Затверджую погодженоСторінка3/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Продовжувати роботу з розвитку валеологічної свідомості та виховання позитивного емоційного ставлення до природи на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця

Робота планувалася за освітніми лініями («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини»)

Протягом року покращилась науково – методична база методичного куточка щодо впровадження в роботу, програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»: медпрацівниками розроблені конспекти занять за різними освітніми лініями, розроблені пам’ятки, схеми, контрольно – діагностичні картки, зібрані всі необхідні нормативно – правові документи щодо діяльності ДНЗ.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шліхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги.

В минулому навчальному році в ДНЗ ефективно був організований освітній процес, який завжди носив науково – методичний і пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова документація завідувача, практичного психолога, вихователів, музичного керівника.

Аналіз роботи закладу протягом 2013/2014 навчального року здійснювався за Базовою програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Аналіз планування роботи дошкільного закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, коректність, динамічність, об’єктивність дотримуються. Головні річні завдання знайшли своє відображення у всіх складових річного плану. Значно покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування, що позитивно вплинуло на цілісність внутрішнього контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально – виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів. Перспективне та календарне планування відповідає вимогам, але поряд з цим у плануванні є такі недоліки:  • недостатньо просліджується система планування індивідуального підходу до вихованців відповідно до листа МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»;

  • не на достатньому рівні створено предметно – розвивальне середовище для забезпечення можливостей задоволення у грі соціальних, пізнавальних та естетичних потреб дитини;

  • зміст роботи з формування у дошкільників елементів ключових компетентностей не повністю містить в собі реалізацію Базової програми;

  • недостатньо уваги приділяється системності підходу до планування здоров’язберігаючої компетентності, активізації ігрової діяльності дошкільників для формування елементарних форм їх життєвої компетентності та індивідуалізації особистістного становлення.

Відповідно до Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», Базового компоненту, на підставі інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 № 1/9-482 «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» в ДНЗ було здійснено моніторинг знань, умінь, навичок дітей всіх вікових груп.

Головна мета контролю та оцінки досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж року.

Узагальнені результати обстеження у групі

дітей молодшого віку № 1 (3-4 р.ж.) у грудні 2013 р.

та у травні 2014р.


1

«Особистість дитини»

2

«Дитина в соціумі»

3

«Дитина в природному довкіллі»

4

«Дитина в світі культури»

5

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6

«Мовлення дитини»

7

«Гра дитини»


Узагальнені результати обстеження у групі

дітей середнього віку № 2, №3 (4-5 р.ж.) у грудні 2013 р.

та у травні 2014р.


Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2013 р. у порівнянні з кінцем навчального року 2014 р. дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально – виховної роботи з дітьми протягом року. Результати обстеження групи дітей середнього віку (4 р.ж.) № 2,№3 (вихователі Готвянська Р.М., Голосовська М.Ю.) виявили що за освітніми лініями розвитку «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та логіко-математичної діяльності намітилися зміни: діти приділяють більш уваги бережливому ставленню до навколишнього середовища, вихователі використовували в роботі з дітьми практично-дослідницьку діяльність, розвивали емоційні почуття, приділяли увагу розвитку допитливості та спостережливості у дітей середнього віку. Але вихователям Готвянській Р.М., Голосовській М.Ю., слід більше використовувати в роботі сучасні методи та прийоми, елементи аналітичного та креативного мислення. більш доцільно продумати компоненти розвивального предметно – ігрового середовища в групах, що дасть змогу забезпечити можливості задоволення у грц пізнавальних, соціальних, естетичних потреб дітей. Стимулювати інтерес дитини до здорового способу життя, його різноманітних проявів, виховувати навички культури поведінки, спонукати до вияву наполегливості, цілеспрямованості, самостійності у рухової діяльності.

Рекомендації: у лінії «Дитина в природному довкіллі» приділяти більше уваги вихованню бережливого ставлення до навколишнього середовища, вихователям використовувати в роботі з дітьми практично – дослідницьку діяльність, розвивати емоційні почуття.

У лінії «Дитина в світі культури» використовувати в роботі з образотворчої діяльності різноманітні матеріали, сучасні методи та прийоми.

У лінії «Дитина в соціумі» закріплювати вміння встановлювати емоційні контакти з дорослими однолітками, розвивати комунікативні здібності.

У лінії «Особистість дитини» вчити обговорювати результати своїх дій, виправляти помилки, намагатися регулювати власну поведінку, позитивно ставитись до своєї зовнішності, статевої належності.

Логіко - математична діяльність потребує від вихователя групи дітей молодшого віку (4-й р.ж.) №1 Конопльової А.А., приділяти більш уваги розвитку допитливості та спостережливості у дітей молодшого віку. Для підвищення математичної компетентності приділяти увагу вмінню орієнтуватися у просторі та часі. Оскільки головною діяльністю дітей дошкільного віку є гра вихователю необхідно постійно удосконалювати методику керівництва ігровою діяльністю.

Налажна увага приділялась створенню предметно – ігрового розвивального середовища в групах.

В порівнянні з минулим навчальним роком вихователь групи №2 (Готвянська Р.М.) за допомогою батьків поповнила групу ігровим обладнанням. Група обладнана відповідно до педагогічних, естетичних та санітарно – гігієнічних вимог. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователь створила розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально – розвивальними. Це різноманітні куточки: ігровий, бібліотечний, трудовий, конструктивно – будівельний, природознавчий, етнографічний, музичний. комп’ютерний, фізкультурний, але ще не обладнала куточок пошуково – дослідницької діяльності.

За результатами оцінювання досягнень дітей раннього віку (2-3 р.ж.) можна зробити висновок, що діти групи № 1 (2-й рік життя), вихователь Конопльова А.А. в основному проявила позитивну динаміку змін: ступень сформованості різної компетентності кожної дитини значно зріс.

Але деяка кількість дітей відвідували садок несистематично, з великими перервами, часто хворіли або прийшли в ДНЗ не з початку навчального року і їх показники значно нижчі, ніж у решти дітей.

Були надані наступні рекомендації: активізувати роботу з мовленнєвого спілкування з дітьми молодшого віку, використовуючи роботу в підгрупах та індивідуальну, створювати розвивальне мовленнєве середовище, сприяти становленню в дитині доступних віку мовленнєвих конструктів. Збагачувати словник зростаючої особистості за рахунок слів, пов’язаних з освітніми лініями («Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Гра дитини»).


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка