Затверджую погодженоСторінка5/12
Дата конвертації21.03.2016
Розмір2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Харчування здійснювалось згідно з примірним двотижневим меню, погодженим з Держепідемслужбою м.Харкова та затвердженим керівником дошкільного закладу. Наказом по дошкільному закладу від 08.01.2014 року №6 «Про організацію харчування дітей у 2014 навчальному році» сестра медична старша Авер’янова Л.В. була призначена відповідальною за організацію харчування дітей в ДНЗ. Систематично складались накопичувальні відомості (щомісячно, щоквартально, щорічно) та проводився об’єктивний і глибокий аналіз стану виконання натуральних норм.

В ДНЗ здійснювався постійний контроль за організацією та якістю харчування, закладанням продуктів у котел, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів, сестрою медичною старшою, завідувачем закладу та членами комісії громадського контролю, до складу якої входять працівники закладу та представник від батьків, який має медичну освіту та санітарну книжку з медичним допуском. Крім цього, постійно сестрою медичною старшою Авер’яновою Л.В. контролювалась якість продуктів харчування, що завозилися постачальниками, наявність необхідних документів, необхідної упаковки, дотримання вимог до транспорту, спецодягу експедиторів тощо. На основі контролю проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників. Результати контролю фіксувались у відповідних журналах.

Документація з організації харчування велась своєчасно і чітко. Забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, меню-розгорток тощо.

Діти, яким рекомендовано дієтичне харчування, в дошкільному закладі відсутні.

Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають назви страв, володіють навичками культури харчування.

В дошкільних групах організовувалось чергування дітей. Діти чергували попарно, згідно графіка чергувань. В групах оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг для дітей. Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, засідань Ради закладу, розглядались на виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.


ІХ блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети. Робота практичного психолога проводилася за 4-ма напрямками: 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Просвітницька робота з батьками.

 3. Емоційне благополуччя дошкільнят.

 4. Соціально-психологічна готовність дитини до школи.

 5. Розумовий розвиток дітей.

Серед 51 дитини, які проходили адаптаційний період: 40,65% - успішно, 53,95% - середнього рівня та 5,4% – на низькому рівні.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:  • взаємовідносини з дітьми;

  • гра;

  • сон;

  • реакція дитини на нових людей;

  • мовленнєва діяльність;

  • поведінка з батьками;

  • апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Для дітей з низьким рівнем адаптації були проведені додаткові ігри, заняття, бесіди з батьками та педагогами і також консультації.

Емоційний стан дошкільників закладу досліджено за допомогою проективних методик, а саме:


  • Малюнок « Моя сім’я»;

  • Малюнок «Моя сім’я готується до свята»;

  • «Добрий – поганий»;

  • «Мій улюблений садок».

Результати діагностик показали, що 100% дітей закладу почувають себе в закладі комфортно та мають гарний загальний емоційний стан.

Під час вивчення стану соціально-психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:  • спостереження;

  • тестові бесіди;

  • тестові завдання;

  • «коректурні проби»;

  • проективні методики (тест малюнок людини).

Порівняльні результати готовності до шкільного навчання

дітей старшого дошкільного віку (6-й р.ж.)

Порівняльні результати готовності до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку 2012-2013 н/р та 2013-2014 н/р.

Під час аналізу рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) практичним психологом була виявлена обдарованість дітей з наступних напрямків (59 дітей):

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.


Х блок: Використання інформаційних та комунікаційних технологій

Протягом року в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо забезпечення інформатизації освіти.

На сьогодні в закладі наявні: 6 персональних комп’ютерів, 1 лазерний принтер, 3 багатофункціональних пристрої, 1 мультимедійний проектор з екраном. Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на підтримку роботи наявної техніки (заправку картриджів, заміну кабелів тощо).

Протягом року успішно функціонував офіційний сайт закладу, що розкривав усі сфери життєдіяльності (відповідальний вихователь-методист – Шинкевич О.В.). Працівники ДНЗ приймали участь в заходах різного рівня щодо підвищення їх ІКТ-компетентності.

Впровадження ІКТ в освітній простір ДНЗ впродовж року здійснювалось комплексно через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській діяльності ДНЗ:


 • використання ПК «МОМ»;

 • ведення ділової документації;

 • використання електронної пошти, програми Skype тощо;

 • проведення батьківських зборів, нарад;

 • використання Інтернет;

 • функціонування сайту закладу.

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:

 • мультемедійний супровід різноманітних форм методичної роботи (педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи);

 • проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності;

 • атестація педкадрів;

 • работа педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань дошкільної освіти.

Упродовж року активно використовувались ІКТ в навчально-виховному процесі:

 • у діяльності психологічної служби ДНЗ;

 • в роботі вчителя-дефектолога під час проведення психодіагностичної, просвітницької, корекційно-відновлювальної, розвивальної та організаційно-методичної роботи;

 • в роботі вихователів груп під час проведення занять, підсумкових занять.

Використання ІКТ в системі освіти ДНЗ дало змогу:

- підвищити ефективність освітнього процесу (заощаджено час на розробку

дидактичних матеріалів, стало презентабельність їх оформлення);


 • підвищити якість дошкільної освіти в групах загального розвитку та в групах з порушеннями зору (підвищено динаміку занять, їх ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення, активізація пізнавальної діяльності дітей);

 • удосконалити систему управлінської діяльності в ДНЗ. Завдяки повному використанню ІКТ стало можливим проведення моніторингових процедур з різних аспектів управлінської діяльності: адміністративно-господарської роботи, адміністративно-педагогічної та контрольно-аналітичної діяльності;

 • підвищити рівень роботи методичної служби ДНЗ завдяки активному використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної роботи;

 • підвищити рівень роботи психологічної служби ДНЗ через широке використання моніторингових процедур з різних аспектів її діяльності та використання мультимедійного супроводу у просвітницькій роботі з батьками щодо збереження та зміцнення психічного здоров’я дітей;

 • удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ДНЗ інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення Інтернет-консультацій тощо.

Однак, недоліками в роботі ДНЗ з питань інформатизації є:

 • низька ІКТ-компетентність деяких педагогів;

 • недостатня оснащеність ДНЗ комп’ютерною технікою;

 • несистематично поповнюються розділи та поновлюється інформація на офіційному сайті ДНЗ.

Виходячи з вищеназваних недоліків, визначені такі завдання ДНЗ щодо удосконалення роботи з питань інформатизації:

 • подальше розроблення системи організації консультативної методичної підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів;

 • організація проведення майстер-класів для педагогів ДНЗ з метою пропаганди успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес;

 • розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп;

 • подальше розроблення і апробація технологій мультимедійного супроводу освітнього процесу;

 • розширення парку комп’ютерної та оргтехніки в ДНЗ;

 • оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ДНЗ;

 • активізація батьків, педагогів та інших фахівців ДНЗ для створення єдиного інформаційного середовища;

 • систематичне поповнення розділів та поновлення інформації на офіційному сайті ДНЗ.

ХІ блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Матеріальна база ДНЗ у задовільному стані. Дошкільний навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в КЗ «ДНЗ №51». На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Дошкільний заклад повністю забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили провести заходи щодо проведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. За період з 01 вересня 2013 року по 01 вересня 2014 року в ДНЗ проведені наступні роботи:Зовнішні роботи:

 Ремонт покрівлі над музичною залою, групою №6, №8;

 Ремонт і пофарбування малих форм та спортивного обладнання (200 шт);

 Заміна віконних рам (3 шт);

 Ремонт сарая;

 Асфальтування під контейнер для сміття;

 Встановлення «поребриків»;

 Завезення піску (10м3);

 Вивезення будівельного сміття;

 Асфальтування доріжок;

 Обрізка дерев, видалення пнів, вивезення;

 Придбання пісочниць з кришками (11 шт);

 Придбання ігрового вуличного обладнання на майданчику групи №2;

Внутрішні роботи:

 Капітальний ремонт роздягальні груп №7 і №10;

 Заміна дверей в групі №11;

 Заміна дверей в групі №5;

 Ремонт в спальному приміщенні групи №12 (встановлення стелі «Амстронг», заміна лінолеума);

 Ремонт і пофарбування підлоги в спальному приміщенні групи №2 - 3050 грн

 Пофарбування підлоги лаком – 335 грн

 Капітальний ремонт ізолятора - 12347 грнПридбано:

 Ігрові меблі група №8;

 Столи і стільці група №9;

 Стільці група №2;

 Шафи для роздягання групи №7, №10;

 Шафи для роздягання групи №7, №10;

 Меблі на харчоблок;

 Ігрові меблі група №4;

 Водонагрівач на харчоблок «АкваВерсо»;

 Морозильна камера «Індезит»;

 Пральна машина «Самсунг»;

 2 килими група №9;

 Килим група №4;

 Килим музична зала;

 Килим група №1;

 Гардинне полотно група №9;

 Гардинне полотно група №3.

В групових приміщеннях оновлено ігрові осередки наступним сучасним матеріалом:

 дитячими палатковими будинками, автобусами, машинами, магазинами, театрами тощо;

 дитячими модулями ( кухні, перукарні, лікарні, автобани тощо);

 м’ячами – стрибунцями;

 дитячими іграшковими комп’ютерами;

 настільно – друкованими дидактичними іграми та посібниками.

Санітарний стан приміщень ДНЗ має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті й порядку. Вихователі груп, двірник Кіян С.Є. завгосп Єкімова Л. Г. завжди дбають про безпеку дітей та співробітників: обстежують місця для прогулянок, проводять огляд небезпечних місць (східці, віконні рами тощо) у приміщеннях. Помічники вихователів постійно стежать за санітарно-технічним станом у групових та туалетних кімнатах. Гігієнічний режим прибирання та провітрювання контролювався постійно старшою медичною сестрою Базій І.В. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам техніки безпеки й охорони праці. Спецодягом були забезпечені всі категорії обслуговуючого персоналу.ЗАВДАННЯ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Продовжуючи роботу щодо підвищення результативності навчально-виховного процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини колектив ДНЗ продовжує працювати за таким пріоритетним напрямком: «Модернізація змісту дошкільної освіти в умовах упровадження нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та з погляду на проблеми, які виявилися у 2013/2014 навчальному році, основними завданнями на наступний рік вважати:

1. Продовжити роботу над формуванням мовленнєвої компетентності дошкільників у всіх її мовленнєвих аспектах  та  мовленнєвого етикету через  різні  види  діяльності.

2. Продовжувати роботу щодо підвищення дидактичної компетенції педагогів та якості освітньо-виховного процесу через використання ІКТ. 

3. Забезпечення сучасних належних умов для розвитку дітей з вадами зору, враховуючи їх індивідуальні особливості, ступінь і характер зорових відхилень; удосконалення корекційно-компенсаторної роботи по збереженню, поліпшенню та відновленню зорових функцій.Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі:

 1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (редакція 2012).

 2. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 3. «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 06.06.2005 № 1/9-306.

 4. «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2005 № 1/9-431.

 5. «Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України». Наказ МОН України від 02.08.2005 № 458.

 6. «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України від 27.08.2004 № 1/9-438.

 7. «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України від 18.12.2000 № 1/9-510.

 8. «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України від 17.03.2006 № 1/9/153.

10. Наказу Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України за № 240/ 165 від 27.03. 06 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів

( груп компенсуючого типу)».

11. Інструктивно-методичні рекомендація «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України від 26.07.2010 р. № 1.4/18 - 3082

12. «Про організацію роботи в дошкільному навчальному закладі у 2014/2015 н.р.». Інструктивно-методичні рекомендації (Додаток до листа МОН від 26.06.2014 р. №1/9-341)

13. «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку». Лист МОН, молоді та спорту України від 19.08.2011р. № 1/ 9-634

Нормативно-правові документи:


 1. Конституція України.

 2. Конвенція «Про права дитини». – 1991.

 3. Закон України «Про освіту». -1991.

 4. Закон України «Про дошкільну освіту». – 2001.

 5. Національна доктрина розвитку освіти. -2002.

 6. Закон України «Про охорону дитинства». -2001.

 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття).

 8. Закон України «Про мови в Україні».

 9. Закон України «Про пожежну безпеку»;

 10. Закон України «Про дорожній рух»;

 11. Закон України «Про охорону праці».

РОЗДІЛ ІІМЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

2.1. Підвищення педагогічної майстерності
Семінар-практикум


Зміст


Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Тема: «Значення і зміст

організованої навчально-пізнавальної діяльності

в формуванні компетентності дитини»

1. «Хто знає той відповідає»

Інтелектуальна розминка

Жовтень, 2014

Вихователь-методист
2.«Організована навчально-пізнавальна діяльність»

Педагогічна вправа «Продовж фразу»


Вихователь-методист

3. «Бліц-опитування»

Вправа

Вихователь-методист
4. «Класифікуй і поясни»

Ігрова вправа

Вихователь-методист
5. «Захист імідж проектів»


Педагогічна вправа

Педагоги


Семінар-практикум

№ п/п

Зміст

Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Тема: «Інформаційно-комунікаційні технології

як чинник підвищення якості дошкільної освіти»

ІІІ

1. «Світ інформатики»

Інтелектуальна розминка

Листопад, 2014

Вихователь-методист
2. ІКТ – ефективний засіб підвищення якості дошкільної освіти.

Інформація,

електронна презентаціяВихователь-методист
3. «Я в житті дитячого садка»

Створення електронної газети

Педагоги
4. «Мої ноу-хау»

Інтерактивна

вправа


Педагоги


Семінар

( з елементами тренінгу)Зміст


Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

Тема: Проблеми мовленнєво-комунікативної компетентності

в аспекті Програми розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

 1. Спрямованість педагогічного процесу на мовленнєво-комунікативний розвиток дитини дошкільного віку

Інформацій-ний «Кошик для вихователів»

Січкнь, 2015

Вихователь-методист
2. «Вирішення проблем»

(методичний тренінг)«Килим ідей»

Вихователь-методист
3. "Нетрадиційне вітання"

Гра- тренінг


Вихователь-методист1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка