Зміст порядок денний Порядок роботи науково-методичної ради Здоров’я дітей – пріоритетна стратегія розвитку освіти в Миколаївській областіСторінка2/3
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3

Поряд із цим співробітниками інституту створено веб-сторінку, на якій висвітлюються питання здорового способу життя, комп’ютерну базу даних і банк друкованої продукції (регіональних, національних та зарубіжних видань, науково-методичних рекомендацій, посібників, збірок) із проблем формування основ здорового життя підростаючого покоління.

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників області з питань упровадження системного підходу щодо збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування основ здорового способу життя в умовах загальноосвітнього навчального закладу лабораторією виховної роботи та захисту прав дитини проводяться постійно діючі науково-практичні семінари за темою «Репродуктивне здоров’я – невід’ємна складова частина здоров’я нації та збереження сталого розвитку суспільства».

З метою створення сприятливого середовища для здоров’я і розвитку учнів щорічно проводяться обласні семінари-тренінги для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів області, які продовжуватимуть упровадження в загальноосвітні навчальні заклади інтенсивного курсу “Школа проти СНІДу”. За цей період пройшли навчання за 40-годинною програмою 106 педагогів (із них – 25 учителів із м. Миколаєва, задіяні вчителі всіх районів та міст області), усього навчено 4388 учнів, із них учнів 8 – 9-х класів – 2492; 10 – 11-х класів – 1896.

Досвід упровадження проекту «Школа проти СНІДу» засвідчив, що найкращі результати отримані в тих школах, які дотримувалися запропонованої в ньому технології. І навпаки, ті вчителі, які сприйняли цей проект як заклик до творчості й самовираження, на жаль, не отримали очікуваних змін у знаннях, ставленнях, намірах і навичках учнів.

У подальшому інститутом планується продовжити підготовку педагогів щодо впровадження курсу “Школа проти СНІДу” та інших профілактичних програм у загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївської області, навчання вчителів основ здоров’я з питань формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу серед учнівської та студентської молоді.

На базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проводяться круглі столи, в яких беруть участь учителі-тренери міжнародного проекту «Школа проти СНІДу». Під час роботи круглих столів розглядаються питання стану, проблем упровадження пілотного проекту “Школа проти СНІДу”, науково-методичного забезпечення моніторингу якості впровадження проекту “Школа проти СНІДу”; тижневі семінари-тренінги для вчителів основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів області щодо формування в учнів здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки серед дітей та підлітків шкільного віку (навчанням охоплено 411 учителів); організовано роботу творчої групи вчителів основ здоров’я з проблеми формування навичок здорового способу життя, життєвих компетентностей учнів у контексті викладання предмета «Основи здоров’я» у 5 – 9-х класах.

З метою формування навичок здорового способу життя, отримання об’єктивної та достовірної інформації про стан діяльності закладів освіти області щодо профілактики ВІЛ/СНІДу серед дітей та молоді, інформаційного забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних працівників із питань моніторингу, оцінки навчальних та профілактичних програм у 2010 навчальному році проведено дослідження «Ефективність упровадження предмета «Основи здоров’я» у 5 – 6-х класах загальноосвітніх навчальних закладів, яке засвідчило позитивні зміни в ставленні учнів до власного здоров’я, у сформованості життєвих умінь та навичок, умінні вести здоровий спосіб життя, застосовувати правильні моделі поведінки в небезпечних для життя та здоров’я ситуаціях. Водночас існує низка проблем щодо впровадження предмета «Основи здоров’я»: недостатньо наочного обладнання, додаткової літератури; не всі керівники навчальних закладів виявляють достатнє розуміння важливості цього предмета і, як наслідок, – «Основи здоров’я» викладають учителі, які не мають відповідної підготовки. З метою надання методичної допомоги щодо вивчення предмета на базі МОІППО підготовлено понад 380 учителів.З метою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя з 2003 року в навчальних закладах області реалізується сучасна модель навчального закладу ­– Школи сприяння здоров’ю.

Так, у 2009 році до участі в обласному турі конкурсу-захисту було подано 22 заявки від дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області.

За результатами роботи обласної комісії конкурсу-захисту перспективними визнано моделі таких закладів:


Дошкільні навчальні заклади:

–  Миколаївський дошкільний навчальний заклад № 49 Миколаївської міської ради;


–  Новогригорівський дошкільний навчальний заклад «Центр «Здорове дитинство» Вознесенської районної ради.


Загальноосвітні навчальні заклади:

–  Миколаївська ЗОШ I-III ступенів № 42 Миколаївської міської ради;

–  Первомайська ЗОШ I-III ступенів № 16 Первомайської міської ради;

–  Первомайська ЗОШ I-III ступенів № 12 Первомайської міської ради;

–  Шевченківська ЗОШ I-II ступенів Братської районної ради;

–  Виноградівська ЗОШ I-III ступенів Баштанської районної ради;

–  Мішково-Погорілівська ЗОШ I-III ступенів Жовтневої районної ради;

–  Веснянська ЗОШ I-III ступенів Миколаївської районної ради;

–  Дмитрівська ЗОШ I-III ступенів Вознесенської районної ради;

–  Щербанівська ЗОШ I-III ступенів ім. М. М. Рябошапки Вознесенської районної ради;

–  Доманівський районний НВК «Доманівська ЗОШ I-III ступенів №1» Доманівської районної ради.

Позашкільний навчальний заклад:

–  Дитячий Центр позашкільної роботи Корабельного району м. Миколаєва.

Слід відзначити, що Мішково-Погорілівська ЗОШ I-III ступенів Жовтневої районної ради за результатами Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, який проводився у 2009 році, увійшла до Національної мережі навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю.

Створення комфортних умов навчання в зазначених закладах вирізняється системним підходом до формування компетентної, здорової та творчої особистості. Системний підхід попереджає виникнення будь-яких проблем та забезпечує позитивний стан здоров’я через створене середовище, що сприяє формуванню культури здоров’я учнів, педагогів і батьків. Робота в цьому напрямі не обмежується проведенням конкурсів, періодичними медичними, профілактичними оздоровчими заходами, вона органічно вплітається в щоденну канву звичайного життя освітнього закладу, створюючи ситуацію позитивної взаємообумовленості здоров’я і навчання, коли навчально-виховна діяльність сприяє покращенню здоров’я дітей, а гарні показники здоров’я дітей підвищують ефективність освітнього процесу.

Кожен заклад активно співпрацює з батьками, державними установами та громадськими організаціями, іншими структурами, залучаючи їх до своїх програм і заходів, та, у свою чергу, є осередком розвитку громади.

Педагогічні працівники інституту беруть активну участь у всеукраїнських та регіональних навчальних семінарах, тренінгах, спрямованих на профілактику негативних явищ та формування здорового способу життя, тісно співпрацюють із громадськими організаціями з питань попередження профілактики ВІЛ/СНІДу, зокрема з Миколаївським ресурсним регіональним центром МБФ «Нове сторіччя».

Розроблено методичні рекомендації «Профілактика ризикованої поведінки серед дітей та підлітків» для вчителів-тренерів, які впроваджують міжнародний проект «Школа проти СНІДу» у загальноосвітніх навчальних закладах області для учнів 8 – 11-х класів.

Підводячи підсумки, можна сказати, що цілеспрямована систематична робота щодо формування мотивації на здоровий спосіб життя серед учнівської молоді, яка проводиться в області, дає позитивні результати.

Разом із тим, незважаючи на позитивні тенденції, аналіз сьогодення свідчить, що ситуація в дитячому та підлітковому середовищі залишається тривожною, ще існує ряд проблем, які необхідно вирішувати, доклавши зусилля всіх державних та суспільних інститутів, що опікуються проблемами дітей і батьківської громадськості.

З досвіду роботи освітніх та медичних закладів Миколаївського району
Здоров’я дітей – пріоритетна

стратегія розвитку освіти

Миколаївського району
Ми всі свідомі того, що питання збереження здоров’я дітей та молоді – фізичного, психічного, соціального – є питанням стратегічним, таким, що має першочергове значення для розвитку суспільства.

У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що завданням загальної середньої школи є виховання в школярів свідомого ставлення до свого здоров’я й здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я вихованців.

Динаміка стану здоров’я дітей України, що відображається в багаточисельних медичних, демографічних, соціологічних і педагогічних даних, свідчить про те, що погіршення здоров’я молодого покоління стало кризовим явищем національного рівня.

Катастрофічний стан здоров’я школярів – результат не лише впливу соціально-економічних, екологічних факторів, а й наявної освітньої практики вчителя, який зорієнтований, у першу чергу, на «знаннєву» освітню парадигму, використання здоров’явитратних методів навчання школярів, а не на виховання здорової людини, реабілітацію здоров’язберігаючих освітніх технологій. Тому однією з нагальних проблем сьогодення є проблема зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління. Це зобов’язує батьків, нас, педагогів покласти забезпечення безпеки життєдіяльності дітей в основу стратегії вдосконалення процесу формування, збереження та зміцнення здоров’я. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти та програми «Здоров’я нації», Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя навчальні заклади району забезпечують право дітей на прагнення бути здоровими через створення безпечних та нешкідливих умов утримання, раціонального харчування, оздоровлення, заняття спортом.

Роль загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, а разом із ними й відділу освіти та районного методичного кабінету, є значущою. На сьогодні в школах району запроваджуються окремі здоров’язберігаючі технології та програми, реалізуються різноманітні напрями діяльності з формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Проблема здоров’я дітей та підлітків потребує пильної уваги всіх, зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості та влади. Саме тому при Миколаївській райдержадміністрації створено координаційну раду з питань протидії туберкульозу, наркоманії та ВІЛ-інфекції / СНІДу, яку очолює перший заступник голови райдержадміністрації Ілларіонова Тетяна Іванівна. Координаційна рада узгоджує спільні дії Миколаївської центральної районної лікарні, відділу освіти, служби у справах дітей, районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації профілактичної роботи з учнівською молоддю.

У районі працює районний Мобільно-консультаційний пункт соціально-профілактичної роботи, який щомісяця здійснює 2 – 3 виїзди в загальноосвітні школи. Під час виїздів районним лікарем-наркологом та районним лікарем-фтизіатром проводяться профілактичні бесіди з учнями на теми: «Як уникнути зараження ВІЛ/СНІДом, ЗПСШ», «Як запобігти захворюванню на туберкульоз».

Формування навичок здорового способу життя реалізується, починаючи з початкової школи, через інтегрований курс «Основи здоров’я», у основу якого покладено основні положення валеології як науки; у основній школі якісно розширюються та поглиблюються знання учнів 5 – 9 класів про здоров’я людини, його складові, позитивний вплив здорового способу життя на загальний стан людини на основі психологічних та соціальних компетентностей, міжпредметних зв’язків, через прийняття рішень, відпрацювання моделей поведінки та обов’язкове виконання практичних робіт.

Основи здоров’я та основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах району викладають 33 учителі, які мають вищу педагогічну освіту, з них – 1 фахівець (учитель фізичного виховання та основ здоров’я), 2 учителі біології, 2 практичні психологи, решта – учителі української мови, історії, математики, фізичної культури, трудового навчання, початкових класів…

Якісний склад фахівців цього предмета далекий від зразкового. Це є нашою проблемою, яку, відповідно до методичних рекомендацій, вирішуємо курсовою перепідготовкою вчителів та іншими формами методичної роботи, які дають змогу вирішувати теоретичну й практичну спрямованість предмета, націлюють учителів на самоосвіту, допомагають поповнити знання та спрямовують навчально-виховний процес на досягнення основної мети – формування освіченої, творчої, компетентної особистості, збереження її здоров’я. Велику допомогу у вирішенні цих завдань надають нам методисти відділу виховної роботи та захисту прав дитини Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Малашенко Л. О., Сочинський А. Я.

Одним із важливих чинників успішного викладання предмета є створення відповідної навчально-методичної та матеріальної бази.

У зв’язку з цим відділом освіти видано накази про створення в загальноосвітніх школах кабінету основ здоров’я та про проведення районного конкурсу «Кращий кабінет з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності». Станом на 15.05.11 у загальноосвітніх школах району створено:

–  окремих кабінетів – 7 ( в Ольшанській, Кир’яківській, Ковалівській, Новобогданівській, Степівській, Шостаківській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зеленогайській І-ІІ ступенів);

–  суміжних – 13 (з кабінетами захисту Вітчизни, початкових класів, біології у Веснянській, Зеленоярській, Кіровській, Комсомольській, Кривобалківській, Нечаянській, Радсадівській, Трихатській, Ульянівській, Шуринській ЗОШ І-ІІІ ступенів; Корчинській, Надбузькій, Петрівській, Петровосолониській ЗОШ І-ІІ ступенів);

–  куточки в шкільних коридорах у Криничанській, Іванівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Надбузькій, Новоандріївській, Ковалівській ЗОШ І-ІІ ступенів, Сливинській, Червонополянській – І ступеня.

В обласному конкурсі «На кращий кабінет з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності» (10 листопада 2010 р.) брали участь Кіровська, Ковалівська, Кир’яківська ЗОШ І-ІІІ ступенів. ІІІ місце посіла Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, за що нагороджена дипломом та цінним подарунком – принтером (учитель – Переходько К. О., директор школи – Бесчасна Л. А.).

Районним методичним кабінетом проводяться наради та семінари для заступників директорів із виховної роботи, педагогів-організаторів, педагогічних працівників, на яких обговорювалися питання профілактики шкідливих звичок в учнівської молоді. Розповсюджено інформаційні, профілактичні матеріали з питань ВІЛ/СНІДу, профілактики наркоманії.

У квітні в загальноосвітніх школах району проходить Тиждень здоров’я, присвячений Всесвітньому дню здоров’я. У рамках Тижня проводяться тематичні виховні години: «Власне здоров’я – у власних руках», «Хвороби цивілізації», «Чи сумісні спорт та шкідливі звички?», «Здорові люди – здорова держава», «Наркоманія – дурман для молоді», «Крок у безодню», «Шкідливі звички чи життя собі на втіху», «Хвороби цивілізації», «Вибір є завжди», «Найвищі цінності людини – сенс життя і щастя», «Здорові люди – здорова держава», «Врятуймося від СНІДу» тощо, організовано перегляд та обговорення кінофільмів про вплив алкоголю, тютюну і наркотиків на організм людини, проводяться тренінгові заняття, рольові ігри. За підсумками Тижня школи готують звіти в різних формах: буклети, брошури, фотозвіти, комп’ютерні презентації.

Щороку загальноосвітні школи району займають призові місця в обласному конкурсі учнівської творчості, присвяченому Всесвітньому дню здоров’я: Кир’яківська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце (2011 рік), Петровосолониська ЗОШ І-ІІ ступенів – ІІ місце (2010 рік). До Всесвітнього дня здоров’я в навчальних закладах району проведено акцію «Здоров’я молоді – здоров’я нації».

Питання запобігання поширенню наркоманії серед дітей та пропаганди здорового способу життя винесено на батьківські лекторії: «Хвороби цивілізації», «Профілактика наркоманії і токсикоманії серед неповнолітніх», «Наркоманія – соціальне лихо», «Про запобігання поширенню наркоманії серед дітей» тощо. У вересні – жовтні 2010 року проведено батьківські збори на спільну тему «Наркоманія серед дітей», виготовлено тематичні просвітницькі буклети для батьків.

Відповідно до планів роботи шкіл протягом року проведено зустрічі учнів із медичними працівниками з метою проведення профілактичних бесід, профілактичні огляди учнів групи «ризику» районним наркологом. Станом на теперішній час учнів, що вживають психотропні речовини, не встановлено.

У 2010 – 2011 навчальному році в загальноосвітніх школах району в рамках варіативної складової курс «Корисні звички» викладається у Веснянській ЗОШ І-ІІІ ступенів (4 клас), тренінг «Діалог» – у Нечаянській ЗОШ І-ІІІ ступенів (5 клас), факультатив «Рівний рівному» – у Радсадівській ЗОШ І-ІІІ ступенів (10 клас). У рамках позакласної роботи тарифікований гурток «Діалог» проводиться в Ковалівській та Криничанській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Міжнародний проект «Школа проти СНІДу» упроваджують Ольшанська, Кир’яківська, Нечаянська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Надбузька, Петровосолониська ЗОШ І-ІІ ступенів.

З метою підвищення методичного рівня педагогічних працівників щодо формування в дітей та молоді мотивації до здорового способу життя і безпечної поведінки та проведення роботи поінформованості учнів щодо загрози ВІЛ-інфекції/СНІДу в березні 2009 року викладачі програми «Школа проти СНІДу» узяли участь в обласному семінарі-тренінгу «Програма пропаганди безпечної поведінки молоді» на базі Миколаївської райдержадміністрації.

Значну роль у формуванні здорового способу життя відіграють шкільні психологи, які працюють у 17 школах.

Щороку учні загальноосвітніх шкіл району стають переможцями обласного конкурсу учнівської творчості, присвяченого Міжнародному дню порозуміння з ВІЛ-інфікованими: Шередько Анна, учениця 5 класу Кир’яківської ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІІ місце (2010 рік), Сторожук Катерина, учениця 10 класу Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів – ІІ місце (2010 рік).Уроки фізичної культури, заняття в спортивних секціях безперечно відіграють важливу роль у зміцненні здоров’я учнів. Учителі фізичної культури мають достатній рівень професійної підготовки, проводять заняття відповідно до сучасних вимог. У 19 школах заняття проводяться в спортивних залах, обладнаних усім необхідним спортивним інвентарем. Обладнано 80 спортивних майданчиків. У районі працює 4 ДЮСШ, у яких у різних спортивних секціях займаються 1 610 учнів. Щорічно юні спортсмени беруть участь у змаганнях із різних видів спорту і займають призові місця. Так команда «Старти надій» Ольшанської школи в минулому році захищала честь Миколаївської області в таборі «Артек», у 2011 стала срібним призером.

Районний будинок творчості учнів одним із пріоритетних завдань у своїй роботі вбачає формування в школярів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Успішно працюють гуртки «Школа безпеки», ДЮП, ЮІР, щорічно проводиться конкурс агітбригад «Молодь за здоровий спосіб життя». Команда ДЮП Веснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів щорічно є призером зональних змагань, команда ЮІР Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів виборола І місце у своїй зоні.

Важливою складовою здорового способу життя є повноцінне харчування, дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час харчування та підвищення культури харчування.

У районі розроблено заходи щодо реалізації «Комплексно-цільової програми організації і розвитку харчування в ЗНЗ Миколаївського району», якою передбачено:

–  створення умов для харчування учнів та зміцнення матеріально-технічної бази шкільної їдальні;

–  удосконалення різноманітності раціону харчування;

–  виховання культури прийому їжі;

–  пропаганда здорового способу життя.

Повноцінне харчування учнів організовано у 27 загальноосвітніх навчальних закладах району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», спільного наказу МОЗ України та МОН України від 01 червня 2005 року № 242-329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних закладах», наказу відділу освіти райдержадміністрації від 17 серпня 2009 року № 372 «Про організацію харчування в навчальних закладах Миколаївського району у 2010 – 2011 навчальному році». Усього учнів у загальноосвітніх школах району у 2010 – 2011 навчальному році – 2975. Охоплено харчуванням – 2397, що складає 81%. У т.ч. 1 – 4 класи – 1023 (100 %), 5 – 9 кл. усього – 1540, харчується – 1110, що становить 72 %, 10 – 11 кл. усього – 412, харчується – 264, що становить 64 %.

Виконується Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами). Безкоштовно охоплені харчуванням учні 1 – 4 класів – 1023 (100 %), діти з малозабезпечених сімей – 34 (100 %), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 99 (100 %), діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи –13 (100 %), 58 тубінфікованих дітей.

Для повноцінного харчування учнів, здешевлення вартості харчування керівники шкіл співпрацюють із керівниками господарств, фермерами, батьками. Таким чином є можливість охопити більшу кількість учнів харчуванням.

Упровадження інноваційних технологій щодо необхідності пропаганди повноцінного харчування здійснюється за такими напрямами:

–  у процесі викладання предметів гуманітарного та природничого циклів (біології, основ безпеки життєдіяльності, основ здоров’я.) Ці предмети включають практичні роботи. Наприклад, «Основи здоров’я», 6 клас. Тема – «Вікові вимоги до харчування підлітків. Калорійність харчування та енерговитрати залежно від фізичного навантаження. Вимоги до харчування, питного режиму»;

–  під час позакласної, позашкільної виховної діяльності (організація відкритого захисту проектів учнів із раціонального харчування, конкурсу газет серед учнів «Про смачну і здорову їжу», проведення вітамінної ярмарки, вікторин, свята чаю);

–  у роботі з батьками (моніторинг, батьківський лекторій, інформація для батьків у дієвих куточках, пересувна бібліотечка для батьків);

–  через діяльність органів учнівського самоврядування;

–  через законодавчу політику в галузі освіти, охорони здоров’я (Закони України «Про загальну середню освіту», “Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, затвердженої наказом МОН України від 21 липня 2004 року № 605, національна Програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні, схвалена колегією Міністерства освіти і науки України (протокол від 18 серпня 2005 року № 8/1-2).Традиційно навчальними закладами району у вересні місяці заплановано проведення місячника «За здоровий спосіб життя». Відповідно заходи, які заплановані, включають питання харчування учнів.

У Новобогданівській ЗОШ І-ІІІ ст. серед 5 напрямів колективних творчих справ школи один із них – це «Народна кухня». Класні керівники та класоводи провели анкетування батьків щодо різноманітності харчування, у школі проведено конкурс газет серед учнів 8 – 11 кл. «Про здорову їжу», години спілкування «Харчування – наше здоров’я».

У Кіровській ЗОШ І-ІІІ ступенів проведено педагогічну раду на тему «Виконання комплексної програми організації і розвитку харчування в школі». Класними керівниками та класоводами проведено бесіди «Культура харчування», «Як слід поводити себе в їдальні», «Хто живе на твоїх брудних руках».

В Ульянівській ЗОШ І-ІІІ ст. заступником директора з виховної роботи, медичною сестрою випущено бюлетень «Ми за здорове харчування», у якому розміщено матеріали: «Профілактика кишково-шлункових захворювань», «Мої друзі – вітаміни», «Шкільна їдальня повідомляє...» та історична рубрика «Історія культури харчування», проведено загальношкільне свято «Кипи, кипи, борщику».

Значна робота з цього питання проводиться в Зеленоярській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Шкільною медсестрою розроблено цикл бесід із дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час харчування та питань особистої гігієни учня. Заступником директора з виховної роботи, педагогом-організатором, класними керівниками підготовлено та проведено загальношкільне свято «Родинна вечеря», де враховано використання вмінь і навичок етикету та культури харчування.

У Кривобалківській ЗОШ І-ІІІ ст. для батьківського лекторію розроблено бесіди «Здоров’я вашої дитини. Абетка харчування». Класними керівниками, класоводами проводяться інформаційні хвилинки щодо необхідності повноцінного харчування та дотримання культури харчування.

У Веснянській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено диспут «Шкідливі чи ні генетично модифіковані продукти?». Під час тижня здоров’я заступником директора з навчально-виховної роботи А. Ю. Кунпан проведено конференцію «Принципи вибору їжі» (захист проектних робіт на теми «Здорове харчування – запорука плідного навчання», «Здорова їжа – основа харчування»).

У Шостаківській ЗОШ І-ІІІ ст. на засіданні методичного об’єднання класних керівників у жовтні розглядалося питання «Спільна робота школи і сім’ї у вихованні здорового покоління», учні школи захищали проекти з питань раціонального харчування.

У Ковалівській ЗОШ І-ІІІ ст. проведено загальношкільне свято «Мене навчили руки неньки», де учні разом із мамами та бабусями сервірували стіл, презентували спільно зроблену випічку. У рамках самоврядування учні працюють над проектом «За здоровий спосіб життя», як одна із сторінок проекту – «Раціональне харчування». Існувала проблема з охопленням дітей повноцінним харчуванням, адже поряд із школою розміщена торгова точка, де учні могли придбати буфетну продукцію. Директор школи особисто провела дослідження «Плюси та мінуси сухариків», із результатами якого виступила на батьківських зборах. 70 % складу сухариків: підсилювач аромату та смаку, протипригарник, барвники. «Чи корисні ці речовини для дітей?» – із таким питанням директор прийшла до батьків.

З метою пропаганди основ раціонального харчування учнів, виховання культури харчування та максимального охоплення учнів харчуванням проведено районний конкурс тематичної шкільної газети «Вісник шкільного харчування». Конкурс проходив у чотирьох номінаціях: «Краща друкована газета», «Краща стінна газета», «Краща електронна газета», «Телерепортаж». У конкурсі взяли участь 24 школи. Цікаві матеріали надійшли на конкурс.

Велика літня перерва в школярів – це період зміцнення їхнього здоров’я, пізнання цікавого, нових знайомств та пригод; пора морального загартування, духовного збагачення, пора яскравих вражень, творчості, активного пізнання світу та себе в ньому.

У районі склалася система роботи з оздоровлення та відпочинку учнів, є певні результати. П’ять років поспіль дитячі заклади району посідали призові місця в обласних конкурсах на кращий заклад оздоровлення та відпочинку.

Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти вивчено досвід роботи ДОЦ «Світанок» Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, методичною радою районного методичного кабінету ухвалено досвід роботи директорів пришкільних таборів із денним перебуванням «Барвінок» Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Світанок» Петровосолониської ЗОШ І-ІІ ступенів, «Дубочок» Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Струмочок» Нечаянської ЗОШ І-ІІІ ступенів, «Калинонька» Ковалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

З місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгових категорій у районних таборах із місцевого бюджету виділено кошти: 2006 р. – 65 000 грн., 2007 р. – 89 081 грн., 2008 рік – 100 тис. грн., 2009 рік – 150 тис. грн., 2010 р. – 100 тис. грн., 2011 р. – 100 тис. грн.

З пропаганди здорового способу життя, загартування та залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом у пришкільних таборах проводиться щоденна ранкова зарядка, День і тиждень бігуна, спартакіада «Старти надії», психологічні тренінги «Шкідливі звички»; конкурси реклами здорового способу життя «Скажемо, коли потрібно, – Ні!».

Під час відпочинку дітей у пришкільних таборах були проведені: рольові ігри про надання першої допомоги під час різних нещасних випадках та надзвичайних ситуаціях, усні журнали «Обережно, вогонь!», вікторини «Що? Де? Коли?» із правил дорожнього руху, рухливі ігри на подвір’ї, зустрічі з медичними сестрами «Як захистися від укусів комах, кліщів», гра-змагання «Веселі старти», походи «За здоров’ям з рюкзаком», «Степова робінзонада», виступи агітбригад «Ні! – шкідливим звичкам».

Усього за оздоровчий період 2010 року відпочили й оздоровлено 2 433 учні, що становить 95,7 %.

За ініціативи голови райдержадміністрації, голови та депутатів районної ради 250 учнів (по 50) Шуринської, Нечаянської, Ольшанської, Веснянської, Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів провели одноденну поїздку на Чорне море до м. Очакова.

З 30 травня по 15 червня у 26 пришкільних таборах із денним перебуванням відпочиває 1 754 учні, що становить 72,4 %.

Створено банк даних дітей, які підлягають першочерговому оздоровленню влітку 2011 року; усього – 603 учні.

Для контролю стану здоров’я, надання невідкладної допомоги та виконання норм харчування учнів із січня 2008 року у 18 школах району працюють медичні сестри, які виконують обов’язки дієтичної сестри. Медичні сестри, класні керівники, адміністрація шкіл разом із батьками відповідально і виважено віднеслись до такого важливого питання, як медичний огляд учнів. І на сьогоднішній день більшість учнів уже пройшли обстеження. На підставі одержаних даних медична служба навчального закладу й фахівці з фізичного виховання визначають завдання й перспективу подальшого фізичного розвитку кожного учня.

Отже, плануючи навчально-виховну роботу з учнями, необхідно керуватися тим, що розвиток особистості протікає найбільш успішно тоді, коли вона знаходиться в гармонії з власним здоров’ям. Здорова особистість – це самодостатня особистість, яка планує власне життя, керує процесом зміцнення свого фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я. Тому першочерговим завданням відділу освіти, районного методичного кабінету на наступний навчальний рік є створення умов, щоб кожен навчальний заклад у своїх організаційній і змістовій основах моделювання педагогічної системи насамперед став оздоровчим навчальним закладом, Школою сприяння здоров’ю дитини. Це стратегічне завдання сучасної практичної педагогіки набуває першочергового завдання в інноваційному процесі розбудови державної освіти на шляху реформування національної школи.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка