Збірка тез доповідейСторінка2/38
Дата конвертації09.03.2016
Розмір6.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38
Маглаперідзе А.С., Колотов Є.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутУПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ

Міхальова К.В., Луцик О.О.

Донбаська національна академія будівництва та архітектури, м.МакіївкаМОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Папазова Е.Н., Куприянова И.А.

Донецкий государственный университет управленияКОРПОРАТИВНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Петровська І.О., Закрасняний Л.П.

Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Ю.Бугая, м.КиївСТРАТЕГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Рад Н.С.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій областіПЕНСІЙНА СИСТЕМА В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ

Русін В.М.

Тернопільський національний економічний університетПринципи фінансування повноважень органів місцевого самоврядування
Синявська Л.В., Бугіль С.Я.

Львівський національний аграрний університет


ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Тумакова С.В.

ЧВУЗ «Крымский институт экономики и хозяйственного права», г.СевастопольМОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ

Хараман П.С.

Полтавский университет экономики и торговлиМОДЕРНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Хімченко А.М.

Донецький національний університетВасильєва К.І.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутАНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Черненок К.П.

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м.МиколаївПЕРЕДУМОВИ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІСЕКЦИЯ 2

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО ТА МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Ващенко О.М.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м. СумиНАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ НЕЗАКОННИХ ДОХОДІВ У БАНКАХ

Вороной В.П., Ладнік А.С.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутЛІКВІДНІСТЬ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

Гізатуллін Є.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Дубовенко К.В.


Макіївський економіко-гуманітарний інститут

ЩОДО СУТНОСТІ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Єпіфанова М.А.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м.СумиМЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Зленко І.В.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м.СумиІНСТРУМЕНТИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Ільчук Ю.І., Дранович М.П.

Буковинська державна фінансова академія, м.ЧернівціПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Колесникова А.В., Мищенко Е.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Красюк І.В.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», м.СумиВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ

Краус Н.М

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія КондратюкаСУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ

Медведь В.Ю.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г.МакеевкаЕгошина К.О., Белых Д.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтНАЛОГОВЫЙ КОДЕКС УКРАИНЫ: АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Медяник А.В.

Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, м.ЛуганськМЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ БАНКІВ

Мінін І.Г.

Чернігівський державний технологічний університетПОДАТКОВИЙ КОДЕКС ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПРОСТОРУ

Орлова В.А.

Донецкий национальный университет экономики и торговли

имени М.Туган-Барановского

МОНИТОРИНГ РИСКОВ В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Островська Н.С., Венничук Л.В.

Буковинська державна фінансова академія, м.ЧернівціЗБІЛЬШЕННЯ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ НАСЛІДКІВ

Панасенко А.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ

Паньків В.М.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»РОЗВИТОК ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ

Парій-Сергєєнко Є.П., Юденкова О.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутЗАХОДИ СТАБІЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Педерсен И.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтСТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Резниченко А.А.

Донецкий национальный университетПанасенко А.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институтОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА БАНКОВ

Рогожина А.С., Рогожина І.С.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутПРОБЛЕМИ І РОЛЬ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Рябчиков М.А., Крутушкіна В.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститутГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   38


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка