«затверджую» Зав кафедрою Прот. № від 2007 рСкачати 50.18 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір50.18 Kb.
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедрою _____________

Прот. № ___ від __________________
«____»____________________2007 р.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА


до робочої програми навчальної дисципліни "Філософія науки”

на 2007-2008 навчальний рікдля магістрів факультету – 8.130102 - Агрономія
Форма навчання денна

Всього годин 108

Самостійна робота студентів – 78 годин

Семестр (курс) 1(6)

у т.ч.

Кількість тижнів

лекції 16

Вивчення курсу закінчується екзамен

лабораторні
Практичні
Семінарські 14

№ п/п

Лекції

Лабораторні (практичні, семінарські)

Самостійна робота студентів

Форма рубіжного контролю знань

Назва теми

Обсяг

годин


Тема семінару

Обсяг

годин


Назва теми
2

3

4

5

6

7
Заліковий кредит І – (1 кредит)
1.

Модуль 1.

Історична генеза формування наукового світогляду та його сутність2

Філософія і наука – найважливіше надбання людської культури
Стихійний характер великих ідей давньогрецьких філософів

Конспект

Реферат


2.

Гносеологічні і діалектичні засади філософії епохи Відродження і Нового часу

2

Розробка та обґрунтування методів наукового пізнання в епоху Відродження і Нового часу

2

Революційний характер філософських ідей Н. Маккіавеллі

Конспект

Реферат


3.

Формування наукових засад у вирішенні онтологічних проблем філософії

2

Наука як форма суспільної свідомості

2

Філософія і наука – єдність і відмінність

Конспект

Реферат


4.

Гносеологія. Логіка та методологія наукового пізнання

2

Сутність та структура пізнавального процесу

2

Сучасні філософські методи наукового пізнання

Конспект

Реферат


5.

Закони і категорії діалектики і наука

2

Закони філософії і наука. Єдність і відмінність

2

Буття в сучасній науковій картині світу

Конспект

Реферат


6.

Суспільство: сутність і специфіка наукового пізнання

2

Наукові парадигми осягнення історії, природи і суспільства

2

Соціальні проблеми наукових досліджень

Конспект

Реферат


7.

Філософський аналіз науки


2

Наука як соціальна система

2

Етичні норми і цінності науки

Конспект

Реферат


8.

Філософія науки и проблеми прогнозування

2

Основні науково-філософські засади соціального прогнозування

2

Сучасні методи прогнозування

Конспект

Реферат

Всього: 16 14Доцент Сьомченков А.Д.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка