Затверджую погодженоСторінка2/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей четвертого року життя, можна зробити висновок, що в 2012/2013 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній мірі. Це зумовлюється тим, що вихователі мають певний досвід роботи з дітьми за Базовою програмою «Я у Світі», вони організовували так життєдіяльність дошкільнят, що ті мали можливість самостійно досліджувати, експериментувати, висловлювати свою думку, виявляти сумнів, отримували чітку й доступну інформацію.Але необхідно створювати такі умови, які стимулюватимуть максимальну мовленнєву активність кожної дитини. Для цього необхідно:

 • бачити особисті досягнення кожної дитини;

 • проводити міні-заняття, які дають змогу враховувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації.

 • забезпечувати інтенсивності мовленнєвого навантаження;

 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід – уміння бачити в колективі кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні особливості, пристосовуватися до них.

Порівняльний аналіз сформованості рівня життєвої компетентності дітей молодшого дошкільного віку (5-тий рік життя) за сферами життєдіяльності та видами діяльності


Оцінка прояву показників компетентності дітей

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

Динаміка

Сфера «Природа»

в високій мірі

2%

19%

+ 17%

у повній мірі

61%

38%

– 23%

у неповній мірі

37%

31%

– 6%

не проявляється

0%

12%

+ 12%

Сфера «Культура»

в високій мірі

0%

36%

+ 36%

у повній мірі

76%

40%

– 36%

у неповній мірі

24%

24%

0%

не проявляється

0%

2%

+ 2%

Сфера «Люди»

в високій мірі

11%

59%

+ 48%

у повній мірі

74%

31%

– 43%

у неповній мірі

15%

8%

– 7%

не проявляється

0%

2%

+ 2%

Сфера «Я Сам»

в високій мірі

4%

43%

+ 39%

у повній мірі

74%

45%

– 29%

у неповній мірі

22%

10%

– 12%

не проявляється

0%

2%

+ 2%

Логіко-математична діяльність

в високій мірі

0%

36%

+ 36%

у повній мірі

70%

29%

– 41%

у неповній мірі

30%

26%

– 4%

не проявляється

0%

9%

+ 9%

Мовленнєва діяльність

в високій мірі

0%

24%

+ 24%

у повній мірі

74%

43%

– 31%

у неповній мірі

26%

29%

+ 3%

не проявляється

0%

4%

+ 4%

2011/12 н.р. 2012/13 н.р.
1

сфера «Природа»

4

сфера «Я Сам»

2

сфера «Культура»

5

логіко-математична діяльність

3

сфера «Люди»

6

мовленнєва діяльність

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2012/13 навчальному році збільшився відсоток дітей, у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності у високій та в повній мірі. Це зумовлено досвідченістю вихователів Чижової Н.Л., Синьої Г.П., майстерність яких полягає в тому, щоб підвести вихованця до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку.Але недостатньо приділялось уваги для формування логіко-математичної та мовленнєвої компетентності дитини. Для формування цих та інших компетентностей дошкільників необхідно створювати такі умови, за яких дорослий міг би допомогти дитині розкрити свій власний потенціал, навчити самостійно діяти і пізнавати світ. Пріоритетами для розвивального середовища мають бути спілкування, обговорення, мовленнєво-творча діяльність, роздуми вголос без остраху помилитись чи мати іншу думку, ніж дорослий, пошуково-дослідницька діяльність, використання інформаційно-комуникативних технології в освітній діяльності ДНЗ.

Порівняльний аналіз сформованості рівня життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку (6-тий рік життя) за сферами життєдіяльності та видами діяльності

Оцінка прояву показників компетентності дітей

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

Динаміка

Сфера «Природа»

в високій мірі

5%

48%

+ 43%

у повній мірі

72%

48%

– 24%

у неповній мірі

23%

4%

– 19%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Культура»

в високій мірі

3%

14%

+ 11%

у повній мірі

78%

66%

– 12%

у неповній мірі

19%

21%

+ 2%%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Люди»

в високій мірі

0%

48%

+ 48%

у повній мірі

83%

41%

– 42%

у неповній мірі

17%

11%

– 6%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Я Сам»

в високій мірі

0%

66%

+ 66%

у повній мірі

83%

35%

– 48%

у неповній мірі

17%

0%

– 17%

не проявляється

0%

0%

0%

Логіко-математична діяльність

в високій мірі

1%

45%

+ 44%

у повній мірі

74%

48%

– 26%

у неповній мірі

25%

7%

– 18%

не проявляється

0%

0%

0%

Мовленнєва діяльність

в високій мірі

0%

38%

+ 38%

у повній мірі

79%

55%

– 24%

у неповній мірі

21%

7%

– 14%

не проявляється

0%

0%

0%

2011/2012 н.р.
1

сфера «Природа»

4

сфера «Я Сам»

2

сфера «Культура»

5

логіко-математична діяльність

3

сфера «Люди»

6

мовленнєва діяльність

2012/2013 н.р.


Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що в 2012/2013 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній та вищій мірі. Якщо в 2011/2012 навчальному році він складав в середньому 79%, то в 2011/12 навчальному році . – 83%. Роботу вихователів Чижової Н.Л., Синьої Г.П. можна вважати на достатньому рівні. Педагоги простежували розвиток кожної дитини особисто, аналізуючи отримані результати, робили висновок про сформованість у дитини тих чи інших проявів компетентності, планували поглиблену індивідуальну та групову роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності.

Тому у наступному навчальному році необхідно продовжувати створювати розвивальний простір у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички, набуває життєвого досвіду, який є однією з важливих умов ефективного впровадження у практику особистісно - орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Під час планування роботи педагоги використовували блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Така форма планування давала змогу педагогам творчо підходити до організації життєдіяльності дітей, враховуючи їх інтереси та бажання. Календарне планування складалося за режимними моментами з урахуванням усіх ліній розвитку та сфер життєдіяльності.

Музичний керівник Попова О.М. план роботи складає окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи його з планами роботи вихователів.

В організації занять, націлених на реалізацію передусім освітньо-розвивальних завдань та враховуючи те, що групи різновікові, пріоритет надавався підгруповим (до 10-12 дітей), індивідуально-підгруповим, індивідуальним. Загально групова організація дітей базувалася на інтегрованих, комплексних, сюжетно-динамічних заняттях, що ґрунтуються на набутому раніше досвіді та знаннях дітей. Також з дітьми проводились міні-заняття, під час яких розкривалась запланована тема, враховувались бажання, наміри, вподобання кожної дитини.

Доцільно відзначити, що вихователі активно використовували у своїй роботі інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. А саме: • «Формування здоров’язберігаючої компетентності засобами валеологічного виховання» - елементи впроваджують всі педагоги ДНЗ;

 • «ТРВЗ», «Виховання дитини казкою» - вихователь Кравченко О.В.

 • Громадянське виховання дошкільників -Чижова Н.Л.

Упродовж минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за наступними напрямками:

Напрямок роботи

П.І.Б. педагога

«Виховання дитини казкою»

Кравченко О.В.

Громадянське виховання дітей дошкільного віку.

Чижова Н.Л.

Валеологічне виховання дошкільників - залог здоров’я.

Переверзєва З.П.

Синя Г.П.Художньо – естетичний розвиток дошкільників засобами музичної діяльності.

Попова О.М.

Психологічна готовність дошкільників до навчання в школі.

Остапенко М.В..

З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти».Курсову перепідготовку пройшли всі педагоги згідно плану.

У минулому навчальному році зусилля педагогічного колективу було спрямовано на вирішення таких завдань:

- формування ціннісної, моральної та правової культури дітей дошкільного віку.

- вдосконалення ігрової діяльності як ефективної форми формування особистості дитини дошкільного віку;

- організація пошуково-дослідницької діяльності як основи пізнавального розвитку дітей дошкільного віку;

Для реалізації особистісно - орієнтованої моделі педагоги нашого дошкільного закладу постійно працювали над створенням сприятливого розвивального простору, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року педагоги в усіх вікових групах оновлювали, доповнювали, створювали тематичні куточки для певного виду діяльності дітей. Ігрові зони насичені як відносно малими предметами та іграшками, так і різними за розміром коробками, модулями, предметами-замісниками, які діти можуть переносити чи комбінувати, створюючи предметну опору. Це стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, виходити за межі традиційних ігор і ширше відображувати явища навколишньої дійсності. Простір групової кімнати використовується педагогами таким чином, щоб діти мали можливість діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.

У дошкільному закладі створені оптимальні умови для розвитку дослідницьких умінь дітей, практичного пізнання ними навколишнього світу і впорядкування їхніх уявлень про явища, об'єкти довкілля та їх взаємозалежність. У кожній віковій групі створено куточки живої природи, експериментування. Тут є все необхідне для набуття дітьми власного пізнавального досвіду. Слід відзначити творчий підхід до організації таких куточків педагогами Синьою Г.П., Чижовою Н.Л.(група № 2)

1.3. Результати управлінської діяльності

Управління дошкільним навчальним закладом здійснювалося на основі законодавчих, правових та нормативних документів. Управлінські дії виконувалися у відповідності з розділом VIII «Управління дошкільним закладом» чинного Статуту.Дошкільний заклад в своїй роботі керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2011/2015роки та іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом (зареєстрований 26.04.2011, номер запису 1480105003004381).

В дошкільний заклад у 2012/2013 навчальному році були зараховані діти віком від 2-х до 6 (7)-и років за медичними показниками та медичними картками, за заявами батьків та свідоцтвами про народження дитини.

Комплектація груп дітьми в ДНЗ відбувається відповідно до законодавчих вимог. Була створена база даних дітей у програмі «Міська освітня мережа «Дошкілля».

Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття проводилася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32):

 • журнал прибуття (вибуття) дітей до дошкільного закладу;

 • списки дітей за віковими групами, скріплені печаткою;

 • книга відомостей про батьків та їх дітей.

В дошкільному навчальному закладі проводиться робота щодо відстеження відвідування дітьми закладу. Своєчасно заповнюється книга щоденного відвідування дітей, в кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою. Питання відвідування дітьми груп знаходиться під постійному контролі завідувача.

Завідувачем постійно контролювалося виконання річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.


1.4. Результати методичної роботи

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. А саме, упродовж навчального року були проведені:

- семінар-практикум «Інтеграція пошуково-дослідницької діяльності з різними видами діяльності дошкільників»; (жовтень , листопад 2012)

- інтерактивний семінар «Освітній стандарт дошкільної освіти»; (вересень 2012, вихователь Синя Г.П.)

- засідання круглого столу «Ігрова діяльність як ефективна форма формування особистості дитини», «Головний пріоритет – саморозвиток дитини»; (жовтень, грудень 2012)

- майстер-клас «Сучасні підходи до громадянського виховання та самовиховання особистості» - презентація роботи вихователя Чижової Н.Л.

Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, професіоналізму, креативності педагогів була педагогічна рада, в проведенні яких широко використовувались інтерактивні методи роботи: творчі звіти, практичне моделювання та презентації власних розробок, педагогічні ігри, ігрове моделювання, що сприяли розвитку творчої думки кожного педагога. Цікаво і змістовно були проведені педради з таких тем: «Гра – восьме диво світу» (педагогічна майстерня), «Пошуково-дослідницька діяльність – основа для пізнавального розвитку дошкільника» (коло ідей), які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематик.

Ефективною формою методичної роботи є проведення колективних переглядів різноманітних форм роботи з дітьми. Упродовж минулого навчального року на високому методичному рівні були проведені такі відкриті перегляди: • Художньо-естетичний розвиток дітей четвертого року життя. Музична діяльність - музичний керівник Попова О.М. (жовтень 2012).

 • «Соціально-моральний розвиток дітей п’ятого року життя. Зв’язне мовлення, вихователь Чижова Н.Л. (листопад 2012).

 • Мовленнєвий розвиток дітей п’ятого року життя. Зв’язне мовлення – вихователь Переверзєва З.П. (грудень 2012).

 • Валеологія з елементами пошуково – дослідницької діяльності «Пізнавальний розвиток дітей шостого року життя» - вихователь Синя Г.П.; (березень 2013).

 • Креативний розвиток дітей четвертого року життя, Зображувальна діяльність» - вихователь Кравченко О.В. (квітень 2013).

Активізувала педагогів така форма роботи як проведення конкурсів. З метою створення та оновлення розвивального простору у групових приміщеннях, обміну досвідом роботи були проведені конкурси:

 • «Абетка безпеки» - створення розвивального освітнього середовища з безпеки життєдіяльності дітей;

 • «Маленькі дослідники» - на кращий куточок для дослідницької діяльності;

 • «Граємо з малечою» - на кращий конспект з організованої ігрової діяльності.

Також проводилися групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні та тематичні консультації за наслідками контролю та для молодого вихователя Остапенко М.В.

Упродовж навчального року у методичній роботі були задіяні 100% педагогів як досвідчених так і молодого спеціаліста Остапенко М.В., яка працює у закладі з 01.02. 2013 року.

Педагоги дошкільного закладу прийняли участь у XX районної виставки-ярмарку педагогічних ідей та технологій.

Упродовж навчального року, з метою підвищення теоретичного рівня педагогами опрацьовувались та використовувалися в роботі методичні посібники, періодичні видання методичного спрямування: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Дошкільне виховання», новинки методичної літератури КВНЗ «ХАНО», навчально-методичні посібники до Базової програми «Я у Світі», рекомендовані МОН України. Науково-методична робота в закладі мала творчий і науковий характер.

У 2012/2013 навчальному році значно підвищився рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти».

У КВНЗ «ХАНО» на курсах підвищення кваліфікації підвищили свій професійний рівень за напрямом «Вихователі дошкільних навчальних закладів» Кравченко О.В. (27.04.2012), Переверзєва З.П. (14.12.2012).

У 2012/2013 навчальному році згідно з перспективним планом відповідно до частини 4 статті 54 Закону України «Про освіту», частини 1 статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини 1 статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини 4 статті 45 Закону України «Про професійно-технічну освіту», частини четвертої статті 48 Закону України «Про вищу освіту», наказу від 06.10.2010 №5930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 №1255/18550 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», нового Типового положення про атестацію педагогічних працівників відбулася атестація вихователів ДНЗ Переверзєвої З.П., Кравченко О.В. на базі КЗ «ДНЗ № 303». За результатами атестаційної комісії КЗ «ДНЗ № 303» вихователю Кравченко О.В. була підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст», за результатами районної атестаційної комісії вихователю Переверзєвій З.П. була підтверджена раніше присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

У 2012/2013 навчальному році, під час відвідування районних методичних об’єднань підвищили свою педагогічну майстерність вихователі Чижова Н.Л., Кравченко О.В., Остапенко М.В.; музичний керівник Попова О.М.; практичний психолог Остапенко М.В., завідувач Переверзєва З.П.

У травні 2013 навчального року завідувачем Переверзєвою З.П. було проведено анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо її планування на наступний навчальний рік. За результатами анкетування можна зробити висновок, що методичну роботу протягом року педагоги оцінили як достатньою. А одним з найактуальніших проблемних питань, яке доцільно розглянути наступного року більшість педагогів зазначили використання ІКТ в освітній діяльності закладу.

В подальшій роботі з педагогами необхідно використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані не стільки на закріплення вже знайомого матеріалу, скільки на освоєння нового, а саме діалоговий обмін інформацією на паритетній основі, моделювання ситуацій (так як педагогів цікавить більш практичний аспект вирішення проблеми), розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні.

Колектив дошкільного закладу спроможний був виконати поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання річного плану постійно контролювалося завідувачем закладу. Систематично здійснювався контроль за організацією,проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, харчування дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачі.

Для вдосконалення системи роботи у наступному 2013/2014 навчальному році перед колективом дошкільного закладу залишаються певні завдання:


 • створити в кожній віковій групі міні-методичні куточки, для накопичення і систематизації дидактичного, наочного матеріалу для організації освітнього процесу з дітьми відповідного дошкільного віку за сферами життєдіяльності.

 • використовувати різноманітні діагностичні методики та моніторингові процедури для оцінювання освітньої діяльності.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка