімей. Складено банк даних дітей пільгових категорій. Дошкільний навчальний заклад працює з багатодітними родинами як такими, що мають на утриманні троє дітей. У закладі перебувало на обліку 1 багатодітна родина


Категорія дітей

Назва закладу

КЗ «ДНЗ № 51»



початок навчального року

кінець навчального року

дітей-сиріт

-

-

дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування

-

-

дітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135

-

-

дітей, що виховуються лише батьком

-

-

дітей з малозабезпечених родин

-

-

дітей з багатодітних родин

1


1

дітей-інвалідів

-

-

дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

-

-

дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

-

-

Напівсиріт

-

-

Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту. Сім’ї надавались консультації практичного психолога та лікаря. Для категорії цих дітей організовано пільгову оплату за харчування, розроблено та впроваджується ряд заходів: благодійна допомога до Дня захисту дитини, подарунки до Нового року, безкоштовні білети до лялькового театру, виготовлення подарунків дітьми старших груп до свят, організація Днів народження, організація Свята Матері. Вихователь-методист провела засідання постійно діючого проблемного семінару для вихователів «Права дитини». Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів. Однак, недостатньо матеріалів з даного питання в батьківських куточках.

VІІІ блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Упродовж року вивчався стан здоров’я дітей і динаміка пізнавальної активності з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико – педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

Джерелом одержання інформації були поглиблені медогляди та анкетування батьків для оцінки стану здоров’я дітей. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори, впливають на здоров’я дітей, розроблені рекомендації стосовно загартування дітей.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчені старші медичні сестри Базій І.В. (загальний стаж – 32, стаж роботи на посаді – 2,5 роки), Авер’янова Л.В. (стаж роботи на посаді – 34 роки) та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки № 4 Верещагіна Ганна Володимирівна.

Однак, медичний кабінет недооснащено:


 • динамометром ручним;

 • набором скіаскопічних лінійок;

 • поліхроматичними таблицями для дослідження кольоровідчуття;

 • маскою гумовою лицьовою.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні сестри, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.
Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану

здор.


Кільк.

показн.

Група здоров’я

Група здоров’я


Фізичний розвиток



І


ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

дітей (2013/2014 н.р.)



114

99

5

128

85

5

209

7

2

%

52,3

45,4

2,3

58,7

39

2,3

95,8

3,2

1

Кількість

дітей (2012/2013 н.р.)



115

100

3

110

106

2

215

2

1

%

52,7

45,8

1,5

50,5

48,6

0,9

98,6

0,9

0,5

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

У 2013/2014 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становить 4,9; 2012/2013 навчальний рік – 4,7.

Кращим відвідування дітей було у групі старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) №6 (вихователь Брюзгінова В.Г.). Менше відвідування було у групах раннього віку (3-й рік життя) №1 (вихователі Петронюк Т.В., Руденко К.Д.) та в групі молодшого дошкільного віку №3 (вихователі Завада О.В., Козинська Н.М.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.



Відомості звітів на кінець навчального року узагальнені в таблицях 1-7.
Таблиця 1. Списочний склад дітей





2013/2014

2012/2013

Всього

218

218

До 3-х років

37

49

З 3-х до 6-ти років

181

169


Таблиця 2. Відвідування за навчальний рік





2013/2014

2012/2013

Всього

27570

29966

До 3-х років

4628

6130

З 3-х до 6-ти років

22942

23836



Таблиця 3. Пропуски загальні





2013/2014

2012/2013

Всього

20808

24460

До 3-х років

3450

5991

З 3-х до 6-ти років

17358

18469



Таблиця 4. Пропуски за лікарняними





2013/2014

2012/2013

Всього

407

339

До 3-х років

109

85

З 3-х до 6-ти років

298

254


Таблиця 5. Інші пропуски





2013/2014

2012/2013

Всього

20401

24121

До 3-х років

3341

5906

З 3-х до 6-ти років

17060

18215


Таблиця 6-1. Порівняльні дані захворюваності


Рік

Число д/днів відвідування

Число д/днів пропущених

Пропущено по хворобі

Показник захворюваності на 1000

Всього

До 3-х років

Всього

До 3-х років

Всього

До 3-х років

З 3-х до 6-ти років

Всього

До 3-х років

З 3-х до 6-ти років

2013/2014

27570

4628

20808

3450

407

109

298

207,4







2012/2013

29966

6130

24460

5991

339

85

254

307,3

346,9

295,8


Таблиця 6-2. Порівняльні дані захворюваності на 1000


Рік

Випадків ГРВІ

Випадків грипу

Випадків ГГЕК

Випадків бронхіту

Випадків пневмонії

Випадків ангіни

Випадків

вітряної віспи



Інші випадки

2013/2014

207,4




3










9

10

2012/2013

206,4
















7

13


Таблиця 7. Випадки захворювань





Рік

Випадків ГРВІ

Випадків грипу

Випадків ГГЕК

Випадків бронхіту

Випадків пневмонії

Випадків ангіни

Випадків

вітряної віспи



Інші випадки

Всього:


2013/2014

45




3










9

10

2012/2013

45
















7

13

До 3-х років

2013/2014

8




1










1




2012/2013

18
















1

3

З 3-х до 6-ти років

2013/2014

37




2










8

10

2012/2013

27
















6

10

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради (лютий, травень), на семінарі-практикумі (грудень), на консультаціях для вихователів (листопад, грудень, квітень), загальних батьківських зборах (травень), виробничих нарадах (листопад, лютий, травень).

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики. В кожній групі обладнано куточки «Юний пожежник» і «Обережно — вулиця», проведена розвага «Пригоди неслухняного козеняти», оформлені папки-пересувки з рекомендаціями для батьків щодо безпеки життєдіяльності дітей. В методичному кабінеті зібрано відеофільми та діафільми, створено картотеку літературного матеріалу за темою.

Виходячи із вищезазначеного та з метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільниками з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей від негативних впливів довкілля та життя у надзвичайних ситуаціях, удосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків, з 26.05.2014 по 30.05.2014 (наказ №41по ДНЗ №51 від 15.05.2014) був організований та проведений «Тиждень безпеки дитини».        

Кожен день тижня ми присвятили певній темі:


 • Перший день тижня «День здорової дитини»

Мета: сприяти усвідомленню дітьми цінностей власного здоров’я та здоров’я інших людей.

1. Проведені заняття за темою «Бережи здоров'я змалку» у всіх вікових групах ;

2. Проведені спортивне змагання «Ми сміливі та спритні» між дітьми груп 6-го року життя №4 і №9, спортивна розвага «Найспритніший» між дітьми груп 6-го року життя №5 і №6;

3. Проведені бесіди, розглядання ілюстрацій, відгадування загадок, читання творів художньої літератури за темою «Що таке здоров'я» упродовж дня у всіх вікових групах ДНЗ;



 • Другий день тижня «День обережної дитини»

Мета: формування у дітей обережної поведінки в різних ситуаціях.

1. Проведені заняття-тренінги за темою «Вмій казати НІ» (з моделюванням ситуацій практичних дій) в групах 5-го та 6-го року життя; заняття за темою «Ми здорові і веселі – бо уважні й обережні» в групах 4-го року життя.

2. Проведена вікторина за темою «Будь обережним» (правила поведінки на вулиці, в транспорті, поводження з електроприладами) під час прогулянки з дітьми всіх вікових груп;

3. Проведена фізкультурна розвага за темою «На пташиному подвір’ї» (пожежна безпека) з дітьми груп 5-го року життя №10, №11;

4. Проведений огляд стану виконання педагогічними працівниками та дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході огляду виявлено:

- у закладі на всіх вікових групах створені і забезпечені умови для збереження здоров’я і безпечного перебування дітей;

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками;

- закріплені меблі;

- стан освітлення відповідає нормам;

- посуд відповідає вимогам;

- миючі засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях;

- їжа з харчоблоку переноситься до груп у закритому кришками посуді;

- всі меблі марковані;

- всі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають як діяти у випадку пожежі, дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, дотримуються інструкцій з організації охорони із життя, здоров’я дітей в дошкільному навчальному закладі;

- рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей відповідає вимогам Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» відповідно до віку дітей;

- педагоги закладу ефективно співпрацюють з батьками, проводять профілактичну роботу щодо пропаганди знань про організацію безпеки життєдіяльності: на всіх групах в батьківських куточках розташований наочний просвітницький матеріал, використовують папки-пересувки, ширми, щомісячно оновлюється матеріал на батьківських стендах, проводяться групові і індивідуальні бесіди, консультації, на батьківських зборах обов’язково розглядаються питання попередження дитячого травматизму, безпеки дитини.



 • Третій день тижня «День самостійної дитини»

Мета: залучати дітей до активної участі в різних ситуаціях: приготування сніданку, за дверима чужа людина, бесіда по телефону та вироблення правильної системи дій в цих ситуаціях.

1. Проведені тренінги за темою «Один дома», «Захисти себе сам» в усіх вікових групах.

2. Проведена спортивна розвага за темою «Школа дорожніх знаків» в групах 6-го року життя під час прогулянки.

3. Показ лялькової вистави за темою «Казка навчає» для дітей 3-го та 4-го року життя.

4. Проведені практичні відпрацювання заходів з евакуації дітей з приміщення «Увага, небезпека».


 • Четвертий день тижня «День обізнаної дитини»

1. Проведені ігри-бесіди за темою «Стихійні лиха» з дітьми 6-го року життя груп №4, №5.

2. Проведення комбінованої естафети «Допомога друзям» під час прогулянки з дітьми 5-го року життя груп №10, №11, №12.

3. Проведена театралізована розвага за темою «Поїздка до бабусі» з дітьми 6-го року життя груп №6, №9.


 • П’ятий день тижня «День дбайливих батьків»

Мета: ознайомити батьків з усіма досягненнями, які здобули діти за тиждень

1. Проведений круглий стіл за темою «Безпека життєдіяльності дитини».

2. Проведено відкрите заняття-тренування за участю батьків і дітей групи №9 «Увага! Всім!»

3. Підведені підсумки конкурсу малюнків за темою «Безпечний дивосвіт», переможцями якого стали роботи вихованців та батьків груп №4, №5, №11.

Впродовж тижня велася робота з батьками через: групове та індивідуальне консультування, інформацій листи, залучення батьків до  роботи ДНЗ з цього питання, стенди по безпеці життя, організовувались виставки робіт батьків та їх дітей.

В плануванні, організації, участі в заходах, присвячених «Тижню безпеки дитини» приймали активну участь: вихователі, музичні керівники, помічники вихователів та інші спеціалісти.


Організація харчування дітей

Організація харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» ст.35, Інструкції з організації харчування у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. №298/227, враховуючи зміни, внесені спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 26.02.2013 №202/165 та іншої нормативної бази: постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року № 1591,  «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329), «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернат них навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 202.

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному закладі, а саме:


  • відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;

  • прийому продовольчої продукції гарантованої якості;

  • збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів;

  • дотриманню технології приготування їжі;

  • складанню перспективного меню;

  • організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та грошовими нормами;

У дошкільному навчальному закладі було встановлено 3-х разове харчування. Вартість харчування однієї дитини в день складала у 2013 року 9 гривень (4 гр.- сплачували батьки, а 5 гр.- держава), а з 2014 року - 10 грн. гривень (5,00 гр.- сплачували батьки, а 6,00 гр.- держава), 50 % вартості сплачували діти з багатодітних сімей.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Вартість харчування коливалася у межах від 7,42 гривень до 11,46 гривень на одну дитину. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів.



Дані про пільгове харчування

з/п

Вікова група

Діти з багатодітних сімей

початок навчального року

кінець навчального року

1

група № 1







2

група №2

1

1

2

група № 3







3

група № 4

1

1

4

група № 5







5

група № 6







6

група № 7







7

група № 8







8

група № 9







9

група № 10







10

група № 11







11

група № 12










всього

2

2

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:



Енергетична цінність продуктів харчування




Показники

ясла

сад

план

факт

%

план

факт

%

Білки

46,6

29,0

62,2

68,1

40,7

60

Жири

45,6

28,6

62,7

71,7

45,0

62,7

Вуглеводи

167,6

101,3

60,4

239,2

145,1

60,6

Енергоцінність

1267

801,6

63,2

1874,8

1015,5

54,2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка