Затверджую погодженоСторінка2/12
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Розділ I

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 238

за 2013/2014 навчальний рік
1.1. Інформаційна картка


№ з/п

Відомості

Показники

1

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №238 комбінованого типу Харківської міської ради»

2

Адреса, телефон, email

61072, м. Харків, вул. Отакара Яроша, буд. 21-а.

Телефон: 340-96-12

E-mail: dnz238dzr@mail.ru.

Електронна адреса: dnz238@kharkivosvita.net.ua3

ПІП завідувача

Торяник Алла Василівна

4

Державна атестація

(дата, результати)


Атестований у 2012 році із загальним рівнем Кз=62,94, що відповідає достатньому рівню.

5

Кількість вихованців

194

6

Кількість груп. Із них:

6

раннього віку

1

дошкільного віку

5

7

Режим роботи9 годин

2

10,5 годин

2

12 годин

2

8

Мова навчання

Українська

9

Загальна кількість вихованців

194

в ясельній групі

29

в дошкільних групах

165

10

Кількість випускників

44

11

Всього працівників. Із них

31

педагогічний персонал

14

обслуговуючий персонал

17

12

Загальна площа будівлі

1094 м2

13

Наявність методичного кабінету

1

14

Наявність кабінету психолога

1

15

Наявність медичного кабінету

1

16

Площа земельної ділянки

0,5 га

Причиною збільшення кількості дітей є підвищення народжуваності дітей та поступове збільшення відсотку охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою. У дошкільному закладі працюють 8 вихователів, 2 музичних керівника, 3 керівників гуртків та практичний психолог.

Всього педагогічний колектив складається з 14 педагогів.


Освітній рівень педагогівФаховий рівень педагогів1.2. Результати освітньо-виховного процесу

Впродовж 2013/2014 н.р. педагогічний колектив ДНЗ в організації та проведенні навчально-виховної роботи керувався основними державними документами про освіту: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про мови», «Про інноваційну діяльність», Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», методичними рекомендаціями до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Робота колективу ДНЗ була організована відповідно Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». ДНЗ має статус Школи сприяння здоров’ю та входить до районної мережі.

Пріоритетними напрямами в роботі педагогічного колективу були:

1. Продовження роботи щодо створення в ДНЗ здоров'язберігаючої системи через оптимальну організацію рухового режиму дошкільників упродовж дня.

2. Формування мовленнєвої компетенції дітей в організованій та самостійній діяльності.

3. Розвиток у дітей еколого-валеологічної свідомості через пошуково-дослідницьку діяльність в природі.

Робота поводиться за освітніми лініями розвитку (фізичний, пізнавальний, художньо-естетичний, мовленнєвий, емоційно-ціннісний, соціально-моральний, креативний).

Протягом року покращилась науково – методична база методичного кабінету щодо впровадження в роботу Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»: педпрацівниками розроблені конспекти занять за освітніми лініями розвитку, розроблені пам'ятки, схеми, контрольно - діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ. В наявності картотека методичних посібників, методичної літератури та періодичних видань. Методичний кабінет є центром самоосвітньої роботи педагогів ДНЗ.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Управління навчальним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Психолог психолог», «Медична сестра».

В минулому навчальному році в ДНЗ ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідувача, практичного психолога, вихователів, музичних керівників.

Аналіз роботи закладу протягом 2013/2014 навчального року здійснювався за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки: • недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців відповідно до листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

 • не на достатньому рівні створено предметно – розвивальне середовище для забезпечення можливостей задоволення у грі соціальних, пізнавальних та естетичних потреб дитини;

 • зміст роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію Базового компонента дошкільної освіти;

 • недостатньо уваги приділяється системному підходу до планування здоров’язберігаючої компетентності, активізації ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх життєвої компетентності та індивідуалізації особистісного становлення.

Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2013/2014 навчальному році проводилося за освітними лініями відповідно до Базового компонента два рази на рік.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені в діаграмах, експертами зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.
Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

(ранній вік – 3-й р.ж.)

Освітні лінії:

Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2013 році у порівнянні з кінцем навчального року 2014 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Проаналізувавши рівень компетентності дітей групи раннього віку (3-го року життя) за Базовим компонентом можна зробити висновок, що робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні. Але вихователю Д’яковій В.О. слід більше уваги приділяти мовленню дітей та сенсорно-пізнавальному розвитку дітей, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню в дитині доступних віку мовленнєвих конструктів. Збагачувати словник зростаючої особистості за рахунок слів, пов’язаних з освітніми лініями - «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Необхідно поновити та урізноманітнити дидактичні, творчі ігри, включаючи їх не тільки під час занять, а й впродовж дня. Більш доцільно продумати компоненти розвивального предметно – ігрового середовища в групі, що дасть змогу забезпечити можливості задоволення у грі пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати основи культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.

Налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.


Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

(молодший дошкільний вік – 4-й р.ж.)

Отже, в 2013/2014 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності у високій мірі, збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності не в повній мірі, знизився відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляється повною мірою. Проте педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності, передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» − постійно підтримувати допитливість малюків ефектами новизни, проведенням дослідів з об’єктами природи, підводити вихованців до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку. Також необхідно стимулювати максимальну мовленнєву активність кожної дитини, навчати її активно переказувати, описувати, розповідати, відповідати на запитання, обговорювати щось, висловлювати свою позицію. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» необхідно урізноманітнити та зробити доступним предметно-ігрове середовище, щоб діти могли уміліше і вправніше взаємодіяти з предметним світом. Вихователю групи №6 – Мірошніченко Н.В. необхідно активніше запроваджувати в роботу оптимальне узгодження індивідуальних, підгрупових, колективних форм роботи, активно включати елементи пізнавальної діяльності до інших форм роботи з дітьми (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, праця, спостереження тощо).

Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

(середній дошкільний вік – 5-й р.ж.)

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2013\2014 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти формуванню логіко-матеметичної та мовленнєвої компетентності дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.
Узагальнені дані, результативності навчально-виховного процесу за освітніми лініями

(старший дошкільний вік – 6-й р. ж.)

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що на кінець 2013/2014 навчального року збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній та вищій мірі. Але залишається невеликий відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляються не в повній мірі. Це в основному діти, які мають вади у здоров’ї та протягом року не достатньо відвідували дошкільний заклад. Педагогам необхідно планувати поглиблену індивідуальну роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності. Організовуючи навчальну діяльність з дітьми шостого року, педагогам слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини.

Сумісно з практичним психологом приділяли більше уваги психологічним аспектам підготовки до школи, розвивали вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях, формували схильність до творчості, винахідництва, прагнення відійти від шаблону, зробити по-своєму.

Належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища в групах.

В порівнянні з минулим навчальним роком вихователі гр.№1 (Д’якова В.О.), гр.№3 (Пахомова В.М.) за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням. Групи обладнані відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір. Ігрові матеріали поєднуються з навчально- розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, художній, трудовий, конструктивно-будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний, фізкультурний, але ще не обладнали куточки пошуково-дослідницької діяльності.

Проте в групі №6 (5-й р.ж.) розвивальне середовище потребує доукомплектації та подальшого вдосконалення.

Узагальнені результати обстеження дітей 6-го р.ж., проведені в жовтні 2013 р. у порівнянні з травнем 2014 р. з фізичного розвитку

Велика увага приділялась фізичному розвитку дітей. Одним з пріоритетних напрямків в роботі ДНЗ є формування здоров’язберегаючої компетентності з метою зміцнення і збереження фізичного, психічного соціального здоров’я дітей. Дитячий садок входить до районної мережі шкіл сприяння здоров’ю. Діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

У ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, часнико- та цибуле терапія, ходіння по доріжкам «Здоров’я», соляній доріжці, каштанах та ґудзиках, гігієнічна гімнастика після денного сну;

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточки здоров’я та консультативний пункт практичного психолога;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педраді, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.

Систематичним є медичний та методичний контроль за станом фізичного виховання. Високою моторною щільністю, тренуючим ефектом відзначалися заняття з фізкультури, які проводили вихователі: Борова Т.Є., Задружна Л.М., Олейнікова Т.В., які протягом року в своєї роботі використовували горизонтальний пластичний балет за методикою М.М.Єфименка, це творче поєднання системи рухів з системою знань про довкілля через рухи, емоції та почуття. Виконання вимог Програми «Дитина», вдалому розподілу рухової активності дошкільнят протягом дня дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей. З метою зміцнення фізичного та психічного здоров’я заохочувати до участі в руховій діяльності на заняттях та в повсякденному житті, вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Але істотним недоліком щодо фізичного розвитку дітей є те, що не було чіткої системи у проведенні фізкультурних свят та розваг. Також негативно впливає на загальний рівень фізичного розвитку дітей відсутність окремої спортивної зали з тренажерами та іншим спортивним інвентарем, обладнаного спортивного майданчику.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2014/2015 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що організація освітнього процесу в ДНЗ в цілому відповідає вимогам Програми «Дитина», здійснюється послідовно.

Однак, є і недоліки в організації та проведенні освітнього процесу в ДНЗ:

1. Велика кількість дітей в групі майже унеможливлює проведення індивідуальних занять та занять по підгрупах, знижує ефективність проведення фронтальних занять.

2. Недостатній рівень сформованості мовленнєвої компетентності дітей; недостатня продуктивність мовленнєвої діяльності дітей; розповіді позбавлені творчості, образності та художньої виразності.

3. Недостатній рівень соціальної компетентності дітей, особливо рівень сформованості їх особистої культури.
1.3. Результати управлінської діяльності

Упродовж 2013/2014 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалася відповідно до вимог Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про захист дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад», затверджене постановою Кабінету Міністрів України 12.03.2003 року №305, Основ законодавства України про охорону здоров’я, «Державної національної програми «Освіта ХХІ століття», Закону України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру», Статуту КЗ «ДНЗ № 238», листа МОНУ «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» від 07.05.2007 №1/9-263, наказу МОНУ «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 №522, наказу МОНмолодьспорту України «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу» від 26.04.2011 №398, листа МОНмолодьспорту «Про дотримання  порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»від25.05.2011№1/9-389.

Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань Бозового компонента дошкільної освіти, на вивчення професійного рівня педагогів.

Для якісної реалізації задачі з удосконалення роботи щодо практичної реалізації активних форм і методів формування здоров'язберігаючої компетентності дітей дошкільного віку було проведено тематичне вивчення «Забезпечення рухової активності дітей упродовж дня у групах раннього та молодшого дошкільного віку (листопад 2013 року), під час якого було виявлено, що педагоги закладу працюють системно та досягли певних результатів, а виявлені проблеми потребують допрацювань.

При підведенні підсумків роботи за навчальний рік та порівнюючи з попереднім 2012/2013 навчальним роком можна відмітити покращення показників, щодо формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників, але в наступному навчальному році педагогічний колектив буде продовжувати роботу щодо урізноманітнення активних форм і методів формування здоров’язберігаючої компетентності.

Для вирішення другого завдання щодо формування мовленнєвої компетентності дітей в організованій та самостійній діяльності було проведено тематичне вивчення мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку (лютий 2014 року).

Враховуючи наслідки перевірки можна зробити висновок, що робота щодо мовленнєвого розвитку дітей молодшого дошкільного віку ведеться на належному методичному рівні. Для подальшого удосконалення роботи педагоги отримали методичні рекомендації.

Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень та рекомендацій: звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформацій, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу. Але виконання деяких рішень залишалося без контролю.

Особливу увагу було приділено вивченню професійної майстерності педагогів, самоосвітній діяльності педпрацівників.

У січні 2014 року було проведено комплексне вивчення організації освітньо-виховної роботи в групі №2 дітей 6-го року життя (вихователь Олейнікова Т.В.).

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків вихователю рекомендовано:


 • Активізувати роботу по створенню умов для всебічного розвитку дітей старшого дошкільного віку №2 «Сонечко»:

• поповнити куточок природи рослинами, передбаченими програмою

• придбати інвентар для праці у природі та куточку природи

• створити ігрову зону пов’язану зі школою


 • В процесі ознайомлення з навколишнім планувати досліди у природі.

 • Виготовити логічні та розвиваючі ігри з різних розділів програми. • Удосконалити якість підготовки до організації та проведення занять, бесід з дітьми за виховними напрямками

 • Підвищувати рівень організації режимних процесів, залучати до співпраці помічника вихователя.

 • Активізувати роботу по підвищенню рівня трудових вмінь та навиків у дітей:

• придбати інвентар, необхідний для праці у природі під час догляду за кімнатними рослинами згідно віку та кількості дітей.

 • Активізувати роботу з батьками:

• систематизувати матеріали з питань навчально – виховної роботи за різними розділами програми в інформаційних блоках батьківських куточків

• обговорювати з батьками проблеми вивчення та збереження державної мови у повсякденному житті, збереження та поповнення матеріально – технічної бази на батьківських зборах.

• використовувати сучасні нетрадиційні форми роботи з батьками


 • Підвищувати рівень володіння інтерактивними технологіями, рівень володіння сучасними нормами української мови через відвідування МО, самоосвіту.

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Під час проведення різних видів контролю освітнього процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам щодо його складання і знаходиться на достатньому рівні. Керуючись державними документами та планом роботи закладу на 2013/2014 н.р. колектив ДНЗ протягом року намагався працювати творчо та відповідально і таким чином досягли певних успіхів у виконанні поставлених завдань:

Але:


  • недостатньо проводилась поглиблена робота педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

  • залишається задовільний рівень інноваційної компетентності окремих педагогів;

Отже, головним завданням управлінської діяльності в ДНЗ на наступний навчальний рік є:

 • активізувати роботу педагогів над індивідуальною науково-методичною темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності;

 • удосконалити роботу щодо підвищення рівня інноваційної компетентності педагогів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка