Зміни, внесені в нову редакцію навчальної програми з інформатики 2 класСторінка5/5
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.75 Mb.
1   2   3   4   5

на:
має уявлення про склад і властивості повітря та його вплив на природу Землі; джерела забруднення повітря;

знає про розширення повітря при нагріванні, теплопровідність і пружність, особливості нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею;


розуміє значення кисню для життя; причини виникнення вітру та його вплив на природу Землі; важливість вивчення властивостей повітря для практичних потреб;
уміє досліджувати властивості повітря; встановлювати джерела забруднення повітря в своєму довкіллі;
застосовує на практиці знання про склад і властивості повітря, його охорону від забруднення
Гірські породи.
Ґрунти Змінено кількість годин:
5 годин на 9 годин
Переструктуровано і змінено:
Поняття про гірські породи, їх різноманітність.
Корисні копалини, способи їх видобування.
Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Склад ґрунту. Родючість ґрунту – основна його властивість. Значення і охорона ґрунтів.
Практична робота. Ознайомлення з колекцією корисних копалин.
Демонстраційний дослід. Виявлення складу ґрунту.
Дослідницький практикум. Які корисні копалини є у моєму краї?

на:
Поняття про гірські породи, їх різноманітність.
Корисні копалини, способи їх видобування.
Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини. Значення корисних копалин в житті людини.
Склад ґрунту. Родючість – основна властивість ґрунту. Роль живих організмів в утворенні ґрунту з гірських порід.
Значення і охорона ґрунтів.
Практичні завдання.
Ознайомлення з колекцією корисних копалин.
Виявлення складу ґрунту.
Навчальний проект.
Корисні копалини рідного краю

Переструктуровано і змінено:
має уявлення про гірські породи, корисні копалини та способи їхнього видобутку;
про склад ґрунту;
розпізнає гірські породи;
наводить приклади корисних копалин в різних станах;
розуміє значення корисних копалин для людей та необхідність їхнього збереження;
розрізняє зразки корисних копалини у колекції;
описує використання корисних копалин у господарській діяльності людини;
висловлює власне ставлення до корисних копалин та їхнього економного використання;
характеризує значення ґрунту в природі і для життя людей;
пояснює роль живих організмів в утворенні ґрунту;
моделює життєві ситуації, вибирає допустимі форми поведінки, які не шкодять природі
на:
має уявлення про гірські породи, корисні копалини та способи їх видобування; утворення ґрунту із гірських порід;
знає назви найпоширеніших гірських порід та корисних копалин рідного краю, їх властивості і використання; склад і властивості ґрунту;
розуміє значення гірських порід та корисних копалин у господарській діяльності людини; родючість ґрунту як його основну властивість; роль живих організмів в утворенні ґрунту;
уміє відрізняти гірські породи і корисні копалини рідного краю; досліджувати склад і властивості ґрунту;
застосовує на практиці знання про шляхи покращення родючості ґрунту; необхідність економного й бережного ставлення до корисних копалин і ґрунтів у своїй місцевості

Сонце – джерело енергії на Землі Змінено кількість годин:
8 годин на 5 годин
Переструктуровано і змінено:
Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною. Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.
Творчий проект. Захисти природу (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).
Дослідницький практикум. Як зменшити втрати тепла у будинку? (“Запитай у батьків”)

на:
Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії. Вплив енергії Сонця на природу Землі. Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії. Використання енергії Сонця, вітру та рухомої води людиною.
Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.
Навчальний проект.
Економне використання тепла і світла у побуті

Переструктуровано і змінено:
характеризує Сонце як невичерпне джерело енергії;
називає відновлювальні джерела енергії;
має уявлення про перетворення енергії Сонця у інші види енергії;
знаходить інформацію та готує в групах розповідь про:
шляхи втрати тепла у будинку;
способи заощадження тепла і електроенергії у будинку (квартирі);
виготовляє плакат, презентує і захищає його зміст, знаходить спосіб його практичного застосування;
висловлює власну думку щодо збереження тепла та електроенергії у побуті;
застосовує знання для охорони природи та
збереження тепла і електроенергії у побуті
на:
має уявлення про енергію, її види, невичерпні джерела енергії;
знає для чого потрібна енергія, як її економити в побуті; як зменшити втрати тепла і електроенергії у власній оселі;
розуміє, який вплив здійснює енергія Сонця на природу Землі;
уміє розрізняти різні види енергії, встановлювати, які з них невичерпні;
застосовує знання про переваги використання невичерпної енергії Сонця, вітру та рухомої води для охорони природи; збереження тепла та електроенергії у побуті
Рослини, тварини і середовища їх існування. Змінено назву розділу на ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ТА СЕРЕДОВИЩА ЇХНЬОГО ІСНУВАННЯ

і кількість годин:


24 годин на 27 годин
Переструктуровано і змінено:
Різноманітність рослин. Рослини – живі організми. Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов. Різноманітність культурних рослин. Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Тварини. Різноманітність тварин. Комахи. Риби. Птахи. Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, птахів, звірів). Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні. Бактерії. Значення бактерій для природи. Віруси. Охорона рослинного і тваринного світу.
Державні заповідники. Ботанічні сади. Червона книга України. Заповідні території рідного краю.

Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.


Практичні роботи.
Розмноження кімнатних рослин.
Умови розвитку рослин.
Робота з гербарними зразками квіткових рослин.
Складання ланцюгів живлення.
Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

на:
Рослини – живі організми. Різноманітність рослин. Квіткові рослини. Хвойні рослини. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин. Пристосування рослин до різних умов існування (світло, тепло, вода, родючість ґрунту). Різноманітність культурних рослин. Значення рослин для природи.
Вплив тварин на природу Землі. Різноманітність тварин. Комахи. Риби. Земноводні і плазуни. Птахи. Звірі (ссавці). Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини. Ланцюги живлення. Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, земноводних, плазунів, птахів, звірів). Піклування тварин про потомство. Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Пристосування тварин до життя в різних умовах.
Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.
Бактерії. Значення бактерій для природи і життя людини.
Охорона рослинного і тваринного світу. Червона книга України. Заповідні території рідного краю. Державні заповідники. Ботанічні сади.
Екскурсія. Ознайомлення з різноманітністю рослинного і тваринного світу рідного краю.
Практичні завдання.
Встановлення умов, необхідних для розвитку рослин.
Ознайомлення з гербарними зразками квіткових рослин.
Навчальні проекти.
Школа – квітник (висаджування кімнатних рослин і догляд за ними)

Переструктуровано і змінено:
має уявлення про віруси;
знає способи розмноження рослин; рослини і тварини рідного краю, які потребують охорони; правила поведінки у природі; умови розвитку рослин;
наводить приклади квіткових і хвойних рослин своєї місцевості; культурних рослини своєї місцевості; найпоширеніших диких тварин своєї місцевості; свійських тварин своєї місцевості;
описує зовнішній вигляд, характерні особливості представників комах, риб, птахів, звірів (на прикладах і своєї місцевості);
порівнює хвойні і квіткові рослини, встановлює їх відмінність;
зовнішній вигляд і особливості будови комах, риб, птахів, звірів і встановлює їх відмінність;
характеризує: органи рослини;
значення диких і свійських тварин в житті людини (на прикладі своєї місцевості);
роботу людини з охорони природи;
пояснює роль рослин в утворені поживних речовин і кисню;
характеризує значення бактерій для природи; значення грибів для природи;
для чого створена Червона книга України, Державні заповідники, ботанічні сади;
уміє розмножувати рослини різними способами;
розрізняє їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;
висловлює свої емоції від споглядання об’єктів природи;
оцінює свою роль в охороні природи; вплив людини на природу;
наводить приклади залежності задоволення потреб людей від природи, в тому числі потреб емоційно-естетичного характеру;
бере участь в обговоренні вибору оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження природи;
здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника, інших джерел (енциклопедії, довідники) про тварин і рослин свого регіону, обговорює отримані дані;
проводить спостереження під час екскурсії «Різноманітність рослин і тварин рідного краю»

на:
має уявлення про рослини, тварин, гриби і бактерії як живі організми; ланцюги живлення; гербарії рослин; заповідні території рідного краю; розмноження тварин і піклування їх про своє потомство;

знає про різноманітність рослин тварин у природі; різні групи тварин; походження культурних рослин і свійських тварин; пристосування рослин і тварин до різних умов існування; способи розмноження квіткових рослин; Червону книгу України;


розуміє значення і вплив рослин, тварин, грибів і бактерій на життя природи і людини; роль державних заповідників і ботанічних садів у справі охорони природи; поділ тварин за способом живлення; свою роль в охороні природи рідного краю;
уміє відрізняти квіткові й хвойні рослини, їхні органи, розмножувати кімнатні рослини, встановлювати умови, необхідні для розвитку рослин; розрізняти їстівні та отруйні гриби, культурні рослини і свійських тварин своєї місцевості;
застосовує знання про рослин, тварин, гриби і бактерії в різноманітних життєвих ситуаціях, на практиці втілює правила поведінки у природі
Людина та її організм Змінено кількість годин:
11 годин на 12 годин
Переструктуровано і змінено:
Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення в житті людини. Опорно-рухова система. Формування постави. Травна система. Харчування. Дихальна система. Попередження захворювань органів дихання. Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування. Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Попередження захворювань. Здоровий спосіб життя.
Практична робота. Вивчення властивостей шкіри.
Практичні завдання:
Перевірка власної постави.
Вимірювання частоти пульсу.
Дослідницький практикум.
Як визначити гостроту свого зору?
Раціон здорового харчування.

на:
Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Опорно-рухова система. Травна система. Харчування. Правила здорового харчування. Дихальна система. Кровоносна система. Значення крові в організмі людини. Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна. Органи чуття. Гігієна органів чуття. Запобігання виникнення захворювань. Здоровий спосіб життя.
Практичне завдання
Складання раціону здорового харчування.

Переструктуровано і змінено:
має уявлення про організм людини, як єдине ціле;
розрізняє органи людини;
системи органів людини (опорно-рухову; нервову; чуття; травлення; дихання; кровообігу);
пояснює:
відмінність людини від інших тварин;
значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження;
переваги здорового способу життя;
характеризує основні функції і особливості будови системи органів людського тіла; правила надання першої допомоги при нещасних випадках;
дотримується правил гігієни;
уміє перевіряти власну поставу;
бере участь в обговоренні оптимальних форм поведінки, спрямованих на збереження й укріплення здоров’я;
здобуває (за вказівкою вчителя) необхідну інформацію з підручника й інших джерел (енциклопедії, довідники) про особливості будови і життєдіяльності організму людини, обговорює отримані дані
на:
має уявлення про організм людини як єдине ціле, окремі органи, системи органів;
знає будову і функції основних систем органів в організмі людини (опорно-рухової, травлення, дихання, кровообігу, шкіри, органів чуття); значення для організму людини поживних речовин рослинного і тваринного походження;

розуміє залежність між будовою, функціями органів та систем органів у тілі людини;

уміє піклуватися про стан свого здоров’я;

застосовує правила здорового харчування; запобігає виникненню захворювань органів тіла людиниЗміни,
внесені в нову редакцію навчальної програми
предмета «Я у світі» для 3 класу
Змістова лінія, розділ, тема Зміни у змісті навчального матеріалу Зміни у державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Людина
Замінено:
Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьовитість тощо).
на
Вияви характеру (чесність, доброта, щедрість, працьовитість, толерантність тощо).

Людина і світ


Уточнено:
Співробітництво країн у питаннях збереження природи, ведення господарства, культурного обміну
Уточнено:
наводить приклади співробітництва України з іншими країнами у сфері культури, ведення господарства, обміну товарами, з питань охорони природи, безпечного життя, запобігання стихіям
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка