Затверджую завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №354 комбінованого типу Харківської міської ради» Н. М. Конева 2015р. ПогодженоСторінка2/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2015 році було атестовано 5 педагогічних працівників: вихователі – Артьомова Л.О., Єгорова Л.В., Корольова Н.О., вчитель-логопед – Калітенко-Шепілова Д.М., завідувач ДНЗ – Конева Н.М.

Порівняння з минулим 2013/2014 н.р.


Вид діяльностіПланова кільк. педагогів

Фактична

кільк.


педагогів

%


1.

Курси підвищення кваліфікації

10

6

60

2.

Атестація

5

6

120

3.

Самоосвіта

24

24

100

4.

Участь у роботі творчої групи

6

6

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

24

24

100


1.2. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Впродовж 2014/2015 н.р. робота методичної роботи ДНЗ була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:

1. Продовжувати працювати за програмою виховання і навчання дітей «Дитина» та методичними рекомендаціями до програми шляхом підвищення дидактичної компетентності педагогів.

2. Реалізовувати завдання з виховання в дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

3. Активізувати спільну роботу ДНЗ та сім’ї щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму, забезпечення соціальної охорони в тому числі правового захисту.

4. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності.Методична робота в ДНЗ ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів.

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань. • «Система роботи з дітьми дошкільного віку щодо формування у них основ патріотичного виховання» – листопад 2014р. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей включає в себе формування національної свідомості та самосвідомості, тобто виховання любові до рідної землі, до свого народу, готовності до праці в ім'я України, освоєння національних цінностей (мови, території, культури), відчуття своєї причетності до розбудови національної державності, формування почуття гідності й гордості за свою Батьківщину. Саме плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів починається з раннього дитинства, з перших років життя дитини.

Обов’язковою передумовою стала необхідність створення відповідної матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо). З цією метою для роботи з дітьми було створено відповідне розвивальне середовище груп:

 • оформлено український куточок національної та народної символіки, де розміщено герб та прапор України, українські рушники, сорочки-вишиванки, український посуд та іграшки, фотографії визначних місць Харкова;

 • оформлено добірку віршів про Україну, Київ, Харків, рідну природу, Батьківщину;

 • зібрано бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри тощо;

 • підібрано фонотеку українських пісень;

 • підібрано та розроблено дидактичні ігри на закріплення знань про рідний край та його природу;

 • підібрано ілюстрації, плакати, карту України.

Проведена робота дала результати, про що свідчить проведений на основі діагностики моніторинг визначення рівня обізнаності старших дошкільників з теми «Патріотичне виховання» (см. в розділі 1.3.)

Але нажаль, в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних обставин виховання патріотичних почуттів у дошкільників в минулі роки пішло на другий план. Результат такого ставлення – дефіцит духовності і доброти, відсутність любові до Вітчизни. В даний час питання морально-патріотичного виховання в ДНЗ слід розглядатися як пріоритетні, формування патріотичних почуттів у дошкільників базувати на національній культурі та спадкоємності поколінь. • «Рідна мова, колискова» – лютий 2015 р., яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на створення всебічних умов для формування мовленнєвої компетентності: на заняттях, під час ігрової діяльності та різних режимних моментів, на виховання у дітей національної свідомості шляхом розширення знань про свій родовід та оволодінням багатства рідної мови. Педагоги оновили розвивальне предметно-ігрове середовище новими дидактичними іграми для розвитку рідної мови.

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного педагога.

Протягом навчального року методичною службою ДНЗ систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були семінари: • «Від толерантності між людьми до толерантності в природі», учасники якого змогли більш детально розширити уявлення про поняття «толерантність»; сприяти мотивації до самовдосконалення  у різноманітних сферах життя, самореалізації у своїй діяльності; створення сприятливого мікроклімату в колективі, усвідомлення власних життєвих цінностей і переконань; допомогли кожному учасникові висловити свою індивідуальність, відчути цінність своєї особистості;

 • «Нетрадиційні засоби розвитку мовлення та творчості дошкільнят», актуальність даного семінару полягає у сучасному підході до проблеми розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Педагоги познайомилися з нетрадиційними методами навчання дошкільнят, які можна застосовувати в освітній діяльності. Проектна діяльність і мнемоніка – ось основні форми, широко застосовуються педагогами для успішного розвитку мовлення дитини.

 • «Психолого-педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників», учасники семінару розкрили поняття «психічне здоров’я» дошкільників, виокремлювали його характеристики і критерії визначення. Проаналізовано емоційну потребу дитини у любові та захищеності, роль близьких дорослих у збереженні психічного здоров’я, значення самооцінки. Розглянуто умови збереження психічного здоров’я дошкільників, побудови оптимальних стосунків вихователя з дітьми і умови психопрофілактики відхилень у здоров’ї та розвитку дітей. Практичним психологом подано порівняльну психологічну характеристику психічно здорової дитини і дитини з порушеннями психічного здоров’я.

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів занять та режимних моментів.

Протягом року були проведені заняття:

- «В рідному краю чудово!», гра-заняття в старшій групі (6-й р.ж.) № 8 (інтегроване заняття з пріоритетом пізнавального розвитку – природне довкілля), листопад 2014 р., вихователь Єгорова Л.В.

- «Незвичайна подорож у країну казок» – інтегроване заняття з логіко-математичного розвитку, лютий 2015р., вихователь Корольова Н.О.;

- «Україна – рідний дім» – інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого спілкування, квітень 2015р., вихователь Артьомова Л.О.

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами «Методи та прийоми встановлення емоційних контактів з дитиною в адаптаційний період», «Створення розвивального життєвого простору», «Інтерактивні методи в системі підвищення фахової майстерності педагогів», «Виховуємо креативну особистість», «Формування громадянської компетентності дошкільників», «Сіємо зерна добра та любові», «Безпека дитини-турбота дорослих», «Літо дітям – на добро, на втіху, або особливості планування роботи з дошкільниками влітку».

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних методичних заходах району, міста й області.

У березні 2015 року в ДНЗ відбулося районне методичне об’єднання для музичних керівників дошкільних закладів. На даному методичному заході були присутні музичні керівники ДНЗ району. Поділилася власним досвідом роботи музичний керівник Пухова Валерія Олегівна. Тема методичного об'єднання: «Розвиток емоційно-вольової сфери дошкільників за допомогою сприйняття музики». Мета: Ознайомити учасників РМО для музичних керівників з роботою ДНЗ з розвитку емоційної сфери дошкільників за допомогою сприйняття музики.

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги ДНЗ мають достатній рівень володіння державною мовою: із 24 педагогів 12 мають високий рівень, 9 – достатній і 2 – середній.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу над науково-методичною проблемою проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники: • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

 • використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

 • удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

 • високий рівень вихованості та розвитку дітей;

 • сприятливий психологічний клімат у колективі;

 • проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ: розроблено та виготовлено портфоліо ДНЗ, постійно оновлюється сайт ДНЗ

Однак, є і недоліки в роботі методичної служби:

 1. Недостатньо здійснювався контроль за самоосвітою педагогів (за поглибленою роботою педагогів над індивідуальною науково-методичною темою).

 2. Не проводиться робота з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність

 3. Не всі педагоги приймають участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

 4. Не достатньо організована робота з батьками щодо різних форм роботи ДНЗ.

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями для вдосконалення роботи методичної служби на 2015/2016 навчальний рік є:

 1. Активізувати контрольно-аналітичну діяльність методичної служби ДНЗ щодо роботи педагогів з питань самоосвіти.

 2. Проводити роботу з проведення майстер-класів, під час яких педагоги закладу мали би змогу поділитись досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність

 3. Забезпечити подальші умови по залученню педагогів до участі в районних і обласних конкурсах професійної майстерності.

 4. Організувати методичний супровід роботи для батьків щодо різних форм роботи ДНЗ.


Результати контрольно-аналітичної діяльності

Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на концептуальні положення Базового Компонента дошкільної освіти та Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» в дошкільному закладі у 2014/2015 н.р. було заплановано та проведено два тематичних вивчення та одне комплексне: • Тематичне вивчення: «Методи та прийоми соціального та правового виховання» (листопад 2014 року). У процесі тематичного вивчення встановлено, що у КЗ «ДНЗ № 354» створено відповідні умови для соціально-правового розвитку дітей. Серед засобів і методів роботи виділяються: бесіда, читання художньої літератури, рольове програвання бажаної поведінки в різних життєвих ситуаціях, вправи (в тому числі на самопізнання), дидактичні ігри. Для всебічного розвитку дитини, швидкого сприйняття та запам'ятовування наданої інформації при соціально-правовому вихованні, запроваджено проведення комбінованих занять, наприклад: бесіда і малювання, заняття і дидактичні ігри. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН «Про права дитини» у формі карток, які символізують права дитини.

Також змістовну та усесторонню роботу з дітьми вихователями ДНЗ проводить група № 5 (вихователі Юдіна Н.Д. та Богданова Л.Т.), група № 7 (Лаврук З.І.).

Заслуговує на увагу стан організації правового виховання у групі № 8 (вихователь Єгорова Л.В.). Соціально-правове виховання здійснюється відповідно до розкладу занять. Заняття з права передбачені планом роботи з правового виховання. Ігри та вправи, які проводяться, сприяють розширенню області правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують почуття особистої безпеки, дають інформацію про форми її захисту.У всіх вікових групах оформлені куточки державної національної символіки України та правової інформації, наприклад: «Щоб не трапилось біди», на якому розміщені поради батькам та дітям щодо безпеки життєдіяльності, «Правам дитини присвячується», «Права та обов’язки не розривні» (підбір нормативно-правових актів стосовно захисту прав дитини), «Родинне право» (з рекомендаціями щодо виховання у дусі поваги та дотримання прав та свобод людини) також розміщені Конституція України, Конвенція ООН «Про права дитини», сімейна декларація.

Але поряд з позитивним досвідом роботи вихователів було виявлено такі недоліки: 1. Діти не завжди зосереджують свою увагу на вказівках вихователя.

 2. Надзвичайно велика кількість дітей не дає змоги повноцінно здійснювати індивідуальний та диференційований підхід, враховувати індивідуальні особливості кожного дошкільника.

 3. У дітей старших груп виникають труднощі з розподілом ролей під час сюжетних ігор та справедливого поділу ігрового матеріалу.

 4. У ІІ молодших групах діти вимагають посиленої уваги до себе з боку дорослих, не вміють враховувати потреби однолітків, не рахуються з бажаннями інших дітей.

У групах дітей раннього віку не всі діти адаптовані до ДНЗ, важко звикають до нових умов життя, до нового соціального середовища і потребують допомоги психолога.

 • Тематичне вивчення: «Створення умов для розвитку мовленнєвого спілкування та зв’язної мови в україномовних групах (група № 1, 2, 3, 8, 11)» (лютий 2015 року). Для дослідження створення умов освітнього процесу аналізувалися організовані форми залучення дітей до опанування української мови в групах. Переглянуті заняття і проаналізовані стенограми виявили системні порушення в методиці навчання дошкільників розвитку мовленнєвого спілкування та зв’язної мови в україномовних групах.

1.Вихователі не диференціюють завдання і специфіку методики з розвитку мовлення рідною, комунікативною першою мовою (у даному разі, російською) і другою, яка не посідає такого важливого місця в комунікативно-мовленнєвій діяльності мовців, а відтак не може однаковим шляхом засвоюватися через різний ступінь володіння.

2. Мовленнєві завдання на заняттях не розв’язуються комплексно. В більшості з них відсутня робота над звуковимовою, з формування граматичних навичок формотворення, словотворення, синтаксису і діалогічного мовлення.

3. Заняття, на яких ставилися завдання з граматики і фонетики, по-перше, плануються не конкретно, із загальною постановкою («вчити вживати іменники і прикметники», «вчити будувати складнопідрядні речення», «вчити правильної звуковимови і артикуляції»); по-друге, з дітьми не вивчаються відмінні і специфічні україномовні явища, а відпрацьовується те, що є спільним в обох мовах; по-третє, застосовуються одноманітні неефективні методи навчання, повністю відсутні прийоми, що спрямовуються на свідоме опанування навичок, на попередження негативного перенесення граматичної або звуковимовної навички з російської мови і, в решті, які давали б дошкільникам елементарні лінгвістичні уявлення про мови.

4. Методика навчання не ґрунтується на засадах комунікативності. Практично не опрацьовуються частини мови, засвоєння яких готує дітей до створення потенційно комунікативних висловлювань – службових частин мови, модальних слів, прислівників, прийменників, тощо. Педагогами не створюються комунікативні ситуації, в яких діти вчилися б змінювати за законами мовної системи засвоєний в інфінітиві мовний матеріал, а не тільки механічно повторювали його, не включаючи до свого активного продуктивного комунікативного мовлення.

5. Фіксується практично повна відсутність спеціальних завдань на розвиток діалогічних умінь дошкільників. Із переглянутих 10 занять лише частка містить завдання, ігри, вправи на формування ініціативного діалогічного мовлення українською мовою.

Незадовільним є стан залучення старших дошкільників до оволодіння державною мовою у формах повсякденної роботи: у 18,8% груп не читаються українські народні казки; у 15,6% - дітей не знайомлять з українськими народними іграми; в 42,4% - не залучають до вивчення віршів українською мовою; в 11,2% групах мінімально організовуються дозвіллєві заходи на українському народознавчому матеріалі. • Комплексне вивчення «Рівень освітньо-виховного процесу в середній групі № 6 дітей (5-й р.ж.) для дітей з вадами мовлення» (січень 2015 року).

В результаті комплексної перевірки виявлено, що стан навчально-виховної роботи з дітьми середнього віку групи № 6 (вихователь Вербицька С.А.) перебуває на належному рівні.

Група працює за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Робота з розвитку мовлення здійснюється в різних видах діяльності: на спеціально організованих заняттях, в ігровій, трудовій, художній діяльності та під час різних режимних моментів. Це сприяє збагаченню та активізації словника дітей.

Вихователь приділяє велику увагу створенню предметно-ігрового розвивального середовища: «Сім’я», «Дорожній рух», «Лікарня», «Перукарня», куточок дидактичних ігор, ізо-діяльності, куточок природи з багатьма квітами, акваріумом з рибами. За допомогою батьків закуплені меблі та інформаційні стенди, які належно оформлені. Було надані рекомендації щодо підвищення рівня навчально-виховної роботи:

- здійснювати диференційний та індивідуальний підхід під час проведення організованої розвивально-виховної зайнятості дітей;

- під час прогулянок більш уваги треба приділяти організації спортивних ігор, дослідницько-пошуковій діяльності як на прогулянці так й у ІІ пол. дня;

- створювати умови для постійних змін розвивально-ігрового середовища в групі.

Зміст та матеріали даних вивчень узагальнені в довідках із зазначенням термінів, відповідальних осіб, питань для перевірки, висновків та зауважень за результатами вивчення, а також, за необхідністю, визначенням коригувальних заходів. Результати вивчень були оголошені на педагогічних радах закладу.
Результати навчально-виховного процесу

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2014/2015 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. а також, в практиці роботи ДНЗ використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Впродовж 2014/2015 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище названим навчальним програмам та ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є блочно-табличною, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання.

Стан виконання основних завдань, Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», навчально-виховних програм та методичних рекомендацій для спеціальних дошкільних закладів для дітей з вадами мовлення є належним. Аналіз виконання вимог програми свідчить про те, що більшість дітей ставиться до запропонованих завдань з цікавістю, прагнучи поліпшити свої досягнення, переробити, виправити помилки. Діти належним чином реалізовують свій потенціал, проявляють себе як особистості, прагнучи реалізуватись у різних сферах життєдіяльності. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності (фізична, соціально-моральна, емоційно-ціннісна, пізнавальна, мовленнєва, художня, креативна).

Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями, а також дидактичний та ігровий матеріал.

Традиційним стало проведення вихователями дошкільного закладу в кінці навчального року підсумкових занять у всіх вікових групах. Для проведення заходу методичною службою заздалегідь розробляються конспекти занять, створюється мультимедійна презентація із використанням сучасних розвиваючих ігор за темою занять. Ініціативна група педагогів на чолі з вихователем-методистом розробила план проведення підсумкових занять, склали конспекти занять, мультимедійні презентації та провели належну підготовчу роботу з учасниками. Результати підсумкових занять дозволяють зробити висновок про високий рівень загальних показників компетентності дошкільника за усіма освітніми лініями. Слід відмітити, що протягом всіх підсумкових занять діти виступали як повноправні партнери та однодумці дорослих, творці і транслятори культури та мали змогу проявити базові якості особистості: самостійність, працелюбність, креативність тощо. Всі педагоги ДНЗ дотримуються методики організації та проведення занять, здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно змісту освітнього процесу БКДО та з вимогами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Активними учасниками підсумкових занять є батьки.

Впродовж навчального року показали належний рівень персональної відповідальності за результати навчально-виховної роботи педагоги Анцифорова О.М., Богданова Л.Т., Єгорова Л.В., Лаврук З.І., Півницька Г.М., Постнікова А.О., Юдіна Н.Д. Свідченням належного рівня самоосвіти, методичної грамотності цих педагогів, є якісна навчально-виховна та освітня робота з дітьми.

Для ефективної роботи за Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» та здійснення освітнього процесу ДНЗ було розроблено:

1. Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режиму дня);

2. Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень (навчальний план);

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розкладу занять);

4. Модель планування життєдіяльності дітей.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка