Зміст нормативна база щодо викладання математики у 2012-2013н рСторінка2/20
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 20112/13 навчальному році


Математика

Шкільний курс математики у 20112/13 навчальному році у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для 10 класів, та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видрукувані в Інформаційному збірнику МОН, № 25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі» (№6 2011 р.) та «Математичній газеті» (№ 7-8, 2010 р.).

Навчання математики в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 20112/13 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи», видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.), «Математичній газеті» (№№ 9,10, 2009 р.).

У загальноосвітніх навчальних закладах, в яких на вивчення математики у 5-7 класах відводиться більша кількість годин можуть вивчати математику за «Програмою з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю» (автор Харік О.Є.).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 5-9 класах подано в «Інформаційних збірниках МОН» № 13-14 2005- 2009 рр. , у журналі «Математика в школі» (№6 2005-2009 рр.) та у «Математичній газеті» № 6,7 2006-2009 рр.

У 20112/13 навчальному році учні 11 класів розпочнуть навчання за новими навчальними планами і програмами.

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуваннями.

Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8-11 класах та передбачає поглиблене вивчення предмету.Таблиця розподілу годин на вивчення математики за різними рівнями змісту освіти

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Рівень поглибленого вивчення

10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра

та початки

аналізу


-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.

В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Учні класів з поглибленим вивченням математики продовжують вивчення двох предметів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою поглибленого рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Зауважимо, що рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Водночас, учні класів фізичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів можуть вивчати предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

Орієнтовне календарно-тематичне планування

Рівень стандарту. За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин.

Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу.

У разі сумісного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11 класі розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

Математикатеми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Повторення курсу математики 10 класу

2

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Координати і вектори

10

1

IV

Похідна та її застосування

14

1

V

Інтеграл та його застосування

10

1

VI

Геометричні тіла. Об’єми та площі

поверхонь геометричних тіл37

2

VIІ

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VIІІ

Резервний час і повторення

10

1
Разом

105
У разі роздільного вивчення алгебри і початків аналізу та геометрії у 11класі доцільно розглядати теми у тому самому обсязі.

Орієнтовний тематичний план роздільного вивчення алгебри і початків аналізу і геометрії може бути таким:Алгебра та початки аналізу

(54 год, I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Вступ

2

-

II

Показникова та логарифмічна функції

12

1

III

Похідна та її застосування

14

1

IV

Інтеграл та його застосування

10

1

V

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

VI

Резервний час і повторення

7

1
Разом

54
Геометрія

(51 год, I семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 19 год,

1 год на тиждень)теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Вступ

1

-

II

Координати і вектори

10

1

III

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

IV

Резервний час і повторення

3

-
Разом

51
Академічний рівень. Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення.

Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт можуть бути такими:

Алгебра і початки аналізу

(3 год на тиждень, всього — 105 год)

теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Похідна та її застосування

26

2

II

Показникова і логарифмічна функції

22

1-2

III

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12

1

IV

Інтеграл та його застосування

20

1

V

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

19

1
Резервний час

6Разом

105
Геометрія

(2 год на тиждень, всього — 70 год)

теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

16

1

II

Многогранники

16

1

III

Тіла обертання

14

1

IV

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

14

1

V

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

8

1
Резервний час

2Разом

70
Програмою передбачено резерв навчального часу, а також години для повторення, узагальнення й систематизації вивченого матеріалу. Спосіб використання резервного часу вчитель може обрати самостійно: для повторення на початку навчального року матеріалу, який вивчався у попередніх класах, як додаткові години на вивчення окремих тем, якщо вони важко засвоюються учнями, для проведення інтегрованих з профільними предметами уроків тощо.

Рівень профільної підготовки

Програми для профільного рівня і класів з поглибленим вивченням математики відрізняються змістовим наповненням і структурно.

Орієнтовний розподіл навчального часу на вивчення окремих тем та орієнтовна кількість контрольних робіт за програмами профільного рівня можуть бути такими:

Алгебра і початки аналізу

(5 год на тиждень, всього 175 год)

теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Границя та неперервність функції. Похідна та її застосування

50

1

II

Показникова та логарифмічна функції

25

2

III

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

15

2

IV

Інтеграл та його застосування

25

2

V

Рівняння, нерівності та їх системи. Узагальнення та систематизація

20

1

VI

Повторення курсу алгебри і початків аналізу

35

2
Резервний час

5

1
Разом

175
Геометрія

(4 год на тиждень, всього 140 год)

теми

Назва теми

Орієнтовна кількість контрольних робіт

Кількість годин

I

Координати, геометричні перетворення та вектори у просторі

32

2


II

Многогранні кути

12

1 2

III

Многогранники

28

2

IV

Тіла обертання

20

1

V

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

36

2

VI

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

20

1
Резервний час

4

1
Разом

140
Навчально-методичне забезпечення вивчення математики

в 11-х класах

Навчання математики у 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками:Рівень стандарту: «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. І.);

«Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я. С., Павлов О. Л., Сліпенко А. К.).Академічний і профільний рівні: «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С., Номіровський Д. А.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М.); «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г., Владіміров В. М.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г. В.); «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В. О.).

Авторським колективом у складі: А. Г. Мерзляка, Д. А. Номировського, В. Б. Полонського та М. С. Якіра підготовлені також окремі підручники з алгебри і початків аналізу для кожного з рівнів: академічного, профільного та класів з поглибленим вивченням математики.Допрофільна підготовка і профільне навчання

Реалізація профільного навчання математики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів даного профілю. Курси за вибором поглиблюють та розширюють основний курс математики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.

Пропонуємо перелік нових навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання:з/п

Назва курсу

Автори

Клас

Кількість

годин

Природничо-математичний і технологічний напрями

1

Обернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

10

16 (17)

2

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Єргіна О.В.

10

35


3

Елементи теорії чисел

Требенко Д. Я.,

Требенко О. О.10


35


4

Обчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

10


35


5

Прикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

11

8

6

Зображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В.,

Заїка О.В11

35

7

Застосування похідної до розв’язування задач

Смішко А.С

11

35

8

Інтеграл та його застосування

Романуха В.Б.

11

35

9

Математичні моделі у фізиці

Бровко Г.В.,

Ковтун Л.Г.

Козлова О.М.,

Новосельський М.А.11

17

10

Фізична математика

Канакіна Л.П.

10-11

70

11

Історія математики

Бевз В.Г

10-11

70

12

Побудова зображень геометричних фігур

Бегерська А.В.,

Бойко Л.А10

17

13

Обчислення в системах комп’ютерної алгебри

Громко Л.В

11

17

Суспільно-гуманітарний напрям

14

Історія тригонометрії

Грицик Т.А

10

8

15

Економіко-математичне моделювання

Франчук Т.І.,

Шевчук Н.В.10

35

16

Задачі лінійного програмування

Бегерська А.В.,

Бойко Л.А.10

35

17

Основи фінансової математики та математичної економіки

Ліпчевський Л.В

10, 11

35

18

Математика прибутків

Желтуха Т.В.

10-11

70

19

Задачі економічного змісту в математиці

Ткач Ю.М.

10-11

70

20

Комп’ютерна математика для економістів

Сущук-Слюсаренко В.І.

11

17

Універсальний профіль

21

Раціональні функції

Кравченко Н.Д.

10

35

22

Рівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

10-11

105

23

Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині

Апостолова Г.В.,

Ліпчевський Л.В.10

35

24

Методи розв’язування задач з математики

Лахтадир Л.І.

10-11

70

25

Модуль числа

Апостолова Г.В.,

Прокопенко Н.С10-11

35

26

Модуль числа


Апостолова Г.В.,

Прокопенко Н.С.10-11

35

27

Готуємось до ЗНО

Апостолова Г.В.

10-11

170

28

Факультативний курс з геометрії


Веретільник О.П.,

Хабарова М.М.,

Шатило Г.І.


11

35

Поглиблене вивчення математики

29

Ціла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

10,11

17

30

Вища математика

Морозов О.В.

10-11

140

31

Введення у фрактальний аналіз

Цибко В.В.

11

35

32

Елементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

11

17

33

Комплексні числа та їх застосування


Шаран О.В.

11

35

Розподіл курсів за вибором є умовним. Учитель може запропонувати учням будь який курс за вибором із вказаного переліку або курси за вибором, що видруковані у попередні роки та мають відповідні грифи Міністерства освіти і науки.

Пропонуємо також перелік нових навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки.

з/п

Назва курсу

Автори

Клас

Кількість

годин

Програми факультативних курсів та гуртка

1

Математичні смарагди

Домбровська Л.С.

5-6

70

2

Математичний калейдоскоп

Гартфіль О.Р.

5-6

70

3

Розв’язуємо текстові задачі

Заболотня Л.В.

5-6

70

4

Цікава математика

Бондар Л.М.

6

35

5

Історичні цікавинки у математичних задачах

Показій А.П.

6

35

6

Розв’язуємо прикладні задачі

Шевченко А.В.

6

35

7

Математичні обрії

Громко Л.В.

5-6

70

8

Логічні стежинки математики

Апостолова Г.В.,

Бакал О.П.5-8

140

9

Логіка

Буковська О.І.,

Васильєва Д.В.5-9

175

10

Вибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р.,

Показій А.П.7

35

11

Історія математики

Бевз В.Г.

7-9

105

12

За лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г.,

Бурда М.І.,

Прокопенко Н.С.


7-9

105

13

Геометрія як практика, логіка і фантазія


Апостолова Г.В.

7-9

51 (105)

14

Модуль числа

Апостолова Г.В.

8-11

68

15

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

8-11

68

16

Програми факультативних курсів з математики Відкритого математичного коледжу Донецького національного університету


Бродський Я.С.,

Павлов О.Л.,

Глюза О.О.,

Сліпенко А.К.6-7,

8-9,


10-11

333

Програми курсів за вибором для учнів 8-9 класів

17

За лаштунками підручника геометрії

Дем’яненко О.І.

8

8

18

Подільність цілих чисел

Мелешко Д.Т.,

Пекарська Л.В.,

Зубкевич Г.П.


8

35

19

Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів


Єргіна О.В.

8,9

16

20

Задачі економічного змісту

Яценко С.Є.,

Ткач Ю.М.8-9

34

21

Орігаметрія

Жарій О.Ю.,

Єргіна О.В.8,9

9 (17)

22

Десять уроків гармонії

Сверчевська І.А.

9

35

23

Геометричний практикум


Каліновська Л.І.

9

17

24

Геометричні побудови

Жарій О.Ю.,

Єргіна О.В.9

17

25

Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей


Єргіна О.В.

9

17

26

Наближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

9

8

27

Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні

Ентін Й.А.

8-9

70

Програми факультативів та курсів за вибором

для класів з поглибленим вивченням математики

28

Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування


Кирдей І.Д.

9

35

29

Фрактали

Канакіна Л.П.

9

16

30

Прикладна математика

Рудик О.Б.

8-11

272

Вищезазначені програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів видруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р.

Учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту висловлює подяку всім авторам поданих у збірнику навчальних програм та завідувачам кабінетами (методистам) математики обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти за активне сприяння у реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання з математики.

Рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо організації навчально-виховного процесу у 20112/13 навчальному році» від 21.07.2011 р. №1/9-556 навчальні заняття у 1-8 та 10 класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9 класах — 14 травня, в 11 класах – 3 травня.

У зв’язку зі зменшенням кількості навчальних годин рекомендуємо при складанні календарно-тематичного планування застосовувати такі способи ущільнення вивчення навчального матеріалу:

– використання резервних годин навчальної програми;

– за рахунок об’єднання навчальних тем;

– оглядове або самостійне вивчення навчального матеріалу.Вивчення факультативного курсу «Логіка»

Профілізація школи, нові вимоги до освіти передбачають вміння учнями мислити. Необхідною умовою та важливою частиною такого вміння є логічна грамотність, тобто деякий мінімум логічних знань та вмінь, що необхідні для кожної інтелектуальної особистості. Логіка, як предмет, що навчає виконувати правильні міркувальні операції (методи пізнання), необхідна для вивчення математики, а взагалі для всіх загальноосвітніх предметів, підготовки до дорослого життя.

Навчити учнів аналізу, синтезу, узагальненню, конкретизації, класифікації; індукції, дедукції, аналогії; роботі з поняттями та судженнями; методів доведення тверджень; формування гіпотез та побудови умовиводів, розвинути просторове мислення допомагає факультативний курс «Логіка». Всі ці знання є суттєвим доповненням профільного навчання математики.

Впровадження в школі нового факультативного курсу «Логіка» за рахунок варіативного компоненту навчального плану сприятиме досягненню цілей: інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх логічного мислення, пам’яті, уяви, інтуїції, умінь аналізувати, класифікувати, узагальнювати, робити умовиводи, отримувати наслідки з даних передумов шляхом несуперечливих міркувань тощо.

Авторськими колективами підготовлені дві нові навчальні програми для вивчення курсу: «Логіка» (автори Буковська О.І., Васильєва Д.В.) для учнів 5-9 класів та «Логічні стежинки математики» (автори Апостолова Г.В., Бакал О.П.) для учнів 5-8 класів.

Для викладання курсу «Логіка» у 5 і 6 класах створено навчальний комплект «Академія логіки» (автори Буковська О.І., Васильєва Д.В., видавництво «Весна», м. Харків): робочий зошит, навчальний посібник, методичні рекомендації вчителю.

Робочий зошит містить розминку, матеріал для вивчення нового матеріалу, задачі, що показують взаємозв’язок математики та логіки.

У навчальному посібнику надається теоретичний матеріал та додатковий задачний матеріал, що диференційований за складністю на дві групи. Різні теми посібника мають цікавий додатковий матеріал: запитання, інтелектуальну ігротеку, цікавий історичний матеріал.

Методичні рекомендації вчителю містять розробки уроків, рекомендації зі здійснення навчальних розвиваючих бесід, надано розв’язання всіх завдань робочого зошита та посібника.

Міжнародне порівняльне дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011

У травні 2011 року учні 8 класів, вчителі математики та природничих дисциплін та керівники 148 навчальних закладів всіх регіонів України взяли участь в основній сесії Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти TIMSS 2011.

Зміст запропонованих учням завдань з математики був пов’язаний з матеріалом чотирьох розділів, що входять до змісту програм з математики більшості країн – учасниць дослідження TIMSS: «Числа» (29%), «Алгебра» (29%), «Геометрія» (22%), «Дані та ймовірність» (20%).

Результати дослідження будуть оприлюднені у грудні 2012 року.

Україна вже вдруге бере участь у цьому масштабному дослідженні. Для ознайомлення із основними засадами проведення дослідження 2007 року, прикладами завдань та аналізом їх виконання департаментом загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Національною академією педагогічних наук України та видавничою групою «ВHV» підготовлені видання: «TIMSS-2007. Результати дослідження на національному рівні. Частина 1» та «TIMSS-2007. Результати дослідження у порівнянні з іншими країнами. Частина 2», що розповсюджено безкоштовно у всіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Вважаємо за доцільне ознайомитись із цим виданням всім учителям математики.

Звертаємо увагу на те, що у 20112/13 навчальному році державна підсумкова атестація проводитиметься для 9 класів: з 15 по 30 травня, а в 11 класах – з 4 по 11 травня. Зовнішнє незалежне оцінювання з математики у 2012 році планується провести 23 та 24 травня.

Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних технологій на уроках математики, матеріали щодо зовнішнього незалежного оцінювання та матеріали моніторингових досліджень якості природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для профільного навчання та допрофільної підготовки, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів кращих учителів України друкуються у науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» та інших педагогічних виданнях.

Рекомендації кабінету математики РОІППО щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 20112-2013 навчальному році

Лариса Пекарська, Ганна Мельник

Шкільний курс математики у 20112-2013 навчальному році в 10, 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів вивчатиметься за програмами, надрукованими у навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). Ч.ІІ. Профільне навчання / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.», видавництво “Ранок”, Харків, 2011 р., та на сайті міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчання математики в 5-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 20112-2013 навчальному році буде здійснюватися за програмами, надрукованими у збірнику “Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи”, видавництво “Перун”, Київ, 2005р., та у науково-методичному журналі “Математика в школі” (№2, 2006 р.).

Програми для 8-9 класів з поглибленим вивченням математики, видрукувані у Інформаційному збірнику МОН (№16, 2008 р.), науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті» (№6, 2008 р.) та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua ).

Звертаємо увагу вчителів на те, що при проведенні тематичного оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень з математики учнів ЗНЗ, слід дотримуватись рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Рівненського ОІППО.

Враховуючи, що оцінка за тему виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів і той факт, що перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання, учням, які були відсутні на контрольній роботі, бал за контрольну роботу, виконану пізніше, ставиться в клітинці, яка відповідає даті проведення запланованої контрольної роботи після позначки “н” через скісну риску (наприклад н/9).

Методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-10 класах, розподіл годин на вивчення окремих тем, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами, видрукувані в Інформаційних збірниках МОН , у журналі “Математика в школі”, в «Математичній газеті» (2005-2010 р.р.) та на сайті www.mon.gov.ua.

Наводимо корисні посилання на фахові видання, які містять методичні рекомендації щодо вивчення математики в 5-10 класах за вищевказаними програмами.Клас

Назва видання, в якому наведено методичні рекомендації та розподіл годин на вивчення окремих тем з математики

5

Інформаційний збірник МОН (№13-14, 2005 р.);

журнал «Математика в школі»( №3, 2005 р.)6

Журнал «Математика в школі» (№6, 2006 р.);

«Математична газета» ( №6, 2006 р.)7

Інформаційний збірник МОН (№22-23-24, 2007 р.);

журнал «Математика в школі» (№6, 2007 р.);

«Математична газета» ( №7, 2007 р.)


8

Інформаційний збірник МОН (№22-23-24, 2008 р.);

журнал «Математика в школі» (№№7-8, 2008 р.);

«Математична газета» (№№7-8, 2008 р.)


9

Інформаційний збірник МОН (№19-20-21, 2009 р.);

журнал «Математика в школі» (№№7-8, 2009 р.);

«Математична газета» (№№7-8, 2009 р.)


10

Журнал «Математика в школі» (№9, 2010 р.);

«Математична газета» (№№7-8, 2010 р.)В методичних рекомендаціях кабінету математики РОІППО попередніх років щодо організації навчально-виховного процесу з предмета наведено посилання на фахові видання, в яких видрукувано авторське тематичне планування з математики для 5-9 класів.

Авторське тематичне планування з математики для 10 класу запропоновано у науково-методичному журналі «Математика в школі», «Математичній газеті». А саме:Назва підручника

Автор

Назва видання, в якому наведено планування

Математика

Бевз Г.П.,

Бевз В.Г.

Математична газета”,

9 2010р.Математика

Бурда М.І.,

Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н.А.

Математична газета”,

9 2010р.Алгебра і початки аналізу

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський,

М.С. Якір

(академічний, профільний та поглиблений рівні)


Математична газета”,

9, 2010р.Алгебра і початки аналізу

Нелін Є. П.

(академічний та профільний рівні)

Математика в школі”,

9, 2010р;

Математична газета”,

9, 2010р.Геометрія

Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.

(академічний рівень)

Математична газета”,

9, 2010р.,

Математика в школі”,

7-8 2010р.Геометрія

Швець В.О., Білянін Г.І.,

Біляніна О.Я.

(академічний рівень)

Математична газета”,

9, 2010р.

Математика в школі”,

9, 2010рГеометрія

Бевз Г.П.,

Бевз В.Г., Владіміров В. М., Влвдімірова Н. Г.

(профільний і поглиблений рівні)

Математична газета”,

9, 2010р.


Навчання математики в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за новими підручниками: 1. «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бурда М.І., Колесник Т.В., Мальований Ю.І., Тарасенкова Н.І.) видавництва «Зодіак-ЕКО».

 2. «Математика (рівень стандарту)» (авт. Істер О.С.) видавництва «Генеза».

 3. «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництва «Генеза».

 4. «Математика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К.) видавництва «Навчальна книга-Богдан».

 5. «Алгебра і початки аналізу (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Нелін Є.П., Долгова О.Є.) видавництва «Гімназія».

 6. «Алгебра і початки аналізу (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Істер О.С.) видавництва «Генеза».

 7. «Алгебра і початки аналізу (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М.) видавництва «Освіта».

 8. «Алгебра і початки аналізу (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.) видавництва «Освіта».

 9. «Алгебра і початки аналізу (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С., Номіровський Д.А.) видавництва «Гімназія».

 10. «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В.О.) видавництва «Навчальна-книга-Богдан».

 11. «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г.В.) видавництва «Генеза».

 12. «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) видавництва «Ранок».

 13. «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г., Владіміров В.М.) видавництва «Генеза».

 14. «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А., Богатирьова І.М., Коломієць О.М., Сердюк З.О.) видавництва «Зодіак-ЕКО».

Методичні особливості вивчення математики, розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань в 11 класах будуть наведені у інструктивно-методичному листі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про вивчення математики у 20112-2013 навчальному році.

Звертаємо увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів, що для поступового впровадження профільного навчання доцільно ширше використовувати варіативну складову навчального плану. У додатку до листа МОНМС України від 29.04.11 № 1/9-324 зазначається, що години варіативної складової Типових навчальних планів передбачаються на: 1. збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;

 2. упровадження курсів за вибором;

 3. факультативи, індивідуальні та групові заняття.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то зазначені години заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета інваріантної складової.

У випадку, коли години варіативної складової відводяться на курси за вибором за рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на окремих сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

Програми факультативних курсів, гуртків, курсів за вибором розміщені в навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах). / Упоряд. Н. С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. Єргіна.». Даний збірник схвалений до використання у загальноосвітніх навчальних закладах МОН України.

Окремі авторські програми даного збірника опубліковані в фахових виданнях.

з/п

Назва програми

Автор програми

Клас

Назва видання

1.

Курс за вибором для класів економічного профілю «Задачі економічного змісту в математиці»

Ткач Ю.М.

10-11 класи

“Математична газета”,

№11, листопад 2010р., с.5-9.
2.

Курс за вибором для класів економічного профілю «Математика прибутків»

Желтуха Т.В.

10-11 класи

“Математична газета”,

№9, вересень 2007р., с.16-20.3.

Курс за вибором «Методи розв’язування задач з математики»

Лахтадир Л. І.

10-11 класи

“Математична газета”, №9, вересень 2006р., с.21-25.

4.

Курс за вибором для класів економічного профілю «Основи фінансової математики та математичної економіки»

Ліпчевський

Л. В.


10 або 11 класи

“Математична газета”, №9, вересень 2006р.,

с.18-20.


5.

Курс за вибором «Методи розв’язування задач»

Лахтадир Л. І.

10-11 класи

“Математична газета”, №9, вересень 2006р., с.21-25.

6.

Курс за вибором для математичного, фізико-математичного профілів і класів з поглибленим вивченням математики «Елементи теорії чисел»

Требенко Д.Я., Требенко О. О.

10 клас

“Математична газета”,

№11, листопад 2010р., с.15-20.
7.

Курс за вибором «Рівняння в курсі алгебри»

Догару Г. Г.

10-11 класи

“Математична газета”,

№3-4, березень-квітень 2010р., с.13-20.
8.

Курс за вибором для класів інформаційно-технологічного профілів «Застосування похідної до розв’язування задач»

Смішко А. С.

11 клас

“Математична газета”, №2, лютий 2010р., с.19-21.

9.

Курс за вибором «Вища математика»

Морозов О. В.

10-11 класи

“Математична газета”,

№6, червень 2010р., с.22-28.
10.

Факультативний курс «Елементи стохастики»

Лиходєєєва Г.В.

11 клас

“Математична газета”, №10, жовтень 2010р.,

с.21-23.


11.

Факультативний курс для класів природничо-математичного напряму «Обчислювальний практикум»

Коновалова

Г. А.


10 клас

“Математична газета”, №2, лютий 2010р., с.16-18.

12.

Курс за вибором «Теорія рівнянь»

Ліпчевський

Л. В.


9 класи

“Математична газета”, №10, жовтень 2006р.,

с.21-23.


13.

Факультативний курс «Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування»

Кирдей І.Д.

9 клас

“Математична газета”, №9, вересень 2007р., с.26-29.

14.

Факультативний курс «Розв’язуємо прикладні задачі»

Шевченко А. В.

6 клас

“Математична газета”, №12, грудень 2010р.,

с.6-17.


15.

Факультативний курс «Історичні цікавинки в математичних задачах»

Показій А.П.

6 клас

“Математична газета”, №9, вересень 2007р.,

с. 29-30.16.

Факультативний курс «Логіка»

Буковська О.І., Васильєва Д. В,

5-9 класи

“Математична газета”, №10, жовтень 2008р., с.17-29

17.

Курс за вибором «Орігаметрія»

Жарій О. Ю., Єргіна О. В.

8 або 9 класи

“Математична газета”, №10, жовтень 2010р.,

с.13-14.


18.

Курс за вибором «Десять уроків гармонії»

Сверчевська І. А.

9 клас

“Математична газета”, №10, жовтень 2010р.,

с.17-21.


19.

Курс за вибором «Геометричні побудови»

Жарій О. Ю., Єргіна О. В.

9 клас

“Математична газета”, №10, жовтень 2010р.,

с.15-17.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка