Зміни, внесені в нову редакцію навчальної програми з інформатики 2 класСторінка1/5
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.75 Mb.
  1   2   3   4   5
Зміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
з інформатики
2 клас

Зміст навчального матеріалу Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Комп’ютери та їх застосування. (3год.)
Сучасні комп’ютери та їх застосування. Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі.
Основні складові комп’ютера. Початкові навички роботи з комп’ютером. (9 год.)
Складові комп’ютера (системний блок, пристрої введення (миша, клавіатура), пристрої виведення (монітор, принтер)).
Підготовка комп’ютера до роботи. Коректне завершення роботи з комп’ютером. Поняття про програму. Робочий стіл. Запуск програми на виконання з Робочого стола. Вікно програми. Завершення роботи з програмою. Миша.
Наведення вказівника, вибір об’єктів, переміщення об’єктів, подвійне клацання.
Робота з програмами на розвиток логічного мислення та відпрацювання навичок роботи з мишею. Клавіатура. Клавіатура комп’ютера. Призначення основних клавіш. Замінено:
уміє вмикати комп’ютер; уміє коректно завершувати роботу з комп’ютером; уміє вказувати вказівником на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;

володіє навичками вибирати об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші; володіє навичками перетягувати об’єктів за допомогою миші; володіє навичками подвійного клацання лівої кнопки миші уміє коректно завершувати роботу з програмою;


уміє використовувати клавіатуру для введення окремих символів та слів кирилицею і латиницею у середовищі клавіатурного тренажера
на:
вмикає комп’ютер;
завершує роботу з комп’ютером коректно;
наводить вказівник на об’єкти, які знаходяться на Робочому столі або у вікні виконання програми;
вибирає об’єкти одинарним клацанням лівої кнопки миші;
перетягує об’єкти за допомогою миші;
використовує подвійне клацання лівої кнопки миші;
коректно завершує роботу з програмою;
вводить окремі символи та слова у середовищі клавіатурного тренажера за допомогою клавіатури
Поняття про повідомлення, інформацію та інформаційні процеси. (4 год.)
Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. Інформація. Інформаційні процеси: отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень.
Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. Уточнено: Короткі історичні відомості
на: Історія обчислювальних пристроїв (3 год.)
Короткі історичні відомості про засоби обчислення. Коротка історія створення комп’ютера.
Уточнено:
Робота з розвивальними програмами
на:
Робота з програмами на розвиток логічного мислення. Замінено:
орієнтується, які пристрої призначені для реалізації певних інформаційних процесів орієнтується як можна працювати з повідомленнями;називає інформаційні процеси (отримання, зберігання, опрацювання і передавання повідомлень); наводить приклади інформаційних процесів зі своєї навчальної діяльності і в оточуючому світі;
на:
розрізняє пристрої за їх призначенням щодо виконання інформаційних процесів;розуміє, що повідомлення можна отримати, зберегти, опрацювати і передати;наводить приклади роботи з повідомленнями на основі ситуацій із шкільного життя;
Вилучено:
Алгоритми і виконавці
Об’єкти. Графічний редактор. (8 год. )
Об’єкти. Властивості об’єктів, значення властивостей.
Графічний редактор. Створення об’єктів в середовищі графічного редактора, змінення значень їх властивостей. Комбінування об’єктів, створення зображень. Додавання тексту.
Збереження зображень. Відкриття збережених зображень у редакторі. Замінено:
вміє використовувати мишу для роботи з прикладними програмами.
на:
використовує мишу для роботи з прикладними програмами.
Замінено:
уміє запускати графічний редактор на виконання;
уміє використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора;
уміє створювати прості графічні об’єкти та їх комбінації;
уміє змінювати значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора;
уміє додавати текст до створених зображень;
уміє зберігати зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням;
уміє відкривати в середовищі графічного редактора збережені зображення
на:
запускає графічний редактор на виконання;використовує палітри кольорів у середовищі графічного редактора; створює прості графічні об’єкти та їх комбінації; змінює значення властивостей об‘єктів в середовищі графічного редактора; додає текст до створених зображень;зберігає зображення на Робочому столі або в папці, встановленій за замовчуванням;відкриває в середовищі графічного редактора збережені зображення.
Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. (6 год. )
Робота з комп‘ютерними програмами на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, математики, образотворчого мистецтва, музики тощо.
Робота з розвиваючими програмами

Замінено:


уміє працювати з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів
на:
працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних предметів.
Повторення і систематизація навчального матеріалу. Резервний час. (2 год. )
Зміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
з математики для 1 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період
Ознаки предметів Замінено:
Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою.
Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.
на:
Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою.
Розбиття групи предметів на підгрупи за спільною ознакою. Замінено:
розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;
розуміє логічні сполучники «і» та «або»;
визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;
порівнює предмети за вказаними ознаками;
об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;
розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою;
будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо .., то …»
на:
визначає спільні та відмінні ознаки предметів навколишнього світу;
порівнює предмети за вказаними ознаками;
об’єднує предмети в групу за спільною ознакою;
розбиває предмети на групи за спільною ознакою;
розуміє узагальнюючі слова (без уживання терміну) «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі», логічні сполучники «і» та «або»;
будує висловлювання з використанням узагальнюючих слів та логічних сполучників з допомогою дорослого
Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)
Просторові відношення Замінено:
Розміщення об’єктів на площині та в просторі
На:
Розміщення предметів на площині та в просторі
Замінено:
визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині
На:
визначає розміщення предметів у просторі і на площині
Замінено:
визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів
На:
визначає взаємне розміщення оточуючих предметів

Геометричні фігури


Геометричні поняття
Просторові фігури

Вилучено:

Кут

Циліндр Вилучено:


сприймає вершину многокутника як точку, сторону – як відрізок;
класифікує геометричні фігури за певними ознаками
Замінено:
розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;
будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;
описує геометричні фігури
На:
розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю;
будує відрізок за допомогою лінійки й олівця;
описує окремі геометричні фігури
Числа. Дії з числами
Лічба
Вилучено:
(множина)
(підмножина)

Замінено:


Кількість елементів сукупності (множини).

Порівняння предметних множин за кількістю елементів.

Практичні дії з предметними множинами – об’єднання, вилучення.
на:
Кількість предметів сукупності.

Порівняння сукупностей за кількістю предметів.

Практичні дії із сукупностями предметів – об’єднання, вилучення.
Вилучено:
виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою
Замінено:
розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;
виконує практичні дії для об’єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);
порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар;
визначає кількість елементів сукупності (множини);
розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;
встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби
на:
має уявлення про сукупність предметів, що мають спільну ознаку;
розуміє, що однією з характеристик сукупності предметів може бути кількість предметів у сукупності;
виконує практичні дії для об’єднання предметів (сукупностей предметів) і вилучення частини предметів із сукупності;
порівнює сукупності за кількістю предметів у них способом складання пар;
визначає кількість предметів сукупності;
розрізняє поняття «кількісна лічба», «порядкова лічба» в процесі виконання практичних вправ;
відповідає на питання «скільки?», «який за порядком (у заданому напрямку лічби)?»

Замінено:


Натуральні числа 1–10
На:
Натуральні числа 1–10. Число 0.
Замінено:
Відповідність числа кількості об’єктів сукупності та кількості об’єктів сукупності – числу.

На:
Відповідність числа кількості предметів сукупності та кількості предметів сукупності – числу.


Число 0.
Замінено:
розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

розуміє відмінність між числом і цифрою;

обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел

На:
розуміє сутність натурального числа (без уживання терміну) як кількісної характеристики сукупності предметів та результатів вимірювання;


розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини (без уживання терміну «порожня множина»);
розуміє відмінність між числом і цифрою;
розуміє, що число 10 записують двома цифрами;

пояснює результат порівняння

Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10
Замінено:
Додавання як знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетинаються.
Віднімання як знаходження кількості елементів множини, які залишилися після вилучення її частини.

Віднімання рівних чисел.

На:
Дія додавання.

Дія віднімання.

Віднімання від числа того ж самого числа. Замінено:
розуміє зміст дій додавання та віднімання;

розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;

ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;

використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень

На:
розуміє конкретний зміст дій додавання та віднімання;

розуміє число нуль як результат віднімання від числа того ж самого числа;

обирає схему, малюнок, які ілюструють дії додавання і віднімання;

використовує під час обчислень властивості додавання й віднімання нуля, віднімання від числа того самого числа

Перенесено (вилучено із наступної теми і включено в дану):
Переставний закон додавання.
Взаємозв’язок додавання і віднімання.

розуміє сутність переставного закону додавання;


складає за рівністю на додавання дві рівності на віднімання
Табличне додавання й віднімання в межах 10
Замінено:
Прийоми додавання й віднімання чисел 1- 10.

Таблиці віднімання.

На:
Способи додавання й віднімання чисел 1- 10.

Таблиці віднімання в межах 10.


Замінено:
застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання
На:
застосовує під час обчислень способи додавання та віднімання чисел, що ґрунтуються на основі знання складу числа, на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання, та спосіб додавання і віднімання чисел частинами

Вилучено:


Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому.

Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику.


Вилучено:
розуміє залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику;
обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення

Відношення різницевого порівняння


Замінено:
знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння;
ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем
На:
знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння, правило різницевого порівняння чисел;
обирає схему, малюнок, рисунок, які ілюструють відношення різницевого порівняння, серед даних;
виконує різницеве порівняння чисел;
знаходить число за даним відношенням «більше на…», «менше на…»
Усна та письмова нумерація у межах 100
Замінено:
записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків
На:
записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
складає запис виду: 10 = 1 дес., 23 = 2дес. 3 од.

Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100


Замінено:
застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа
На:
має уявлення про способи обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел; виконує додавання і віднімання чисел на основі нумерації у межах 20;
застосовує способи обчислення на основі знання нумерації чисел у межах 100 з опорою на зразок: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа

Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд


Замінено:
застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд
На:
виконує обчислення у межах 100 без переходу через розряд з опорою на зразок, під керівництвом дорослого

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)


Числові рівності і нерівності
Вилучено:
Істинні та хибні числові рівності й нерівності.
Вилучено:
розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними

Замінено:


складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;

визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір


На:
складає рівності й нерівності в процесі виконання практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами;

обґрунтовує вибір рівності чи нерівності, складеної за виконанням практичних вправ із сукупностями предметів та за даними малюнками, схемами


Математичні вирази
Замінено:
порівнює два числових вирази різними способами
На:
порівнює два числових вирази

Величини (протягом року)


Довжина
Замінено:
записує результати вимірювання із використанням різних одиниць
На:
записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м)

Маса
Замінено:


записує результати вимірювання маси
На:
записує результати вимірювання маси; використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання маси (кг)

Місткість


Додано:
використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання місткості (л)
Час
Додано:
записує результати визначення часу за годинником;
використовує у записах скорочене позначення одиниць вимірювання часу (год)
Дії з іменованими числами (величинами) Замінено:
порівнює, додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості)
На:
порівнює іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості);
додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості), виражені в однакових одиницях вимірювання
Сюжетні задачі (протягом року)
Прості задачі
Вилучено:
Обернена задача (ознайомлення).
Замінено:
знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;
складає задачі за рисунками, схемами, виразом
На:
має уявлення про порядок та зміст окремих етапів роботи над задачею;
складає задачі за рисунками, схемами, коротким записом задачі, виразом
Загальні прийоми розв’язування задач
Замінено:
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;
записує розв’язання задачі
На:
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою короткого запису, схеми, рисунка, таблиці;
записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь

Додаткові теми

Вилучено:
Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд частинами.
Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).
Подвійні числові нерівності.
Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.
Істинні та хибні висловлювання.
Заміна більших одиниць вимірювання величини меншими. Заміна менших одиниць вимірювання величини більшими.
Задачі на конструювання геометричних фігур.
Задачі з логічним навантаженням.
Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою відрізків, графів, таблиць.
Зміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
з математики для 2 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Числа. Дії з числами
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
1-й клас

Нумерація чисел першої сотні


Замінено:
розуміє, що числа в межах 100 можна утворити різними способами;

виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації

На:
має уявлення про утворення чисел в межах 100;

виконує арифметичні дії на основі десяткової нумерації з опорою на зразок, таблицю тощо


Арифметичні дії додавання й віднімання без переходу через розряд
Вилучено:
Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання.
Прийоми додавання і віднімання у межах 10
Сполучний закон додавання

Замінено (упорядковано в іншому порядку):


Знаходження невідомого компонента.

Переставний закон додавання.


Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.

На:
Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.

Знаходження невідомого компонента дій додавання і віднімання.

Переставний закон додавання.

Вилучено:
розуміє зміст арифметичних дій додавання і віднімання;

виконує арифметичні дії на основі властивостей додавання і віднімання числа нуль;


розуміє сутність сполучного закону додавання, застосовує його в обчисленнях;

Замінено:


знає назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;
застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання;
застосовує в обчисленнях переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання в обчисленнях;
розуміє сутність сполучного закону додавання, застосовує його в обчисленнях;
володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100
На:
розуміє сутність взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
використовує у мовленні назви компонентів і результатів дій додавання й віднімання;
застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів дій додавання і віднімання; переставний закон додавання та взаємозв’язок між діями додавання і віднімання з опорою на зразок;
коментує в процесі виконання обчислень спосіб додавання і віднімання частинами, спосіб порозрядного додавання і віднімання;
володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання чисел без переходу через десяток у межах 100

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд Замінено:


Прийоми додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20

На:
Способи додавання і віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20


Замінено:
розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;
розуміє сутність прийомів додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;
застосовує переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми;
На:
розуміє сутність способів додавання і віднімання одноцифрових чисел частинами;
розуміє сутність властивостей додавання суми до числа, віднімання суми від числа та числа від суми;
застосовує переставний закон додавання, правила віднімання суми від числа, віднімання числа від суми в обчисленнях;

Вилучено:


добирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку

Таблиці додавання і віднімання


Вилучено:
Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому компоненті.

Замінено:


Прийом округлення.

На:
Додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення. Вилучено:


розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів;

Замінено:


обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку
На:
розуміє спосіб складання таблиць додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;
знає результати додавання та віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20;
виконує додавання і віднімання чисел з переходом через десяток в межах 20 способом округлення з опорою на зразок

Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

Замінено:
Прийоми додавання і віднімання: частинами, порозрядне, способом округлення тощо.

На:
Способи додавання і віднімання: частинами, порозрядне, спосіб округлення тощо.


Вилучено:
обирає доцільний спосіб обчислення для конкретного випадку;
Замінено:
розуміє сутність прийомів усного додавання й віднімання чисел частинами, порозрядного, способом округлення;
застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання, правила віднімання суми від числа;
На:
розуміє сутність способів усного додавання й віднімання чисел: частинами, порозрядного, способу округлення;
застосовує в обчисленнях переставний закон додавання, правила віднімання суми від числа;

Табличне множення та ділення

Арифметичні дії множення і ділення

Замінено:


Ділення рівних чисел.

На:
Ділення числа на рівне йому число.

Замінено:
розуміє сутність дії множення як операцію об’єднання множин, які не перетинаються і містять однакову кількість елементів
розуміє, що суму однакових доданків можна замінити множенням;
розуміє сутність дії ділення як операцію розбиття множини на кілька рівночисельних множин, що не перетинаються знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення рівних чисел;
На:
розуміє множення як дію додавання однакових доданків;
замінює суму однакових доданків добутком, добуток – сумою однакових доданків;
розуміє ділення як дію, обернену до множення;
знає властивості дій множення і ділення на 1,10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число;

Таблиці множення і ділення


Вилучено:
Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому.
Вилучено:
розуміє залежність значення добутку від зміни одного з множників;
розуміє залежність значення частки від зміни діленого або дільника;
Замінено:
знає таблиці множення чисел 2–9;
знає таблиці ділення на числа 2–9;
На:
знає напам’ять результати множення чисел 2 – 5 і ділення на числа 2 – 5;
застосовує в обчисленнях знання таблиць множення і ділення на 2 – 5;
обчислює вирази на множення і ділення чисел на 6 – 9 з опорою на таблицю множення;

Відношення кратного порівняння


Вилучено:
Замінено:
знає слова-ознаки відношення кратного порівняння;

моделює відношення кратного порівняння чисел


На:
знає слова-ознаки відношення кратного порівняння,
правило кратного порівняння чисел;

обирає схему, рисунок, що ілюструють відношення кратного порівняння чисел


виконує кратне порівняння чисел;
знаходить число, яке у кілька разів більше (менше) за дане;

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
1-й клас
Вилучено:
виділяє геометричні фігури на кресленні;
моделює геометричні фігури із підручного матеріалу;
конструює геометричну фігуру з інших фігур – трикутників, чотирикутників тощо
Замінено (з метою узгодження з програмою 1 класу):
розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю;
На:
розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; многокутники; куб, кулю;

Кути Перенесено з програми 1 класу (з програми 1 класу було вилучено)


має уявлення про кут;
показує кути многокутника;
Замінено:
будує прямий кут за допомогою косинця
на:
будує прямий кут на аркуші в клітинку за допомогою лінійки

Коло і круг


Замінено:
Коло, круг та їх елементи.
На:
Істотні ознаки кола, круга.
Вилучено:
Центр кола (круга), радіус, діаметр.

Вилучено:


визначає за рисунком елементи кола (круга)

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)


Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
1-й клас

Замінено:


Числові рівності й нерівності: істинні та хибні.

На:
Числові рівності й нерівності.


Вилучено:
визначає істинність або хибність рівностей та нерівностей;
обґрунтовує результат порівняння;
перетворює хибні числові рівності та нерівності в істинні
Замінено:
порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень, встановлення залежності результату від зміни одного компонента;
На:
порівнює математичні вирази на основі порівняння їх значень;
складає рівності і нерівності за результатами порівняння;
Математичні вирази

Математичні вирази: добуток та частка


Замінено:
порівнює математичні вирази різними способами, в тому числі на основі перетворення суми однакових доданків у добуток, переставного закону множення
На:
порівнює математичні вирази різними способами, в тому числі на основі перетворення суми однакових доданків у добуток, переставного закону множення
складає рівності і нерівності за результатами порівняння;
Вирази зі змінною
Замінено:
розуміє позначення змінної буквою;
знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної
На:
має уявлення про змінну, вираз із змінною;
розуміє позначення змінної буквою;
знаходить значення виразу при заданому числовому значенні змінної з опорою на зразок;

Величини (протягом року)


Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
1-й клас
Виокремлено теми і вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки в розділ узагальнення за 1 клас.

Упорядковано теми і вимоги 2 класу.


Замінено:
Співвідношення між одиницями вимірювання величин.
На:
Співвідношення між одиницями вимірювання маси: кілограмом – центнером.

Вилучено:


Вимірювальні прилади.

Час Замінено:


Одиниці вимірювання часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік.
Визначення часу за годинником.
На:
Одиниці вимірювання часу. Доба, місяць, рік.
Година. Хвилина. Визначення часу за годинником.
Замінено:
знає одиниці часу (доба, тиждень, місяць, рік) та співвідношення між ними

На:
знає одиниці часу (доба, місяць, рік; година, хвилина)


знає співвідношення між добою і місяцем, місяцем і роком; годиною і хвилиною;
записує результати визначення часу, використовуючи скорочені позначення (год, хв)
Іменовані числа
Замінено:
виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами;
На:
виконує дії додавання й віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання;

Сюжетні задачі (протягом року)


Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
1-й клас
Вилучено:
Обернені задачі.
Вилучено:
складає і розв’язує обернені задачі до простих;

Прості задачі

Вилучено:
Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
Замінено:
розуміє, що один і той самий вираз може бути математичною моделлю безлічі сюжетів задач;
На:
розуміє, що один і той самий вираз може бути розв’язанням безлічі сюжетів задач;
Вилучено:
розв’язує задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульованих у непрямій формі;

Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними


Замінено:
розуміє інформацію з таблиць та лінійних діаграм
На:
розуміє інформацію з таблиць

Загальні прийоми розв’язування задач


Замінено:
Математична модель задачі.
На:
Розв’язання задачі. Розв’язок. Замінено:
Ілюструє їх схемою («деревом» міркувань)
На:
складає схему міркування пошуку розв’язання складеної задачі («дерево» міркувань);

Вилучено:


Додаткові теми
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка