Зміни, внесені в нову редакцію навчальної програми з інформатики 2 класСторінка3/5
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5

Зміни,
внесені до програми для 2 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Мовленнєва змістова лінія
Писемне мовлення Вилучено:
Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах формування вміння бачити позитивне в роботі, давати поради щодо її доопрацювання, уміння вдосконалювати написане. Вилучено:
бере участь (робота в парах, групах) в обговоренні навчальних текстів та складених самостійно іншими учнями з метою редагування, удосконалення тексту
Мовна змістова лінія
Слово

Практичне ознайомлення із прийменниками, їх роллю в реченні.

упізнає в реченні, тексті загальновживані прийменники, використовує їх у мовленні;
Речення Об’єднання двох простих речень в одне складне – за зразком, без використання термінів. Використання безсполучникових зв’язків, а також сполучників а, і. (Дме вітер, іде дощ. Батько читає газету, а я готую уроки і т. ін.). об’єднує з допомогою вчителя або в колективній роботі два прості речення в одне складне;
Текст добирає заголовок, відповідний темі або меті тексту
Мова і мовлення Українська мова і споріднені з нею мови. Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.
Старі і нові слова в мові. Поповнення мови новими словами.

Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. розрізнює на слух та під час читання висловлювання українською мовою та висловлювання іншими, у т.ч. спорідненими, мовами

вживає у своєму мовленні і спілкуванні слова-звертання
Слова, значення, вимову і написання яких учні протягом навчального року мають запам’ятати

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт Замінено:


портфель
на
ранець

Вилучено:


шофéр, ясен

Зображення таблиці

вписує слова у накреслену самостійно таблицю
Соціокультурна змістова лінія
Зміст соціокультурної лінії
представлено у вигляді рекомендованої тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній Вилучено:
1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)
Закріплення і розширення знань про державу Україну, її столицю.
Характерні особливості державних символів України.
Значення української мови як державної.

Мала батьківщина. Вилучено:

знає і записує назву рідної держави і її столиці;

розпізнає державні символи України (прапор, герб, гімн);

пояснює значення української мови як державної;
розрізняє велику і малу
і перенесено до пояснювальної записки.

Національні символи України – верба, калина, вишитий рушник та


ін.
Народні і релігійні свята, обрядові дійства під час цих свят. батьківщини; знає і записує назву рідного міста чи села, вулиці, на якій проживає; знає свою домашню адресу;
має уявлення про українські національні символи (верба, калина, вишитий рушник та ін.);
знає найвідоміші народні і релігійні свята (Новий рік, Різдво, Великдень, Трійця, свято Миколая та ін.), обрядові дійства, якими вони супроводжуються.
2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)
Читання в особах уривків з українських народних казок, визначення позитивних і негативних персонажів. Відтворення діалогічного мовлення персонажів.
Відгадування і вивчення загадок.

Вивчення закличок, лічилок, мирилок, дитячих пісень, колядок, щедрівок, ознайомлення з особливостями їх вживання.

виразно читає і розповідає українські народні казки; аналізує вчинки персонажів; відтворює діалог персонажів, передаючи голосом і мімікою їхній характер;
відгадує доступні загадки, знає напам’ять найпростіші з них;

знає напам’ять заклички, лічилки, мирилки, дитячі пісні, колядки, щедрівки і використовує заклички, лічилки, мирилки й пісні в години дозвілля, а колядки та щедрівки під час різдвяних свят;


3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)
Вивчення різних варіантів українських формул

знає і вживає українські формули мовленнєвого


мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, вибачення.
Добір формул мовленнєвого етикету залежно від віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування. етикету вітання, прощання, прохання, вибачення;

свідомо обирає відповідні формули мовленнєвого етикету у спілкуванні з різними людьми, залежно від їхнього віку, статусу, родинних стосунків тощо;


4. Соціальні ролі (протягом року)
Родинні стосунки.

Виконання соціальної ролі учня.

Правила етикетної поведінки в громадських місцях (бібліотеці, на ігровому майданчику, на днях народження, під час відвідування хворого).
Правила поведінки на природі. Ставлення до природи. Формування вмінь спостерігати за природними явищами з метою словесного опису їх. дотримується правил етикету в стосунках з членами родини (батьками, бабусями-дідусями, братами-сестрами);
підтримує дружні стосунки з однокласниками; поважає вчителів; встановлює елементарні комунікативні контакти зі старшими школярами, технічним персоналом школи;
належним чином поводиться в бібліотеці, на ігровому майданчику, днях народження, під час відвідування хворого; доцільно вживає формули мовленнєвого етикету;
цікавиться природою рідного краю; бережливо ставиться до неї; словесно описує результати своїх спостережень у природі.
Зміни,
внесені до програми для 3 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Мовленнєва змістова лінія
Говоріння

Писемне мовлення Вилучено:

Відтворення, розігрування діалогів за прослуханим або прочитаним твором.

Складання і записування 1 або 2-3 зв’язаних між собою речень за певними орієнтирами, поданими вчителем або в підручнику, робочому зошиті. Вилучено:

бере участь у відтворенні діалогу;

самостійно складає речення (окремі та зв’язані між собою) за поданими ілюстраціями, за спостереженнями, опорними словами, на зазначену вчителем тему;


Мовна змістова лінія
Речення Вилучено:

Різні способи вираження підмета і присудка (лише практично).


Побудова речень (простих і складних, зі звертанням та однорідними членами) за зразком.
Перебудова речень: об’єднання двох простих речень в одне просте з однорідними членами; об’єднання двох простих речень в одне складне (за зразком). Вилучено:

перебудовує за зразком два прості речення в одне просте з однорідними членами (Діти вчаться писати. Діти вчаться малювати. – Діти вчаться писати і малювати.); об’єднує за зразком два прості речення в одне складне (Сьогодні брат працює на фермі. Тато готує ґрунт під посіви. – Сьогодні брат працює на фермі, а тато готує ґрунт під посіви.)


Частини мови загальне поняття Змінено:
4 години на вивчення теми
на
2 години
Повторення вивченого за рік Змінено:
4 години на вивчення теми
на
6 годин
Соціокультурна змістова лінія
Зміст соціокультурної лінії
представлено у вигляді рекомендованої тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній
і перенесено до пояснювальної записки.

Вилучено:

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)
Держава Україна, її столиця.

Характерні особливості державних символів України.


Рідний край: місце розташування на території України (Закарпаття, Буковина, Крим та ін.), природа, вулиці і майдани, пам’ятні місця.

Національні символи України – верба, калина, вишитий рушник, вишиванка, писанка та ін.


Історичне минуле України доби Київської Русі.

Відомі люди України минулого і сьогодення.


Вилучено:

Учень (учениця):

знає і розповідає про походження назви держави і її столиці;
описує усно прапор і герб України; знає напам’ять державний гімн;
розповідає усно про рідний край, його природу;
записує власні назви рідного міста чи села (назви вулиць, майдану, річки тощо);
записує свою домашню адресу;
розповідає про українські національні символи (верба, калина, вишитий рушник, вишиванка, писанка та ін.);
знає і розповідає про Київську Русь, найвідоміших її князів (Ярослава Мудрого, Володимира Великого, княгиню Ольгу та ін.);
знає імена окремих найвідоміших українських письменників, поетів, художників тощо.
2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)
Читання й інсценування уривків з українських народних казок, визначення позитивних і негативних персонажів, головної думки казки.

Відгадування, вивчення і складання загадок.

Вивчення дитячих пісень, колискових, колядок, щедрівок, посівалок, ознайомлення з особливостями їх уживання.
Ознайомлення з народними прикметами.

Читання й аналіз доступних народних приказок. Учень (учениця):


виразно читає, розповідає і бере участь в інсценуванні українських народних казок; визначає позитивних і негативних персонажів, головну думку казки;

відгадує доступні загадки, знає напам’ять окремі з них; робить спроби самостійно складати найпростіші загадки про конкретні предмети, називаючи їх ознаки;


знає напам’ять дитячі пісні, колискові, колядки, щедрівки, посівалки і використовує їх під час дозвілля, ігор, свят;

знає і пояснює найпоширеніші народні прикмети;


пояснює значення найпрозоріших народних приказок, використовує їх у власному мовленні.
3. Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)
Ознайомлення з українськими формулами мовленнєвого етикету розмовного стилю.
Використання українських формул мовленнєвого етикету з урахуванням віку і статусу особи, з якою відбувається спілкування. Учень (учениця):

знає і доцільно вживає українські формули мовленнєвого етикету розмовного стилю;


знає, свідомо вживає і правильно записує відповідні українські формули мовленнєвого етикету вітання, прощання, прохання, вибачення, запрошення у спілкуванні з

Ознайомлення з дотриманням правил етикету в громадських місцях. людьми різного віку, статусу, родинних стосунків тощо;


знає і дотримується правил етикету в громадських місцях;
4. Соціальні ролі (протягом року)
Ставлення до членів сім’ї.

Стосунки в школі.

Правила етикетної поведінки в громадських місцях (кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі).

Ставлення до природи

Учень (учениця):

уникає конфліктних ситуацій зі старшими і молодшими членами родини; прагне допомагати своїм рідним;


радіє успіхам і співпереживає з невдач однокласників; бере участь у класних і шкільних заходах; ставиться з повагою до вчителів, технічного персоналу школи;
дотримується правил етикетної поведінки в кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільному святі; використовує відповідні формули мовленнєвого етикету;
цікавиться рослинним і тваринним світом;
турбується про природу рідного краю (допомагає птахам узимку тощо); поводиться на природі так, щоб не завдати їй шкоди


Зміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
з природознавства для 1 класу

Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів


Світ в якому ти живеш Змінено кількість годин:
14 годин на 10 годин
Переструктуровано і змінено:

Що треба знати про природу. Жива і нежива природа. Як людина пізнає світ.

Спостереження та досліди. Природні та рукотворні об’єкти (тіла). Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність. Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.
Екскурсії.
Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи.
Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.
Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
Дослідницький практикум. З чого це виготовлено? (“Запитай у батьків”)

на:
Природа і навколишній світ. Природні та рукотворні об’єкти. Нежива і жива природа. Тіла неживої природи, їх ознаки. Тіла живої природи – організми, їх ознаки. Умови, необхідні для життя.


Як людина пізнає світ. Спостереження та досліди.
Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи.
Екскурсії.
Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи.
Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.
Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
Навчальний проект.
З чого виробляють папір?

Переструктуровано і змінено:


наводить приклади
об’єктів живої та неживої природи;
об’єктів створених руками людини;
природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;
називає органи чуття людини;
має уявлення про:
спостереження та досліди як методи вивчення природи;
ознаки живих організмів;
прилади, за допомогою яких досліджують природу;
групує об’єкти неживої і живої природи, природи і рукотворні об’єкти за суттєвими ознаками;
спостерігає в групі за об’єктами живої та неживої природи;
досліджує природні об’єкти та об’єкти, створенні людиною;
порівнює об’єкти (тіла) неживої і живої природи;
знає правила поведінки в природі;
аналізує ілюстрації у підручнику і здобуває з них необхідну інформацію;
працює в групі: обговорює в групах і складає розповідь про екскурсію;
дотримується правил поведінки під час екскурсій
на:
має уявлення про природу і навколишній світ, об’єкти неживої та живої природи, предмети створені руками людини, природні матеріали, прилади, за допомогою яких досліджують природу;
знає органи чуття людини, ознаки організмів;
розуміє, які умови, необхідні для життя, значення природи для життя людини,
уміє групувати об’єкти неживої, живої природи і рукотворні предмети за суттєвими ознаками;
застосовує спостереження та досліди для вивчення природи; правила поведінки в природі
Світ неживої природи Змінено кількість годин:
7 годин на 9 годин
Переструктуровано і змінено:
Сонце та його значення для життя на Землі.
Вода та її властивості. Вода в природі та в житті людини.

Повітря та його властивості. Значення повітря для живої природи.


Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини.
Гірські породи, їх значення для людини.
Практична робота. Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю.

Демонстрація властивостей води (безбарвна, прозора, приймає форму посудини, тече).


Демонстрація властивостей повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти увесь доступний простір).
Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі?
на:
Сонце та його значення для життя на Землі.

Повітря та його властивості (існує навколо нас, без запаху, прозоре, займає весь доступний простір). Значення повітря для живої природи.


Вода та її властивості (безбарвна, прозора, приймає форму посудини, текуча). Значення води в природі та в житті людини.
Уявлення про пісок і глину як гірські породи, їх значення для людини.
Ґрунт. Склад ґрунту. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини
Практичні роботи.
Ознайомлення з властивостями повітря

Ознайомлення з властивостями води


Ознайомлення з властивостями піску, глини, граніту.
Навчальний проект.
Як економно використовувати воду в повсякденному житті?

Переструктуровано і змінено:


називає складові неживої природи;
має уявлення про значення Сонця для живої природи;
називає властивості повітря, води, склад ґрунту;
спостерігає:
досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;
досліджує властивості повітря;

розпізнає 2-3 види гірських порід своєї місцевості;


розповідає:
про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини;
про використання людиною гірських порід (2-3 приклади);
про економне використання води;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт

на:
має уявлення про значення Сонця для життя, гірські породи;


знає властивості повітря, води, піску, глини, склад ґрунту;

розуміє значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини;


уміє досліджувати властивості повітря, води, ґрунту;

застосовує правила економного використання води в побуті

Світ живої природи Змінено кількість годин:
17 годин на 20 годин
Переструктуровано і змінено:
Рослини, їхня будова. Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі і культурні рослини. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі. Тварини живого куточка, домашні улюбленці.
Практична робота. Вивчення будови рослин.
Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами.
Екскурсії: у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у природі;
у краєзнавчий музей, шкільний живий куточок, зоопарк (на вибір).
Дослідницький практикум. Як живуть мурахи?

на:
Рослини, їх будова. Дерева, кущі, трав’янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі і культурні рослини. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами.


Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі Тварини – домашні улюбленці.
Практичні роботи.
Вивчення будови рослин.
Догляд за кімнатними рослинами.
Екскурсії:
У сад (парк, ліс). Правила поведінки у природі.
У краєзнавчий музей, зоопарк (на вибір).
Навчальні проекти.
Чим живиться їжак?
Звідки береться олія?
Як живуть комахи (на прикладі мурах)?
Як потрібно доглядати домашніх улюбленців – рослин і тварин?

Переструктуровано і змінено:


називає частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів;
знає правила поведінки в природі;
порівнює дерева, кущі, трав’янисті рослини; листяні і хвойні рослини;
будову різних видів комах, риб, птахів, звірів;
групує зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування;
класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;
розглядає ілюстрації підручника і здобуває з них необхідну інформацію;
працює в парі: доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку;
працює в групі: аналізує малюнки підручника, розповідає про отриману інформацію, про результати спостережень за тваринами;
спостерігає за життям тварин у природі, в живому куточку;
допомагає птахам узимку;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, практичних робіт, екскурсій;
оцінює конкретні приклади поведінки в природі, власну діяльність
на:
має уявлення про належність рослин і тварин до живої природи, будову рослин і тварин;
знає дикорослі й культурні рослини, їх поділ за будовою на групи: дерева, кущі, трав’янисті, листяні та хвойні; дикі й свійські тварини, та ознаки, за якими їх поділяють на комах, риб, птахів і звірів;
розуміє з чого виробляють олію; як живуть комахи (на прикладі мурах), чим живляться звірі (на прикладі їжака);
уміє доглядати за кімнатними рослинами; за тваринами – домашніми улюбленцями;
застосовує правила поведінки у природі, під час екскурсій
Рідний край Змінено кількість годин:
10 годин на 14 годин
Переструктуровано і змінено:
Природа в місті/селі та її околицях. Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю. Тварини рідного краю. Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в місті/селі.
Екскурсія до водойми (у ліс). Правила поведінки поблизу водойми (у лісі).
Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі). Дослідницький практикум.
Чим славиться моє місто (село)

на:
Твій рідний край. Твоя адреса. Природа в місті/селі та її околицях. Форми земної поверхні (рівнини, гори) в твоєму рідному краї. Водойми рідного краю. Охорона водойм.


Рослини. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Рослини рідного краю з Червоної книги України. Праця людей в місті/селі з вирощування рослин (культурних, декоративних).
Тварини. Дикі тварини рідного краю (комахи, риби, птахи, звірі). Охорона тварин. Тварини рідного краю з Червоної книги України. Праця людей з розведення свійських тварин.
Екскурсія до водойми (у ліс, парк). Правила поведінки поблизу водойми (у лісі).
Навчальні проекти.
Чим славиться моє рідне місто (село).
Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)

Переструктуровано і змінено:


знає назву свого міста (села); домашню адресу;
називає водойми рідного краю;
пам’ятки природи в рідному краї;
2-4 представники вивчених систематичних груп об’єктів живої природи своєї місцевості (дикорослі (лікарські рослини), культурні рослини; дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;
дотримується правил поведінки поблизу водойм;
пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості;
знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорює отриману інформацію;
формулює висновки про необхідність захищати рослин і тварин рідного краю;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, аргументи, судження щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію; про результати спостережень у природі; презентує міні-проект;
спостерігає за життям тварин;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій;
досліджує особливості природи рідного міста (села);
оцінює власну діяльність
на:
має уявлення про форми земної поверхні в своєму краї;
знає назву свого міста (села); домашню адресу, назви місцевих водойм, різних груп рослин, тварин;
розуміє необхідність охорони рослин і тварин, створення Червоної книги України, значення праці людей своєї місцевості;

уміє називати приклади дикорослих, зокрема лікарських, і культурних рослин та диких і свійських тварин, які належать до різних груп;


застосовує в повсякденному житті знання про пам’ятки природи та пам’ятні місця в рідному краї, місцевих представників рослинного і тваринного світу

Моя країна Україна Змінено кількість годин:


8 годин на 14 годин
Переструктуровано і змінено:
Україна – моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Водойми України. Найбільші річки та озера України їх значення для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір.

Міні-проект. Як облаштувати джерело? Дослідницький практикум. Мандрівка Україною, про яку ти мрієш

на:
Україна – моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Рівнини і гори в Україні. Водойми України. Найбільші річки. Найвідоміші в Україні озера. Значення прісних водойм для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори в Україні. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір. Ліси – багатство України.
Навчальні проекти.
Дніпро – найбільша річка України.
Київ – столиця України

Переструктуровано і змінено:


має уявлення про
карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
знає:
назву Батьківщини, столицю України, назви(2-3) морів, гір та найбільших річок України;
знаходить на карті України рівнини, гори, водойми;
пояснює господарське значення водойм;
наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи;
моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, щодо розв’язання сумісного завдання;
працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію;
оцінює власну діяльність
на:
має уявлення про карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
знає назву своєї країни – України, її столиці, основні форми земної поверхні в Україні, назви найбільших річок і озер;
розуміє значення лісів, прісних водойм, морів: Чорного та Азовське, гір: Карпатських і Кримських;
уміє знаходити на карті Київ, Дніпро;
застосовує знання про природу України для розв’язання навчальних і життєвих ситуацій
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка