Зміст нормативна база щодо викладання математики у 2012-2013н рСторінка20/20
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Перелік обладнання кабінету математики відповідає діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України. Обладнання кабінету математики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах. Перелік містить наступні розділи: класний інструмент, моделі, друковані матеріали та технічні засоби навчання.

Код

Назва

Кількість
на клас


Класний інструмент

М1

Лінійка класна

2

М2

Трикутник класний (45º, 45º)

2

М3

Трикутник класний (30º, 60º)

2

М4

Транспортир класний

2

М5

Циркуль класний

3

М6

Набір класного інструменту

2

М7

Рулетка

15

М8

Крейда біла

15

М9

Крейда кольорова

15

Моделі

М10

Набір Частини цілого на колі. Прості дроби

1

М11

Тригонометричний круг

1

М12

Набір стереометричний

1

М13

Набір геометричних моделей

1

М14

Набір геометричних фігур з розверткою

1

Друковані матеріали

М15

Портрети видатних математиків світу

1

М16

Дидактичний матеріал "Алгебра" 8 клас

30

М17

Дидактичний матеріал "Алгебра" 9 клас

30

М18

Комплект таблиць "Алгебра 10-11 класи"

1

М19

Комплект таблиць "Алгебра 7–9 класи"

1

М20

Комплект таблиць "Геометрія 10–11 класи"

1

М21

Комплект таблиць

1

Технічні засоби навчання

М22

Комп`ютер вчителя

1

М23

Інтерактивна дошка

1

М24

Мультимедійний проектор

1

Планування роботи кабінету

Робота навчального кабінету планується на підставі перспек­тивного плану розвитку кабінету. Його складають, як правило, на рік, і зазначають конкретні завдання всім вчителям, котрі викладають певну дисципліну. Планування роботи кабінету доцільно проводити за такими розділами:1) Навчально-методична робота

Необхідно спланувати роботу зі створення такої навчально-методичної документації: оснащення технічними програмовими педагогічними засобами навчання (складання диктантів, підбір матеріалів для слайдів, кодопозитивів, діафільмів, відеофільмів, відеокамери, навчальних програм для мультимедіа); підбір методичних статей; розробки уроків учителів, а також навчальної, довідкової і методичної літератури, розробка і своєчасне оновлення тематичних контрольних робіт; розробка матеріалів до стендів, плакатів, до оснащення методичного куточка або видання вісника; робота щодо систематизації матеріалів навчально-методичного комплексу в кабінеті.2) Вдосконалення матеріаль­но-технічної бази кабінету

Цей розділ передбачає при­дбання технічних і сучасних електронних педагогічних за­собів навчання, ремонт ТЗН, оформлення стендів, виготов­лення демонстраційних моде­лей, таблиць, плакатів, діаграм. Виготовлення слайдів, діафіль­мів, кодопозитивів, проведення відеозйомки різних матеріалів; поповнення кабінету навчаль­ною, довідковою і методичною літературою.3) Позакласна робота з уч­нями

Передбачає такі заходи: прове­дення консультацій і додаткових занять; організація роботи гуртків, факультативів, наукового товариства учнів, ініціативних груп з організації творчих справ на базі кабінету; проведення олімпіад, інтелектуальних марафонів, конференцій, вікторин, командних змагань, конкурсів; випуск стінгазет, інформаційних листків, бюлетенів; виступ на тематичних лінійках і в радіогазетах.4) Бібліографічна робота

Рекомендується спланувати роботу зі створення, систематизації та поповнення карток кабінету (наочних посібників, технічних і програмових педагогічних засобів навчання, методичних розробок, статей, навчальної, довідкової та методичної літератури).Учителі мають стовідсотково оволодіти ІКТ

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. Без використання інформаційно-комунікаційних засобів забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів неможливо. До листа МОНМС від 24 червня 2011 р. № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання інформаційно-комунікаційних технологій» додано Методичні рекомендації щодо навчання вчителів основ інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальним закладам, усі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видаватимуть сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».Методичні рекомендації щодо навчання вчителів

основам інформаційно-комунікаційних технологій

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

З початком комп’ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:

- під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

- під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти;

- шляхом самоосвіти;

- шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні, наведені вище, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

- вчитель – вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння ІКТ, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони країни;

- школа – школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх ІК компетентності. Досвід подібної роботи мають заклади міста Києва;

- учень – вчитель. Подібна форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої йде двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме:Створювати:

- текстові документи;

- таблиці;

- малюнки;

- діаграми;

- презентації.Використовувати:

- Інтернет-технології;

- локальні мережі;

- бази даних.Здійснювати:

- анкетування;

- діагностування;

- тестування;

- пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал).

Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності.

Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.

Навчальним закладам, всі вчителі яких відповідають вимогам до рівня володіння ІКТ, районні (міські) відділи освіти видають сертифікат «100 відсотків володіння ІКТ».

З метою заохочення вчителів до оволодіння навичками використання ІКТ органи місцевого самоврядування можуть встановлювати інші форми морального та матеріального стимулювання (щомісячні, квартальні диференційовані доплати вчителям відповідно рівня, преміювання, першочергове постачання засобів ІКТ тощо).Структура КЕЙСУ самоосвітньої діяльності вчителя математики

1. Моє творче педагогічне кредо

2. Моя самодіагностика (результати тестувань, анкетувань)

3. Методична проблема школи, та проблема, над якою я працюю

4. Самоосвітня робота з питань:

- підвищення професійного рівня;

- підвищення рівня знань з педагогіки;

- підвищення рівня знань з психології;

- робота з інструктивно-нормативними документами

5. Інформація про проведення відкритих уроків

6. Інформація про проведення відкритих позакласних заходів

7. Інформація про відвіданні уроки

8. Інформація про участь в шкільних заходах (засіданнях ШМО, педрадах, конференціях, педагогічних конкурсах, виставках)

9. Інформація про відвідування позашкільних заходів (засідань РМО, конференцій, семінарів, консультацій, уроків колег із інших шкіл)

10. Інформація про участь учнів у позашкільних заходах з предмету

11. Мої творчі методичні доробки, публікації в пресі1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка