Затверджую погодженоСторінка2/17
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Продовжувати роботу з розвитку валеологічної свідомості та виховання позитивного емоційного ставлення до природи на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованцяРобота колективу ДНЗ була організована відповідно Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».
1.2. Результати методичної роботи.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2013/2014 н.р.

В кабінеті завідувача створено методичний куточок в якому були систематизовані фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, картотека інноваційних технологій. Одним із актуальних завдань у практиці роботи дошкільного навчального закладу № 19 є удосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах дитячої діяльності.

Протягом навчального року поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, зразки моделей планування організації освітнього процесу. Але недостатньо використовувались аудіо - та відеоматеріали, наочні та друковані посібники з сучасним використанням інтерактивних форм роботи з дітьми.

З метою реалізації головних завдань був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами:

- засідання педагогічної ради «Підвищення якості дошкільної освіти в умовах упровадження програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

(нова редакція)» (вересень); «Формування здорового способу життя дошкільника» (листопад); «Твоя країна Україна, і ти її громадянин»

(лютий); «Підсумки роботи педагогічного колективу по виконанню завдань річного плану за 2013-20134 н.р» (травень). Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, презентації ідей, анкетування, інтерактивні методи тощо).

- семінар - практикум «Сприяння психологічного комфорту в групах дитячого садка» допоміг педагогам сприяти створенню психологічного комфорту в групах для поліпшення психічного здоров’я та для розвитку особистості дитини. Поставити себе в принципово нові умови, для яких характерні відсутність жорсткої регламентної педагогічної діяльності, значне розширення інформаційного поля, модернізація соціальних функцій педагога, мобільність використання професійних якостей, створення психологічної атмосфери, стимулювання педагогічної творчості, активної участі педагогів в розробленні та опробуванні інноваційних програм з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій (ІК-технології);

- колективні перегляди занять та режимних моментів, які завжди були ефективною формою методичної роботи. На високому методичному рівні були проведені заняття вихователями Готвянською Р.М комплексне заняття з логіко-математичної компетентності, Конопльовою А.А. «Наші справні малюки вам малюють залюбки» (малювання з використанням методів ТРВЗ.

- консультації для вихователів: «Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя.» ( практичний психолог Буткевич Н.В.), Сюжетно-рольова гра – школа моралі для дитини дошкільного віку.», «Пізнавальні діалоги з дошкільниками.» (вихователь Готвянська Р.М.), «Організація екологічної освіти в ДНЗ.», (вихователь Конопльова А.А.), які допомогли педагогам в навчально-виховній роботі.

Але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

  1. Наявність психологічного барєру деяких педагогів (внутрішня неготовність до змін, не бажання працювати по-новому).

  2. Недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів.

  3. Проблема недостатньої креативної готовності вихователя до впровадження педагогічних інновацій.

  4. Оформлення матеріалів до педрад, консультацій не завжди відповідало нормативним вимогам ведення ділової документації.

З метою підвищення професійно-педагогічної культури педагогів протягом навчального року вихователі відвідували районні методичні об’єднання та семінари - практикуми.

Треба відмітити, що усі педагоги закладу поглиблено працюють за різними напрямами, що позитивно впливає на навчально-виховний процес у групах та дозволяє вивчати досвід роботи педагогів.ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Готвянська Р.М.

Використання української народної творчості у роботі з дітьми

2

Конопльова А.А

Виховання самостійності у дітей дошкільного віку

3

Голосовська М.Ю.

Гра як спосіб пізнання світу

4

Буткевич Н.В.

Формування екологічної компетентності у дітей дошкільного віку засобами дослідницько-експериментальної роботи.

5

Свердленко С.В.

Виховання компетентної особистості через емоційну культуру


З метою забезпечення активної участі і взаємодії родини та колективу ДНЗ щодо всебічного розвитку особистості дитини протягом навчального року плідно працювала творча група у складі керівника Буткевич Н.В, практичного психолога, вихователів Готвянської Р.М., Конопльвої А.А., музичного керівника Носкової Н.І. Творча група зробила добірку матеріалів для проведення батьківських зборів, розробила рекомендації, анкети та тести для батьків з даного питання.

Вихователь Голосовська М.Ю. прийняла участь у конкурсі "Всеукраїнський інтернет-форум присвячений 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка"(методичний калейдоскоп).У наступному році слід посилити роботу щодо вивчення та впровадження досвіду роботи педагогів ДНЗ, розкривати їх творчій потенціал, вивчати та впроваджувати в практику роботи сучасні інновації.

1.3. Результативність навчально-виховного процесу

Впродовж 2013/2014 н.р. педагогічний колектив ДНЗ в організації та проведенні навально – виховної роботи керувався основними державними документами про освіту: Конституції України, Закону України «Про дошкільну освіту», Законів України: «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність», Конвенції ООН про права дитини, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), «Національної доктрини розвитку освіти», «Національної програми «Діти України», Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, Наказів Міністерства освіти і науки України від 28.10 2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах», Наказ Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом МОНУ від 11.09.2002 № 509, Інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01. 2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05. 2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10. 2007 № 1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811), Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» (від 21.01.2012 №1/9-388), програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина».

Пріоритетними завданнями в роботі педагогічного колективу були:


  1. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах дитячої діяльності.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка