Зміст Вступ 2 розділ 1 Теоретичний аналіз поняття «філософія науки» 5Скачати 401.15 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації17.03.2016
Розмір401.15 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ 1 Теоретичний аналіз поняття «філософія науки» 5

1.1. Предмет та напрямки філософії науки. 5

1.2. Підстави науки очима дослідників 9

1.2.1. Критичний раціоналізм Карла Поппера 9

1.2.2. Концепція дослідницьких програм Імре Лакатоса 11

1.2.3. Концепція історичної динаміки науки Томаса Куна 13

1.2.4. «Анархістська епістемологія» Пола Фейєрабенда 15

1.2.5. Еволюційна модель розвитку науки С. Тулміна 17

Висновки до розділу 19

РОЗДІЛ 2 Конкретизація підстав науки 20

2.1. Логічне обґрунтування науки: наука – джерело знань 20

2.2. Характеристика логічних методів пізнання 28

2.3. Обґрунтування логічних підстав науки на прикладі математики та логіки 35Висновки до розділу 42

Висновок 44

Список використаних джерел 45

1.Аристотель. Сочинения: В 4 т. - М., 1978. 45

2.Библер В. Кант - Галилей - Кант (Разум Нового времени в парадоксах самообоснования). - М., 1991. 45

3.Библер В. От наукоучения - к логике культуры. Два философских введения в 21 век. - М., 1990. 45

4.БэконФ. Сочинения: В 2 т. - М., 1971. 45

5.Вригт Г. X. фон. Объяснение и понимание // Логико-философские исследования. - М., 1986. 45

6.Гейтинг А. Интуиционизм. - М., 1965. 45

7.Гемпель К. Мотивы и "охватывающие" законы в историческом объяснении // Философия и методология истории. - М., 1977. 45

8.Декарт Р. Сочинения: В 2 т. - М., 1989. 45

9.Исследования по логике научного познания // Материалы международного симпозиума. - М., 1990. 45

10.Кант И. Сочинения: В 6 т. - М., 1964. 45

11.Клайн М. Математика. Утрата определенности. - М., 1984. 45

12.Конверский А. Проблема обоснования в логике и методологии науки. - К., 1985. 45

13.Костада Н., Маркони Д. Развитие параконсистентной логики в 80-х годах XX века // Философские науки. - 1989. - № 9. 46

14.Лейбниц Г. Сочинения: В 4 т. - М., 1984. 46

15.Логические методы и формы научного познания. - К., 1984. 46

16.Мак-Лейн С. Математическая логика - ни основание, ни философия // Методологический анализ оснований математики. - М., 1988. 46

17.Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983. 46

18.Пуанкаре А. О науке. - М., 1983. 46

19.РакитовА. Курс лекций по логике науки. - М., 1971. Рассел Б. Философия логического атомизма. - Томск, 1999. 46

20.Смирнов В. Логические методы анализа научного знания. - М., 1987. 46

21.Смирнова Е. Логика и философия. - М., 1996. ХантГ. О природе сознания. - М., 2004. Хромой Я. Математична лопка. - К., 1983. ЧёрчА. Математика и логика // Математическая логика и ее применение. - М., 1965. 46

22.Шуман А. Современная логика. Теория и практика - М 2004. 46

23.Шуман А. Философская логика. - М., 2001. 46

24.http://istoryk.at.ua/forum/18-829-1 - «Все для історика.» Філософія науки. 46

25.http://uk.wikipedia.org/wiki/Філософія_науки - Вікіпедія. Філософія науки. 46

26. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/83/22/ - «Укркнига» . Логіка для юристів. 46
Вступ


Наука - це цілком гідний об'єкт вивчення. У наш час вона опинилася під увагою відразу декількох дисциплін, включаючи історію, соціологію, економіку, психологію, наукознавство. Філософія і методологія науки займають у цьому ряду особливе місце. Наука багатоаспектна і багатогранна, але перш за все вона представляє собою виробництво знань. Наука не існує без знання, як автомобілебудування не існує без автомобіля. Можна тому цікавитися історією наукових установ, соціологією та психологією наукових колективів, але саме виробництво знань робить науку наукою. Філософія науки намагається відповісти на такі основні питання: що таке наукове знання, як вона влаштована, які принципи його організації та функціонування, що собою представляє наука як виробництво знань, які закономірності формування і розвитку наукових дисциплін, чим вони відрізняються один від одного і як взаємодіють ? Це, зрозуміло, далеко не повний перелік, але він дає приблизне уявлення про те, що в першу чергу цікавить філософію науки при визначенні підстав науки.

Актуальність теми роботи. Проблема обґрунтування логічних підстав науки виникла тоді, коли філософи, логіки, математики, фізики та представники інших наук стали осмислювати природу науки як різновиду пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання об'єктивно-істинного знання про світ, специфіку наукового мислення як вияву раціональності, відшуковувати об'єктивні чинники, що зумовлюють її виникнення, формування та розвиток. Оскільки наука постійно розвивається і синтезується науковцями і до сьогодні, то проблема пізнання світу методами науки є постійно актуальною і важливою. Сьогодні пошук логічних підстав своєї науки вчені здійснюють на метанауковому рівні (метаматематика, металогіка, метафізика, метабіологія та ін.). Це рефлексивна діяльність теоретичного мислення вченого, об'єктом дослідження якої постає сама наука як соціокультурне явище й соціальний інститут, спрямований на пізнання та накопичення об'єктивно-істинного знання про світ.

Для більш детального аналізу методів пізнання науки та підстав науки нами було виконане пошукове дослідження.Об’єкт дослідження: філософія науки.

Предмет дослідження: логічні підстави науки.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати науку, як об’єкт вивчення вченими, визначити логічні підстави науки.

Методи дослідження в роботі вибрані: пошуковий по наявній методичній та науковій літературі, аналіз та синтез матеріалу, індукція та дедукція, порівняння, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, систематизація.

Завданням для виконання роботи є:

  1. Дослідити та проаналізувати науку, як об’єкт вивчення вченими з точки зору філософії.

  2. Визначити поняття «філософія науки».

  3. Сформулювати підстави науки та логічне обґрунтування науки, як джерела знань.

  4. Провести практичне обґрунтування логічних підстав науки на прикладі математики та логіки.

Робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників та напрацювань сучасних та попередніх вчених і філософів.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка