«Збережемо красу земну»Скачати 87.46 Kb.
Дата конвертації22.02.2016
Розмір87.46 Kb.


Амвросiївська загальноосвiтня школа I-III ступенiв № 6

Амвросiївської районної ради Донецької областi

Тема: «Збережемо красу земну»
Узагальнюючий урок екологічного напрямку з розділу

«Зв’язна мова (мовлення)»

(Українська мова, 7 клас)

Вчитель з української мови

та літератури

Путря С.О.

м. Амвросіївка

Мета: Закріпити на практиці вміння учнів сприймати чужу мову на слух, здійснювати перекази з тексту з описом навколишнього світу та людини як частини природи, з описом праці та дій людини спрямованих на збереження та покращення екологічного стану довкілля, а також розрізняти тексти за стилем та типом мовлення, будувати дискусійний діалог, складати план власного висловлювання.

Формувати інтерес до рідної мови – як найкращого інструменту висловлювання своїх думок та розуміння чужих. Розвивати мовленнєво-комунікативні вміння.

Розширити кругозір учнів, виховувати дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища, розвивати почуття відповідальності за його стан та раціональне природокористування.

Тип уроку: узагальнюючий

Обладнання: комп’ютер, комп’ютерні програми ПО: OC Windows? Microsoft Office Power Point, мультімедійний проектор.

Презентація: «Треба горнутися нам до Землі: на ній ми не перші, і щоб не останні»

Епіграф:

Задумайся, затамувавши подих,

Збиваючи з шовкових трав росу,

Крім доброти, дарує нам природа

Себе й свою немеркнучу красу.
Важливі не слова, а те, про що вони розповідають.

Р. Кірасані

План уроку

І Організаційний момент - 1 хв.

ІІ Мотивація навчальної діяльності 2 хв.

ІІІ Вступне слово вчителя - 1хв.

ІV Активізація опорних знань та вмінь учнів - 3 хв.

V Отримання нових екологічних знань з допомогою усвідомлення та опанування знань з розділу «Мовлення» - 30 хв.

VІ Рефлексія - 4хв.

VІІ Підбиття підсумків та оцінювання результатів роботи учнів - 2хв.

VІІІ Домашнє завдання - 1хв.

ІХ Заключне слово вчителя - 1хв.
Структура уроку

І Організаційно-вступна частина

а) привітання

б) створення робочого настрою

ІІ Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів

Засвоївши матеріал цього уроку ви будетеЗнати:

 • Що таке екологія, рециклінг,умови існування всього живого на землі.

 • Зможете з’ясовувати тему, ідею, стиль, тип мовлення.

 • Описувати працю дії людини.

 • Проводити дії спрямовані на покращення екологічного стану довкілля.

 • Будете вміти: складати план власного висловлювання, проводити діалог дискусійного характеру, розв’язувати дилему, обирати правильний варіант відповіді, обґрунтовувати свій вибір.


ІІІ Вступне слово вчителя

В сучасних умовах чи не найбільшою проблемою стають негативні наслідки людської діяльності, які все частіше призводять до екологічних катастроф. Саме тому особливої ваги набули природоохоронне виховання, мета якого сформувати громадянина Всесвіту, здатного безпечно та щасливо прожити у світі, безперервно вдосконалювати його, не підриваючи основ розвитку і життя наступних поколінь; громадянина, здатного співіснувати на планеті на засадах партнерства не тільки з подобними собі, а й з іншими живими істотами, здатного до об’єднання зусиль для збереження всіх форм життя на Землі. Збережемо саму Землю та її красу. По суті, ставлення до природи свідчить про рівень екологічної культури. Тому формувати цю культуру ми будемо повторюючи розділ «Зв’язна мова». Працювати будемо у групах, щоб надати змогу обговорювати свої думки та робити відповідні висновки. Зараз згадаємо основні поняття розділу.


ІV Актуалізація опорних знань та вмінь учнів

(фронтальне опитування)

1. Що таке текст?

2. Які мовні стилі ви знаєте?

3. У яких ситуаціях спілкування використовуються різні стилі?

4. Назвати складові плану власного висловлювання.

5. Які різновиди читання розрізняють?

6. Як здійснити опис екологічного явища?

7. Чим відрізняється докладний переказ від стислого?

8. Який текст називається текстом-роздумом?

9. Що таке діалог чи дискусія?


V Отримання нових екологічних знань з допомогою усвідомлення та опанування знань з розділу «Мовлення»

(учні працюють у трьох групах)

Робота з текстом

Завдання: прочитати по групах текст, з’ясувати тему ідею, стиль і тип мовлення.

Текст для 1 групи

Історія людства не раз підтверджувала, що моральність – основа життя на Землі. Від неї залежить добробут і щастя людей. А для справжнього щастя людям, крім матеріальних благ, у першу чергу потрібні духовні цінності, серед яких – ставлення людини до природи. Від екології душі залежить екологія природи.

Багата, цікава, розмаїта українська земля. Її простори насичені незліченими й неоціненними дарами природи. На території України багато неповторних краєвидів, рослинних угрупувань, які примушують шанобливо схилитися перед майстерністю природи. Ми милуємося голосами й поведінкою тварин, рослинами, химерними скелями, казковими печерами – усім дивосвітом природи. І зберегти цей дивосвіт для себе і для нащадків – обов’язок кожного з нас.

Текст 2

Останнім часом слово «екологія» не сходить зі сторінок газет та журналів. Про неї говорять на радіо та телебаченні.

За питанням екології проводяться мітинги. Що ж таке екологія та які її задачі? Екологія (від грецької «ойкос») – це наука про домівку оточуюче середовище. Термін «екологія» та його означення введені в наукову літературу в 1866 році німецький природознавцем Е. Геккелем. Розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, меліорація земель, розширення лист змінюють природне середовище. Забруднюються водойми й повітря, деградують ґрунти, зникають рідкісні види рослин і тварин – ось наслідок впливу людини на довкілля.

Текст 3.

Цілі потоки синяви заливають світ і ніжать землю духом неба й коріння; і те єднання землі та неба щемить у грудях тривогою вічності: людина відчуває себе новонародженою перед красою життя, й сяйво добра освічує їй душу, і в тому сяйві вона бачить себе збоку первозданною, непорочною, доброю, як перкалеве світло березових гаїв, ніжною та щирою, як голуб’яче серце. Дорош теж зайнявся тихим світлом добра. Природа входила в нього духом коріння, чистотою небесної синяви, бентежила хліборобське серце. Якою же силою ви володієте, сині небесні потоки, ви білі хмари, і ти, пахуча земле, що з одного робили звіра, а з другого голуба? Отже, є в тобі таємні чари.(Г. Тютюнник)

Текст 4

В українській мові термін «земля» використовується як узагальнююча назва ґрунтів. Це слово пишеться з малої літери.

Водночас назва нашої планети також «Земля», але пишеться це слово з великої літери.

Ґрунти є подвижник шаром поверхні Землі та субстратом, на якому розвинулось життя на нашої планеті.

Земля у певному сенсі є живою, оскільки вона населена численними живими організмами. Крім цього вона завжди перебуває у процесі формування або руйнування (ерозії). Земля виконує шість основних функцій. Це:


 • Виробник біомаси.

 • Фільтр, що очищує підземні води.

 • Місце існування багатьох видів мікроорганізмів, грибів, рослин, тварин.

 • Слугує фізичною основою будинків, споруд, транспортної та іншої інфраструктури.

 • Джерело сировини та відповідальних джерел енергії.

 • Середовище об’єктів історичної та культурної спадщини.


Робота з тлумачним словником

1. За тлумачним словником з’ясуйте лексичні значення слів.

2. Складіть з цими словами речення (Відповідно кожна група отримує слова: природа, природні ресурси, екологія, рецеклінг)

Лексичне значення слів, знайдене учнями у тлумачному словнику. (Ці значення учні використовують пр. виконанні наступного завдання.)Природа – матеріальний світ буття, взагалі все що є об’єктом людської практики пізнання.

Природні ресурси – елементи природи, що використовуються як джерело засобів існування людей.

Екологія (від грецької «ойкос» - місце, перебування) – наука, що вивчає взаємовідношення людей з середовищем в якому вони живуть.

Рециклінг – використання та переробка вторинної сировини. Виробництво нових предметів із твердих побутових відходів.
Розв’язання дилем:

Кожній групі пропонується для обговорення одна дилема (з варіантами відповідей). Учні обирають одна з них та обґрунтовують свій вибір.

Учні складають план власного висловлювання, яке передбачає наявність вступу, основної частини та висновку.
Дилема 1: Ви пояснюєте прояви зміни клімату вашим знайомим або родичам. Які з можливих наслідків змін клімату найкраще демонструють актуальність проблеми?


 • У нашому кліматі очікується катастрофічні зміни: опади, підвищення температури.

 • Негативний вплив на здоров’я людей.

 • Зміна існуючого природного середовища.

 • Негативний вплив на екологічний розвиток.


Ділема 2: В Україні, як і в європейських країнах, більшість населення мешкає у містах. На вашу думку, які екологічні наслідки урбанізації є найбільш відчутними і вимагають першочергових заходів?

 • Стрес і швидкий темп міського життя.

 • Концентроване споживання ресурсів і товарів.

 • Необхідність ліквідації та утилізації великої кількості твердих побутових відходів.

 • Втрата зв’язку з природою.


Дилема 3: Уявіть, що ви – Міністр охорони навколишнього природного середовища України і бажаєте зменшити обсяги атмосферного забруднення. Ваші експерти пропонують вам кілька альтернатив. Яку з цих альтернатив ви вважаєте найефективнішою?

 • Підвищити ціни на електроенергію.

 • Закрити старі промислові заводи.

 • Скоротити атмосферне забруднення.

 • Сприяти впровадженню нових технологій та обладнання для скорочення виходів.


Дилема 4: Уявіть, що ви – Голова обласної державної адміністрації. Ви дізналися, що кількість накопичених відходів у вашій області щороку збільшується.

Ви вирішили звернутись до Прем’єр-міністра країни та запропонувати заходи для зменшення кількості відходів. Які з варіантів ви запропонуєте? • Використання на підприємствах новітніх ресурсозберігаючих, маловідходних технологій.

 • Впровадження програм, які заохотять громаду зменшити кількість відходів.

 • Створити умови для повторного використання побутових відходів.

 • Використання сировини, що піддається біологічному розладу.


Діалог дискусійного характеру

Учням у групах пропонується тема дискусії «Які на вашу думку питання пов’язані з охороною довкілля на світовому рівні, є найактуальнішими для нашого майбутнього?»

1. Глобальна зміна клімату.

2. Скорочення біорізноманіття Землі (або тваринних і рослинних видів).

3. Незбалансоване споживання ресурсів Землі.

4. Забруднення води, повітря, ґрунтів та зміна ландшафтів, від яких залежить наше існування.Виконуюче це завдання учні формують тезу та доводять її.
VІ. Рефлексія

Учень читає вірша:

Земле ти наша!

Якою красою обдаровуєш людину,

Якими барвами радуєш,

Яким пахощами вітаєш!
VІІ Підбиття підсумків та оцінювання результатів роботи учнів

VІІІ Домашнє завдання

Провести операцію «Чисте повітря»

Написати міні-твір з описом праці та дій людей спрямованих на збереження та покращення екологічного стану довкілля.
ІХ Заключне слово вчителя

Земля – наш дім. Можливо, це єдина планета, на якій існує життя у Всесвіті.

Хіба не заслуговує вона нашої любові. Тож давайте поміркуємо, що ми можемо зробити всі разом і кожен зокрема, щоб земля наша була родючою, вода – прозорою, повітря – чистим. Для цього вам потрібно виконати завдання. У вас є різнокольорові пелюстки, на яких необхідно написати, що треба зробити, щоб зберегти природу.

Із цих пелюсток ми зробимо «квітку-життя». Тож не будемо просто слухачами, але й активними захисниками природи.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка