Затверджую завідувач комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №354 комбінованого типу Харківської міської ради» Н. М. Конева 2015р. ПогодженоСторінка4/13
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Гурткова робота в ДНЗ є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за власними уподобаннями, здібностями.

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртка будується за авторським перспективним планом, складеним їх керівником на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням батьків, сприяла упродовж року робота музичного гуртка «До, мі, солька». Гурткова робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. Особливу увагу керівник гуртка приділяв роботі з обдарованими дітьми. В ДНЗ існує банк даних обдарованих дітей.

Керівник гуртка «До, мі, солька», музичний керівник Пухова В.О. розвивала почуття дітей засобами хорового співу та грою на музичних інструментах, навчила їх передавати свої почуття в співах, музикуванні за власною програмою роботи музичного гуртка з використанням Програми гуртків художньо-естетичного напрямку. – К., 1996; X., 1997; X., 2004. Особливу увагу Пухова В.О. приділяла роботі з дітьми-логопатами, які складали 70% від дітей, що відвідували музичний гурток. Робота з логоритміки сприяла розвитку у них звуковимови, ритму, якості мовлення, що поліпшило корекційну роботу в цілому. Вихованці гуртка «До, мі, солька» приймають постійну участь в святах та розвагах ДНЗ.

Організація додаткових послуг дала змогу підвищити статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу.

Впродовж 2014/2015 н.р. в ДНЗ проводилась систематична та цілеспрямована робота педагогічного колективу зі здібними та обдарованими дітьми. Система відповідної роботи складалася з 3-х етапів:

І-етап: «Пошукова робота», що включав:

- спостереження за вихованцями;

- психолого-педагогічну діагностику здібностей кожної дитини;

- прогнозування домінантного розвитку певних здібностей дитини;

- створення банку даних про нахили та здібності дітей ДНЗ за напрямками: • інтелектуальна обдарованість;

 • літературна обдарованість;

 • образотворча обдарованість;

 • музична обдарованість;

 • спортивна обдарованість.

ІІ-етап: «Вирощування талантів», що включав:

  • створення належного предметно-ігрового, розвивального середовища в групах з метою особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів та здібностей;

  • організація групових, під групових та індивідуальних спеціальних занять з дітьми;

  • створення широкої мережі гурткової роботи, спрямованої на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності. Особистісному зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей сприяла упродовж року робота гуртків з англійської мови, з хореографії з хорового співу («До, мі, солька»);

  • залучення батьків до цілеспрямованого розвитку певних здібностей дитини.

ІІІ-етап: «Підтримка талантів», що включав:

  • організацію участі дітей у виставках («Осінь у рідному краї», «Зимова казка!» тощо), у сезонних розвагах та свят;

  • моральне стимулювання дітей за участь у різних масових закладів (вручення дипломів, грамот);

Однак, важливим недоліком в роботі з обдарованими дітьми є те, що не налагоджено чіткий організаційно-методичний та психологічний супровід щодо виявлення та розвитку творчих здібностей та обдарувань у дітей, відсутня технологія роботи з даного питання, не систематизований інструментарій по виявленню обдарувань у дітей.
Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

Належну увагу адміністрація закладу приділяла виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах». Між адміністрацією та профспілковим комітетом раз у п’ять років укладається колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації труда, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ № 354.

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2014/2015 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані нові вогнегасники. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією дошкільного закладу кабінетів підвищеної небезпеки, музично-спортивної зали і спортивного майданчика, малих форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, проводилось випробування обладнання.

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

Завгосп ДНЗ Москальова Н.О. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала ДНЗ миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.

На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності. Під час проведення занять у басейні чітко дотримувались інструкції з плавання.

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: один день на тиждень визначений Днем безпеки (профілактика дитячого травматизму – ПДТ); в кожній групі обладнано куточок Безпеки. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі. Проводились цікаві колективні перегляди за темами: «Вогонь - і друг, і ворог» (група № 7, вихователь Лаврук З.І.), «Один вдома» (група № 9, вихователь Анцифорова О.М.), розвага «Веселі пожежники», «Про здоров’я треба знати – про здоров’я треба дбати», лялькові вистави: «Небезпека на дорозі», конкурс «З вогнем не жартують».

Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.

Все це призвело до того що, протягом 2014/2015 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.


Фізкультурно-оздоровча робота

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи дошкільного навчального закладу.

Активну роботу в цьому напрямку проводять вихователі: Вербицька С.А., Бандура В.Ю., Лаврук З.І. Підготовлено ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в сучасних умовах», «Формування, зміцнення та охорона здоров’я дітей, як стрижнева проблема в освітньому процесі дошкільного навчального закладу», методичних порад для педагогів та батьків; засідання Круглого столу «Безпека і здоров’я дітей». Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя Анцифорової О.М. з проблеми формування у дітей дошкільного віку валеологічного світогляду.

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: «Зростаємо дужими», листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи з участю батьків. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Варто зазначити, що вихователем-методистом закладу розроблені циклограми контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників.

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять ведуться щомісячно.   

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести Педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних рухів дошкільників.


Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей молодшого дошкільного віку (3-4 р.)
Обстежено 57 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

52

35

11

Норма

45

50

88

Нижче норми

3

5

1

Аналіз результатів обстеження засвідчує, що дошкільники молодшого дошкільного віку добре володіють основними рухами. Найбільша кількість дітей показала високий рівень (52%) під час бігу.


Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей середнього дошкільного віку (4-5 р.)
Обстежено 46 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки(%)

Метання(%)

Вище норми

67

35

25

Норма

33

63

73

Нижче норми

-

2

-

Як видно з таблиці найкращий результат зафіксовано в бігові (67%). Серед вихованців цієї вікової категорії виявлено 2 дітей, які показали низький рівень у виконанні основних рухів (стрибки).


Результати обстеження рівня розвитку основних рухів у дітей старшого дошкільного віку (5-6 р.)
Обстежено 46 дошкільників

Рівні розвитку

Біг(%)

Стрибки (з місця/з розбігу) (%)

Метання(%)

Вище норми

35

53/23

26

Норма

63

44/74

74

Нижче норми

2

3/3

-

У дітей старшого дошкільного віку виявлено більш рівномірне відсоткове співвідношення показників бігу на швидкість та стрибків з місця.Порівняльний аналіз результатів обстеження виконання основних рухів дошкільниками ДНЗ у 2014/2015 н.р.

.

Вересень 2014 р.

Обстежено 146 дітей
Травень 2015 р.

Обстежено 149 дітей


Біг на швидкістьВересень 2014 р.

Обстежено 146 дітей
Травень 2015 р.

Обстежено 149 дітей


Стрибки з місця

Вересень 2014 р.

Обстежено 146 дітей

Травень 2015 р.

Обстежено 149 дітей


Метання на дальність
Однак організація роботи з фізичного виховання потребує вдосконалення. Про це свідчить наявність значної кількості дітей з дисгармонійним фізичними розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Фіксується досить високий відсоток дітей, які часто хворіють на респіраторні інфекції та мають хронічні недуги.

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності

Для усунення недоліків було внесено пропозиції:

1. Створювати простір заданих і вільних середовищ, що спонукає дитину до розгортання самостійних видів рухової активності.

2. Створювати умови для поновлення, видозмінювання і мобільності ігрових зон. Поповнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор. Використовувати в роботі більше ігор та вправ з атрибутикою

3. Підвищувати рівень планування самостійної рухливої діяльності дітей протягом дня.


Медичне обслуговування

В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.

Медичне обслуговування вихованців здійснюється медичною сестрою старшою Мітлою Ганною Михайлівною та лікарем-педіатром МДП № 4 Верещагіною Ганною Володимирівною.

В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:


 •  антропометричні вимірювання,  

 • обстеження дітей на гельмінти.

Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, видаються направлення на  щеплення в дитячу поліклініку. Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками. Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  № 595  від 16.09.2011 р.  Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою старшою.  Медична сестра ознайомлює батьків з видом щеплення та виписує направлення до дільничного педіатра на огляд, з метою подальшої вакцинації або відмови батьків. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Медична сестра старша проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту. 

Облік захворюваності в навчальному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу. Складені діаграми, які дозволяють наглядно побачити ріст або зменшення захворюваності по роках (за останні 3 роки). У 2014/2015 навчальному році проводився аналіз відвідування дітьми дошкільного навчального закладу, який залишився практично на рівні 2013/2014 навчального року – 60%.


Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

Медпрацівники проводять санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

Санітарний лікар, помічник санітарного лікаря ДСЕС проводить планові обстеження навчального закладу, працівники епідеміологічного відділу ДСЕС проводять обстеження відповідно до епідемічних показань. Результатом обстежень є  складені акти, що реєструються у Журналі санітарного стану ДНЗ.  Для обробки та дезінфекції медичного інструментарію використовується «НЕОХЛОР». 

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти адміністрації Дзержинського району, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно.

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка