Зміст нормативна база щодо викладання математики у 2012-2013н рСторінка15/20
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Властивості вписаних та описаних чотирикутників.


Правильні многокутники.


Розв’язування планіметричних задач.

Взаємне розташування прямих та площин у просторі.

Лінійний кут двогранного кута між площинами.

Вимірювання та обчислення кутів.

Координати та вектори.


Розв’язування задач.


Площа ортогональної проекції многогранника.


Призми та їх перерізи.


Циліндри та їх перерізи.


Піраміди та їх перерізи.


Конуси та їх перерізи.


Зрізані піраміди та конуси. Їх перерізи.


Комбінації многогранників та тіл обертання.


Розв’язування задач.


Розв’язування задач.


КР 8


Підсумкове оцінювання.Разом:

124 год


Вимоги до кількості зошитів з математики, контрольних робіт і тематичних оцінювань, здійснення записів у класних журналах

1. Кількість і призначення учнівських зошитів

Для виконання усіх видів письмових робіт потрібно мати таку кількість зошитів з математики: • 5–6 класи – два зошити;

 • 7–9 класи – два зошити з алгебри і один з геометрії;

 • 10–11 класи – один зошит з алгебри та початків аналізу та один з геометрії;

 • для контрольного робіт з усіх дисциплін передбачаються окремі зошити чи аркуші, які зберігаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі.


2. Види письмових робіт

Основними видами класних і домашніх письмових робіт з математики є: • розв’язування задач і вправ з математики;

 • оформлення результатів виконання лабораторних, практичних робіт (відповідно до навчальних програм);

 • складання таблиць, схем, написання рефератів тощо;

 • самостійні та контрольні роботи.3. Порядок перевірки письмових робіт

3.1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.

3.2. Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи перевіряються:

 • у 5–6 класах з математики – один раз на тиждень;

 • у 7–9 класах з алгебри та геометрії – один раз на два тижні;

 • у 10 – 11 класах з математики – двічі на місяць.

Оплата за перевірку зошитів для навчальних класних і домашніх робіт з математики має здійснюватися відповідно до «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», що затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.05.1993 р. за № 56.

3.3. Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється в класний журнал наприкінці вивчення кожної теми (підтеми) окремою колонкою в журналі і враховується як поточна до найближчої тематичної.

3.4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з математики, слід враховувати такі критерії:

- наявність різних видів робіт;

- якість виконання робіт;

- охайність;

- уміння правильно оформляти роботи (дотримання вимог орфографічного режиму).

Виставляючи оцінку за ведення зошита з математики, учитель обов’язково перевіряє кілька робіт з метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (але не менше двох на місяць).4. Кількість контрольних робіт

4.1. Враховуючи можливості вчителя впродовж вивчення теми виявляти рівень засвоєння програмового матеріалу засобами навчальних письмових робіт і усних відповідей учнів, доцільно проводити таку кількість тематичних контрольних робіт з математики:

5 клас

Математика

(4 год на тиждень; у І семестрі – 64 год, у ІІ семестрі – 76 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Натуральні числа. Геометричні фігури і величини.

64

діагностична + 5

2

Дробові числа

64

4

3

Повторення та систематизація навчального матеріалу

12

1
Разом

140

11

* Час відведений на виконання контрольних робіт може варіюватися від 15 до 40 хвилин залежно від теми.

6 клас

Математика

(4 год на тиждень; у І семестрі – 64 год, у ІІ семестрі – 76 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Подільність чисел

10

діагностична + 1

2

Звичайні дроби

30

3

3

Відношення і пропорції

24

2

4

Раціональні числа та дії над ними

64

5

5

Повторення та систематизація навчального матеріалу

12

1
Разом

140

13

7 клас

Алгебра

(3 год на тиждень у І семестрі – 48 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Лінійні рівняння з однією змінною

9

діагностична

2

Цілі вирази

47

4

3

Функції

10

1

4

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1

5

Повторення та систематизація навчального матеріалу

6

1
Разом

86

8

Геометрія

(1 год на тиждень у І семестрі – 16 год, 2 год на тиждень у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

4

діагностична

2

Взаємне розташування прямих на площині

12

1

3

Трикутники

18

2

4

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1-2

5

Повторення та систематизація навчального матеріалу

6

1
Разом

54

6-7

8 клас

Алгебра

(2 год на тиждень; у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Раціональні вирази

32

діагностична + 2

2

Квадратні корені. Дійсні числа.

14

1

3

Квадратні рівняння

18

1

4

Повторення та систематизація навчального матеріалу

6

1
Разом

70

6

Геометрія

(2 год на тиждень; у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Чотирикутники

24

діагностична + 2

2

Подібність трикутників.

14

2

3

Многокутники. Площі многокутників.

10

1

4

Розв’язування прямокутних трикутників.

14

1

5

Повторення та систематизація навчального матеріалу.

8

1
Разом

70

8

8 клас

(поглиблене вивчення)

Алгебра

(5 год на тиждень; у І семестрі – 80 год, у ІІ семестрі – 95 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

діагностична2

Множини й операції над ними

10

1

3

Раціональні вирази

40

2

4

Нерівності

20

1

5

Квадратні корені. Дійсні числа

20

1

6

Квадратні рівняння

33

2

7

Подільність чисел

28

1

8

Повторення та систематизація навчального матеріалу

14

1
Разом

175

10

Геометрія

(3 год на тиждень4 у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Повторення

6

діагностична

2

Многокутники

17

1

3

Вписані та описані многокутники

16

1

4

Подібність трикутників

25

1

5

Розв’язування прямокутних трикутників

15

1

6

Многокутники. Площі многокутників

16

1

7

Повторення та систематизація навчального матеріалу

10

1
Разом

105

7

9 клас

Алгебра

(2 год на тиждень; у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Нерівності

16

діагностична + 2

2

Квадратична функція

22

2

3

Елементи прикладної математики

10

1

4

Числові послідовності

12

1

5

Повторення та систематизація навчального матеріалу

10

1
Разом

70

8

Геометрія

(2 год на тиждень; у І семестрі – 32 год, у ІІ семестрі – 38 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Розв’язування трикутників

16

діагностична + 2

2

Правильні многокутники

6

1

3

Декартові координати на площині

10

1

4

Геометричні перетворення

10

1

5

Вектори на площині

10

1

6

Початкові відомості зі стереометрії

8

1

7

Повторення та систематизація навчального матеріалу.

10

1
Разом

70

9

9 клас

(поглиблене вивчення)

Алгебра

(5 год на тиждень; у І семестрі – 80 год, у ІІ семестрі – 95 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Повторення та систематизація навчального матеріалу

10

діагностична

2

Доведення нерівностей

15

1

3

Квадратична функція

45

3

4

Системи рівнянь і нерівностей

33

2

5

Елементи прикладної математики

25

2

6

Послідовності

32

2

7

Повторення та систематизація навчального матеріалу

15

1
Разом

175

12

Геометрія

(3 год на тиждень; у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год)

№ теми

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Повторення та систематизація навчального матеріалу

6

діагностична

2

Розв’язування трикутників

16

2

3

Правильні многокутники

8

1

4

Декартові координати на площині

18

2

5

Вектори на площині

19

2

6

Геометричні перетворення

20

2

7

Початкові відомості зі стереометрії

8

1

8

Повторення та систематизація навчального матеріалу

10

1
Разом

105

12

10 клас

(рівень стандарту)

Програма рівню стандарту передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:Математика

(3 год на тиждень; у І семестрі – 48 год, у ІІ семестрі – 57 год)

теми


Назва теми

Кількість

годин


Кількість контрольних робіт

1

Вступ

2

діагностична

2

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

3

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

4

Тригонометричні функції

26

1

5

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

6

Резерв часу і повторення

9

1
Разом:

105

6

У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 10-му класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:Алгебра та початки аналізу

(1 год на тиждень у I семестрі — 16 год, 2 год на тиждень у II семестрі — 38 год)

теми

Назва теми


Кількість

годин


Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1

діагностична

2

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

3

Тригонометричні функції

26

1

4

Резерв часу і повторення

5

1
Разом:

54

4

Геометрія

(2 год на тиждень у I семестрі — 32 год, 1 год на тиждень у II семестр — 19 год)


теми

Назва теми


Кількість

годин


Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1

-

2

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

3

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

4

Резерв часу і повторення

6

1
Разом:

51

3
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка