Затверджую погодженоСторінка8/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9Додаток № 4

7.4. План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
з/п


Зміст роботи


Термін


Відповідальні


Відмітка про виконання


1

Проводити інструктажі з працівниками ДНЗ:

 • вхідний;

 • первинний, на робочому місці;

 • повторний, на робочому місці;

 • позаплановий, цільовий

при зарахуванні на роботу,

2 рази на рік,

в разі необхідності.завідувач,


завідувач господарства

Громашева Р.С.2

Всім працівникам дошкільного закладу суворо дотримуватись вимог техніки безпеки у групах і на ділянках дошкільного закладу, виконувати вимоги інструкцій з охорони праці, посадові інструкції.

постійно


Завідувач,

завідувач господарства

Громашева Р.С.


3

Створити належні умов щодо цивільного захисту дітей і персоналу дошкільного навчального закладу

постійно

завідувач

4

Організовувати навчання в групах працівників дошкільного закладу і оцінювати рівень їх знань і умінь в обсязі курсу “Основи безпеки життєдіяльності для педагогічних кадрів освіти”

за планом

завідувач

5

Дотримуватись періодичності навчання керівного складу ДНЗ на курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів у сфері ЦЗ і їх участь у навчально-методичних зборах, навчаннях і тренуваннях із ЦЗ.

відповідно до планів місцевих органів управління освіти


завідувач

6

Урізноманітнити роботу з дітьми по дотриманню правил дорожнього руху, пожежної безпеки, поведінки в надзвичайних ситуаціях, отримання початкової правової освіти, прищеплення норм здорового способу життя, формування валеологічного світогляду та розвитку.

постійно
завідувач,

педагоги
7

Планувати і проводити освітньо-виховну роботи щодо формування у дітей уявлень про можливі небезпеки природного і техногенного характеру і відпрацювання стереотипів поведінки при надзвичайних ситуаціях.

постійно


завідувач,

педагоги


8

В кожній віковій групі оновити інформаційний матеріал з охорони життя і здоров’я дітей, правового виховання, забезпечити наявність тематичного ігрового матеріалу, який надав би можливість відпрацювати стереотипи поведінки в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій

упродовж вересня

2013 р.


вихователі

9

Поповнювати картотеку практичного та теоретичного матеріалу з питань охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей, їх правового виховання.

вересень,

2013 р.завідувач,

педагоги

10

Планувати і проводити тематичні тижні безпеки

один раз на квартал

вихователі

11

Проводити заходи агітаційно-пропагандистського характеру з питань надзвичайних ситуацій і захисту від їх наслідків серед батьків та залучати їх до участі в заходах із питань захисту життя і здоров’я при надзвичайних ситуаціях.

протягом


року

завідувач,

вихователі

12

Створити у дошкільному закладі оргкомітет з організації підготовки і проведення Всесвітнього дня охорони праці.

квітень,

2014 р.


завідувач

13

Оновити інформаційні блоки з безпеки життєдіяльності дітей для роботи з батьками.

жовтень,

2013 р.вихователі

14

Використовувати територію ДНЗ з метою закріплення навиків поведінки у дітей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій

упродовж року

вихователі
15

Проаналізувати стан роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в дошкільному закладі. Відзначити працівників, які сумлінно дотримуються вимог техніки безпеки.

квітень

2014 р.


завідувач
16

Залучати працівників ДАЇ, протипожежної безпеки до проведення різноманітних заходів щодо охорони життя і здоров’я дітей

упродовж року

завідувач
Додаток № 5

7.5. План роботи з надання соціальної допомоги дітям пільгового контингенту


№ п/п

Зміст роботи

Термін

Відпові

дальні


Відмітка про виконан

1

Призначити наказом по ДНЗ громадського інспектора з охорони дитинства.

Вересень

Завідувач
2

Виявити дітей пільгового контингенту. Оформити та надати данні до управління освіти адміністрації Дзержинського району. Направити клопотання до ЦБ про звільнення або (50%) від оплати за харчування дітей в ДНЗ батьків пільгового контингенту (при наявності необхідних документів)

Вересень, упродовж року згідно з надходженням документів

Завідувач (за узгоджен-ням з ЦБ РУО)
3

Провести облік дітей пільгового контингенту. Скласти картотеку.

вересень

Громадськ.

інспектор

4

Оформлення картки обліку сім’ї пільгового контингенту.

упродовж року

Завідувач
5

Поповнити картотеку нормативно-правової бази з охорони прав дитинства та соціального захисту малолітніх.

Жовтень,

упродовж рокуЗавідувач
6

Врахувати в системі індивідуальної роботи з вихованцями роботу з дітьми пільгового контингенту.

упродовж року

Психолог, вихователі7

Ознайомлювати батьків із законодавчими документами щодо охорони життя та соціального захисту малолітніх:

 • «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами» від 23.09.2010 № 2556-VI»;

 • Указ Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»;

упродовж року

Громадськ. інспектор,

завідувач
8

Обстежити житлово-побутові умови дітей із соціально вразливих категорій .

Вересень,

січень, за потребоюГромадський інспектор9

Створити належні умови щодо навчання та виховання дітей пільгового контингенту.

Постійно

Методист, Вихователі10

Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків, театральних вистав на безкоштовних умовах.

Постійно

Вихователь-методист11

Надавати до РУО звіти щодо соціального захисту дітей пільгового контингенту.

Щокварт до 15 числа

ЗавідувачНадавати право на отримання якісного, повноцінного харчування дітьми та родинам - пільги в розмірі 50% оплати за харчування дітей.

Постійно

Завідувач
12

Висвітлювати питання соціального захисту дітей на батьківських зборах, нарадах при завідувачі, виробничих нарадах.

упродовж року

Завідувач, громадський інспектор
13

Здійснювати просвітницьку роботу серед батьків з питань соціального захисту дітей.

упродовж року

Вихователі, практичний психолог


14

Провести консультації для батьків пільгового контингенту:

 • Адаптація дитини до дитячого садка.

 • Створення розвивального середовища вдома.

 • Дотримання санітарно-гігієнічних норм.

 • Дотримання єдиних вимог закладу та родини до режиму дня.

 • Як правильно організувати оздоровлення дитини.

Вересень


Вересень
упродовж року

травень


Практ. психол

Вихователі
Вихователі
Сестра медична

старша

15

Звітувати на виробничих нарадах батьківських зборах щодо організації роботи з охорони прав дитинства та соціального захисту малолітніх

травень

2014

Громадськ. інспектор
Додаток № 6
7.6.Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти

З/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Відмітка про виконання

6.1. Загальні засади інформатизації
1

Впорядкувати добірку нормативної бази з питань інформатизації навчального закладу.

вересень,

жовтень 2013завідувач


2

Розробити проект з інформатизації навчального закладу.


вересень 2013

завідувач


3

Видати наказ про призначення відповідальних працівників за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа».

вересень 2013

завідувач
4

Використовувати в адміністративній діяльності та виховному процесі ресурси мережі Інтернет.

упродовж року

завідувач5

Своєчасно поповнювати та оновлювати інформацію у програмному комплексі «Міська освітня мережа: Дошкілля», на офіційному сайті ДНЗ.

упродовж року

завідувач,

практичний психолог

Остапенко .

6

Проводити статистичний та порівняльний аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу.

1 раз на квартал

завідувач
7

Здійснювати аналіз виконання запланованих заходів з інформатизації та висвітлювати питання роботи з ІКТ на нарадах.

упродовж року

завідувач
8

Систематизувати та поповнювати матеріали для здійснення навчально-виховного процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

упродовж року

завідувач
9

Контролювати доцільність використання комп’ютерної техніки та оргтехніки

упродовж року

завідувач
6.2. Методична робота з ІКТ

10

Організовувати з працівниками закладу вивчення програмно-методичних документів.

вересень,

упродовж


року

завідувач11

Систематизувати та поповнювати матеріали з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з працівниками закладу.

вересень,

упродовж


року

завідувач
12

Здійснити моніторинг охоплення працівників закладу в участі у заходах з навчання та запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

вересень,

травеньзавідувач
13

Поповнювати методичний кабінет матеріалами (інструкції, методичні рекомендацій, поради тощо) з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

упродовж

року


завідувач
14

Приймати участь у районних та міських конкурсах з питань використання ІКТ у навчальному закладі.

упродовж року

завідувач
15

Контролювати достовірність та стан заповнення бази даних МОМ

упр.року

завідувач
16

Використовувати автоматизовані задачі програмного комплексу МОМ у роботі всіх підрозділів працівників закладу.

упродовж року

завідувач, сестра медична старша, завгосп
6.3. Впровадження дистанційного навчання

17

Контролювати відповідність розділів сайту змісту положення про сайт навчального закладу (благодійних внесків, здійснення прийому громадян, посилання на сайти вищих установ).

упродовж року

завідувач
18

Контролювати змістовність наповнення сайту навчального закладу та систематичність оновлення інформації.

упродовж року

завідувач
6.4. Моніторинг стану інформатизації навчального закладу

19

Систематизувати бази даних щодо з5абезпеченості навчального закладу комп’ютерною, мультимедійною та оргтехнікою (наявність паспортів на автоматизовані робочі місця та одиниці техніки).

вересень 2013

завідувач
20

Проводити заходи з питань захисту інформації (інформаційно-роз`яснювальна робота із забезпечення захисту персональних даних).

упродовж року,

за потребоюзавідувач
21

Видати накази про призначення відповідальних:
- за захист інформації;
- за захист персональних даних.

вересень 2013

завідувач
22

Проводити заходи щодо технічного захисту інформації (наявність антивірусних програм на всіх ПК, їх оновлення, обов’язковість ліцензійного програмного забезпечення або антивірусних програм з відкритою ліцензією).

упродовж року

завідувач
23

Проводити заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання ресурсів мережі Інтернет навчальним закладом.

упродовж року

завідувачЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач КЗ «ДНЗ № 401»
______ З.П Переверзєва
Навчальний план

на 2013/2014 навчальний рік

комунального закладу

«Дошкільного навчального закладу

(ясла-садка) № 401

Харківської міської ради»

Схвалено

педагогічною радою КЗ «ДНЗ № 401 протокол № 1 від «30» серпня 2013р.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка