Зміни, внесені в нову редакцію навчальної програми з інформатики 2 класСторінка2/5
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5

Зміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
з математики для 3 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Числа. Дії з числами
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за
2-й клас

Вилучено:


Залежність результатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій.

Замінено:


Закони додавання і множення. Сполучний закон множення.

Прийоми усного додавання і віднімання.

На:
Переставний закон додавання. Переставний закон множення.

Способи усного додавання і віднімання.


Включено до програми (у зв’язку із змінами програми 2 класу)
знає таблиці додавання і відповідні випадки віднімання;
знає таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідні випадки ділення;
Вилучено:
використовує в обчисленнях залежність результатів множення й ділення від зміни одного з компонентів дій;
Замінено:
застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання і множення та відповідних випадків віднімання і ділення;
застосовує в обчисленнях переставний і сполучний закони додавання і множення;
встановлює відношення різницевого і кратного порівняння чисел;
На:
застосовує в обчисленнях знання таблиць додавання й знання таблиць множення (чисел 2 – 5);
застосовує в обчисленнях переставний закон додавання і переставний закон множення;
виконує різницеве та кратне порівняння чисел;

Таблиці множення і ділення на 6 – 9.


Таблиці множення і ділення (продовження)
Таблиці множення і ділення на 6 – 9.

Залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому.

Залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому.

знає напам’ять результати множення чисел 6 – 9 і ділення на числа 6 – 9;


застосовує в обчисленнях знання таблиць множення і ділення на 2 – 9;
розуміє залежність результату дії множення від зміни одного з компонентів при сталому другому;
розуміє залежність результату дії ділення від зміни одного з компонентів при сталому другому;

Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»

Підтеми «Сотня» і «Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000» об’єднані в одну тему «Нумерація чисел в концентрі «Тисяча»

Вилучено (оскільки перегукується з іншими темами розділу):


Трицифрове число.
Місце числа у натуральному ряді.
Замінено:

На:


Вилучено:
знає співвідношення між розрядними одиницями;
визначає розрядний склад числа;

Замінено (упорядковано відповідно до логіки опрацювання матеріалу):


розуміє сотню як одиницю лічби;
лічить сотнями, десятками, одиницями;
визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа;
розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа
знає способи утворення трицифрового числа;
називає числа від 1 до 1000 в прямому і зво¬рот¬ному порядку від будь-якого числа до вказаного;
називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000;
читає і записує трицифрові числа;
розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа,
записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі;
порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел
На:
розуміє сотню як одиницю лічби;
лічить сотнями, десятками, одиницями;
знає способи утворення трицифрового числа;
називає числа від 1 до 1000 в прямому і зво¬рот¬ному порядку від будь-якого числа до вказаного;
називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000;
розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа
читає і записує трицифрові числа;
записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
розуміє позиційне значення цифри в записі трицифрового числа,
визначає у числі розряди – сотень, десятків, одиниць;
визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа;
порівнює числа в межах тисячі на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі десяткового складу чисел
Додавання і віднімання трицифрових чисел
Замінено:
Прийоми усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел
(50 + 270, 450 – 270)

На:
Способи усного додавання і віднімання круглих трицифрових чисел


(50 + 270, 450 – 270)

Включено
Сполучний закон додавання.

Залежність результату дії додавання від зміни одного з компонентів при сталому другому.
Залежність результату дії віднімання від зміни одного з компонентів при сталому Замінено:
розуміє сутність прийомів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками;
застосовує усні прийоми додавання і віднімання для знаходження значення числового виразу;
На:
розуміє сутність способів усного додавання і віднімання трицифрових чисел, поданих круглими десятками;
застосовує способи усного додавання і віднімання для знаходження значення числового виразу;

Включено
розуміє сутність сполучного закону додавання;

розуміє залежність результатів дій додавання і віднімання від зміни одного з компонентів при сталому другому;
Замінено:
Письмові прийоми

На:
Способи письмового додавання й віднімання


Вилучено:
планує послідовність виконання дій

Множення і ділення трицифрових чисел

Закони та властивості
Ділення числа на рівне йому число. Замінено:
розуміє суть множення і ділення чисел на 10, 100;
На:
розуміє в процесі роботи над практичними завданнями сутність законів і властивостей дій множення і ділення

Замінено:


Усні (позатабличні) прийоми множення і ділення
На:
Позатабличне множення і ділення: способи усних обчислень Замінено:
Розподільний закон множення відносно додавання.
На:
Множення суми на число і числа на суму.

Вилучено:


Прийоми раціональних обчислень. Замінено:
розуміє суть ділення з остачею,

На:
розуміє сутність дії ділення з остачею

Вилучено:
знаходить раціональні способи обчислень

Частини
Вилучено:


Риска дробу як знак ділення.

Замінено:


Дроби з чисельником 1 як частина цілого. Утворення і запис.
Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу.

На:
Частини числа: утворення і запис. Дріб з чисельником 1. Вилучено:


визначає, у скільки разів певна частина менша за ціле та у скільки разів ціле більше за частину;
Замінено:
розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділенням однієї з них;
розуміє сутність чисельника і знаменника дробу, пояснює їх на прикладах
На:
розуміє поняття частина числа та спосіб утворення частини: ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;
має уявлення про дріб як число на позначення частини цілого;
розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Замінено:
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

На:
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за


2-й клас (змінено шрифт, щоб читалося як окрема, а не узагальнююча тема)

Замінено:


Побудова прямокутника (квадрата) за допомогою креслярських інструментів.

На:
Побудова прямокутника (квадрата).


Замінено:
креслить прямий кут за допомогою косинця;
визначає елементи многокутника – сторони, вершини, кути;
визначає характерні ознаки прямокутника (квадрата)
На:
будує прямий кут за допомогою лінійки на аркуші паперу у клітинку;
позначає на рисунку, показує на моделі фігури елементи многокутника – сторони, вершини, кути;
називає характерні ознаки прямокутника (квадрата)
Вилучено:
застосовує властивість протилежних сторін прямокутника у практичних завданнях;
Замінено:
будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою креслярських інструментів;
розрізняє елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр;
На:
будує прямокутник (квадрат) із заданими довжинами сторін за допомогою лінійки на аркуші в клітинку;
позначає на рисунку елементи кола та круга: центр, радіус, діаметр;

Математичні вирази. Рівності. Нерівності (протягом року)


Числові рівності й нерівності
Вилучено:
Істинні та хибні числові рівності, нерівності.
Замінено:
розрізняє істинні та хибні числові рівності й нерівності;
перетворює хибні числові рівності на істинні
На:
складає числові рівності і нерівності при порівнянні числових виразів;
читає числові рівності і нерівності
Вирази зі змінною
Вилучено:
Перетворення виразів Вилучено:
розуміє, що для спрощення обчислень можна застосувати закони і властивості арифметичних дій
Конкретизовано вимогу:
розуміє поняття «змінна», «вираз із змінною»
Рівняння Замінено:
Розв’язок (корінь) рівняння.

На:
Розв’язок рівняння.

Вилучено:
Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом.
Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.

Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод). Замінено:


розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок (корінь) рівняння»
На:
розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок рівняння»
Вилучено:
розв’язує рівняння, у яких права частина подана числовим виразом або один із компонентів є числовим виразом;

складає і розв’язує рівняння за текстом простої задачі

Величини (протягом року)
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Замінено:
Довжина, маса, місткість, час як властивості навколишнього світу.
На:
Довжина, маса, місткість, час.

Вилучено:


Співвідношення між одиницями вимірювання величин.
Замінено:
виконує додавання й віднімання іменованих чисел
На:
виконує додавання й віднімання іменованих чисел, поданих в однакових одиницях вимірювання
Вилучено:
розуміє, як зважувати предмети й відважувати сипучі речовини

Довжина
Маса


Вилучено:
знає, яку частину складає менша одиниця довжини, маси від більшої

Час
Вилучено:


знає, яку частину складає менша одиниця часу від більшої
Замінено:
визначає час за годинником з точністю до хвилин;
виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу
На:
розуміє два способи позначення часу у другій половині доби;
визначає час за годинником з точністю до хвилин;
виконує додавання і віднімання іменованих чисел, поданих у одиницях вимірювання часу, без переходу через одиницю вимірювання

Вилучено:


Трійки взаємопов’язаних величин
Вилучено:
Ознайомлення із трійками взаємопов’язаних величин, які знаходяться у пропорційній залежності: загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.
Взаємозв’язок між величинами кожної трійки. Залежність однієї величини від зміни іншої при сталій третій.
Вилучено:
знає трійки взаємопов’язаних величин;
розуміє пропорційну залежність між величинами певної трійки (без використання відповідних термінів);
виділяє у тексті задачі взаємопов’язані величини;
застосовує правило знаходження певної величини під час розв’язування задач;
розуміє характер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій і застосовує цю залежність у знаходженні відповіді на запитання задачі, а також у прикидці очікуваного результату

Сюжетні задачі (протягом року)


Прості та складені задачі вивчених видів
Замінено:
Складання і розв’язування обернених задач (простих та складених).
На:
Обернена задача.
Складання і розв’язування обернених задач (простих).
Замінено:
складає і розв’язує обернені задачі

На:
розуміє поняття «обернена задача»;


складає і розв’язує обернені задачі

Прості задачі


Замінено:
Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин.

На:
Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин (загальна довжина, довжина одного відрізка, кількість відрізків; загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів; загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин; вартість, ціна, кількість; загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи)


Замінено:
розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин;

розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події


На:
виділяє взаємопов’язані величини у текстах задач, що містять трійки взаємопов’язаних величин;
розуміє взаємозв’язок між трьома величинами і характер зміни однієї величини залежно від зміни іншої при сталій третій;
розв’язує задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин;

розв’язує задачі на знаходження часу початку події, тривалості події, часу закінчення події з опорою на годинник

Складені задачі
Вилучено:
Розв’язування задач за допомогою рівнянь (ознайомлення)
Вилучено:
розуміє, що задачі можна розв’язувати за допомогою рівнянь
Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними
Замінено:
розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць та лінійних діаграм
На:
розуміє і використовує у розв’язуванні практично зорієнтованих задач інформацію з таблиць

Загальні прийоми розв’язування задач


Вилучено:
Прикидка очікуваного результату.
Замінено:
Математична модель задачі.

На:
Способи запису розв’язання задачі. Розв’язок задачі. Вилучено:


прогнозує очікуваний результат
Замінено:
записує розв’язання задачі з поясненням;

складає прості і складені задачі


На:
записує розв’язання задачі різними способами: окремими діями з поясненням, або виразом;

складає прості і складені задачі за малюнком, коротким записом, схемою, виразом

Вилучено:
Додаткові теми


Зміни, внесені до нової редакції навчальної програми
з літературного читання для 1-3 класів


для 2 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Формування і розвиток навички читання.
4.Усвідомленість читання Вилучено:
виявляє уміння смислової здогадки під час виконання спеціальних вправ;
Замінено:
прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих його частин за заголовком, ілюстраціями і т.ін.
на:
прогнозує орієнтовний зміст тексту за ілюстраціями;
5. Виразність читання
Замінено:
дотримується пауз, обумовлених розділовими знаками у тексті, ритмікою тексту
на:
дотримується пауз, обумовлених розділовими знаками у тексті
Літературо-знавча пропедевтика
Тема та основна думка твору Вилучено:
відповідає на запитання, що основне хотів сказати письменник (з допомогою вчителя);
Сюжет і композиція Вилучено:
виділяє в тексті подію, випадок, епізод
Герой, персонаж твору Замінено:
усвідомлює наявність персонажа (низки персонажів) як дійової особи (дійових осіб) у будь- якому епічному творі розрізняє їх за характером поведінки, вчинків (позитивні, негативні і т.ін.)
на:
усвідомлює наявність персонажа (низки персонажів) як дійової особи (дійових осіб) у епічному творі розрізняє їх за вчинками (позитивними, негативними т.ін.)
Автор твору Вилучено:
виявляє розуміння того, що кожний авторський твір написаний на ту чи іншу тему;
Мова художнього твору Вилучено:
пояснює зображувальні можливості художнього слова як засобу створення художнього образу: людини, природи, тварини
Жанр Замінено:
розрізняє найпростіші жанрові особливості малих фольклорних форм (дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки), а також літературних форм (казки, оповідання, вірші)
на:
розрізняє найпростіші жанрові особливості малих фольклорних форм (дитячі народні ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоромовки, загадки), а також літературних форм (казки, вірші)
Досвід читацької діяльності
Дитячий ігровий фольклор Замінено:
пояснює (на елементарному рівні) функції (призначення) жанрів дитячого ігрового фольклору, їх ритмічну будову, способи виконання правильно їх називає
на:
пояснює (на елементарному рівні) функції (призначення) жанрів дитячого ігрового фольклору, способи виконання правильно їх називає
Загадка Вилучено:
пояснює образний, асоціативний характер опису предмета, який слід відгадати
Вірш Замінено:
виявляє практично ознаки віршованого тексту: графічну форму, наявність рими, ритму
на:
виявляє практично ознаки віршованого тексту: графічну форму, наявність рими
Оповідання Замінено:
виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків;
на:
виявляє розуміння авторського ставлення до персонажів, їхніх вчинків (з допомогою вчителя)
Первинний аналіз Вилучено:
розрізняє у тексті відоме і невідоме;
розуміє запитання вчителя
Поглиблений аналіз Замінено:
самостійно виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів
розуміє роль заголовка у сприйманні тексту
на:
виділяє істотні ознаки явища, події, персонажів (з допомогою вчителя)
розуміє роль заголовка у сприйманні тексту (з допомогою вчителя)
Структурний аналіз Вилучено:
уміє відтворити текст за планом
Засоби художньої виразності Замінено:
уміє передавати свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях (твори-мініатюри, описи);
уміти визначати емоційний настрій твору (з допомогою вчителя);
на:
уміє передавати свої враження, почуття від прочитаного у зв’язних висловлюваннях;
уміти визначати настрій твору (з допомогою вчителя)
Робота з дитячою книжкою Замінено:
Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями: титульний аркуш, передмова, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична
на:
Практичне ознайомлення учнів з книгознавчими поняттями: обкладинка, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка тематична
Зміни,
внесені до програми для 3 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Формування і розвиток навички читання Замінено:
застосовує вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, …
на:
виконує вправи різних видів, спрямовані на розвиток артикуляційного апарату, …
Літературо-знавча пропедевтика
Жанр Замінено:
самостійно визначає жанрові ознаки казок про тварин, віршів, оповідань; героїко-фантастичних казок, байок, п’єс (із допомогою вчителя);
на:
самостійно визначає жанрові ознаки казок про тварин, віршів, оповідань;
визначає жанрові ознаки героїко-фантастичних казок, байок, п’єс (із допомогою вчителя);
Досвід читацької діяльності

Оповідання Замінено:


Поглиблення знань, умінь щодо структурних особливостей оповідання, типів персонажів, тематики дитячих оповідань
на:
Поглиблення знань, удосконалення умінь щодо структурних особливостей оповідання, типів персонажів, тематики оповідань.
Робота з дитячою книжкою Вилучено:
розглядає дитячі книжки на книжковій виставці
Зміни,
внесені до нової редакції навчальної програми
з української мови для 1-3 класів

Зміни
до пояснювальної записки

Замінено текст розділу:

IV. Соціокультурна змістова лінія


Соціокультурна змістова лінія передбачає загальнокультурний розвиток молодших школярів та підготовку їх до життєдіяльності в соціумі й реалізується через виховні цілі уроків української мови шляхом використання текстів різної тематики з урахуванням вікових особливостей і потреб учнів відповідного класу.
Сім’я: повага до старших членів родини, допомога їм, професії батьків, сімейні свята, культура прийому гостей, сімейний відпочинок (подорожі, пікніки, екскурсії тощо), дозвілля, заняття за інтересами, режим дня, самообслуговування, турбота про здоров’я, загартування, заняття спортом, гігієнічні вимоги до користування телевізором, комп’ютером.
Школа: ставлення до школи, повага до вчителів, дружні стосунки з однокласниками, взаємодопомога, дружба, ставлення до новачків у класі, шкільні свята і традиції, шкільна бібліотека, шкільні гуртки, інші позакласні заходи.
Громадські місця: правила етикетної поведінки в транспорті, магазині, поліклініці, аеропорту, кінотеатрі, музеї, зоопарку, цирку, на вулиці, ігрових майданчиках, вокзалі, екскурсії, виставці, концерті, під час спілкування мобільним телефоном, правила поведінки зі знайомими і незнайомими людьми різного віку.
Рідний край: назва рідного міста чи села, вулиці, річки, природа рідного краю, поведінка на природі, турбота про природу, історичне минуле, визначні місця, відомі люди, традиції, добрі справи для рідного краю.
Батьківщина: назва, державні символи, розташування України в Європі, Україна – спільний дім для всіх народів, які її населяють, роль української мови як державної, державні свята, події історичного минулого, відомі люди минулого й сьогодення, українські національні символи, традиції, народні свята, дитячі фольклорні твори, повага до людей інших національностей, їхніх звичаїв і традицій.
Зміни,
внесені до програми для 1 класу

Збільшено тривалість букварного періоду (розділи «Навчання читати» і «Навчання письма») з 76 до 89 годин за рахунок скорочення післябукварного періоду з 29 до 16 годин.

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Мовна змістова лінія
Тест. Речення. Слово Вилучено:

Робота над засвоєнням власне українських загальновживаних слів на місці засвоєних окремими учнями в дошкільному житті російських слів: олівець, гумка, рядок, зошит, лялька, годинник, літак, смужка, малюнок, крапка, кишеня, сорочка та ін. Уточнення правильного вимовляння українських слів, на місці яких засвоєно під впливом російської мови слова з іншим звучанням: лінійка, вікно, ліс, дерево, бабуся, дідусь та ін.

Розташування речень за змістом у деформованому тексті. Вилучено:
Учень (учениця):
володіє загальновживаними українськими словами, зокрема тими, що стосуються навчальної діяльності
відрізняє на слух загальновживані українські слова від слів споріднених мов з тим самим значенням

відновлює деформований текст, який складається з 2-3 речень.


Соціокультурна змістова лінія
Зміст соціокультурної лінії представлено у вигляді рекомендованої тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній і перенесено до пояснювальної записки.
Вилучено:
1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)
Назва рідної держави і її столиці.
Державні символи України.

Українська мова – державна мова України.

Рідне місто чи село.

Національні символи України  верба, калина.

Народні і релігійні свята, обрядові дійства під час них. Вилучено:
Учень (учениця):

знає назву своєї держави і її столиці;


має уявлення про державні символи України (прапор, герб, гімн);
знає, що українська мова є державною мовою України;
знає назву рідного міста чи села, вулиці, на якій мешкає;
має уявлення про українські національні символи (верба, калина);
знає найвідоміші народні і релігійні свята (Новий рік, свято Миколая, Різдво, Великдень, Івана Купала та ін.), обрядові дійства, у яких можуть брати участь діти.
2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)
Слухання і відтворення українських народних казок.

Відгадування доступних загадок.


Вивчення лічилок, мирилок, скоромовок. Учень (учениця):

сприймає на слух і розповідає найвідоміші українські народні казки («Курочка Ряба», «Колобок», «Ріпка», «Рукавичка», «Колосок» та ін.);


відгадує найпростіші загадки;
знає напам’ять найвідоміші лічилки, мирилки, скоромовки і використовує їх під час рухливих ігор, спілкування з ровесниками.
3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)
Вивчення найпростіших українських формул мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання. Засвоєння українських форм звертання до дітей і дорослих (Марійко, Іванку, Тамаро Петрівно, Іване Григоровичу).
Ознайомлення з відмінностями формул мовленнєвого етикету, які використовуються у спілкуванні з людьми різного віку і статусу.

Учень (учениця):

знає і вживає найпростіші українські формули мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, українські форми звертання до дітей і дорослих;

розрізняє і правильно обирає формули етикету, що використовуються у спілкуванні з дорослими і дітьми, близькими і малознайомими людьми.


4. Соціальні ролі (протягом року)
Спілкування в сім’ї.

Адаптація до соціальної ролі учня.

Формування умінь поводитись у громадських місцях (транспорті, магазині, на вулиці).

Поведінка на природі. Учень (учениця):

поважає членів своєї родини (батьків, бабусь і дідусів, братів і сестер); ввічливо спілкується з ними;
встановлює комунікативні контакти з однокласниками; ввічливо звертається до вчителів, старших школярів, технічного персоналу школи;
знає і дотримується правил ввічливої поведінки в транспорті, магазині, на вулиці; доцільно використовує слова ввічливості;
любить спостерігати за природою рідного краю; не завдає шкоди рослинам і тваринам.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка