Затверджую погодженоСторінка7/17
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

1.17. Аналіз роботи щодо комп’ютеризації та інформатизації

ДНЗ продовжує проводити роботу щодо комп’ютеризації та інформатизації, а саме: активно використовують в адміністративній діяльності Мережу Інтернет.

Проводиться робота по підвищенню комп’ютерної грамотності педагогічних працівників:

Вони можуть шукати, аналізувати, використовувати інформацію, працювати з базою даних. Активно користуються комп’ютерами такі педагоги: Свердленко С.В., завідувач ДНЗ; Готвянська Р.М., Голосовська М.Ю., вихователі, Буткевич Н.В., практичний психолог; Носкова Н.І., музичні керівники.

Протягом навчального року забезпечувалась систематична робота ДНЗ з ПК «ІСУО», такі розділи, як «Відвідування», «Діти», «Групові приміщення», «МТЦ», «Облік робочого часу» заповнені на 100%. Функціонує сайт закладу, з яким постійно працює відповідальна за організацію роботи з представництва в Мережі Інтернет Буткевич Н.В., практичний психолог, своєчасно оновлює новини, фото галерею на сайті ДНЗ, викладає цікаву інформацію щодо діяльності закладу та поради батькам щодо виховання дошкільнят.

Впродовж навчального року були проведені комп’ютерні презентації щодо впровадження Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», консультація для педагогів «Створення презентацій», розпочали створення банку методичних розробок розвивально-навчальних ігор, збирається медіатека, проводиться архівування найбільш важливої інформації тощо.

Але у зв’язку з недостатньою кількістю комп’ютерної техніки та відсутністю мережі інтернет в ДНЗ не використовуються комп’ютерні технології для різнобічного розвитку дитини, потребує більшого охоплення різних категорій працівників участю у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналізуючи роботу дошкільного закладу за 2013/2014 навчальний рік, можна зазначити, що поставлені завдання виконані, але слід відмітити, що поряд з успіхами і надбаннями маємо і недоліки, а саме:

- наявність психологічного барєру деяких педагогів (внутрішня неготовність до змін, не бажання працювати по-новому);

- недостатня професійна компетентність педагогів, що виявляється при проведенні методичних заходів та організації навчально-вихованої роботи за БП програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»

- недостатнє використання нових активних форм і методів роботи для розвитку здоров’язберігаючої компетентності дошкільника щодо валеологічної свідомості;

- не забезпечена комплексна система в розвитку всіх компонентів мовлення в різних видах діяльності;

- недостатньо уваги придилялося ігрової діяльності як засобу формування комунікативних навичок


1.18. Пріоритетні завдання

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2013-2014 навчальному році, враховуючи досягнення та недоліки в роботі, перспективи розвитку, педагогічний колектив КЗ «ДНЗ № 19» визначає такі пріоритетні завдання на 2014-2015 навчальний рік:  1. Продовження роботи щодо створення в ДНЗ здоровязберігаючої системи через оптимальну організацію рухового режиму дошкільників упродовж дня.

  2. Формування мовленнєвої компетенції дітей в організованій та самостійній діяльності.

1.19. Державні документи , якими буде керуватися ДНЗ в роботі

У новому 2014-2015 навчальному році освітня діяльність КЗ «ДНЗ № 19» буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:

- Конституції України;- Закону України «Про дошкільну освіту»;

- Законів України: «Про охорону дитинства», «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

- Конвенції ООН про права дитини;

- Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);

- «Національної доктрини розвитку освіти»;

- «Національної програми «Діти України»;

- Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305;

- Наказів Міністерства освіти і науки України від 28.10 2008 № 985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах»; Наказ Міносвіти і науки України та Мінохорони здоров’я України від 27.03.2006 № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»; Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затверджених наказом МОНУ від 11.09.2002 № 509.- Інструктивно-методичними листами: «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01. 2007 № 1/9-36), «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05. 2007 № 1/9-263), «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10. 2007 № 1/9-583), «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12. 2008 № 1/9-811);

- Листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році» (від 21.01.2012 №1/9-388);

- Базової програми виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»;

- Програми розвитку та виховання дитини раннього віку «Українське Дошкілля»; - Програми «Впевнений старт».

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ
2.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогівз/п

Зміст

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про вконання

1

Вивчати та впроваджувати в практику роботи дошкільного навчального закладу методичні рекомендації обласного, районного відділів освіти, Міністерства освіти і науки України.

міні-доповіді

самоосві-та

протягом року


завідувач
2

Брати активну участь у:

 • роботі районних методичних об’єднань;

 • семінарах;

 • конференціях;

 • семінарах завідувачів; методичних об’єднаннях вихователів груп:

 • раннього віку;

 • молодшого віку;

 • старшого віку;

 • музичних керівників.
згідно за планом управлін

ня освіти

завідувач,
2

Заслухати звіти вихователів про самоосвіту.

доповіді

раз на місяць

пед. працівни

ки
3

Знайомити з новинками науково-методичної літератури, періодичних видань з їх наступним обговоренням щодо впровадження в практику роботи

опрацювання,самоосвіта

раз на квартал

завідувач

4

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів:

 • забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями педагогів, які будуть відвідувати курси при КВНЗ «ХАНО».
упродовж 2014-2015 н.р

завідувач
5

Надати методичну допомогу педагогам з поглибленного вивчення обраних ними приорітетних напрямків :

 • Гра як спосіб пізнання світу

 • використання української народної творчості у роботі з дітьми;

 • виховання самостійності у дітей дошкільного віку;

Зошит

підвищення фахового

рівня


упродовж 2014-2015 н.р

Завідувач
6

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу:

- проводити взаємовідвідування занять та режимних процесів між вихователями паралельних груп;

- запровадити в практику роботи з дітьми авторську програму з фізичного виховання М. Єфіменко;

- спільно розробляти конспекти занять з блочно-тематичного планування за програмою виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», виготовляти дидактичні посібники, дидактичний матеріал, тощо.

- систематично проводити «педгодини», спрямовані на визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують підвищення якості освітнього процесу згідно вимогам Базового компоненту дошкільної освіти;

- створити на заняттях і в повсякденному житті мікроклімат педагогіки співробітництва;
взаємовідвідування
календарні плани
консультації,
зошит

підвищення фахового

рівня

взаємо відвідування занять, реж. моментів


упродовж 2014-2015 н.р.
завідувач

вихователі
вихователі

вихователі

дошкільних груп

вихователі


завідувач
вихователі


Семінар - практикум

Тема: «Подорож у країну обдарованих»
Мета: активізація знань педагогів щодо розвитку обдарованості у дітей дошкільного віку, стимулювання учасників до пошуку способів розвитку здібностей малят, розробка рекомендацій для виховання і розвитку обдарованих дітей.

Обладнання: аркуші паперу, кольорові олівці, кольоровий папір, магнітна дошка, конверти із завданнями.


Зміст роботи


Форма роботи


Термін


Відповідальний

Відмітка про виконання

1

1. Вступне слово : привітання, повідомлення теми.

2. "Географічна карта".

3. Мозковий штурм.

5. Логічні задачі:

7. Вправа "Сузір'я талантів".

8. Вправа " Хто такий? Хто така?

9. Вправа "Хвилина слави".

10. Вправа "Веселі чомучки".

11.Підсумок.Висновки


міні-доповідь,
практична робота

практичні вправи
рефлексивні вправа

обговорення

Листопад 2014

практичний психологКонсультації
Зміст роботиТермін


Відповідальний


Відмітка про виконання

1

Інтеграція освітнього процесу в дошкільному закладі.

09.2014

завідувач
2

Вплив батьківських настанов на розвиток дитини.

10.2014

пр. психолог
3

Рухова активність дітей на свіжому повітрі.

11.2014

Готвянська Р.М.
4

Конфлікти в дитячому садочку та шляхи їх вирішення

12.2014

пр.психолог
5

Переваги освітнього процесу з ІКТ

01.2015

Голосовська М.Ю.
6

Дитяча істерика.Алгоритм дії

02.2015

пр.психолог
7

Міні-заняття як форма організації мовленнєво-розвивальної діяльності дошкільників

03.2015

завідувач
8

Пошуково-дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку.

04.2015

Конопльова А.А.
9

Попередження жорстокого поводження з однолітками

05.2015

пр.психолог
10

«Індивідуальні : - з питань організації роботи гуртків; - з питань підготовки до розваг та свят; - з питань планування освітньої роботи з дітьми; - з питань самоосвіти; - з питань підготовки до педагогічних рад; - з питань підготовки до методичних об’єднань; - з питань підготовки колективних переглядів занять; - з питань проведення занять та режимних моментів; - за запитом педагогів.

протягом року

завідувач, пр.психолог

Колективний перегляд
Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про виконання

1

Художньо – естетичний розвиток дітей дошкільного віку.

Музична діяльність

жовтень

2014р.

музичний керівник

Носкава Н.І.


2

Мовленнєвий розвиток дітей шостого року життя

грудень

2014р.


вихователь

Готянська Р.М.
3

Емоційно – ціннісний розвиток. Психологічне розвантаження дітей.

січень 2015р.

практичний психолог

Буткевич Н.В.
4

Креативний розвиток дітей дошкільного віку

лютий

2015 р.

вихователь

Конопльова А.А.
5

Соціально – моральний розвиток дошкільників. Гендерне виховання

квітень

2015 р.

вихователь

Голосовська М.Ю.

Проведення моніторингу професійної компетентності педагогівТЕМА ЗАХОДУ

Форма роботи

Термін

Відповідальний

Відмітка про вико

нання

1

Діагностування педпрацівників із метою визначення рівня виконання вимог нормативних, законодавчих та інструктивних документів в галузі освіти

Книга аналізу педагогічної діяльності

квітень

Завідувач

Голова ПК
2

Діагностування професійної діяльності та фахової компетентності педагогів дошкільного навчального закладу

Книга аналізу педагогічної діяльності

травень


Завідувач

Голова ПК
3

Рейтингування педагогічних працівників за програмою «Я – успішний вихователь»

Рейтингова таблиця

травень

Завідувач

Голова ПК1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка