Затверджую погодженоСторінка6/12
Дата конвертації21.03.2016
Розмір2.4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Інтерактивний семінар


№ п/п

Зміст

Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання


Тема: «Розвиток компетентності дошкільників за допомогою казки:

 • мистецтво працювати з казкою;

нетрадиційна робота з казкою»

1. «Методи роботи з казкою».


Бліц-опитування


Лютий, 2014

Вихователь-методист
2. Ігри та завдання з інтелектуального розвитку з використанням казок.

«Інформаційний кошик» для вихователів, електронна презентація

Вихователь-методист
3.«Методичний трикутник»

Педагогічна вправа

Педагоги
4. «Ваза творчості»

Вправа

Педагоги

Консультації

Фронтальні


з/п

Тема заходу

Термін

Відповіда-

льний

Методи
1.

Педагогічний дизайн заняття в ДНЗ

Вересень, 2014

Вихователь-

методист


Повідом-лення

2.

Інноваційні технології проведення занять з навчання дошкільників елементів грамоти

Жовтень, 2014

Вихователь-

методист


Проблемне

викладання3.

Використання мультимедійних проектів в сучасному закладі

Листопад, 2014

Вихователь-

методист


Метод пошуку

4.

Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників?

Грудень, 2014

Вихователь-

методист


Повідом-лення

5.

Мовленнєвий розвиток дошкільників - запорука їхньої наступної успішності

Січень, 2015

Вихователь-

методист


Дискусія

6.

Інтерактивні методи розвитку мови дошкільників

Лютий, 2015

Музичний керівник

Метод пошуку

7.

Методика навчання дітей розповіданню за схемами

Березень, 2015

Вихователь-

методист


Проблемне викладання

8.

Мультисенсорний підхід до організації освітнього процесу в ДНЗ

Квітень, 2015

Вихователь-

методист


Творча презентація педагогічних «знахідок»

9.

Можливості літнього оздоровчого періоду для пошуку шляхів креативного розвитку дітей.

Травень, 2015

Вихователь-

методист


Евристична бесіда, творча студія

Індивідуальні:
- з питань планування навчально-виховної роботи з дітьми;

- з питань самоосвіти;

- з питань підготовки до педагогічних рад;

- з питань підготовки колективних переглядів;

- з питань проведення занять та режимних моментів.

Консультації за запитом вихователів.Упродовж року

Вихователь-методист

Колективні перегляди


з/п

Тема заходу

Термін

Відповіда-

льний

Відмітка про виконання

1.

«Маленькі таємниці великих дослідників» (пізнавальний розвиток з використанням ІКТ).

Листопад

2014


Яковенко О.М.
2.

«Подорож з чарівним клубочком» (сенсорно-пізнавальний розвиток з використанням ІКТ)

Січень, 2015

Завада О.В.
3.

«В гості казочка прийшла, дітям радість принесла» (художньо-естетичний розвиток з використанням ІКТ)

Лютий, 2015

Зимальова О.О.
4.

«Дзвенить струмочком рідна мова» (мовленнєвий розвиток засобами українського фольклору)

Березень, 2014

Петронюк Т.В.


2.2. Удосконалення професійної творчості


п/п


Тема заходу

Форма роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

З метою роботи щодо удосконалення професійної майстерності педагогів запровадити проведення наступних форм методичної роботи:
► Інформаційні педагогічні години з актуальних питань сучасного українського дошкілля;

Педаго-гічні години

Щомі-сяця

Вихо-ватель-методист
►« Шляхи підвищення професійної майстерності вихователя»Майстер-клас


І раз у квар-тал

Вихо-ватель-методист
► «Знавці української мови»


Бліц-турнір

Бере-зень, 2015

Завідувач, вихо-ватель-методист►«Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів»


Педагогічний тренінг

Тра-вень,

2014


Вихо-ватель-методист
► «Спілкування. Техніки відмови співрозмовнику»

Тренінг

Січень,

2015


Вихо-ватель-методист
► «Підвищення інформаційно-комп'ютерної компетентності педагогів» «Мої ноу-хау»


Хвили-нки презен-тації


Жов-тень, 2014 р.

Квітень, 2015 р.Завідувач, вихователь-методист
►Фестивалі відкритих педагогічних ідей

Відкриті заняття

1 раз на квартал

Завідувач, вихователь-методист


2.3. Педагогічні ради

Термін

Вересень, 2014 р.

№ з/п

Засідання №1

Тема засіданняШлях до гармонії світу: реалії, пошук, знахідки

Очікувані результати

Ознайомити всіх учасників освітнього процесу з планом роботи на 2014/2015 навчальний рік, усвідомити основні цілі і задачі, перспективи розвитку закладу, визначення відповідальних за конкретні результати роботи

Порядок денний

1. Пріоритети державної політики в розвитку дошкільної освіти на 2014/2015 н.р. в контексті інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про організацію роботи в ДНЗ у 2014/2015 н.р.»

 • інформаційне повідомлення, завідувач ДНЗ

2. Річний план: сучасний погляд (про завдання діяльності педагогічного колективу - обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2014/2015 навчальний рік )

 • - план роботи, завідувач ДНЗ

3. «Плануємо життєдіяльність за Програмою «Українське дошкілля» (затвердження освітніх програм та форм планування навчально-виховного процесу, за якими працюватимуть вихователі, музичні керівники)

- програми, розклад занять,

вихователь-методист, вчитель-дефектолог


5. «Формуємо педагога нового типу» (ознайомлення з орієнтовним планом підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів ДНЗ)

- план, вихователь-методист6. «Професійний портфель педагога» (власні надбання педагогів)

 • творчі звіти педагогів, презентація педагогічних посібників
7. «Ніхто не знає, що я…»

- вправа, практичний психологКомплекс

методичних заходів 1. Робота творчої групи з підготовки до педради.

 2. Підготовка проблемних питань, розробка тез доповідей, робота з методичною літературою.

 3. Підготовка з вихователями творчих звітів, педагогічних посібників для організації навчально-виховного процесу з дітьми.


Термін

Листопад, 2014 р.

№ з/п

Засідання №2

Тема засідання

Інноваційні технології в дошкільній освіті України: дитина в комп'ютерно-ігровому середовищі

Очікувані результати

Удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-комунікативних технологій; підвищення інформаційної культури та рівня мотивації до оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями; розвиток алгоритмічного мислення; вміння працювати в команді.


Порядок денний


1. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

 • інформація, завідувач ДНЗ

2. Модернізація освітнього процесу у ДНЗ в умовах інформатизації освіти

- міні-доповідь, завідувач3. Формування інформаційного простору дошкільного навчального закладу.

бліц-гра, електронна презентація,

вихователь-методист


4. «Мандрівка ІКТ-країною»

педагогічний ринг,

вихователь-методист


5. «Використання ІКТ-технологій в роботі з дітьми»

 • довідка за результатами тематичного вивчення,

завідувач ДНЗ

6. «Працюємо з сайтом нашого дошкільного закладу» 

робота в мікрогрупах

за результатами домашнього завдання


7. «Світ на долоні»

- міні-тренінг, практичний психолог Комплекс методичних заходів

1.Робота творчої групи з підготовки до педради.

2.Тестування з проблеми створення  психологічної атмосфери, що стимулює  розвиток майстерності педагога.

3.Створення комп'ютерних презентацій.

4.Підготовка проблемних питань, розробка тез доповідей, робота з методичною літературою.

5.Тематичне вивчення за темою «Використання ІКТ-технологій в роботі з дітьми».


Термін

Лютий, 2015 р.


№ з/п

Засідання №3

Тема засідання

«Формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: методи інтерактивної взаємодії»


Очікувані результати

Визначення загальних підходів щодо формування мовленнєво -компетентного дошкільника, інформування про використання різноманітних технологій для активізації

необхідного рівня мовленнєвого розвитку з метою збагачення активного словникового запасу у дітей, використання різноманітних інформаційно-комунікативних технологій як ефективного засобу формування звуковимови, розвитку мовлення, пам’яті та словесного мисленняПорядок денний

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради
- інформація, завідувач ДНЗ

2. «Аспекти педагогічної діяльності щодо шляхів оптимізації мовленнєвої роботи з дошкільниками»

- інформація, електронна презентація, завідувач ДНЗ3. «Подорож до міста Педагогів та їх педагогічних досвідів»:

 • «Розвиваємо мовлення, спілкуючись з компютером»;

 • «Розвиваємо зв’язне мовлення через музичну діяльність »;

 • «Розвиваємо зв’язне мовлення засобами українського фольклору»;

 • «Розвиваємо мовлення, досліджуючи світ»;
  • із досвіду роботи

4. «Методи інтерактивної взаємодії»

- бліц-турнір, вихователь-методист
5. «Різноманітність використання інтерактивних методів та прийомів навчання на заняттях з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»

- довідка за результати тематичного вивчення,

завідувач ДНЗ


7.«Мовленнєві ігрові родзинки для кожної дитинки» (результати конкурсу на кращу авторську мовленнєву (граматична правильність мовлення) дидактичну гру у програмі PowerPoint)
- виставка, нагородження переможців,

завідувач ДНЗ


6.«А де ж моя пара?»

- гра-пошук, вихователь-методист
Комплекс методичних заходів


 1. Робота творчої групи з підготовки до педради.

 2. Підготовка проблемних питань, рекомендацій, розробка тез доповідей, робота з методичною літературою.

 3. Підготовка з вихователями комп’ютерних ігр та вправ до конкурсу.

 4. Тематичне вивчення за темою «Різноманітність використання інтерактивних методів та прийомів навчання на заняттях з мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку».

5. Розробка гри та атрибутів до неї.

Термін

Травень, 2015 р.


№ з/п

Засідання №4

Тема засідання

«Час підсумків, час рішень»

Очікувані результати

Члени педради зможуть виявити і окреслити стратегічні розвивальні проблеми роботи педагогічного колективу за навчальний рік; узагальнити досвід освітньо-виховної роботи з дітьми; визначити напрямки роботи закладу на літній оздоровчий період та наступний навчальний рік

Порядок денний

1. Інформація про виконання рішень попередньої педради

інформація, завідувач ДНЗ2. «Успіхи та досягнення наших вихованців»

- результативність роботи колективу дошкільного закладу у 2014/2015 н/р.

доповідь, завідувач ДНЗ

- аналіз соціально-педагогічних та емоційно-вольової готовності старших дошкільників до навчання в школі

порівняльний аналіз,

практичний психолог

- аналіз педагогічного процесу з погляду вимог БКДО та програми «Українське дошкілля»: досягнення, проблеми, перспективи

результати рівнів компетентностей

дітей за програмою «Українське дошкілля»,

вихователь-методист, вихователі3. «Використання розвивальних комп’ютерних ігор в корекційній роботі з дітьми з порушеннями зору»

довідка за результатами тематичного вивчення,

завідувач ДНЗ


4. «Цікаві пропозиції» (пропозиції вихователів до річного плану роботи на 2015/2016 н/р)

«бюро пропозицій», педагоги5. «Незабутні моменти освітнього життя груп за 2014/2015 н/р» ( результати фотоконкурсу)

підсумки конкурсу, завідувач ДНЗ6. «Влітку на майданчику»:

- пріоритетні завдання, план роботи на літній оздоровчий період

презентація, завідувач ДНЗ

- комплекс медико-педагогічних умов для організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, профілактика дитячого травматизму

рекомендації, ст. медсестра,

вихователь-методист7. «Його величність вихователь: професія і покликання»

нагородження кращих педагогів,

завідувач ДНЗ


 1. «Скринька побажань»

 • вправа, практичний психолог

Комплекс методичних заходів

 1. Робота творчої групи з підготовки до педради.

 2. Підготовка проблемних питань, рекомендацій, розробка тез доповідей, робота з методичною літературою.

 3. Тематичне вивчення за темою «».

 4. Діагностика «Визначення напрямів роботи на навчальний рік».

 5. Аналітична робота з соціально-психологічної, корекційної та методичної служб щодо підсумків роботи закладу (діагностичні дані, контрольно-діагностичні картки).

 6. Укладання плану на літній оздоровчий період.

 7. Розробка умов та рекомендацій щодо роботи в літній оздоровчий період.


2.4. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників


з/п

Зміст роботи


Термін


Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки педагогів направити:

- на курси підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО»:

-вихователів:

Петронюк Т.В., Яковенко О.М., Заваду О.В., Кузнецову Т.М., Брюзгінову В.Г.
За планом РВО

Завідувач ДНЗ, вихова-тель-мето-дист

2.

Забезпечити завданнями педагогів, які будуть підвищувати кваліфікацію у 2014/2015 н. р.


Впро-довж року


Завідувач ДНЗ, вихо-ватель-методист

3.

Створити умови щодо виконання після курсових завдань педагогами ДНЗ.


Впро-довж року


Завідувач ДНЗ, вихо-ватель-методист

4.

З метою підвищення ефективності самоосвіти впровадити в практику роботи педагогів зошит із самоосвіти «Щоденник із підвищення професійного рівня», затвердити його, як обов’язкову документацію.


З 01.09.

2014


Завідувач ДНЗ, вихо-ватель-методист

5.

З метою надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль за самоосвітою педагогів.

1 раз на квартал

Вихо-ватель-методист
6.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки й компетентності педагогів зобов’язати відвідувати методичні об’єднання та творчі майстерні району, міста


Протя-гом року

Завідувач ДНЗ, вихо-ватель-методист
7.

Знайомити педагогів з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями.


1 раз на місяць

Вихо-ватель-методист
8.

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до стилю роботи ДНЗ здійснювати індивідуальне консультування педагогів.


Протя-гом року

Вихо-ватель-методист
9.

З метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2014/2015 н. р.:
- визначити зміст педагогічного процесу, скласти навчальні плани;

- створити на заняттях та повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;


- забезпечити функціонування системи обліку особистих досягнень вихованців у засвоєнні навчального матеріалу;

- затвердити склад творчої групи та організувати роботу по реалізації пріоритетних завдань в навчально-виховній роботі ДНЗ.До 01.09.

2014
Пості-йно

Протя-гом року

Протягом року

Вихо-ватель-методист
10.

Зобов’язати кожного вихователя ДНЗ:

- поглиблено працювати над однією проблемою з метою подальшого узагальнення досвіду роботи;

- затвердити на 1-й педраді методичні проблеми для поглибленої роботи вихователів на основі попереднього анкетування.

Протя-гом року

Вере-сень 2014

Завідувач ДНЗ, вихова-тель-

методистАтестація

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

З метою якісного підвищення професійного рівня видати наказ про підготовку та проведення чергової атестації.


Вере-сень 2014 р.


Завідувач ДНЗ
2.

Атестувати таких педагогів:

вихователів Заваду О.В., Петронюк Т.В.,Зимальову О.О.
Бере-зень 2015 р.


Завідувач ДНЗ,

Вихова-тель –методист3.

З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації.


Протя-гом року


Члени атеста-ційної комісії

4.

Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації.

Квітень 2015

Завідувач ДНЗ


Наставництво

з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.

З метою підвищення якості освітнього процессу призначити наставника для молодого педагога:

Зимальової О.О. – Ковальову О.С.;

Петронюк Т.В. – Руденко К.Д.


Протя-гом року


Кова-

льова


О.С.,

Руденко К.Д.


2.

Надання консультацій молодим педагогам.


Протя-гом року


Педа-

гоги-


настав-ники,

Кащук В. В., Шинке-вич О. В


3.

Проведення співбесід з питань організації освітнього процесу.Протягом року


Вихо-

ватель-мето-

дист

4.

Спільні розробки конспектів занять, виготовлення дидактичних посібників.


Протягом року


Наста-

вник та моло-

дий педагог
РОЗДІЛ ІVОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

4.1. План роботи з батьками

Загальні батьківські збори

№ з/п

Зміст роботи

Термін

Відповіда-льні

Примітки

І.

«Дитячий садок і сім”я – єдиний простір дитинства»

1. Особистість - дошкільника в контексті програми «Українське дошкілля»Жовтень,

2014 р.


Завідувач ДНЗІнформаційне повідомлення2. Пріоритетні напрямки роботи дошкільного закладу на 2014/2015 н.р


Завідувач ДНЗ,

вихователь-методист


Інформаційне повідомлення
3. Звіт батьківського комітету використання коштів в 2013/2014 навчальному році.

Голова БКЗвіт4. Взаємодія батьків та педагогічного колективу ДНЗ у роботі з попередження дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей.

Завідувач


Рекомендації


5. Анкетування батьків з питань освітніх проблем.

Практичний психолог

Анкети


6.Обрання Ради закладу, голови ради закладу.

Голова БК


Протокол


7. Затвердження плану роботи Ради на 2014/2015 н.р.

Голова Ради закладу

План роботи

8. «Вільний мікрофон» (поточні питання)

Завідувач

ІІ


«У співпраці - результат»

1.Аналіз підсумків навчально-виховного процесу за 2014/2015 н.р.


Травень,


2015 р.

Вихователь-методист


Аналіз
2. Наслідки заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я і охорону здоров’я дошкільників.
Старша медсестраІнформація


3. Перегляд експозиції «Незабутні моменти освітнього життя за 2014/2015 року».
Вихователь-методист


Експозиція4. Ознайомлення з планом роботи та харчування дітей в дошкільному закладі на літній оздоровчий період.
Завідувач


План роботи


5. «Мої побажання» - зворотній зв'язок: анкета для батьків.
Завідувач

Анкета


6. «Запитуйте – відповідаємо»

- на запитання батьків відповідають педагоги.


Завідувач, вихователь-методист, педагоги


Групові батьківські збори

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

Групи 3 року життя

І «Добрий день! Я прийшов!

(зустріч за круглим столом) 1. Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ. Роль батьків.

 • інформація

 1. «Що потрібно знати і вміти дитині»»

- « Піраміда запитань і відповідей»

3. « Іграшки дітей 3 року життя»

- тематична виставка

Вересень, 2014 р.


Вихова-теліПротокол зборівІІ «Взаємодія родини й дитячого садка»

(всеобуч) 1. «Уяви себе»

 • ігрова вправа-енергізатор

 1. «Культура взаємин батьків і педагогів»

 • диспут

 1. «Правила ввічливості»

 • практичне завдання

 1. «Один день дитини в сім’ї»

 • обговорення відеофільмуСічень


2015 р.

Вихова-телі, практи-чний психо-лог
Протокол зборів

ІІІ «Аукціон ідей сімейної педагогіки»

 1. «Які ми батьки»

 • анкетування

 1. «Не запізнися з добротою»

 • поради психолога

 1. «Спогади та надії»

 • підсумок роботи за навчальний рік

 1. «Наші досягнення»

- презентація групової газети, виготовленої батьками та педагогам

Травень,

2015 р.


Вихо-вателі, практи-чний психо-лог

Протокол зборів


Групи 4 року життя

І «Знайомство зблизька…

( зустріч за круглим столом)

 1. «Давайте знайомитися»

- анкетування батьків

 1. «Чи потрібен дитині дитячий садок?»

 • диспут

 1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»: розпочинаємо впровадження

 • інформація

Вересень, 2014 р.
Вихова-телі, практи-чний психо-лог
Протокол зборів

ІІ «Поговоримо

про неслухняність»

(всеобуч)

 1. «Звідки приходить неслухняність?»

( психологічні корені неслухняності)

 • інформація психолога

 1. «А я вчинив би так…»

 • бліц-гра з батьками

 1. «Не запізнися з добротою»

 • поради психолог

Січень,


2015 р.

Вихова-телі, практи-чний психо-лог


Протокол зборівІІІ «На порозі – літо!»

 1. «Наші досягнення» (показники компетентності дітей за освітніми лініями)

 • інформація

 1. «Енциклопедія безпеки» (попередження дитячого травматизму)

 • електронна презентація

 1. «Цікавинки безпеки»

 • вручення пам’яток

 1. «Спогади та надії»

 • презентація фоторепортажу про життя групи за рік

Травень,


2015 р.

Вихова-телі, практи-чний психо-лог


Протокол зборів
Групи 5-го року життя


І Зустріч за круглим столом

1. Програма «Українське дошкілля» - приступаємо до роботи • інформація

2.«Які ми батьки»

 • анкетування

 1. «Спільно з батьками до успіхів кожної дитини»

 • «Піраміда запитань і відповідей»

4. «Вільний мікрофон»

Вересень, 2014 р.Вихова-телі, практи-чний психо-логПротокол зборів
ІІ Батьківський ринг


 1. «Які ми батьки»

 • анкетування

 1. «Не запізнися з добротою»

 • поради психолога

 1. «Один день дитини в сім’ї»

 • обговорення відеофіль

Січень,


2015 р.Вихова-телі, практи-чний психо-

лог


Протокол зборів

ІІІ Аукціон ідей сімейної педагогіки

«…А ось веселі та щасливі вітають літо малюки!»

 1. «Ось і стали ми доросліші на рік» (показники компетентності дітей за освітніми лініями)

 • інформація

 1. «Літній відпочинок» (безпека життєдіяльності дітей )

 • вручення пам’яток

 1. «Які ігри знаємо, в які ігри граємо»

 • бліц-гра з батьками

 1. «Спогади та надії»

 • презентація фоторепортажу про життя групи за рік

Травень 2015 р.
Вихова-телі, практи-чний психо-лог
Протокол зборів


Групи 6 року життя


І Круглий стіл

 1. «Голуб надії»

 • вправа

 1. «Як дошкільник стає школярем»

(психологічна готовність дітей

та батьків до школи) • інформація психолога

 1. Освітні завдання розвитку виховання та навчання дітей за програмою «Українське дошкілля»

 • інформація

4. « Вільний мікрофон»

Вересень, 2014 р.Вихова-телі, практи-чний психо-лог


Протокол зборів
ІІ Зустріч у творчій вітальні

 1. «Розумна батьківська любов. Якою вона повинна бути?»

 • бліц-опитування

 1. «Взаємоповага і взаєморозуміння між батьками і дітьми»

 • міні-інформація

 1. «Серце Великої любові»

 • ігрова вправа

 1. «Проект сім’ї ХХІ століття» (елемент фантазії)

- творче завдання

Січень,


2015 р.

Вихова-телі, практи-чний психо-логПротокол зборів
ІІІ Вернісаж

 1. «Як ми виросли і чого навчилися»

(показники компетентності дітей за освітніми лініями)

 • інформація

 1. «Успішний портрет першокласника»

 • вручення пам’яток

 1. «Літо – на порозі»: цікавинки безпеки

 • рекомендації

 1. «Моє життя в дитячому садку»

- творче портфоліо групи, презентація

Травень,


2015 р.

Вихова-телі, практи-чний психо-логПротокол зборів1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка