Затверджую погодженоСторінка1/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.53 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Завідувач комунального закладу Начальник управління освіти

«Дошкільний навчальний заклад адміністрації Дзержинського району

(ясла-садок)№401 Харківської міської ради

Харківської міської ради ______________ Ю.Г.Башкірова

____________ З.П.Переверзєва

«____»__________ 2013 року «____»__________ 2013 року


ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 401

Харківської міської ради»

на 2013/2014 навчальний рік


СХВАЛЕНО

педагогічною радою

дошкільного начального закладу № 401

(протокол № 1 від 30.08.2013)

Харків

2013


ЗМІСТ


Розділ І. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ № 40

за минулий 2012/2013 навчальний рік ………………………….…………………………

  1. Інформаційна картка……………………………………………………………………

  2. Результати освітньо-виховного процесу ………..…………………………………….

  3. Результати управлінської діяльності ………………………………………………….

  4. Результати методичної роботи ………………………………………………………..

  5. Аналіз використання ІКТ …………………………………………………………….

  6. Аналіз роботи психологічної служби ДНЗ …….…………………………………….

  7. Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи …………………………………………….

  8. Аналіз роботи щодо соціального захисту дітей …………………………………….

  9. Аналіз роботи з наступності ДНЗ із школою…………..…………………………….

  10. Аналіз роботи щодо організації безпеки життєдіяльності…………………………..

  11. Аналіз роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою………..……………….

  12. Аналіз роботи з організації харчування………………………………………………

  13. Аналіз господарської діяльності……………………………………………………….

  14. Завдання на новий 2013/2014 навчальний рік та оздоровчий період.

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами ……………………………………………………

2.1. Підвищення педагогічної майстерності…………………..…………… ……………….

2.2. Удосконалення професійної творчості……………………..………………………….

2.3. Педагогічні ради………………………………………………………..………………….

2.4. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників………........................

Розділ ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ………………………….

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота…………………………………………….

4.1. План роботи з батьками………………………………………..………………………….

4.2. Заходи взаємодії ДНЗ із загальноосвітнім закладом № 131………………….………..

4.3. План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою…………………………….Розділ V. Робота методичного кабінету …………………………………………………..

5.1. Організаційно-методична робота…………………………………………………………

5.2. Перспективний педагогічний досвід……………………………………………………...

Розділ VІ. Адміністративно-господарська діяльність ……………………………………

6.1 План заходів адміністративної діяльності………………………………………………...

6.2. Виробничі наради…………………………………………………………………………..

6.3. Загальні збори колективу………………..…………………………..…………………….Розділ VІІ. Додатки……………………………………………………………………………

 1. Медико-профілактичні заходи …………………………………………………………….

 2. Фізкультурно-оздоровча робота ………………………………………………………….

 3. Графіки проведення свят та розваг, театральних дійств…………………………………

 4. План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-

виховного процесу………………………………………….................................................

 1. План роботи щодо соціального захисту дітей…………………………………………...

 2. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти…………………………….

 3. Навчальний план ……………………………………………………………………………


3

3

617

18

2225

28

3335

36

3940

44

4649

49

5354

58

5962

62

6669

70

70

7375

75

7780

81

81

8893

94
97

99

102
РОЗДІЛ І.

АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 401 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2012 / 2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1. Інформаційна картка

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради» (далі – КЗ «ДНЗ № 401») знаходиться за адресою: 61057, м. Харків, провул. Саммеровський, буд. 3-Є, електронна адреса: dnz401@kharkivosvita.net.ua.

КЗ «ДНЗ № 401» є закладом, який в своїй діяльності поєднує всебічний, гармонійний розвиток особистості дитини, надає їй необхідної компетентності для подальшого життя з формуванням ціннісного ставлення до здоров’я і мотивацію щодо здорового способу життя, діє спільно з батьками про становлення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я вихованців. Педагоги, медичні працівники ДНЗ в співпраці з батьками створили цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також передбачає оптимальний руховий режим, повноцінне харчування вихованців.

У закладі створено життєвий простір необхідний для якісного проведення навчально – виховного процесу згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» для ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дошкільників.

У минулому році в КЗ «ДНЗ № 401» працювало 2 різновікові групи, порівняно з 2011/2012 навчальним роком кількість груп не змінилась.

КЗ «ДНЗ № 401» україномовний. Упродовж 2012/2013 навчального року його відвідувало 45 дітей. Заклад розрахований на 30 місць, але наповнюваність груп складала 150 %, а від проектної потужності - 204%.


Відомості

Показники

1.

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401

Харківської міської ради»
2.

Адреса, телефон, email

61057, м. Харків,

провул. Саммеровський, 3-Є,

тел.705-15-41,

email: dnz401@kharkivosvita.net.ua.
3.

ПІБ завідувача

Переверзєва Зінаїда Павлівна


4.

Державна атестація

(дата, результат)Атестований 17.05.2012.

із загальним коефіцієнтом

Кз.= 60,19 (достатній рівень)


5.

Кількість вихованців

45

6.

Кількість груп.

2

7.

Із них:різновікова група

(діти віком від 2-х до 4-х років)1

8.

Різновікова група дошкільна

(діти віком від 4-х до 6 (7) років)
1

9.

Режим роботи груп:
10.

10,5 годин

1

11.

12 годин

1

12.

Мова навчання

українська

13.

Всього працівників.

14

14.

Із них:педагогічний персонал

6

15.

обслуговуючий персонал

8

Охоплення дітей дошкільною освітою

протягом двох навчальних років
В закладі діє гнучкий режим перебування дітей, залежно від потреб батьків:

з/п

Години роботи груп

Кількість груп


1

12 годин

різновікова група № 1

(діти віком від 2-х до 4-х років)
2

10,5 годин

різновікова дошкільна група № 2

(діти віком від 2-х до 4-х років)
Вихованням і навчанням дітей займаються професійно компетентні, творчі педагоги. Всього з дітьми працює 6 педагогів,із них: 2 – мають вищу освіту, 5 – середню спеціальну освіту.Освітній рівень педагогів:


з/п

Освіта

Кількість педагогів

2011/12 н.р.

2012/13 н.р.

1

Вища

20%

40%

2

Базова вища

0%

0%

3

Середня спеціальна

80%

60%

У поточному році був прийнятий на роботу практичний психолог, тому на 20% збільшилась кількість педагогів, які мають вищу освіту.Кваліфікаційний рівень педагогів


з/п

Категорія

Кількість педагогів (%)

2011/12 н.р.

2012/13н.р.

1

Спеціаліст вищої категорії

20%

20%

2

Спеціаліст першої категорії

0%

0%

3

Спеціаліст другої категорії

0%

0%

4

Спеціаліст

80%

80%

Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.

1.2. Результати освітньо-виховного процесу

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснювався відповідно до Конституції України, «Національної доктрини розвитку освіти», державної програми «Освіта України ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування освітнього процесу в дошкільному закладі», листа Міністерства і науки, молоді т а спорту України від 21.05.2012 № 1/9-388 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 н.р.», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ МОН України від 17.03.2006 № 1/9-153). Заклад втілював політику в галузі освіти шляхом реалізації завдань Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»,програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Виховання і розвиток дітей здійснювалось на українській мові.

Упродовж 2012/13 навчального року діяльність колективу закладу здійснювалась відповідно до вихідних позицій Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».Педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня життєвих досягнень дітей дошкільного віку та в кінці року - нервово-психічного розвитку дітей третього року життя. Така оцінка має на меті допомогти педагогам спланувати подальшу роботу з дітьми, посилити увагу до тієї чи іншої форми активності та сфери життєдіяльності, спланувати поглиблену індивідуальну та групову роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності дитини. Знаючи можливості як групи дітей взагалі, так і кожної дитини, подальше планування роботи відбувається на виваженому, діагностично – оціночному підході.

Порівняння показників нервово-психічного розвитку

дітей третього року життя

Порівнюючи результати з минулим навчальним роком, можна зробити висновок, що в 2012/2013 навчальному році збільшилась кількість дітей (на10%) які володіють певними видами діяльності в високій мірі. За рахунок цього знизилась кількість дітей (на 2%), які володіють певними видами діяльності в повній мірі, та кількість дітей (на 14%), які володіють певними видами діяльності не в повній мірі, з'явились діти (4% - 1 дитина), в якої деякі види діяльності не проявляються. Це пояснюється тим, що в цьому році збільшилась кількість дітей, які в середині навчального року прибули до дошкільного закладу. В цих дітей на низькому рівні знаходиться активне мовлення та сенсорний розвиток. Тому вихователям групи раннього віку Кравченко О.В., Остапенко М.В. необхідно облаштувати в групі функціональні осередки таким чином, щоб максимально забезпечити пізнавальні потреби вихованців, періодично їх змінювати, орієнтуючись на потреби, інтереси, здібності кожної дитини. Обов’язково створити осередок образотворчої діяльності, в якому діти могли б отримували як позитивні емоції, так і розвивали свою творчість, допитливість, уяву та ініціативу, закріплювали сенсорні еталони. Систематично планувати та проводити індивідуальні міні-заняття, конкретизуючи освітні завдання для кожного малюка або невеликої підгрупи дітей, передбачаючи поступове ускладнення змісту і методів виховання, враховуючи їх досягнення.Порівняльний аналіз сформованості рівня життєвої компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-тий рік життя) за сферами життєдіяльності та видами діяльності

Оцінка прояву показників компетентності дітей

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

Динаміка

Сфера «Природа»

в високій мірі

16%

24%

+8%

у повній мірі

50%

50%

0%

у неповній мірі

34%

24%

– 10%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Культура»

в високій мірі

12%

12%

0%

у повній мірі

62%

57%

– 5%

у неповній мірі

26%

31%

+ 5%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Люди»

в високій мірі

20%

24%

+ 4%

у повній мірі

60%

55%

– 5%

у неповній мірі

20%

21%

+ 1%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Я Сам»

в високій мірі

15%

21%

+ 6%

у повній мірі

60%

34%

– 26%

у неповній мірі

25%

45%

+ 20%

не проявляється

0%

0%

0%

Логіко-математична діяльність

в високій мірі

20%

26%

+ 6%

у повній мірі

65%

45%

– 20%

у неповній мірі

15%

29%

+ 14%

не проявляється

0%

0%

0%

Мовленнєва діяльність

в високій мірі

12%

21%

+ 9%

у повній мірі

58%

15%

– 43%

у неповній мірі

30%

64%

+ 34%

не проявляється

0%

0%

0%

2011/2012 н.р. 2012/2013 н.р.
1

сфера «Природа»

4

сфера «Я Сам»

2

сфера «Культура»

5

логіко-математична діяльність

3

сфера «Люди»

6

мовленнєва діяльність
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка