Затверджую погодженоСторінка4/17
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Велика увага приділялась фізичному розвитку дітей. Одним із пріоритетних напрямків в роботі ДНЗ є розвиток валеологічної свідомості та виховання позитивного емоційного ставлення до природи на засадах зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця. діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Завдяки поєднанню тривалої комплексної оздоровчо – профілактичної роботи з корекційно – педагогічними заходами, в умовах звичайного режиму дошкільника, визначалася ефективність оздоровчих заходів.


У ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

 • система загартування: повітряні ванни, часнико- цибуле терапія, ходіння по доріжкам «Здоров’я», гімнастика пробудження після денного сну;

 • контролювалось виконання санітарно – гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

 • проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, та консультації практичного психолога.

 • розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах та нарадах при завідувачу.

Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, лікар, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Але істотним недоліком щодо фізичного розвитку дітей є те, що не було чіткої системи у проведенні фізкультурних свят та розваг.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2014/2015 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоровязберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоровязберігаючих компетентності дошкільників.

Виходячи з вищесказаного, можна зробити висновок, що організація освітнього процесу в ДНЗ в цілому відповідає вимогам БП виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», здійснюється послідовно.

Однак, є і недоліки в організації та проведенні освітнього процесу в ДНЗ:


 1. Велика кількість дітей в групах майже унеможливлює проведення індивідуальних занять та занять по підгрупах, знижує ефективність проведення фронтальних занять.

 2. Недостатній рівень сформованості мовленнєвої компетентності дітей; недостатня продуктивність мовленнєвої діяльності дітей; розповіді позбавлені творчості, образності та художньої виразності.

 3. Недостатній рівень соціальної компетентності дітей, особливо рівень сформованості їх особистої культури.1.4. Результати управлінської діяльності

У дошкільному закладі існує система здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень: звіти, зрізи, інформації для розгляду на нарадах при завідувачі.

Організація контролю в дошкільному закладі була системною, послідовною згідно завдань річного плану. Усі суттєві питання були охоплені різними видами контролю: комплексною та тематичними перевірками, оперативним, епізодичним, порівняльним контролем, вибірковими перевірками, які були спрямовані на вивчення різних питань, на оцінку виконання завдань програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» на вивчення професійного рівня педагогів.

У лютому 2014 р. було проведено тематичне вивчення «Формування особистості громадянина через національно - патріотичне виховання дітей» В ході перевірки було виявлено, що рівень формування особистості громадянина через національно – патріотичне виховання дітей у групах знаходиться на належному рівні. Колектив ДНЗ виконує все можливе для громадянського виховання дітей. У роботі використовують матеріали, які зібрані у методичному куточку, з використанням інноваційних технологій.

Але перевіркою виявлено певні недоліки та надані рекомендації педагогам: 1. Діти не завжди зосереджують свою увагу на вказівках вихователя.

 2. Надзвичайно велика кількість дітей не дає змоги повноцінно здійснювати індивідуальний та диференційований підхід, враховувати індивідуальні особливості кожного дошкільника.

 3. У дітей виникають труднощі з розподілом ролей під час сюжетних ігор.

 4. Не всі діти адаптовані до ДНЗ, важко звикають до нових умов життя, до нового соціального середовища і потребують допомоги психолога.

У жовтні 2013 р. було проведено тематичне вивчення «Організація роботи з формування основ здорового способу життя у дітей в процесі рухливої активності дітей». Результати тематичного вивчення свідчать, що в середній групі створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи, для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Достатньо нестандартного фізкультурного обладнання зроблено руками вихователів та батьків. Все спортивне обладнання має естетичний вигляд та відповідає санітарно –гігієнічним вимогам.

Але перевіркою виявлено певні недоліки та надані рекомендації педагогам:- розробити та оформити картотеки рухливих ігор відповідно до вимог програми навчання та виховання дитини від 2 до 7 років «Дитина» з атрибутами до них, картотеки народних та хороводних ігор, ігор дітей народів світу.                                                                                         

- залучати батьків вихованців до участі у проведенні Днів здоров’ я», спортивних родинних свят та розваг.  

- поновити доріжки здоров’я

У травні 2013 року була проведена комплексне вивчення «Організація життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку групи №2 (4-5-й р.ж.) за всіма лініями розвитку», де працює вихователь Готвянська Р.М. (освіта вища, педагогічний стаж 26 років).За наслідками перевірки можна зробити висновок, що робота у групі дітей середнього віку № 2 проводиться на належному методичному piвнi.

З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

 • Досконало оволодіти методикою розвитку мови.

 • Працювати над підвищенням свого професійного рівня;

 • Ширше використовувати в роботі з дітьми сучасні педагогічні іновації, активізувати розумову активність дітей за допомогою цікавих сюжетних занять.

 • Більше уваги приділяти освоєнню дітьми розділу: «Особистість дитини» (валеологічні знання) – використовувати для цього II пол. дня.

 • Використовувати в роботі художнє слово, народні ігри.

 • Регулярно змінювати в куточку для батьків інформацію.

 • Зробити підборку народних рухливих ігор для дітей п’ятого року життя.


Здійснювався контроль за виконанням прийнятих рішень та рекомендацій: звітування педагогів, підготовка зведених даних та інформацій, які протягом року розглядалися на нарадах при завідувачу. Але виконання деяких рішень осталося без контролю.

Під час проведення різних видів контролю навчально-виховного процесу було проаналізовано планування роботи вихователів за Базовою програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина». Результати перевірок показали, що треба урізноманітнити форми організації освітнього процесу та орієнтувати педагогів на повернення первинного значення слову «заняття», як цікавого, змістовного, корисного для розвитку дитини, організації особистісного буття, життєдіяльності дитини упродовж всього часу.Особливу увагу було приділено вивченню професійної майстерності педагогів, самоосвітній діяльності педпрацівників.

Проте, потребує вдосконалення контроль за виконанням наказів, попередніх рішень та рекомендацій виробничих нарад, нарад при завідувачи, зборів.

1.5. Результати роботи психологічної служби

Упродовж 2013-2014 навчального року робота психологічної служби КЗ «ДНЗ № 19» проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі психодіагностичних досліджень.

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

 1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

 2. Діагностична робота

 3. Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи ризику».

 4. Психологічна просвіта педагогічного колективу.

 5. Індивідуальне та групове консультування батьків.Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

Адаптаційний період 17 дітей пройшов успішно. Аналіз адаптаційного періоду відбувався за критеріями: сон, апетит, гра, емоційний стан, спілкування з дорослими та дітьми.

Результати заносилися до протоколу спостереження адаптаційного періоду в групах раннього віку № 1, в групі № 2 та в короткотривалої групі № 3, аналізувалися та надавалися рекомендації батькам і вихователям.

Також в квітні була проведена діагностика відповідності розумового розвитку біологічному віку дітей 3-го та 4-го року життя. Серед 17 дітей розумовий розвиток 19 дітей вище норми, а 4 дитини в нормі. Нижче норми немає.

У квітні також була проведена діагностика відповідності розумового розвитку біологічному віку дітей 5-го та 6-го року життя. Усі 14 дітей мають високий рівень розвитку.

Також була проведена діагностика готовності дітей до навчання у школі: Всього було обстежено 6 дітей. За результатами діагностування усі 6 дітей готові до школи.

Впродовж 2013-2014 навчального року були проведені корекційно-розвивальні роботи з дітьми за програмами «Профілактика психічного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного віку», «Корекційно-розвивальна програма з психогімнастики у дитячому садку», «Розвиток емоційної сфери дітей раннього віку». Це сприяло створенню позитивного емоційного настрою, вихованню співчутливості, доброзичливості, взаємодопомоги у дошкільників, психокорекції проявів тривожності, агресії, невпевненості, імпульсивності у дітей; зняттю психоемоційного напруження; формуванню навичок соціальної адаптації через розвиток емоційно-вольової сфери у дітей раннього віку.

Проведена робота показала, що треба удосконалювати корекційно-розвивальну роботу, збільшити обсяг індивідуальної роботи.

У 2013-2014 н.р. практичним психологом належна увага приділялась консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

На початок 2013-2014н.р. було 5 дітей групи ризику. Впродовж року з дітьми проводилася робота в підгрупах та індивідуальна робота, яка сприяла підвищенню рівня розумової діяльності, поліпшенню комунікативних навиків з іншими дітьми, зменшенню агресивності та покращенню загального психологічного та емоційного стану. Всі ці діти потребують продовження корекційно-розвивальної роботи.
Згідно з проведеним аналізом роботи психологічної служби за попередній рік, головними завданнями наступного навчального року є:

 1. Систематичне вивчення психічного розвитку дітей раннього віку: діагностика адаптаційних процесів;

 2. Виявлення дітей з відхиленнями у емоційно-вольовій сфері і дітей з неординарною поведінкою та своєчасне надання їм допомоги;

 3. Психологічний супровід навчально-виховної діяльності педпрацівників старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;

 4. Просвітницька робота серед працівників та батьків вихованців з метою підвищення їх психологічної компетенції (оформлення стендів, видання інформаційних листів, лекції та консультації);

 5. Спільна робота зі спеціалістами ДНЗ щодо забезпечення кожного вихованця супроводом;

 6. Надання консультацій батькам дітей різних вікових груп та вихователям з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно розвиненої особистості;

 7. Систематичне підвищення професійної компетентності практичного психолога шляхом участі у навчально-методичних семінарах,відвідувань бібліотеки; організаційно-методична робота.


1.6. Результати гурткової роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка