Затверджую погодженоСторінка3/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.5. Аналіз використання ІКТ

У 2012/2013 навчальному році система роботи щодо використання ІКТ у навчальному закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010  №2297-VI, «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 29.09.2010 №926/2010, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» від 13 квітня 2011 №494, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 02.12.2011 №903.

Комп’ютерні технології використовувалися у роботі завідувача, завідувача господарства Громашевій Р.С., практичного психолога Остапенко М.В., сестри медичної старшої Корсун О.В., педагогів. В закладі є один комп’ютер, принтер. В роботі закладу використовується ліцензійне програмне забезпечення. На ПК встановлені та постійно оновлюються антивірусні програми. Обслуговування комп’ютерної техніки здійснюється за позабюджетні кошти. З 25.01.2013 року у закладі відсутній Інтернет, що приводить до певних труднощів у роботі з сайтом закладу , у «Міській освітній мережі: Дошкілля».

Наказом дошкільного навчального закладу «Про використання програмного комплексу «Міська освітня мережа: Дошкілля» в дошкільному навчальному закладі» від 27.08.2012 № 48 призначені відповідальні: вихователь Синя Г.П., медична сестра Корсун О.В., завідувач господарства Громашева Р.С..

Протягом навчального року були підібрані методичні матеріали з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в електронному та друкованому вигляді: інструкції з використання програмного комплексу «Міська освітня мережа», посібники користувача по роботі з редакційною системою EDUkIT, поради щодо використання програм з пакету Microsoft Office, але відсутні поради щодо використання антивірусного програмного забезпечення. Створено інформаційний банк даних та наочності з питань ЦЗ (ЦО), правового виховання дітей. Розроблені для використання у роботі картки методичної служби, систематизовані нормативно-правові документи життєдіяльності закладу. Але потребує систематизації електронний варіант матеріалів з досвіду роботи педагогів, створення інформаційного банку даних конспектів занять, розважальних програм, відеофільмів.

Навчально-методична робота була спрямована на підвищення рівня комп’ютерної грамотності працівників, на формування ІКТ-компетенцій та інформаційної культури педагогів. Запланована робота була спрямована на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет, змістовного наповнення усіх розділів сайту. Для педагогів було проведено консультація «Використання комп’ютерних прикладних програм в професійній діяльності», індивідуальні консультації. Складено графік користування педагогами комп’ютером в кабінеті завідувача.

Педагоги закладу використовували ІКТ для оформлення конспектів відкритих занять, матеріалів для участі у районному етапі ХХ обласної виставки педагогічних ідей та технологій, при підготовці та плануванні занять з дітьми.

Для виявлення рівня володіння ІКТ педагогами закладу було проведено анкетування. За результатами анкетування, проведеного у травні 2013 року, встановлено, що 50% педагогів дошкільного навчального закладу володіє на належному рівні, 33% - мають достатній рівень володіння комп’ютером, 17% педагогів мають низький рівень, тому користується послугами батьків та членів сім’ї з визначеного питання.Рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів
В наступному 2013/2014 навчальному році необхідно організовувати роботу педагогів в парах, це дасть можливість побачити на практиці, як можна застосовувати цифрові освітні ресурси у роботі з дітьми.


1.6.Аналіз роботи психологічної служби ДНЗ
На початок 2012/2013 навчального року посада практичного психолога у закладі була вакантна Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному закладі з 01.02.2013 року працює практичний психолог Остапенко М.В.

Робота психологічної служби спрямована на максимальне сприяння психічному, особистісному й індивідуальному розвиткові дітей на кожному виховному етапі, на створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання та саморозвитку, що гарантує їм в подальшому житті соціальну зрілість, на допомогу дітям в адаптаційний період, на вирішення проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі.

Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, ускладнюють виховний вплив на них з боку вихователів.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та когнітивної сфер. Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток особистісної сфери та пізнавальних процесів, формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років, попередження психоемоційних порушень, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.
Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку

з/п


Рівень

2011/2012н.р.

2012/2013н.р.

кількість дітей

%

кількість дітей

%

1

Високий

11

52%

12

54%

2

Середній

10

41%

11

44%

3

Низький

3

7%

2

2%

Оцінюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня склали 54% , середнього рівня - 44%, показники низького рівня - 2%. Рівень готовності дітей до шкільного навчання в порівнянні з минулим роком ненабагато збільшився. Взагалі діти фізично розвинені, психологічно готові до навчання у школі. Практично у всіх дошкільнят помітні бажання навчатися та розуміння, що скоро вони підуть до школи. Формування наочно-діючого, образного, логічного мислення, уміння узагальнювати, виділяти істотні ознаки у значній частині дітей відповідає високому рівні готовності до навчання. Для підвищення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку практичний психолог після вступного діагностування проводив індивідуальні та групові зустрічі з педагогами старшого дошкільного віку щодо аналізу результатів діагностичних досліджень, надаючи конкретні практичні рекомендації роботи з дітьми з цього питання.

Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід більше приділяти індивідуалізації виховного процесу, створенню умов для подальшого розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення. Продовжувати знайомити дітей з моральними рисами характеру, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для пошуково-дослідницької діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми 2 групи ризику (2 дитини). Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота практичного психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з малюком, давала інформацію про його реальний стан і можливості, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу.


1.7. Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи

У 2012/2013 навчальному році під час проведення фізкультурно-оздоровчої роботи працівники дошкільного навчального закладу керувалися такими нормативними документами: Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», Національною доктриною розвитку фізичної культури від 28.09.2004 № 1148/2004, Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах України від 02.08.2005 №458, Інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України від 27.08.2004 №1/9-4380 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 20.03.1985 №3231/85 «Про санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів», наказами МОН України та МОЗ України від 01.06.2005 № 242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 21 липня 2003 № 486 «Система організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи», Базовим компонентом дошкільної освіти та Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Основним орієнтиром в роботі педагогічного колективу у 2012/2013 навчальному році стало забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дитини.

Робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров’я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров’я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.

Усі форми роботи з дітьми в ДНЗ забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування на свіжому повітрі через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні. Вихователі: Чижова Н.Л., Синя Г.П., дотримувалися вимог з огляду на необхідність забезпечити дитячу природну потребу в рухах та обсягах рухової активності дітей.

Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Упродовж року проводився медико–педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком. За результатами медичного огляду та антропометричними даними в групах були складені «Листки здоров'я».

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна) педагогами враховувався стан здоров'я дітей. Багато уваги приділялося розвитку основних рухів. Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект, внаслідок чого зменшилась кількість дітей, які часто хворіють.

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром Лозою І.В., медичною сестрою старшою Корсун О.В.. Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, на нараді при завідувачі, ухвалювались дієві рішення.

Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496. Але його необхідно доукомплектувати кисневою подушкою, ношами, холодильником, виділити приміщення для ізолятора .

Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 4. Раз на 2тижні в дошкільному у закладі працює лікар-педіатр – Лоза І .В.. У лютому 2013 року була проведена диспансеризація дошкільнят лікарями-спеціалістами, завдяки чому своєчасно були виявлені діти з хронічними захворюваннями. Для таких дітей запроваджуються належні оздоровчі заходи.

У кожній віковій групі за результатами антропометричних вимірювань, обстеження дітей спеціалістами складались «Листки здоров’я», згідно з яким проводилося маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп: основна – 37 дітей, підготовча – 8 дітей. У порівняні з 2011/2012 навчальним роком: основна – 38 дітей, підготовча – 6 дітей. Показник збільшився на 0,3% за рахунок збільшення кількості дітей у закладі.
Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. рівень фізичного розвитку дітей достатній.

Рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Молодший дошкільний вік(4-тий рік життя)


Молодший дошкільний вік (5-тий рік життя)

Старший дошкільний вік (6-тий рік життя)

Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та оздоровлення дошкільників у практику роботи постійно впроваджувались і нетрадиційні: дихальна гімнастика на свіжому повітрі, різноманітні види самомасажу (антистресовий, біологічно активних точок).

Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей обговорювалось на загальних та групових батьківських зборах.

Завдяки спільній роботі педагогів та батьків, підвищився відсоток відвідування дітьми дошкільного закладу протягом року.


1.8. Аналіз роботи щодо соціального захисту

дітей пільгового контингенту

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Указів Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України», з метою надання своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують соціального захисту, згідно розробленого плану заходів з надання соціальної допомоги дітям пільгового контингенту була проведена робота, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Щоквартально проводився облік дітей пільгових категорій, оновлювалася база, своєчасно надавалися звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до методиста з охорони дитинства управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.

Всього на обліку у 2012/2013 навчальному році знаходилось дві дитини з двох багатодітних родин. На кожну дитину пільгового контингенту оформлені відповідні документи, соціальний паспорт. Наказом дошкільного навчального закладу «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства на 2012/2013 навчальний рік» від 03.09.2012 № 49, призначена громадським інспектором з охорони дитинства Синя Г.П., вихователь. На виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, батьківських зборах висвітлювались питання щодо права користування пільгами родинами вихованців. Працівники закладу та батьки обговорювали питання щодо створення комфортних умов для дітей пільгових категорій та ознайомлення з нормативними документами щодо сімей, які мають право на пільги.

З метою захисту прав дитини проводились обстеження житлових умов дітей, про що складено відповідні акти. Діти пільгового контингенту залучалися до участі в святах, спортивних змаганнях, лялькових виставах. Безкоштовно отримували додаткові освітні послуги. Відповідно наказу ДНЗ «Про пільгове забезпечення дітей раціональним харчуванням у дошкільному навчальному закладі» від 03.09.2012 № 52, сім’ям дітей пільгових категорій надавалися пільги зі сплати за харчування - 50%. Діти пільгового контингенту проходили щорічні медичні огляди лікарями спеціалістами дитячої поліклініки № 4 та планові профілактичні щеплення.

В ДНЗ за необхідністю надавалась психолого-педагогічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту:

- Адаптація дитини до дитячого садка. • Створення розвивального середовища вдома.

 • Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

 • Дотримання єдиних вимог закладу та родини до режиму дня.


1.9. Аналіз роботи з наступності ДНЗ зі школою

На початку навчального року відбулася зустріч, у формі круглого столу, педагогів дитсадка та шкіли № 131 щодо забезпечення наступності. У ході зустрічі презентувалася робота нашого закладу, укладено угоду про співпрацю, узгоджено спільний план роботи. Згідно плану роботи, виконані заходи, зокрема, спільні засідання педагогічної ради, спортивні свята, екскурсії. Протягом навчального року були організовані цільові прогулянки до школи (вересень), також екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), у шкільний музей (жовтень), бібліотеку (лютий), у спортзал та класні кімнати (березень). Школярі взяли участь у розвазі для дошкільників «Святий Миколай» (грудень).

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2012/2013 навчальному році була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі.

Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Проводилися зустрічі вчителів з дітьми та батьками групи старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). На батьківські збори в квітні запрошувались вчителі.

У травні 2013 року було проведено комплексне вивчення в старшій дошкільній групі № 2 ( 6-й р.ж.) «Готовність дітей до навчання».

У цілому рівень компетентності дітей 6-го року життя, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та згідно розділів програми «Я у Світі» - достатньо високий.

В 2012/2013 навчальному році дошкільний заклад підготував до навчання в школі 15 дітей.Готовність дітей до навчання у школі
Загальна кількість дітей у підгр.

Готовність дітей до навчання

Залишаються в дитячому садку

Високий рівень %

Достатній рівень%

Низький рівень %

2011/2012

7

6

85%


1

3

43%


3

43%


1

14 %


2012/2013

15

15

100%


-

0 %


6

40%


8

53%


1

7%

Вихователі Чижова Н.Л., Синя Г.П. постійно оновлювали папки-пересувки «Що потрібно першокласнику». Вихователі старшої групи Чижова Н.Л., Синя Г.П. проводили інформаційно - роз’яснювальну роботу для батьків: бесіди, щодо зміцнення здоров‘я дітей, попередження дитячого травматизму, розвитку та виховання дошкільників, надавалась консультативна допомога і рекомендації.

Роботу з наступності ДНЗ, ЗНЗ можна вважати достатньою.


1.10. Аналіз роботи щодо охорони праці

та безпеки життєдіяльності

На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2012/2013 навчальний рік.

В дошкільному закладі 29.04.2013 відзначався Всесвітній день охорони праці, це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.

Весь освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу упродовж року не виявлено. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один раз на тиждень проводилася поглиблена робота з цього питання. Діти отримували знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світі Базової програми вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.

На достатньому рівні пройшов Тиждень безпеки (з 27 травня по 31 травня 2013 р.), під час якого в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. За результатами перевірки виявлено, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів, затвердженими у 1985 році № 3231-85.

З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу, відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові інструктажі. У період 2012/2013 навчального року, у жовтні та у квітні, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень. Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, на загальних батьківських зборах. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.
1.11. Аналіз роботи щодо охоплення дітей

дошкільною освітою

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Проводиться соціально-педагогічний патронат сімей дітей, які не отримують дошкільну освіту, метою якого є забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, особливо п’ятирічного віку; надання ранньої допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку; надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, включення батьків у процес розвитку, виховання, навчання дитини; прогнозування кількості дітей, які прийдуть до закладу в наступному році. Налагоджується зв'язок з цими сім’ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти. Педагогами були розроблені анкети для батьків п’ятирічок, розіслані візитки дошкільного закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ДНЗ.

В минулому році стояло на обліку 119 дітей від 0 до 6-ти років. З них дітей п’ятирічного віку 25, всі вони були охоплені дошкільною освітою через навчально-виховні заклади приватних та державних форм власності.

Аналіз показників охоплення дітей п’ятирічного віку

дошкільною освітою

Навчальний

рік

Кількість дітей від 0 до 6-ти років

Кількість дітей п’ятирічного віку

Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою

2011/2012

98

19

100%

2012/2013

119

25

100%

Реалізація поставлених завдань є ефективною у разі усвідомлення батьками потреби взаємодії з педагогами у процесі виховання власних дітей, тому поради батькам надавалися відповідно до їх запитів.1.12.Аналіз роботи з організації харчування

У дошкільному закладі у 2012/2013 навчальному році організація харчування здійснювалася на підставі Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 року №1591, наказами Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 № 242/329, «Інструкції щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 №298/227, «Про порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 №202.

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: цехи (гарячий, холодний), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду, окремі приміщення для зберігання продуктів (овочів, фруктів). Устаткування харчоблоку: кухня (цех для приготування їжі); три побутові холодильники («Норд - 2, «Samsung» -1, «Атлант» з термометрами для контролю температурного режиму); технологічне обладнання: дві плити, водонагрівач, каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, м’ясорубки – 2шт; столи для обробки продуктів харчування промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

В дошкільному закладі потягом 2012/2013 навчального року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема: організовувалось безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалося згідно з двотижневим меню (на зимово-весняний, літньо-осінній період); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складалося меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування.

В ДНЗ здійснювався щоденний контроль за організацією харчуванням дітей медсестрою і завідувачем ДНЗ. Результати фіксувалися в «Діловому щоденнику контролю» і в журналі контролю за організацією харчування. На основі результатів контролю проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Планово проводився контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулювалися в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозилися в заклад 3-4 рази на тиждень. Медичною службою закладу здійснювався постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходили до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчили про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення.

Завідувачем господарства Громашевою Р.С. та старшою медсестрою проводився суворий облік продуктів харчування, який фіксувався у «Книзі складського обліку», де вказувалися дата їх надходження, постачальник тощо.Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медсестрою ведеться «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводився розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.

Виконання натуральних норм харчування у%

Найменування продукту

2011-2012н.р%

2012-2013 н.р %

Хліб пшеничний

87

89

Борошно пшеничне

67

105

Крупи, макарони

130

111

Картопля

87

78

Овочі різні

58

61

Соки

35

36

Фрукти сушені

89

70

Цукор

84

100

Масло вершкове

85

85

Олія

80

100

Яйця

72

79

Молоко

57

62

Сир м’який

43

44

Сир твердий

0

0

Риба

43

52

М'ясо

73

75

У 2012/2013 навчальному році виконання натуральних норм продуктів харчування виконано на 69%, що на 4% більше ніж в 2011/2012 навчальному році.

Харчування дітей здійснювалось, враховуючи державну грошову норму: у 2013-році – 10,00 грн. у 2012 році – 9,00 грн. Виконання грошових норм у відсотковому співвідношенні: у 2011/2012 н.р. - 94%, у 2012/2013 н.р. - 95%.Вартість харчування вдень на одну дитину складає:
Сестрою медичною старшою проводилась санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період. Проводилися заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій.

Завідувачем, сестрою медичною старшою, вихователями груп дошкільного закладу проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалися в інформаційних куточках та на сайті ДНЗ.


1.13.Аналіз господарської діяльності ДНЗ

У дошкільному навчальному закладі ведеться постійна та планомірна робота щодо матеріально – технічного забезпечення.

У групових приміщеннях створено розвивальне середовище, яке відповідає вимогам базової програми «Я у Світі», віковим особливостям дітей, з урахуванням принципів доступності, мобільності, змістовності, варіативності, естетичності, зв’язку з реальним життям. Природне середовище, предметно-ігрове середовище, соціальне середовище, середовище власного «Я» дитини складаються з сучасних ігор та іграшок.Упродовж навчального року адміністрацією закладу проведена заміна комунікацій гарячої та холодної води, відремонтовані мийні ванни для замочування посуду, замінені на нові умивальники, крани-змішувачі, освітлення відповідає санітарним вимогам. Всі групи забезпечені м’яким інвентарем. Стан меблів задовільний. Частково потребують заміни старі дитячі ігрові меблі у групі № 1. Запас постільної білизни, наматрацників та рушників поповнений за рахунок благодійних батьківських внесків достатній (по 3 комплекти на дитину). Придбано столовий та кухонний посуд. Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Режим прибирання, миття іграшок дотримувався.

Кабінет завідувача відповідає вимогам: наявне оформлення, обладнання й документація.

Методичний кабінет відсутній (за штатним розкладом методист не передбачений), тому необхідна методична і художня література, дидактичний і демонстраційний матеріали, наочні посібники, методичні розробки, конспекти занять за різними сферами життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базової програми «Я у Світі» зберігаються у кабінеті завідувача та по групах у вихователів.

Музична зала відсутня, тому музичні заняття, свята, розваги проводяться у групових приміщеннях. У кожній групі в наявності піаніно, магнітофон, дитячі музичні інструменти, ширма та необхідне обладнання для показу лялькового театру, костюми для ігор–драматизацій, театральних вистав, розваг, свят тощо.

У групових кімнатах обладнані куточки безпеки відповідно соціально-морального розвитку дітей дошкільного віку. В наявності: наочні посібники, дидактичні і демонстраційні матеріали, художня література, методичні розробки, сучасні папки-пересувки, атрибути та конспекти для проведення занять з охорони безпеки життєдіяльності дітей.

Медичний кабінет укомплектований згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 №432/496 „ Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі ” і відповідає вимогам Положень про медичний кабінет. Ізолятор відсутній (немає зайвого приміщення). В медичному кабінеті знаходяться необхідні меблі, шафа для збереження документації, медичне обладнання, лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги, відповідно Переліку.

Кабінет завідувача господарством обладнаний. У наявності є: стіл, шафа для збереження документації з адміністративно-господарської частини, комора для збереження миючих засобів.

Матеріально – технічне забезпечення дошкільного закладу здійснюється відповідно наказу Міністерства освіти і науки «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» від 11.08.2002 № 509. Протягом навчального року були проведена підписка періодичних видань, для забезпечення навчально-виховного процесу були придбані канцтовари, наочні посібники, дидактичні ігри, іграшки.

Проаналізувавши роботу за минулий навчальний рік можна визначити такі основні завдання на 2013/2014 навчальний рік:
Завдання на 2013/2014 навчальний рік

та оздоровчий період

 1. Вдосконалення пошуково-дослідницької діяльності як основи пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.

 2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами театралізованої ігрової діяльності.

3. Використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників знань і уявлень про здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності.
Державні документи,

якими буде керуватися ДНЗ в роботі

У 2013/2014 навчальному році освітньо-виховна робота педагогів буде спрямована на реалізацію таких документів: 1. Конституція України.

 2. Конвенція ООН про права дитини.

 3. Закон України «Про охорону дитинства»;

 4. Закон України «Про освіту»

 5. Закон України «Про дошкільну освіту»

 6. Закон «Про мови в Україні»

 7. Закон «Про інноваційну діяльність»;

 8. Закон України «Про охорону праці»

 9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 10. Закон України «Про дорожній рух»

 11. Закон України «Про пожежну безпеку»

 12. Закон України «Про питну воду»;

 13. Закон України від 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»;

 14. Державна національна програма «Освіта, Україна XXI століття»;

 15. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

 16. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 17. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 18. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 19. Указ Президента України №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 20. Указ Президента №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

 21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу (від 24.04.2003 №257).

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 28.10.2008 № 985).

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.04.2006 № 298/227), зі змінами від 26.02.2013 №202/165.

 3. «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», Київ – 2001;

 4. Інструктивно-методичний лист «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 №1/9-431).

 5. Інструктивно-методичний лист «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36);

 6. Інструктивно-методичний лист «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9- 263)

 7. Інструктивно-методичний лист «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583);

 8. Інструктивно-методичний лист «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 № 1/9-711);

 9. Інструктивно-методичний лист «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811).

 10. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.06.2013 №1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році».

 11. Лист Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009 № 1/9-455).

 12. Лист Міністерства і науки, молоді та спорту України від 13.08.2012 №1/9-568 «Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів»

 13. Лист Міністерства і науки, молоді т а спорту України від 23.05.2012 №1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

 14. Лист Міністерства і науки, молоді т а спорту України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

 15. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»);

 16. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 № 509);

 17. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 № 1/9-153);

 18. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 № 1/9-470);

 19. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОН України, від 27.08.2004 № 1/9-438);

 20. Інструктивно-методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563);

 21. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку (Лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-666);

 22. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198)

 23. Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в дошкільних навчальних закладах у 2009/2019 навчальному році (лист МОНУ від 13.07.09 № 1/9-477, інформаційний збірник МОНУ 22-23-24/2009).


Розділ ІІ

Методична робота з кадрами

2.1. Підвищення педагогічної майстерності

з/п

Тема заходу

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

І. Семінари

1.1

Теоретичний семінар

«Реалізація Базового компонента дошкільної освіти»

Засідання 1

1) Забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти. Інформація.

2) Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»:

- основні принципи, що визначили зміст програми;

- структура Програми;

- основні умови успішного виконання Програми. Теоретичний матеріал.

3) Критерії успішності роботи вихователя. Робота в групах.

4) Педагогічний ринг за змістом програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»вересень 2013 р.


завідувач


1.2

Семінар-практикум

«Розвиток звязного мовлення дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності»

Засідання 1

1) Проблема розвитку зв’язного мовлення в дошкільному дитинстві. Теоретичний матеріал

2) Особливості формування зв’язного мовлення у дошкільників.

Самостійна робота

3) Вивчення стану сформованості зв’язного мовлення у дітей своєї групи. Робота в групахжовтень, 2013 р.

завідувач,

муз. керівник Попова О.М.


Засідання 2

1) Формування діамоно-логічної компетенції дітей старшого дошкільного вікуТеоретичний матеріал

2) Методи розвитку діалогічного та монологічного мовлення дошкільників.Обговорення в формі мозкового штурму

3) Умови використання кожного виду театру з метою розвитку діалогічного і монологічного мовленняСамостійна робота

листопад, 2013 р.

завідувач,

муз. керівник Попова О.М.


Засідання 3

1) Роль театру у мовленнєвому розвитку дошкільника.Теоретичний матеріал

2) Завдання розвитку діамонологічної компетенції у театральній діяльностіСамостійна робота

3) Етапи роботи щодо організації театральної діяльності.Робота в групах

грудень, 2013 р.

завідувач


2.1

2.«Експериментування – шлях до пізнання»

1) Пробудити дослідника в дитині.

2) Організація експериментально - дослідницької діяльності дітей в природі.

3) Пізнаємо довкілля разом з батьками.


березень, 2014 р.

завідувач


3. Консультації

3.1

Планування роботи педагогів за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

вересень, 2013 р

завідувач

3.2

Сучасні підходи до формування й виховання особистості

жовтень, 2013 р.

завідувач

3.3

Соціалізація як самовизначення дитини у соціокультурному просторі.

листопад, 2013 р.

вихователь

Чижова Н.Л.

3.4

Формування валеологічної компетентності дошкільників

грудень, 2013 р.

вихователь

Синя Г.П.


3.5

Формування мовленнєвої компетенції дошкільників засобами казки

січень, 2014 р.

вихователь Кравченко О.В.
3.6

Малюнок – візерунок дитячої душі

лютий, 2014 р.

пр.психолог

Остапенко М.


3.7

Підвищення рівня пізнавальної активності дошкільників

березень, 2014 р.

вихователь Остапенко М.В.
3.8

Творче освоєння дитиною світу культури

квітень

вихователь Синя Г.П.
3.9

Сучасні підходи до проведення занять з навчання дошкільників грамоти
завідувач4. Відкриті перегляди
4.1

Пошуково-дослідницька діяльність дітей у природі під час прогулянки


грудень,

2013


вихователь Чижова Н.Л.

4.2

Сенсорне виховання дітей раннього віку
Вихователь Кравченко О.В.


5. Наставництво


з/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання

5.1

Призначити наставників для молодих педагогів

вересень, 2013 р.

завідувач
5.2

Проводити круглі столи з обміну думок стосовно нових здобутків психолого-педагогічної науки, педагогічної практики, сучасних педагогічних технологій, інновацій, передового педагогічного досвіду

І раз на квартал

завідувач
5.3

Організовувати взаємовідвідування занять, режимних моментів між колегами із подальшим детальним аналізом

упродовж року

завідувач, вихователі
5.4

Сприяти спільному з наставниками моделюванню системи занять і режимних моментів

упродовж року

вихователі
5.5

Забезпечити участь молодих спеціалістів у районних та міських методичних об’єднаннях, педагогічних майстернях тощо

упродовж року

завідувач

5.6

Проводити консультації щодо організації освітнього процесу в ДНЗ:

- «Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками»

- «Праця – ефективний засіб формування предметно-практичної компетенції дошкільників»

- «Гра – провідна діяльність дошкільнят»


вересень,

2013 р.

грудень,


2013 р.

лютий, 2014 р.Кравченко О.В.


Синя Г.П.


Чижова Н.Л.5.7

Надавати індивідуальні консультацій з питань, які виникли в процесі роботи

упродовж року

завідувач, практичний психолог

2.2. Удосконалення професійної творчості


з/п

Тема заходу

Термін

Відповідальні

Відмітка

про виконання
Майстер клас

1.

«Вчимося творчо взаємодіяти».

Мета: активізувати творчий потенціал вихователів, розвивати креативне мислення, стимулювати розвиток ініціативності.вересень, 2013 р.


завідувач
2.3. Педагогічні радиз/п

Термін проведення

Порядок денний


Форма обговорення питання

Відпові

дальні

Відмітка про виконання

1

серпень, 2013

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу

на 2013/2014 навчальний рік
1. Завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік.
2. Затвердження освітніх програм, форм планування освітньо-виховного процесу в ДНЗ.
3. Підведення підсумків за рейтинговою таблицею оцінки діяльності педагогів у підготовці до нового навчального року.
4. «Подорож до міста Педагогів».
5. Виставка методичної літератури відповідно до пріоритетних завдань на новий навчальний рік.

обговорення та затвердження річного плану


обговорення та затвердження

інформаційне

повідомлення
міні-тренінг


завідувач

завідувач

завідувач
практичний психолог

вихователь

Синя Г.П.

вихователь

Чижова Н.Л.
2

листопад, 2013

Щоб росли здоровими і дужими, до хвороб були байдужими

1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради.


2. Комплексний підхід до формування у дошкільників здорового способу життя.
3. Шляхи формування у дітей свідомого ставлення до здоров’я.
5. Формування у дошкільників навичок здорового способу життя та основ безпечної поведінки. (За наслідками тематичного вивчення)
5.Калейдоскоп оздоровчих технологій.
6. Крок за кроком творимо терапевтичну казку
7. Підсумки конкурсу-огляду на краще наповнення валеологічно-фізкультурних осередків в групах.

аналіз

доповідь
обмін досвідом


довідка

презентація

майстер-клас


інформаціяпедагоги

завідувач


педагоги

вихователь

вихователь

Синя Г.П.

практичний психолог
завідувач

3

лютий, 2014

Розвиток креативності як здатності дошкільників до творчості.

1. Виконання рішень попередньої педради.


2. Залог для творчого зростання кожної дитини – виявлення її потенційних можливостей.
3. Творчі здібності дітей – на кінчиках їхніх пальців.
4. Організація в ДНЗ художньої діяльності як чинника розвитку креативності. (За наслідками тематичного вивчення)
5. «Творчість і креативність».
6. Підсумки конкурсу-огляду на краще наповнення куточків зображувальної діяльності

аналіз

доповідь
круглий стіл

довідка


ділова гра

інформація


педагоги

практичний психолог

Остапенко М.В.

педагоги

завідувач


вихователь

Синя Г.П.

Вихователь Чижова Н.Л.

4

травень, 2014

Підсумки освітньо-виховної роботи за

2013/2014

навчальний рік.

1. Виконання рішень попередньої педради.


2. Аналіз результатів освітньо-виховної роботи за 2013/2014 навчальний рік. Результативність роботи педагогів.
3. Визначення рівня науково-методичної роботи за минулий рік.
4. Перспективи на новий навчальний рік.
5. «Пазли ідей»

6.Організація роботи під час літнього оздоровчого періоду.


6. Попередження дитячого травматизму та перша долікарська допомога.
7. Вправа «Моя вершина»

аналіз

звіти,

наказ,


рейтингова таблиця

анкетування


ділова гра

рекомендації

доповідь

психологічна вправа

педагоги

завідувач, педагоги
завідувач

завідувач

завідувач

завідувач педагоги

сестра

медична старша


пр. психолог

Остапенко М.В.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка