Затверджую погодженоСторінка5/17
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Гурткова робота в ДНЗ стала невід’ємною частиною освітнього процесу. Гурток в дошкільному закладі є самостійною додатковою формою освітнього процесу, його мета – задовольнити потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні здатності, загальні та спеціальні здібності, своєчасно виявити обдарованість дітей. Робота гуртків ДНЗ будувалася за програмою, складеною його керівниками на основі власної практики та запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма обов’язково узгоджувалася  з освітньою програмою, за якою працює ДНЗ (Базовою програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»)

Особистому зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота гуртка хореографії, гуртка англійської мови, гуртка «Чарівні ручки». Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Особливу увагу керівники гуртків приділяли роботу з обдарованими дітьми. В ДНЗ існує банк даних обдарованих дітей. Керівники гуртків приділяли достатню увагу цім дітям. Так вихованці гуртка хореографії приймали участь у районному фестивалі «Перший крок до зірок». Керівник гуртка хореографії прагнула, щоб даний гурток дійсно був школою сучасного танцю. Заняття з хореографії передбачили:

- музично-ритмічний розвиток дитини;

- покращення координації рухів;

- розвиток естетичного смаку;

- виховання почуття колективізму у дітей.

У ДНЗ,  вивчення англійської мови починається з трьохрічного віку, оскільки цей вік є оптимальним для засвоєння мов. Керівник гуртка англійської мови Носирова О.В. організувала навчання англійської мови у вигляді уявних чи реальних ситуацій спілкування, коли в дитини виникає потреба вживати у власному мовленні іншомовний матеріал. Тому, саме гра стала провідною формою діяльності дітей на заняттях з англійської мови, це дало значні результати, особливо у дітей 5-6 річного віку.

Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу.
1.7. Результати роботи з наступності із школою та батьками

У ДНЗ висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності ДНЗ, його взаємодії з сім’єю та початковою школою. Акцентуючи увагу на ефективність процесу соціалізації, індивідуального розвитку особистості дошкільника заслуговує на увагу робота вихователя Готвянської Р.М. з питання взаємодії з деякими батьками вихованців щодо адаптації до шкільного навчання.

Робота з питань наступності в роботі зі ЗОШ № 51 проводилась на достатньому рівні: було складено та затверджено спільний план роботи.

Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради педагогів ДНЗ і школи. Більш проводити сумісних розваг, екскурсій.

Колектив дошкільного навчального закладу працює в тісному контакті з батьками, бо саме сім’я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки. Вихователі спрямували свою роботу на підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування їх готовності надавати посильну допомогу в діяльності педагогів.

З метою проведення освітньо - просвітницької роботи серед батьків та створення умов для спільної роботи дошкільного закладу та родини у вихованні дітей були проведені:

- загальні батьківські збори.

- групові батьківські збори,

- консультації, «школа для батьків», дні відкритих дверей тощо.

Протягом року розглядались питання щодо навчання, виховання та розвитку дітей, питання щодо створення належних умов для перебування дітей у дошкільному закладі, організації літнього відпочинку. Так, поступово, спільними зусиллями педагоги і дорослі члени сімей дошкільників ставали однодумцями, разом створювали сприятливе соціальне

середовище для повноцінного виховання дітей, як у дошкільному закладі та і сім’ї. Все це сприяло кращому взаєморозумінню педагогів і батьків.

Батьки брали активну участь у підготовці до свят, покращенні матеріально - технічної бази ДНЗ, підтримували педагогів та допомагали у всіх їхніх починаннях. Особливою популярністю користувались у батьків різні сумісні з дітьми виставки. Дуже цікавою була виставка ікебан, витинанок, поробок, малюнків з теми « Безпека життедіяльності». Виставка картин нашого вихованця Тихонченко Микити ( гр.№2) полонила дітей, працівників та батьків ДНЗ.

Але існують проблеми які потребують вирішення в роботі з батьками: індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців дошкільного закладу, підвищення психолого-педагогічної культури батьків, більшої активності щодо участі в житті групи і закладу.
1.8. Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

Колектив дошкільного закладу постійно працював над питаннями безпеки життєдіяльності дошкільників. Робота з питань запобігання дитячому травматизму у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та інших нормативно правових актів з питань безпеки життєдіяльності.

Питання щодо виховання безпеки життєдіяльності дітей як складової її здоров’язберегаючої компетентності було одним із пріоритетних напрямів в роботі ДНЗ в минулому навчальному році. Методичні матеріали,що зібрані в ДНЗ забезпечили допомогу вихователям щодо планування та організації роботи з питань безпеки організму та життєдіяльності дітей. Так, була повністю розроблена тематика «Уроки безпечного життя» та перспективний план їх проведення.

З метою формування основних моделей безпеки, під час виникнення побутових, природних та техногенних надзвичайних ситуацій з дітьми упродовж року проводились спеціальні заняття: «Уроки безпечного життя», бесіди, розваги, екскурсії. У групах оформлені тематичні куточки щодо пропаганди безпеки дорожнього руху, пожежної безпеки. У наявності дидактичні ігри, ілюстративний матеріал, наочні посібники. Протягом року цілеспрямовано велась робота за такими напрямами: «Дитина і вулиця», «Дитина і природа», «Дитина і побут», «Дитина і здоров’я».

Плідними та корисними для дітей були дні «Тижня безпеки дитини»: ефективним було відпрацювання у дітей практичних навичок безпеки дорожнього руху, розваги з даної тематики «Дружимо з правилами дорожнього руху», «Про Світлофор», «Обережно перехрестя», «Чарівний світ дорожніх знаків». Для залучення дітей до вивчення та дотримання

правил безпечної поведінки в природі, побуті були організовані розваги «Як уникнути біди?», «Допоможи другу». Різноманітні форми роботи з дітьми допомогли дітям отримати та поглибити знання з цього питання. Аналіз відвідуваних занять показав, що діти відповідно до вікових особливостей, на достатньому рівні володіють інформацією про безпеку та попередження виникнення пожежі, знають правила поведінки на вулиці, правила переходу дороги тощо.

Але ця робота потребує удосконалення, більш уваги треба приділяти формуванню самостійних навичок щодо формування безпеки життєдіяльності, давати дітям більш практичних завдань для вироблення моделі поведінки в надзвичайних ситуаціях. В групах старшого дошкільного треба дообладнати куточки цивільного захисту.

1.9. Результати охоплення дітей дошкільною освітою

На підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» в 2011-2012 навчальному році було проведено облік дітей від 0 до 6 років, створено банк даних і визначено форму здобуття ними дошкільної освіти. На території обслуговування, яка закріплена за дошкільним закладом, згідно з проведеним обліком мешкає 475 дітей.

Охоплення дітей дошкільною освітою через дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси усіх форм власності та інші форми здобуття дітьми дошкільної освіти


Загальна кількість дітей дошкільного віку від 0 до 6 років

Охоплення дітей дошкільною освітою

Інші форми здобуття дітьми дошкільної освіти


Загальний % охоплення дітей д/ш освітою

Кількість дітей в ДНЗ (за мережою)

% охоплення д/ш освітою


приватна


державна

% охоплення д/ш освітою

335

45

70,4

8

236

77,4

77,4


Дбаючи про інтереси дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, важливим було залучати їх до різних форм здобуття дошкільної освіти, тому особлива увага приділялась дітям 6-го року життя з метою підготовки їх до шкільного навчання. Були проведені наступні заходи щодо охоплення дітей дошкільною освітою:

  • виявлені діти, які мешкають на території обслуговування та не відвідують дошкільний заклад;

  • складений банк даних дітей 6-го року життя;

  • проведений первинний патронаж сімей;

  • проведені консультації щодо реалізації прав дитини на отримання дошкільної освіти: «Режим роботи дошкільного закладу. Умови виховання», «Ознайомлення зі змістом, напрямками підготовки дітей до школи», «Формування психологічної готовності у дітей до навчання у школі» тощо;

  • проведені дні відкритих дверей для батьків та дітей, які не відвідують дошкільний заклад;

  • запрошення на Новорічне свято діти, які не відвідують дошкільний заклад.

У 2013/2014 н.р. усі діти 5-річного віку були охоплені дошкільною освітою.
1.10. Аналіз роботи з організації харчування

Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227 та інших нормативних документів:

Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.35);

 • Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;

 • від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;

 • Накази МОН України:

 • від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 •  спільні накази МОН, МОЗ України:

 • від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 • інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей. При розподілі їжі за калорійністю протягом дня додержується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%, Об'єм їжі відповідає віку дитини. В дошкільному закладі діти отримують достатню кількість вуглеводів, жирів та білків, особливо тваринного походження. З метою профілактики йододефіцитних захворювань ДНЗ забезпечено йодованою сіллю.

Для приготування страв у ДНЗ наявна картотека, яка затверджена керівником закладу, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагає урізноманітнити та розширити асортимент страв. Асортимент страв корегується в залежності від сезону.Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. У ДНЗ меню було погоджено з СЕС, в ньому зазначені дата складання, прізвище та посада працівника, яким цей документ був розроблений.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо - осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв.

Видача готових страв проводиться тільки після зняття проби медпрацівником, безпосередньо з казана за 30 хвилин до видачі їжі, і дозволяється тільки після підпису в журналі бракеражу готової продукції щодо можливості реалізації кожної страви окремо.

Щодня залишаються добові проби кожної страви раціону й зберігаються протягом доби.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медсестра веде Журнал обліку виконання норм харчування. На підставі даних цього журналу кожні десять днів проводиться аналіз норм харчування, а за потреби – його корекція.

Вартість харчування вдень на одну дитину в 2014р. складає:
Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації. Продукти харчування завозяться до закладу згідно з поданими заявками при обов’язковій наявності супроводжуючих документів. Під час приймання комірником продуктів харчування, які надходять до закладу, медична сестра контролює їх безпечність та якість у Журналі бракеражу сирої продукції за термінами реалізації і умовами зберігання. Веде документацію з харчування, складає примірне двотижневе меню, меню-розклад, проводить антропометричні вимірювання, контролює вихід,безпеку і якість страв, дотримання технології їх приготування, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, наявність у них гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, своєчасність проходження медоглядів.

Відомості про якість продуктів,що швидко псуються, реєструються медичною сестрою у Журналі бракеражу сирих продуктів.

Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Приділялась велика увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданні батьківського комітету, постійно розглядалися на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

Через високу ціну на продукти, які постачаються до дошкільного закладу та обмеження грошових норм на харчування дітей, норми харчування виконувались в 2013/14 н.р. на 73,25%. / 73,40%

Для організації питного режиму було впроваджено використання системи доочистки питної води (фільтр) на харчоблоці.

З боку адміністрації дошкільного закладу здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, про що свідчать записи в щоденниках контролю. Санітарно-гігієнічні норми дотримувалися повністю, про що свідчать акти перевірки районної санітарної епідеміологічної служби. З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дітей в дошкільних закладах розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної санітарної епідеміологічної служби.

У 2014-2015 навчальному році необхідно забезпечити максимальне виконання натуральних норм харчування у відповідності до затвердженої грошової вартості денного набору продуктів, вдосконалити роботу з постачальниками.

Потребує поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоку – придбання електричної м’ясорубки для готової продукції.

У дошкільному закладі забезпечено збалансоване харчування дітей із дотриманням необхідного набору продуктів та норм харчування дітей, про що свідчить відповідна документація старшої медичної сестри.


Аналіз показав, що у 2013р. виконання натуральних норм продуктів харчування таке:

Аналіз показав, що у 2014р. виконання натуральних норм продуктів харчування таке:


Аналіз виконання норм харчування у 2014 році свідчить про те, що по таким продуктам ( м'ясо, масло вершкове, сметана, сир мякий, яйце, борошно, крупи, овочі, соки, хліб, чай) збільшилися норми харчування. А таких продуктів ( риба, соняшникова олія, молоко, сир, яйце, цукор) знизилися в порівнянні з 2013 роком.

Медсестрою та комірником постійно контролюється якість продуктів від постачальника, про що свідчить вся наявна документація. Меню медична сестра складає з урахуванням завозу продуктів, також медсестрою ведеться накопичувальна відомість витрати продуктів на одну дитину і на основі її аналізу проводиться корекція виконання натуральних норм харчування,відомості здаються своєчасно.

В середньому натуральні норми харчування у 2013-2014н.р. було виконано на 63,85 %. Таке виконання було через завищені ціни на продукти харчування та продовольчої сировини, організацією нової системи харчування з боку КП «Комбінат дитячого харчування», не своєчасне виконання замовлень на продукти харчування деякими постачальниками. Зовсім не було в раціоні дітей свіжих фруктів, сметани, сиру м’якого кондитерських виробів.


1.11. Аналіз медичного обслуговування

Дошкільний навчальний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає переліку оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу, переліку лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті ДНЗ для надання невідкладної медичної допомоги, Положенню про ізолятор ДНЗ, затверджених наказом МОНУ, МОЗУ від 22.09.2005 №1090/113. Однак медичний кабінет, ізолятор недооснащено:

- холодильником;

- пантографом;

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Смеречук Т.А., та закріплений лікар-педіатр ДМП № 4 Верещагіна Г.В. Медична робота була спрямована на зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, як того вимагає Закон України «Про дошкільну освіту», на виконання завдань річного плану. У дошкільному закладі проводились усі необхідні лікувально-профілактичні та оздоровчі заходи:

 • контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками дошкільного навчального закладу;

 • здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

 • проводився поглиблений огляд з антропометричними вимірюваннями дітей;

 • раннього та дошкільного віку;

 • участь у розробці графіку отримання їжі з харчоблоку, раціонального режиму дня у всіх вікових групах;

 • контролювалась організація харчування дітей;

 • проводились заняття з гігієни харчування, санітарні мінімуми з колективом;

 • проводилась санітарно-просвітницька робота для батьків через інформаційні куточки, екрани здоров’я.

Вся обовязкова медична документація ведеться своєчасно, за встановленою формою.

Систематично аналізувався стан захворюваності дітей з медичними та педагогічними працівниками ДНЗ. Питання організації харчування, зниження захворюваності виносились на педраду, наради при завідувачеві, батьківські збори.

Велика увага приділялась фізичному розвитку дітей. Одним з пріоритетних напрямків в роботі ДНЗ є формування здоров’язберегаючої компетентності з метою зміцнення і збереження фізичного, психічного соціального здоров’я дітей. Діти з задоволенням відвідують заняття з фізкультури, ранкову гімнастику. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

Виконання вимог Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», вдалому розподілу рухової активності дошкільнят протягом дня дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних рухів та підвищення емоційного стану дітей.

Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, старша медсестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Але недоліком щодо фізичного розвитку дітей є те, що не було чіткої системи у проведенні фізкультурних свят та розваг.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2014-2015н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності дошкільників.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка