Збірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класуСкачати 11.17 Mb.
Сторінка51/51
Дата конвертації19.02.2016
Розмір11.17 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

ДОДОМУ
Шкода Москви. Вже наче відійшов

Від сподівань і пристрастей Арбату

І паху бурштинової гербати

У мареві тих марень, тих розмов.


Додому час. До міста всіх кохань,

Де тополеві вранішні тумани,

Де сірий тулуб вершника Богдана

На золотому тлі софійських бань.

Літак аж ніби крилами змахнув,

Натруджений двигун тамує стогін.

Невже мені лишиться тільки спомин

Від тих беріз у весну крижану?


Зелені леза юної трави

Очистять душу, стешуть білу льолю,

І не відчую ні жалю, ні болю,

А тільки так, смутне: шкода Москви.


1968


КАТЕРИНА
Доки буде жити Україна

В теплім хлібі, в барвних снах дітей —

Йтиме білим полем Катерина

З немовлям, притнутим до грудей.


Освятивши невимовним болем

Все прийдешнє, кожну нашу мить,

Йде вона і мов велике коло,

Біле небо навздогін летить.


Про дівочу цноту, про калину

Не співай, поете, не квили,

Бо іде сьогодні Катерина

Тим шляхом, що наші кревні йшли.


Вилами розхитували трони,

Руйнували все старе дотла,

Тільки би Шевченкова Мадонна

В сніжне небуття не полягла!


Тільки би вона донесла сина

До свого народу, до людей.

Біле поле. Біла Катерина

Знемовлям, притнутим до грудей.


1968

***
Стати б хоч на менти лічені

Характерником мені —

Подарую кожній дівчині

Лицаря на коні.
А тоді ще дати мусив би,

Щоб раділи всі живі,

Козаченька чорновусого

Кожній жінці-удові.


Дідові — дзвінкого песика,

Щоб не жив на самоті,

Ще й Івасика-Телесика

Кожній бабі-сироті.


А як хто не має віри вже

Ні в кохання, ні в слова,

Я йому сопілку виріжу,

Най журную заспіва.


1968

Перелік використаних матеріалів

 1. Антоненко- Давидович Б. Д. Бабині казки: Оповідання, новели/Упоряд., вступ. стаття Л. П. Бондар.-Львив: Каменяр, 1991.-152 с.;

 2. Бондаренко Н. Л. І. Франко «Захар Беркут»: Цикл уроків у 7 класі/Н. Л. Бондаренко//Вивчаємо Українську мову та літературу.-2006.-№26.-С.25-30;

 3. Бондаренко Ю. Міфологічна природа повісті Івана Франка «Захар Беркут»/Ю. Бондаренко//Дивослова.-2000.-№1.-С.2-4;

 4. Василишин О. Борис Харчук в умовах тотолітарного режиму/О. Василишин//Дивослово.-1996.-№4.-С.12-15;

 5. Голод Р. Позитивізм у творчості Івана Франка/Р. Голод//Дивослово.-2006.-№4.-С.50-53;

 6. Голубовська І. Виплекані мрією і любов’ю: («Легенди старокиївські» Нателени Королевої- тематична своєрідність)/І. Голубовська//Слово і час.-2002.-№11.-С. 41-44;

 7. Гуцало Є. П. Вибрані твори. Т.1./Передм. М. Г. Жулинського.-К.: Рад.письменник, 1987.-571 с.;

 8. Демків Л. Д. Пантелеймон Куліш. «Орися»/Л. Д. Демків//Вивчаємо Українську мову та літературу.-2005.-№35.-С.10-13;

 9. Дзюба І. Живе співвідношення між людиною й природою: 14 січня Євгенові Гуцало виповнилося б 70 років/І. Дзюба//Дивослово.-2007.-№1.-С.60-62;

 10. Дімаров А. А. Вибрані твори: В 2-х томах. Т.1. Його сім’я; Ідол: Романи/Передм. В. Костюченко.-К.:Дніпро, 1982.-535 с.;

 11. Дімаров А. А. На коні й під конем: Повість для серед.шкіл.віку/Мал. Г. С. Зуб-Ковського.-К.: Веселка, 1981.-320 с.;

 12. Дончик В. Подвижництво: (До 60-ліття від дня народження Євгена Гуцала)/В. Дончик//Дивослово.-1997.-№1.-С.12-14;

 13. Дудар І. Народні джерела світобачення Богдана Лепкого/І. Дудар//Дивослово.-2005.-№1.-С.52-55;

 14. Дударенко Л. Міфологічний концепт лірики Василя Голобородька/Л. Дударенко//Дивослово.-2002.-№9.-С.2-4;

 15. Дударенко Л. Міфологічний концепт лірики Василя Голобородька/Л. Дударенко//Дивослово.-2002.-№7.-С.2-6;

 16. Івашків В. «Орися» П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840-х років/В. Івашків//Слово і час.-2004.-№5.-С.3-17;

 17. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка «Мені тринадцятий минало…»/Г. Клочек//Дивослово.-2007.-№5.-С.56-61;

 18. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка «Мені тринадцятий минало…»/Г. Клочек//Дивослово.-2007.-№3.-С.48-53;

 19. Малишко А. С. Далекі орбіти: Вибр. твори/ Вступ. ст. В. О. Базилевського.-К.: Криниця, 2004.-С. 278-279, 414;

 20. Марко В. Талант на межі канонів: Зі студій над творами Григора Тютюнника/В. Марко//Дивослово.-2006.-№1.-С. 51-55;

 21. Неділька В. Я. Вивчення творчості Андрія Малишка: Посібник для вчителів.-К.: Радянська школа, 1977.- С.68-70;

 22. Решетюха С. На світанку української химерної прози: Оповідання Олекси Стороженко/С. Решетуха//Дивослово.-2007.-№4.-С.58-61;

 23. Слоньовська О. Українська література:Підручник для 7 кл.загальноосвіт.навч.закл./ О. Слоньовська.-К.: Освіта, 2007.-352 с.;

 24. Слоньовська О., Пасічник Є. Українська література: Підручник для 7 класу./О. Слоньовська, Є. Пасічник.-К.: Арт-Освіта, 2005.-352 с.;

 25. Стельмах М. П. Гуси-лебеді летять…; Щедрий вечір: Повість для середнього і старшого шкільного віку./Передмова В. Є. Панченка.-К.: Веселка, 1993.-319 с.: іл.;

 26. Стороженко О. Твори в двох томах. Т. 1./Вступна ст. і впорядкування А. В. Іщука.-К.: Худ.л-ра, 1957.-438 с.;

 27. Таємниці віків. Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки…: Навчальний посібник/Упорядник О. Г Мукомела.-К.: Грамота, 2001.-511 с.-(«Шкільна бібліотека»);

 28. Тютюнник Г. М. Климко: Казки, оповідання, повісті для мол.шкіл.в./Передмова М. Ф. Слабошпицького.-К.: Веселка, 1981.-189 с.:іл.;

 29. Українська література за новою програмою. 7 клас./Упоряд. Г. Федя.-К.: Шкільний світ, 2007.-128 с.-(Б-ка «Шкільний світ»);

 30. Українська література: Хрестоматія нововведених творів за програмою 2002 року. У трьох частинах./Автор-упорядник Р. В. Мовчан.-Частина друга (7-8 класи).-К.: Генеза, 2003.-440 с.;

 31. Українське слово:Хрестоматія української літератури та літературної критика ХХ століття. У 4-х томах/Упоряд. В. Яременко.-К.: Аконіт, 2003;

 32. Цимбалюк В. Українська література: Підруч.для 7 кл.Пробний.-К.: Освіта, 543 с.;

 33. Чайковський А. Я. Повість/Вступ. ст. О. М. Нахлік; Худож. Л. М. Медвідь.-Львів: Каменяр, 1989.-336 с.: іл.;

 34. Чуприні О. О. 12-річня школа: Сучасний урок української літератури в 7 класі.-Х.: Основа, 2007.-192 с.-(Б-ка журналу «Вивчаємо Українську мову та літературу»; В.8(45));

 35. Шингоф І. Л. Українська література: Хрестоматія, 6 клас.-Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1999.-272 с.;

 36. Шутенко Ю. Поетичний світ Василя Голобородька/Ю. Шутенко//Дивослово.-2004.-№11.-С. 39-42;

 37. Яценко Т. Вивчення автобіографічної повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять…» в контексті цінностей традиційного родинного виховання. 7 клас./Т. Яценко//Українська література в загальноосвітній школі.-2003.-№7.-С.10-14;

 38. Яценко Т. Особливості вивчення повесті А. Дімарова «Блакитна дитина» в 7 класі/Т. Яценко//Українська мова і література в школі.-2006.-№2.-С.36-42;

 39. http://ukrlib.km.ru/ - Бібліотека української літератури;

 40. http://lib.uch.net - Lib.Ru;

 41. http://www.pysar.net/poeziji.php - Бібліотека кошового писаря;

 42. http://chtyvo.org.ua/authors/ - Е- бібліотека «Чтиво»;

 43. http://www.ukrcenter.com/library/default.asp - Українська бібліотека-Української книги;

 44. http://ukrlib.com/index.html - Українська бібліотека — «Джерело» ;

 45. http://www.lib.proza.com.ua/author/53/ - Librariy.


1 Заступник хана, віце-хан.

2[1] Піренейська легенда.

3[2] На Дніпрі було давніш сила лебедів і пелікані!

4[3] Нібито за давніх часів о деяких місцях на Дніпрі росли рожеві лотоси подібні до індських.1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка